Mesajı Okuyun
Old 24-06-2009, 15:18   #9
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Kevser06

İlginize ve katkılarınıza teşekkür ediyorum.

Belirttiğiniz gibi 765 sayılı TCK 530 md."ihbar kendisine yardım ettikleri kimseyi takibata maruz kılacak ahval müstesna olmak üzere "diyerek ihbarda istisna barındırmaktaydı.

Bu istisna 5237 S. Yeni Ceza Kanunu m.280 de bulunmamaktadır.

Durumu ağırlaştıran diğer bir özellik de Eski TCK.m.530’da sağlık çalışanlarının “suç işlendiğini fark ettiklerinde” bildirim yükümlülüğü varken TCK.m.280’de suç ile değil “suç belirtisi” ile karşılaşan sağlık çalışanı bildirim ile yükümlü tutulmuştur.

Hem kapsam hem de nitelik bakımından yeni düzenlemenin hastalar ve hekimler için olumlu olmadığı,eski düzenlemenin bile gerisinde olduğu ve hasta haklarının temel ilkelerine uygun olmadığını görüşündeyim.