Mesajı Okuyun
Old 05-04-2021, 18:42   #11
Basak Bilgen

 
Varsayılan Gayrimenkul Alim Satim Vekaletname Ingilizce-Turkce Ornegi

12/28/2020

POWER OF ATTORNEY
The property is registered as Kütahya City, Tavşanli Town, Durak District, in the Title Deed, 30LICb Sheet number, 1019 Plot Number, … Parcel number,.. -… Block number…-… Entrance, 2nd Floor, No ….with which include includes the floor easement or flat ownership of the independent unit, and its joint space, to purchase on behalf of me from the relevant land registry office at any time and under any at the price of and conditions, to sell, and authorize to in my behalf sign sales contracts, pay the sales prices, accept and approve the waivers to be given in my favor in the presence of the relevant land registry manager or the authorized officer, sign the title book, registries, and all documents, request registration, to receive title deeds, to pay all fees and pictures, take back the parts to be returned, to make the title deeds and registries and to sign them, to request registration of these places as add-ons if there are places outside the independent section that are specific to that section, in favour of real estate and to establish all kinds of free passage and easement rights against the institution and administration, in accordance with Article 26 of the Land Registry Regulation, determine the places to be used jointly and to register the title deed, obtain a building license from the municipality of the construction to be built in the established common use areas, give consent from the notary public for the construction, sign the building inspection agreement for the construction to be made, list, management to arrange the plan, project, sketch and plan, correct them when necessary, give a re-management plan, make changes in the current management plan, change the floor easement to floor ownership, have it registered, re-establish the existing floor easement or disrupt the floor ownership, refine the land shares, arrange and sign the main construction projects and management plans required for these works, apply for a settlement and building use permit in my name, obtain occupancy and building permits, and to establish a joint building, to register, have electricity, water and natural gas installations connected in our real estate to be purchased, to prepare and sign contracts in front of the relevant institutions, submit declarations, petitions, have all kinds of errors in the title deeds and birth registers corrected through administrative means, sign the documents, make the necessary declarations regarding the immovable , and give to the authorities, any deposit, fees, taxes and expenses, to object to any over payments, and take it back, and to protect our rights and interests regarding the documents and real estate that need to be received from the Land Registry Directorates, Municipalities or other relevant units, draw up any warnings to third parties, make records and copies from notaries, written, or to make verbal declarations and explanations, to take back, to change, to obtain an address registration certificate from the civil registration offices, take and sign all legal and private transactions that has to be done in front of all official authorities and authority, to draw up declarations, consent and commitments to be given and to sign; was born in Ilgın, Konya, Haydar’s daughter, Şefiye ……….(TC NO:25157…………), was acted as deputy.
Basak ……… (TC:2513………….)Kütahya ili, Tavşanli ilçesi, Durak mahallesi, tapuda 30LICb Pafta, 1019 Ada, 489 Parsel, ..-..Blok, …-..-…Giriş, 2 Kat, 10 No’lu olarak kayıtlı, kat irtifaklı yada kat mülkiyetli bağımsız bölümü ve varsa müşterek methali; ilgili tapu dairesinde dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda namıma satın almaya, satmaya, satış sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini ilgili tapu sicil müdürü veya takrir almaya yetkili memur huzurunda kabule, takrir almaya, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya, her nevi harç ve resimleri ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu defteri ve sicillerini yapmaya ve imzaya, bağımsız bölümün dışında olup da o bölüme özgülenmiş yerler varsa bu yerleri eklenti olarak tescil talebinde bulunmaya, gayrimenkul lehine ve aleyhine dilediği kurum ve idare lehine aleyhine bedelli bedelsiz her türlü geçit hakkı ve irtifak hakkı tesis etmeye, Tapu Sicili Tüzüğünün 26. Maddesi gereğince ortaklaşa kullanılacak yerleri belirlemeye ve tapuya tescil etmeye, tesis edilmiş ortak kullanım alanlarında yapılacak inşaata ait belediyesinden yapı ruhsatı almaya, inşaat yapılabilmesi için noterden muvafakatname vermeye, yapılacak inşaatın yapı denetim anlaşmasını imzalamaya, Kat Mülkiyeti Yasası gereği liste, yönetim planı, proje, kroki ve plan tanzimine, gerektiğinde bunları düzeltmeye, yeniden yönetim planı vermeye, mevcut yönetim planında değişiklikler yapmaya, cins tashihine, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmeye, tescilini yaptırmaya, mevcut kat irtifakı veya kat mülkiyetini bozarak yeniden tesis etmeye, arsa paylarını tefrike, bu işler için gerekli ana inşaat projelerini ve yönetim planlarını tanzim ve imzaya, namıma iskan ve yapı kullanma izin belgesi müracaatı yapmaya veya iskan ve yapı kullanma izinlerini almaya, müşterek methal tesis ve tesciline, adıma satın alacağı taşınmazımızda elektrik, su, doğalgaz tesisatını bağlatmaya, sözleşmelerini ilgili müesseseler önünde tanzim ve imzaya, beyannameler, dilekçeler vermeye, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, evrakları imzalamaya, ferağ takrirlerini vermeye taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraz etmeye, geri almaya, bu hususlar ile ilgili gerek Tapu Sicil Müdürlüklerinden, Belediye Başkanlıklarından veya diğer ilgili birimlerden teslim alınması gereken evrak ve taşınmazla ilgili hak ve menfaatlerimizi korumaya, üçüncü şahıslara her türlü ihtarnameler çekmeye, noterliklerden kayıt ve suretler çıkartmaya, yazılı veya sözlü beyan ve açıklamalarda bulunmaya, geri almaya, değiştirmeye, nüfus müdürlüklerinden adres kayıt belgesi almaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya; …….. doğumlu , Haydar kızı Şefiye ……….. (TC NO: 25……..) vekil edildi.

Bu ceviri benim tarafimdan cevirilmistir.
………

Yurt disinda yasayan vatandaslarimiz Turkiye de gayrimenkul almak isterdiklerinde, Konsolosluktan alabilecekleri vekaletname ile yapabilecekleri gibi, konsolosluga uzak olan vatandaslarimiz da Apostil belgesiyle vekaletname gonderebilirler. Tapu dairesinden de son guncel bilgiyi alarak islemlerini yapmalarini tavsiye ederim. Vekaletnameyi apostil islemi yapilmadan once bulunduklari ulkede notere imzalatmalari gerekir. Saygilarimla