Mesajı Okuyun
Old 26-08-2021, 14:09   #5
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Özel Hastaneler Yönetmeliği md. 51'de hastaya fiş ya da fatura verileceği belirtilip,

Alıntı:
Satış fişi veya fatura ekinde hastaya sunulan sağlık hizmetinin ayrıntılı dökümünü ve birim fiyatlarını gösteren belge düzenlenir.

denmekte. Demek ki hastanelerde birim fiyatlar zaten belirlenmiş.

Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun md. 54 de,

Alıntı:
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

Bu birim fiyatların liste halinde, en azından hastanenin İnternet sitesinde yayınlanması yerinde olacaktır.