Mesajı Okuyun
Old 19-09-2021, 12:50   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

HMK Madde 61 (1) Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir.

Davanın ihbarı edilebilmesi için davacı tarafın davayı kaybettiği takdirde üçüncü kişi Bakanlığa yada bakanlığın kensisine rücu edebilmeimkan ve ihtimalinin bulunması gerekir. Oysa Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın meralarla ile ilgili görev ve yetkisi, Belediye,köy tüzel kişiliği veya ilgili Bakanlıklar arasında meranın tahsis şeklini değiştirmek veya şartları oluştuğunda özel şahsa kiralayabilmek gibi husularla ilgilidir. Davacı ile Bakanlık arasında rücuyu gerektiren bir ilişki olmadığı gibi tahsis şekli değiştirilen taşınmaz hazine adına adına tescil edileceğinden , Bakanlığın davacının davasına yardımcı olmak gibi bir zorunluluğunun bulunmadığı ,dolayısı ile ihbardan olumlu bir sonuç alınamayacağı kanısındayım.