Mesajı Okuyun
Old 01-08-2008, 15:08   #5
Zeki

 
Varsayılan Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi

SOLAS’A TABİ OLAN GEMİLERİN GSK TARAFINDAN İNCELENME KOŞULLARI

TALİMATLAR
1.Mürettebat talimat listesindeki görevlerinin ve personelleri garbi lokasyonlarda iya edeceklerinin farkındamıdır?

2.Talimat listesi, köprü, motor odası ve mürettebat dinlen alanı da dahil olmak üzere dikkat çeken yerlerde asılı mı?

3.Talimat listesinde değişik mürettebata verilen görevler gösteriliyor mu?

4.Yangın söndürme ve hayat kurtarma ekipmanlarının kimler tarafından iyi durumda korunacağı ve acil durumlarda hazır durumda tutulacağı talimat listesinde belirtilmiş mi?

5.Talimat listesinde belirtilen kişilerin rahatsızlanması durumunda yerlerine geçecek kişiler belirtilmiş mi?

6.Talimat listesinin formatı onaylanmış mı?

7.Makineci listesi güncelleştiriliyor mu ve mürettebat listesiyle uyum halinde mi?

8.Solas bölümü II. Kısım B’ ye göre hayat kurtarma botları ile ilgili görevler için mürettebata görevler verildi mi?

9.Her hayat kurtarma botu için sorumlu kişiler ve yedekleri listede belirtilmiş mi?

10.Hayat kurtarma botlarını kullanma kuralları tatmin edici mi?

COMMUNICATION (HABERLEŞME)
11.Kilit kişiler birbirleriyle haberleşmeye vakıf mı?

12.Gemide kullanılan çalışma lisanları hangileridir.

13.Kilit kişiler talimi ve kontrollerde birbirlerini anlayabiliyorlar mı?

Role talimleri ve hayat kurtarma ekipmanları,

14.Mürettebatı ana noktalarda çağırmak için doğru alarm kullanılıyor mu ve mürettebat bu alarm seslerinden haberdar mı?

15.Talimler esnasında, hayat kurtarma tekneleri görevli personel tarafından doğru olarak kullanılıyor mu?

16.Mürettebat talimlerde doğru olarak giyiniyor ve hayat kurtarma ceketlerini doğru kullanıyorlar mı?

17.Her üç ayda bir en azından bir bot

18.Mürettebat botların motorlarını doğru olarak kullanıyorlar mı?

19.Mürettebat hayat kurtarma botlarını denize indirirken vinçleri doğru olarak kullanıyorlar mı?

20.Talimler esnasında personel kendilerine verilen görevlere tanıdıklar mı?

21.Botlardan sorumlu kişiler operasyon ve teçhizat konusunda bilgiye sahip mi?

22.İki mürettebat, 5 dakikadan az bir süre içinde botu hazırlayıp, indirebiliyorlar mı?

23.Mürettebatın talimlerdeki performansı gemiyi 30 dakika içinde boşaltabileceklerinin izlenimini veriyor mu?

24.Hayat kurtarma botlarının yiyecek ve denize indirmeye ekipmanları yeterli mi?

25.Işıklandırma, acil durumu haberleşme araçları kullanımı kılavuzları, merdiven ayarlanmaları tatmin edici mi?

26.Hydrostatic araçlar vasıtasıyla botlar doğru şekilde çekilip, gemiye bağlanıyor mu?

27.Life ceketlerinin sayısını ve istif düzeni (dalgıç giysileri, sıcaklık koruyucu kıyafetler ve gerekli olan malzemeler) ve duman sinyalleri, roketler, hayat şamandıraları sayısı, durumu ve son kullanma tarihleri uygun ve doğru mu?

Yangın takımları ve Yangın ile savaşma ekipmanları

28.Mürettebat nasıl alarm verileceğini biliyor mu?

29.mürettebat yangın köprüye ve hasar kontrol merkezine haber vermek için gerekli prosedürleri biliyor mu?

30.Yangınla savaşma ekipleri acil olarak görevli yerlerine gidiyorlar mı ve yangın alarmı ne zaman veriliyor?

31.Yangın alarmı denemelerinde, yangın müdahale ekipleri uygun ekipmanları aktif bir şekilde kullanıp, doğru şekilde harekete geçiyor mu?

32.Yangın müdahale ekip liderleri etkili emirler ve köprüye ve hasar kontrol merkezine yeterli derecede rapor veriyorlar mı?

33.Medikal ekiple doğru bir şekilde yaralanan kişilere müdahalelerde bulunup, sedyeleri dar geçişlerden kapılardan ve merdivenlerden kabul edilebilir şekilde taşıyabiliyorlar mı?

34.Acil durum jeneratörleri, CO2 odaları, su püskürme muslukları ve acil durum yangın pompaları uygun mürettebat tarafından doğru şekilde kullanılabiliyor mu?

35.Elle kumanda edilen yangın kapıları, su geçirmeyen kapılar kullanımı kuralları uygun personel tarafından anlatılıyor mu?

36.Aşağıdakiler doğru şekilde çalışıyor mu?
•Yangın kapıları, uzaktan kumandalar var ise;
•Ateş damperleri ve duman flapları
•Uzaktan kumandalı hızlı kapanan vanalar
•Fuel Oil pompalarının ve fanların acil olarak durmaları
•Motor odası ve kargo alanı sabit sistemleri(servis tarihi)
•Ana ve acil ve acil yangın pompaları

37.Yangın kontrol ekipmanları yangın kontrol yönetmeliğine uygun mu?

Hasar ve Yangın kontrol planları

38.Hasar ve yangın kontrol planları (Kitapçıkları) sağlanmış mı?

39.Mürettebat kontrol planları (kitapçıkları) sağlanmış mı?

40.Çeşitli hasar durumlarında kilit kişililer yapacakları işleri açıklayabiliyorlar mı?

41.Kilit kişiler su geçirmez bölmelerinin açılması, kapatılması ile ilgili kontrollerin bilgisine sahip mi?

42.Taşmaya karşı kilit kişiler listenin düzeltmesi ayarlamalarını açıklayabilirler mi?

43.Yangın kontrol planları daimi olarak sergileniyor mu, güncelleştiriliyor mu zaman içinde ayrıca bir kopyası hazırlanmış olarak ulaşılacak bir yerde mi ?

44.Kilit mevkideki kişiler yani geminin ana esas yapısı ile ilgili çalışan kişilerle bilgi olarak yakınlaşma yani teknik-yapısal olarak çalışan kişiler çeşitli ateşleme bölümlerini oluştururken çeşitli kompartmanlara ulaşma anlamında.

El Kitabı- Talimatlar

45.Mürettebat el kitabından talimatlar olan ve güvenlik konularında ve geminin operasyonu ve onun teçhizatları ile ilgili konularında el kitabı ve talimatlardan anlıyor mu?

46.Aşağıda yazılı olan bilgiler mürettebat tarafından anlaşılan dilde sağlanmıştır. Mürettebat içeriğinden haberdar ve aşağıdaki sıralamalara göre cevap verecekleridir.
•FFA teçhizatının ve tesisatın kurulması ve bakımı ile ilgili talimatlar
•Acil durumda izlenecek talimatlar
•Kontrol amaçlı poster ve çizmeli şekilli yazılar ve yaşamsal beceri (hayatta kalabilme) ile ilgili prosedürler
•LSA teçhizatının gemide devamlılığı için talimatlar
•LSA teçhizatları ile ilgili talimat ve bilgi
•Gemi yağı kirliliği ili ilgili acil plan
•Broşürlerin güvenirliliği, plan ve bilgilerle olan ilişkisi


47.Kilit mürettebat(çalışanlar) bakım için gerekliliklerinden-periyodik testler-eğitim-talim yapmak-seyir defterine giriş yapmak gibi konulardan haberdar mı?

48.Şirket güvenliği ve çevreyi koruma politikası var mı ve kilit personel bu konuyu biliyor mu?

49.Güvenlik yönetimi ile ilgili dökümanlar kolay ulaşılabilir bir yerde mi?

50.Güvenlik yönetim sistemi ile ilgili dökümanlar çalışma di veya gemi mürettebatının ortak anlayabileceği bir dilde mi?

51.Kilit personel geminin hareket etmesi ile şirket sorumluluğunu tanımlayabilir mi? ISM sertifikası olan şirketlerle haberleşiyorlar mı?

52.Kilit kişi (personel) tayin edilmiş (atanmış kişiyi) tanılayabilir mi?

53.Yürürlükte bulunan prosedürler acil durumda sahille iletişim kurmayı devam ettirebilir mi?

54.Şu an mevcut bulunan programlar acil durumda tatbikat ve pratik çalışması yapmaya uygun mu. Yani mürettebatı acil duruma hazırlıyor mu?

55.Yeni Mürettebat üyeleri için onların görevlerinin nasıl yapılacağının gösteren dökümanlar var mı?

56.Müdür kendi sorumluluklarını gösteren bir döküman sağlıyor mu?

57.Hiç onaylanmayan uygun görülmeyen bir şey raporlandı mı şirketinize ayrıca bu durumda şirketiniz tarafından düzeltici hareket yapıldı mı?

58.Geminizin devamlı aralıklarla bakım rutmi ve bunların tutulan bir kaydı var mı?

59.DOW köprü kontrol ve rota teçhizatıyla ilgili olarak bilgilimi Dümenin otomatik veya elle kullanılan ve geminin manevra hareketleriyle ilgili

60.DOW güvenlik ve rota teçhizatı ile yerleşim ve hareket ilgili ve alarm panelleri ve ortaya çıkarma ile ilgili bilgileri var mı?

61.DOW çarpışmayı önleyici prosedürler biliyor mu COLREGS radar AriA kontroller ve kabul edilir radar resimlerini almaya yetenekli mi?

62.DOW geminin her şartta rotası ile ilgili uygulanan prosedürlerden haberdar mı?

•Deniz haritası ile ilgili ve denizcilikle ilgili yayınlanan yazılar
•Prosedürleri oluşturmak talimatlar ve el kitapçıkları
•Seyahat planı
•Periyodik bakım test ve teçhizatların kontrolü
•Pusula hata kontrolü
•Varış ve kalış ile ilgili hazırlıklar
•İşaret verme, iletişim kurma, acil durumlar, seyir defteri girişi

63.GDMSS radyo operatörü radyo düzenlemelerinin tüm parçalarını kullanabilir mi test işlevleri de buna dahil

64.GDMSS operatörü yanlış verilmiş tehlike alarmı iptalini açıklamaya yetkin mi?

65.Gemi Navtex MSI mesajı alır mı?

66.Sıralanan maddeler memnuniyet verici mi

•EPIRB tesisatı (Kuruluş)
•Radar Transponder kuruluşu
•Anten durumu, Radyo bataryası

67.Özel olarak verilmiş görevle atanmış personel var mı? (Kargo ve Kargonun teçhizatıyla vb.)

68.Bu kişiler kargı ve kargonun operasyonu ile ilgi tehlikelere karşı temkinliler mi?

69.Oksijen analizcileri ve diğer koruyu aletleri kullananlar kargo operasyonu süresince iyi çalışma düzen modelleri var mı?

70.Gemi sahilde kontrol listesi kullanılıyor mu?

71.Kırılma stresi max. Limitleriyle hesaplandı mı?

72.Yükleme – Yük koyma operasyonları yükleme – boşaltma planına uygun olarak mı gerçekleştiriliyor. Ayrıca kargo yerleştirilmesi gözetim altında mı?

73.Mürettebatta sorumlu olan kişi kargo güvenlik el kitabını ve pratikte kurallar biliyor mu?

74.Eğer kargoda hacimli mal taşıma konusunda yasaklamalar varsa bu sınırlamalar gözlemleniyor mu?

75.Kilit mühendisi ve çalışan personel makinanın çalışmasına ilişkin işlevleri biliyor mu?
•Elektrik gücünün acil ve çalışma kaynakları
•Yardımcı direksiyon vitesi
•Atık su ve yangın pompası
•Acil durumlarla ilgili diğer esas techizatlar.

76.Bu personel aşağıdakilere yatkın mı, bilgili mi?
•Acil durum jeneratörü
•Ana makine çalıştırılmadan önce gerekli hareketler
•Ana makinenin farklı çalıştırılma varyasyonları enerji başlatma kaynağıyla
•Eğer ana makinenin çalışması için ilk teşebbüs başarısız olursa uygulanacak prosedür.

77.Personel aşağıdakileri biliyor mu?
•Jeneratör makinesinin çalışmasını belirleme de duran makinenin otomatik veya elle çalıştırılması olanakları
•Karartma prosedürleri
•Yük paylaşım sistemi

78.Kilit kişiler aşağıda sunulan maddeleri biliyor mu?
•Hangi tür yardımcı dümen vitesi gemiye uygundur
•Hangi dümen vitesinin kullanımda olduğu nasıl tanımlanabilir, tarif edilebilir.
•Yardımcı dümen vitesinin kullanıma getirmek için hangi faaliyetler gerektirir

79.Kilit kişiler aşağıda sunulan maddeleri biliyor mu?

Atık su pompaları
•Atık su pompaları sayısı, nerede olduğu ayrıca acil durum atık su pompaları
•Atık su pompaları için başlama prosedürleri
•Atık su çalışmasındaki belli bozulmalar, potansiyel bozulmalar ve mümkün olan tamir

Yangın Pompaları
•Yangın pompasının yeri ve adedi acil durum yangın pompası
•Yangın pompalarını çalıştırma prosedürleri ve valfın açılması

80.Personel cankurtaran botlarının çalışması ve bakımı

81.Köprüden kontrolle ilgili lokal kontrol prosedürleri hakkında bilgili mi?

82.Rillerle – bataryalarla bakım hakkında bilgilimi

83.Acil durma, yangın talimi ve alarm sistemi, yangın kapıları ve su geçirmezliğin çalışması

84.Ilık su için otomatikten elle çalışmaya geçiş kontrol, yağlama sistemi (ana makine ve yardımcı makine için)

AMBAR
85.Ambara koyma prosedürlerini herkes biliyor mu?

86.Ambarda yeterli sayıda personel var mı?

87.İletişim açısından mürettebat, üst katlar ve ambar arasında yeterli mi?

88.Yağ boşaltma ile ilgili prosedür ve rapor var mı?

89.MARPOL Annex ile ilgili
•Kalan atık yağ miktarı
•Atık suyun geride bıraktığı tortu
•Yağlı su ayırıcısının hepogitesi

90.Yağ kayıt kitabına tam doğru giriş yapılıyor mu?

91.Doğru kullanım imkanları girişi yapıldı mı ve yetersiz imkanlar not edildi mi (Bayrak bölümüne)

92.Atık su ve tortu konularını sorumlu personel biliyor mu?

ÇÖP KONTROLÜ
93.MARPOL Annex V ve ulusal tüzüklere kanunlara her şey uygun mu?

94.Tüm personel potansiyel çöp miktarını en azda tutma prensiplerini biliyor mu? Ayrıca çöpleri çöp yönetim planına uygun olarak mı stoklu yor.(Saklıyor ?)

95.Gemi mürettebatı MARPOL Annex V şartları dahilinde mi atıkları atıyor.(elden çıkarıyor)

96.Bunun için belirlenmiş özel alanlar olduğunun farkında mı, bilgisi var mı?

SÖRVEY VE BELGELENDİRME SİSTEMİNİN UYGULANMAYA BAŞLANMASI
1- Bir Bayrak Devletinin sörvey ve belgelendirme sistemini bu Karar çerçevesinde uygulamaya karar verdiği tarihte herhangi bir gemide mevcut belgeler, geçerlilik süresinin sona erdiği tarihe kadar geçerliliklerini muhafaza edeceklerdir.

2- Ancak mevcut belgeler geçerliliklerini sona erdiği tarihte, gemi sahibi tarafından, idare veya onun adına belge tanzim eden kuruluş ile , söz konusu gemide sörvey ve belgelendirme sisteminin uygulanmaya başlayacağı tarih konusunda karşılıklı mutabakat sağlanması gerekecektir.

3- Söz konusu gemide sörvey ve belgelendirme sisteminin uygulanmaya başlatılması konusunda karşılıklı mutabakatla tespit edilecek tarihin, beş yıllık geçerlilik süresine sahip olan mevcut belgelerden birinin geçerliliğinin sona erdiği tarih olabilmesi de mümkündür, ancak; bu tarih hiçbir şekilde Yük Gemisi inşa Güvenlik Belgesinin geçerlilik süresinden sonra bir tarih olamaz.

4- Herhangi bir belgenin geçerlilik süresinin halen devam edip etmediğine bakılmaksızın, herhangi bir gemide sörvey ve belgelendirme sistemine geçirdiği tarihte süresinin dolmuş olup olmadığına bakılmaksızın tazeleme sörveyleri uygulanacak ve gemiye, sörvey edilen hususlarla ilgili yeni belgeler tanzim edilecektir. Bununla birlikte, sistemin uygulanmaya başlayacağı tarihten itibaren üç ay öncesine kadar olan dönem içinde uygulanmış bulunan sörveyleri geçerli kabul edilmeleri, idare tarafından dikkate alınabilir.

5- Geminin geçerli belgelere sahip olmasını en uygun şekilde sağlamak üzere, geçerlilik sürelerinin sona ermesine bir veya iki yıl kalmış belgelerin sürelerinin uzatılması yoluna gidilebilir, veya; kısa dönemleri kapsayan belgeler tanzim edilmek suretiyle, söz konusu geminin sörvey ve belgelendirme sistemine geçeceği tarihte tüm belgelerin birlikte yenilenmeleri mümkün olabilir.

6- Bu karar çerçevesinde sörvey ve belgelendirme sistemi uygulamaya konulurken, bütün gemi tiplerinin aynı anda kapsanması ve uygulanabilir tüm teçhizatın da kapsama alınması uygun olur.

GEMİDE BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELER VE DÖKÜMANLAR (NOT: Tüm bu belgeler gemide orjinal nüsha olarak bulundurulacaktır.)

BÖLÜM 1

Tüm Gemiler:

Uluslararası Tonilato Belgesi(1969) Uluslararası Tonilato Belgesi (1969) Sözleşmesinin uygunluğunda belirtilen gros ve net tonaj bilgileriyle her gemi için düzenlenecektir. (Tonilato sözleşmesi madde 7)
Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi
Sözleşmenin uygunluğunda sörveyden geçmiş ve işaretlenmiş her gemide Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi Hükümlerine göre düzenlenmiş bir Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi bulundurulacaktır. (LL Sözleşmesi Madde 16)
Uluslararası Yükleme Sınırı Muafiyet Belgesi
Yükleme sınırı sözleşmesinin 6. maddesi uygunluğunda muafiyet verilmiş her bir gemi için Uluslararası yükleme Sınır Belgesi verilir. (LL Sözleşmesi madde 6)
Başlangıç Stabilite Kitapçığı
Boyu 24 m. veya daha büyük olan tüm gemiler tamamlandıktan sonra meyil deneyi yapılacak ve dengesinin elemanları belirlenecektir. Gemi Kaptanına değişen yükleme koşulları altında çabuk ve basit işlemlerle gemi dengesinin doğru bir rehberi elde etmesine olanak sağlamak üzere gerekli bir denge kitapçığı (stabilite bukleti) verilecektir. (SOLAS 1974 Kural II-I/22)
Gemi adamları donatımında asgari emniyet belgesi
Sözleşmenin I. Bölümünde her gemi idarenin uygun gördüğü minimum güvenli personel donatma belgesini tedarik etmek zorundadır. SOLAS 1974 (1989 Değişimleri) Kural V/13(b)

Kaptan, Zabitler veya tayfalar için belgeler
Gemi adamlarının eğitimi, Belgelendirilmesi ve vardiya standartları hakkında 1978 Uluslar arası Sözleşme ekindeki hükümler uyarınca deniz hizmeti, yaş, sağlık, nitelik ve sınav gereklerini karşıladığı idarece kabul edilen adaylara Kaptan, zabit, veya tayfa belgeleri verilecektir. Bu maddenin uygunluğunda Kaptan ve zabitler için düzenlenecek belgeleri, veren idare tarafından uygunluk onayı yapılacaktır…
Kaynak. STCW 1978 Madde VI
Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Belgesi
Uluslararası Petrol Kirliliğini Önleme Belgesi MARPOL 73/78’e Taraf olmayanların yetkisindeki Liman ve Platformlara sefer yapan 150 gros ton ve üzeri tankerler ve tankerin dışında 400 gros ton ve üzer gemiler için gereklidir. Bu belge MARPOL 73/78 Ek-1 Kural 4 uygunluğunda Sörveyden sonra düzenlenir. Bu belgeye tankerden başka gemiler için inşa ve teçhizat kaydı (Form A) veya tankerler için inşa ve teçhizat kaydı (Form B) hangisi uygunsa eklenir.
Kaynak: MARPOL 73/78 Ek- I Kural 5

Yağ Kayıt Defteri
150 groston ve üzeri her petrol tankeri ve 400 groston ve üzeri petrol tankerlerinden başka her gemi yağ kayıt defteri bulunduracaktır. Ayrım (Makine mahalli işlemleri) 150 groston ve üzeri her petrol tankeri yağ kayıt defteri Ayrım II (yük / balast işlemleri) bulunduracaktır…
Kaynak: MARPOL 73/78 Ek I Kural 20

Gemi Yağ-Yakıt Kirliliği Acil Durum Planı
150 groston ve üzeri her petrol tankeri ve tankerlerin dışında 400 groston ve üzeri gemiler İdarenin onayladığı gemi yağ-yakıt kirliliği acil durum planı bulunduracaktır. 4 Nisan 1993 den önce inşaa edilen gemilerde bu uygulamalar yukarda belirtilen tarihten 24 ay sonra uygulanır…
Kaynak: MARPOL 73/78 Ek I Kural 26

BÖLÜM 2

BÖLÜM 1’DE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN ,YOLCU GEMİLERİNDE BULUNDURULACAK ZORUNLU BELGELER

Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi
SOLAS gereklerine uygunluğunda yolcu gemileri için denetim ve sörveyden sonra yolcu gemisi emniyet belgesi düzenlenecektir. Yolcu gemisi emniyet belgesi için teçhizat listesi (Form P) daima ilişikte bulundurulacaktır..
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12 GMDSS değişimleriyle

Muafiyet Belgesi
SOLAS 1974 hükümlerinin uygunluğunda bir gemi muaf tutulmuşsa yukarda sıralanan belgelere ilaveten Muafiyet belgesi düzenlenir..
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12

Özel Ticaret Amaçlı Yolcu Gemileri
1971, özel Amaçlı Yolcu Gemileri anlaşması hükümlerinin sağlanarak özel amaçlı yolcu gemileri emniyet belgesi formu düzenlenir..
Kaynak: STP Anlaşma Kural 6

Özel Ticaret Amaçlı Yolcu Gemileri Mahal Belgesi
Özel amaçlı Yolcu Gemileri Mahal gerekleri protokolü 1973 hükümlerini sağlayarak düzenlenen özel amaç yolcu gemileri mahal belgesi..
Kaynak: SSTP 73 Kural 5

BÖLÜM 3

BÖLÜM 1’DE SIRALANAN BELGELER İLAVETEN YÜK GEMİLERİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLU BELGELER

Yük Gemisi İnşaa Emniyet Belgesi
1974, Denizde can ve mal Güvenliği Sözleşmesinin Kural I/10 gereklerine uygunluğuna gerekleriyle yangın söndürme ve yangın kontrol planlarına uygunluğunda sörveyden geçirilen 500 groston ve üzeri yük gemileri için yük gemisi inşaa güvenlik belgesi düzenlenecektir…
Kaynak: SOLAS Kural I/12 GMDSS değişimleriyle

Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi
Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (SOLAS) a uygunluğunda 500 groston ve daha büyük yük gemileri için sörveyden sonra Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi düzenlenecektir. Yük Gemisi Teçhizat Güvenlik Belgesi (Form E) daima ilişikte bulundurulacaktır…

Yük Gemisi Telsiz Emniyet Belgesi
1974 SOLAS Can kurtarma araçlarında kullanılanları da içeren radyo donanımı ile donatılan 300 groston ve daha büyük yük gemileri için sörveyden sonra yük gemisi telsiz güvenlik belgesi düzenlenir . Yük gemisi telsiz belgesi için donanım kayıt listesi daima ilişikte bulundurulacaktır.
(Form R)
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12 GMDSS değişimiyle

Muafiyet Belgesi
SOLAS 1974 hükümlerinin uygunluğunda bir gemi muaf tutulmuşsa yukarda sıralanan belgelere ilaveten Muafiyet belgesi düzenlenir. Tehlikeli yük taşıyan gemiler için uygun dokümanlar…
Kaynak: SOLAS 1974 Kural I/12

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemiler İçin Uygun dokümanlar
Bu kuralın inşaa ve teçhizat gereksinimleri uygunluğunda delil alarak bir belge verilir..
Kaynak: SOLAS 1974 Kural II-2/54.3

Tehlikeli Yük Manifesto veya Yük Planı
Tehlikeli madde taşıyan her gemide, kural VII/2’de yapılmış olan Sınıflandırmaya uygun olarak,gemide bulunan tehlikeli maddelerin cinslerini ve mevkilerini belirten özel bir liste veya manifesto mevcut bulunacaktır. Tehlikeli maddelerin sınıflarına uygun olarak hazırlanmış olup, gemide mevcut tüm tehlikeli maddelerin mevkilerini belirten ayrıntılı bit yükleme planı da burada söz konusu edilen özel liste veya manifesto yerde kullanılabilir.Bu dokümanlardan birisinin kopyası, limandan hareketten önce liman devleti tarafından tayin edilmiş olan yetkililere veya kuruluşa verilecektir…
Kaynak: SOLAS 1974Kural VII/5(5) MARPOL 73/78 Ek III,Kural 4

Tahıl Taşımacılığı İçin Yetki Belgesi
Yetki belgesi Uluslar arası Emniyet dökme tahıl taşımacılığı kodu uygunluğunda her gemi için idare adına veya taraf ülke yetkilileri tarafından düzenlenecektir . Bu doküman Tahıl Yükleme rehberinin uygunluğunda stabilite gereklerini kaptana bu Kod sağlayacaktır..
Kaynak: SOLAS Kural VI/9 Uluslar arası Emniyetli Dökme Tahıl Taşımacılığı

Kısım 3
Petrol Kirlenmesi Hasarına Karşı Sivil Sorumluluk
Sigorta belgesi veya diğer finansal koruma belgesi 2000 tondan daha fazla petrol ürününü taşıyan her gemi yürürlükteki sigorta belgesi veya diğer finansal koruma belgesi bu belge verilerek kanıtlanacaktır.
CLC Sözleşmesi paragraf 1 madde VII gereksinimleriyle tamamlandıktan sonra geminin tescil edildiği ülkenin yetkisi uygunluğunda düzenlenecek veya Belgelendirilecekti.
Kaynak: CLC 69 Madde VII


BÖLÜM 4

BÖLÜM 1 VE 3’TE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN ZEHİRLİ SIVI DÖKME KİMYASAL MADDE TAŞIMAYA UYGUN HER GEMİ AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Dökme Zehirli sıvı taşıyıcılar için Uluslar arası kirliliği önleme belgesi(NLS belgesi)
Dökme zehirli sıvı taşıyıcılar için uluslar arası kirliliği önleme belgesi MARPOL 73/78 Ek II Kural 10 hükümlerini sağlayarak yapılan sörvey uygunluğunda dökme zehirli sıvı madde taşıyıcı her gemi diğer tarafların yetkisinde MARPOL 73/78’e göre diğer tarafların yetkisinde kalan liman ve Platformlara sefer yaptığında bu belge düzenlenecektir. Bu Kurala uygun kimyasal tankerler Dökme Tehlikeli Kimyasal Taşımacılığa uygun belge dökme kimyasal kodu adı altında ve uluslar arası dökme kimyasal kodu hükümleri altında NLS sertifikası uygunluğuna tanınır..

Yük Kayıt Defteri
MARPOL 73/78 ek II ye göre her gemi yük kayıt defteri bulunduracaktır. Bu gemi Jurnalide olabilir veya IV de tanımlanan form olabilir..


BÖLÜM 5

BÖLÜM 1 VE 3’TE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN HER KİMYASAL TANKER AŞAĞIDA BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Tehlikeli Dökme Kimyasal taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Tehlikeli Dökme kimyasal taşıyıcılar için uygunluk belgesi, Dökme kimyasal kodu ekinde konulan örnek formda, Uluslar arası seferlere tahsis edilmiş kimyasal tanker ilk söveyi veya periyodik sörveyden sonra bu kodun ilgili gerekleri uygunluğunda düzenlenecektir..
Not: Bu kod 1 temmuz 1986 dan önce inşaae dilmiş kimyasal tankerler için Marpol 73/78 ek II’ye göre zorunludur..

Uluslar arası Tehlikeli Dökme Kimyasal Taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Uluslar arası Tehlikeli Dökme Kimyasal Taşıyıcılar için uygunluk belgesi, dökme kimyasal kodu ekinde konulan örnek formda uluslar arası seferlere tahsis edilmiş kimyasal tanker ilk sörveyi veya periyodik sörveyden sonra bu kodun ilgili gerekleri uygunluğunda düzenlenecektir..
Not: Bu kod 1 Temmuz 1986 ve sonrasında inşaa edilen kimyasal tankerler için marpol 73/78 ek II ve SOLAS 1974 Bölüm VII ‘e göre zorunludur..
Kaynak: IBC kodu KISIM 1,5


BÖLÜM 6

BÖLÜM 1 VE 3’TE SIRALANAN BELGELERE İLAVETEN HER GAZ TAŞIYICI AŞAĞIDAKI BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uygunluk belgesi. Gaz taşıyıcılar kodu ekinde konulan örnek formda gaz taşıyıcının ilk sörveyi veya periyodik sörveyinde sonra bu kodun ilgili gerekleri uygunluğunda düzenlenecekti
Kaynak: GC kodu Kısım 1.6

Uluslar arası Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uygunluk belgesi
Dökme sıvılaştırılmış gaz taşıyıcılar için uluslar arası uygunluk belgesi uluslar arası gaz taşıyıcılar kodu ekinde konulan örnek formda gaz taşıyıcının ilk sörveyi veya periyodik sörveyinden sonra bu kodun ilgil gerekleri uygunluğunda düzenlenecektir..
Not: Bu kod 1 Temmuz 1986 ve sonrasında inşaa edilen gaz taşıyıcılar için SOLAS 1974 Bölüm VII ye göre zorunludur…
Kaynak: IGC kodu Kısım 1.5


ÖZEL AMAÇLI GEMİLER AŞAĞIDAKİ BELGELERİ BULUNDURACAKTIR

Özel Amaçlı Gemi Emniyet Belgesi
Bu belge Özel amaçlı gemiler için Emniyet kodu paragraf 1.6 daki hükümlerin uygunluğunda sörveyden sonra düzenlenecektir . Belgenin süresi ve geçerliliği SOLAS 1974 de yük gemileri için tüm hükümleri taşımalıdır. 500 grostondan küçük Özel amaçlı gemi için belgenin kapsamı gevşetilerek 1.2 nin uygunluğunda kabul edilmiştir.
Kaynak: Kural A.534(13)

Platform İkmal Gemileri ilave belgesi
Sınırlı miktarda zararlı ve zehirli dökme sıvı madde taşıyan ve elleçleyen platform ikmal gemileri rehberine göre böyle yükler taşındığında platform ikmal gemisi uygunluk belgesi düzenlenecektir..
Eğer bir açık deniz ikmal gemisi sadece zehirli sıvı madde taşıyorsa, yukarıdaki uygunluk belgesi yerine, dökme gemilerde zehirli sıvı madde taşıması için gereken Uluslar arası kirlenmeyi önleme belgesi bulundurmalıdır..

Gürültü seviyesi Sörvey Raporu
Gürültü seviye kodu uygunluğunda her gemi için gemide gürültü sörvey raporu düzenlenecektir
Kural: A.468(XIII)

KAYNAKLAR
• Gemi Survey Kurulu Raporları
• http://www.imo.org/

Hazırlayan: Yahya Selçuk TOPÇU (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 Mezunu)