Mesajı Okuyun
Old 20-09-2014, 22:58   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Yasalarımızda yaşlı kişilerden yaptıkları hukuki işlemler sırasında doktor veya heyet raporu alınmasını zorunlu kılan bir hüküm mevcut değildir.

Tapu Kad.Genel Md.lüğünün genelgelerine göre “ Ancak mutlaka akli melekelerinin yerinde olup olmadığını kontrol edici sorular sorulması gerekir. Şüphe halinde doktor raporu istenmelidir. (TKGM 14/Mayıs/2003 tarih, 074/148-1568 sayılı genel emir). Şayet, İstenmeden taraflardan birisi rapor ibraz etmiş ise, değerlendirilir. “

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 91. maddesi “ilgilinin yaşlılık, hastalık veya dış görünüşü itibariyle yeteneğinden şüphe edilmesi veya bu konuda ihbar ve şikayet bulunması hallerinde temyiz kudretinin varlığı doktor raporu ile saptanır”Yüksek Sağlık Şurasının kararı da bu doğrultudadır.

Bu durumda , ortada mutlaka heyet veya uzman raporu alınacaktır diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Doktor veya heyet raporu alınması veya alınmaması vekaletnamenin geçerlilik şartı değildir.

Alınan rapor ancak iptal davası açılırsa o davada bir delil olarak değerlendirilir.O davada vekil edenin ayırım gücünün ispatı yönünden tabii heyet raporu daha avantajlı olur.
Diye düşünüyorum.