Mesajı Okuyun
Old 25-02-2013, 18:29   #12
sisdempol

 
Varsayılan

Sayın Av.Mehmet F. Algül, karar düzeltme talebimiz dosya ilgili daireye gittikten 11 gün içerisinde red edilmiştir.Yargıtayın yasama organının yargılama usulüne ilişkin çıkardığı yasayı tartışacağına, kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, yasayı uygulaması ve uygulatması gerekir. Yasama organı tarafından 12.01.2011 tarihinde kabul edilen HMK ile sahteciliğin incelenme usulu netleşmiştir. Anayasa`nın 142. Maddesi gereği yargılama usulleri kanunla düzenlenir.Yasama organınca resmi senetlerin sahteliği, sahtelik iddiası olarak değil sahtelik davası olarak ileri sürüleceği HMK 208/4 ile usul olarak belirlenmiştir.Resmi belgelerin sahteliğinin tespiti için 208/4den açılmış tespit davasını eda davası ile derdest kabul etmek, Anayasanın 142.md’ne aykırı olarak yasama organı tarafından belirlenmiş bir usulu yargı kararı ile ortadan kaldırmaktır.Yargı yasama organının koyduğu kuralı uygulamak istemiyorsa Anayasa mahkemesine kanunun iptali için başvurabilir diye düşünüyorum.