Mesajı Okuyun
Old 25-04-2013, 16:30   #1
Nill

 
Varsayılan mirasın gerçek reddi-acil

Değerli Meslektaşlarım
Müvekkillerimden birisi ölenin babası diğerleri ise kardeşleri olup kendileri adına bir süre önce ölenin mirasının gerçek reddi için mahkemeye başvurduk ve mirasın reddine ilişkin karar aldık.Fakat mirasbırakan ölmeden önce babasına ait bir evde oturmakta olup ev halen daha mirasbırakanın eşyaları ile doludur.Mirasbırakan hakkında devam eden icra takipleri bulunmaktadır.Evdeki eşyaların hacizli olup olmadığı mirası reddeden mirasçılar tarafından bilinmemektedir.Şimdi mirası reddeden baba kendisine ait olan bu ev üzerinde tasarruf etmek istemektedir.Fakat bunun için eşyalarında tahliyesi gerekmektedir.Mirasbırakanın terekesine dahil olan bu eşyalarla ilgili olarak hacizli olsun veya olmasın ne yapılmalıdır?