Mesajı Okuyun
Old 09-04-2015, 13:02   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Konuk
evimiz 5 katlı bir apartman ve bu apartmanın 1 katı annnemin 2 katı babamın babamın katında şu an hala oturmaktayız babam annemden habersiz kendi evlerini satıp başka bir ile gidip evlenmeyi planlıyormuş annem ev hanımı ve 37 yıllık evliler babamın evleri satmasına nasıl engel olabiliriz annemin yasal hakları nelerdir teşekkür ederim.

Merhaba

-Satacağı ev Aile konutunuz ise tapu müdürlüğüne gidip aile konutu şerhi tatbik ettirebilirsiniz.

-Aile konutu değilse TMK 197 maddesi uyarıca evin satışını engellemek için aile mahkemesinde dava açabilirsiniz.

TMK 197
III. Birlikte yaşamaya ara verilmesi
Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece ayrı yaşama hakkına sahiptir.

Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır.

-Diğer seçenek de tasarruf yetkisinin kısıtlanması için Aile Mahkemesinde dava açmaktır.

TMK MADDE 199.- Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.

Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verirBir avukattan yardım almanızı öneriyoruz.

Av. Murat KILIÇ