Mesajı Okuyun
Old 03-10-2005, 21:26   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan Kim Daha Demokrat ?

Kadınlar daha demokrat


Cuma, 30 Eylül 2005

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın üniversitelerde yaptığı araştırmaya göre, erkekler geleneksel aile yapısına sahip çıkarken kadınlar demokratik aile değerlerini önemsiyor.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) yaptırdığı araştırmada, “gençlerin sahip oldukları değerlerin oluşumunda eğitim kurumlarından çok aile ve yaşanılan bölgenin etkili olduğu” belirlendi.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Artan yönetiminde TESEV ve İsveç’in İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteğiyle, 27 üniversiteden 2200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen “Üniversite Gençliği Değerleri: Korkular ve Umutlar” araştırması, TESEV’de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Prof. Dr. Artan, araştırmanın temel hedefinin üniversite eğitimi ile yaşantısının öğrencilerin değer sistemlerinde değişiklik yapıp yapmadığını saptamaya yönelik olduğunu söyledi. Bu amaçla araştırmanın anket sorularını yanıtlayan öğrencilerin 1. ve 4. sınıflardan seçildiğini belirten Prof. Dr. Artan, üniversiteleri de yüzde 28’i metropollerdeki devlet (İzmir, Ankara ve İstanbul), yüzde 26’sını vakıf, yüzde 46’sını da Anadolu’daki devlet üniversitelerinden seçtiklerini belirtti.

Prof. Dr. Artan’ın açıkladığı sonuçlara göre, araştırmaya konu olan üniversite öğrencilerine “kadercilik ve bilime inanıp inanmadıkları” soruldu. Bu konudaki sorulara gençlerin yüzde 94’ü “Allah’a”, yüzde 85’i “kadere”, yüzde 96’sı “bilime”, yüzde 72’si “şansa”, yüzde 67’si “mucizelere”, yüzde 22’si de “yeniden doğuma” inandığı yanıtını verdi. Metropollerde ve batı şehirlerinde yaşayanların bilime daha fazla inandığı ortaya çıkarken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde ise kadere ve şansa diğer bölgelerden daha fazla önem verildiği belirlendi.

Katılımcı kız öğrencilerin “çalışma ahlakı ve dürüstlük” ilkesine, erkek öğrencilerin ise “statü sahibi olmaya” önem verdiği tespit edilen araştırmada, kız öğrencilerin çalışma hayatında baskısız bir ortam, iş güvencesi, uygun çalışma saatleri, yükselebilme fırsatı ve yeteneklerini kullanacakları işleri tercih ettikleri belirlendi.

Bireysel dokunulmazlıkların da irdelendiği araştırmada, erkeklerin geleneksel aile yapısı ve erkek egemenliğini, kız öğrencilerin ise demokratik aile değerlerini önemsediği anlaşıldı. Araştırmaya katılan gençlere, kadın-erkek ilişkilerine yönelik sorular da soruldu. Bu çerçevede, üniversitelerin 4. sınıfında okuyan öğrenciler kadın-erkek ilişkilerinde cinsel özgürlük ve maddiyata dayalı mutluluğu 1. sınıftaki öğrencilere göre daha önemli görüyor. Erkek egemenliği ve geleneksel aile yapısı Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde doğan ve yaşayan gençler için önemli bir değer olarak belirlenirken, metropol illerdeki gençler ise cinsel özgürlüğü önemsiyor.

Aynı öğrencilere, gelecek 10 yıldan beklentileri ve korkuları da soruldu. Verilen yanıtlarda kız öğrencilerin erkeklerden daha umutsuz olduğu belirlendi. Üniversite öğrencileri gelecek 10 yılda en fazla rüşvet, yolsuzlukve suç oranlarının artması ile özgürlüklerin kısıtlanmasından korkarken, özelleştirme, eğitim seviyesinin yükselmesi, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve Avrupa Birliği üyeliği konularında ise umutlu.

Sonuçları değerlendiren Prof. Dr. Erdem Artan, “Araştırmada en önemli sonuç, gençlerin sahip oldukları değerlerin oluşumunda eğitim kurumlarından çok aile ve yaşanılan bölgenin etkili olmasıdır. Bu da bize üniversitelerin tek tipleştiğini gösteriyor. Üniversiteler, öğrencilerin ahlaki değerlerinin oluşumuna katkıda bulunamıyor” dedi.

TESEV Yönetim Kurulu Başkanı Can Paker de, bu araştırmanın Türkiye’nin çok derin bir sosyolojik değişim içinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin merkezi hiyerarşik toplum yapısından bireye odaklı daha özgürlükçü bir döneme geçiş yaptığını belirten Paker, araştırma sonuçlarının değişimin bir göstergesi olduğunu kaydetti. (SD)
Kaynak: AA, NTV, 28 Eylül 2005