Mesajı Okuyun
Old 14-01-2021, 23:08   #2
ankara7406

 
Varsayılan

Yaklaşık 1 yıl sonra bu soruyla karşılaştım. Zamansal olarak verilecek cevap bir anlam ifade etmeyecek olsa da burada bir not olarak kalması açısından kısa bir cevap eklemek istedim.
Ceza tarhiyatlarına karşı açılacak davalarda vergi mahkemeleri, idare mahkemelerinde olduğu gibi yalnızca vergi tarhiyatının iptaline veya davanın reddine karar verir. Tarhiyata karşı açılacak davalar idare mahkemelerindeki klasik iptal davası şeklindedir.
Bahsedilen olayda da anlatıldığı şekliyle kabul edilirse ceza tarhiyatı işleminde hukuka aykırılık olduğundan mahkeme tarafından tarhiyatın iptaline karar verilir. Bunun üzerine iptal edilen tarhiyat yerine eğer tarh zamanaşımı süresi dolmamışsa vergi idaresi tarafından hukuka aykırılık giderilip yeniden hesaplamalar yapılarak yeni bir ceza tarhiyatı yapılması gerekir.