Mesajı Okuyun
Old 25-07-2021, 00:07   #10
av.gokcen

 
Varsayılan

Meslektaşım,

Tarafların dilekçelerinde gösterdikleri delilleri sunması, başka yerden getirtilecek ise açıklaması için verilen süre de "kanunun tayin ettiği süre"dir.

Hakimin verdiği süre olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyim.

Ön İnceleme Duruşmasına Davet
HMK Madde 139
(1) Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. (Değişik cümle:22/7/2020-7251/13 md.) Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar edilir:

a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin diğer hususlar.

b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları.

c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği.

ç) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği.

HMK madde 139, ç bendine göre 2 haftalık kesin süre diyor.

Sonradan Delil Gösterilmesi
HMK Madde 145
(1) Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.

HMK madde 145, 1 de kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler diyor.

O halde, delillerin sunulmasına dair ön inceleme duruşmasına davete ilişkin tutanak ve tebligatta yer alan sürenin kanunun tayin ettiği süre olduğu ortaya çıkıyor.