Mesajı Okuyun
Old 05-12-2008, 13:21   #2
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
Esas No
: 2007/01026
Karar No
: 2007/13004
Tarih
: 01.10.2007

KANITLARIN SUNULMASI
KESİN SÜRE
SAVUNMA HAKKI
ÖZET:
Davalı vekili, ara kararına göre davacı vekilinin delil listesinin kendisine tebliğinden itibaren 10 günlük kesin süre içinde tanık listesini verdiğine göre tanıklarının dinlenmesine karar verilmelidir.
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Mahkemece davalıya 02.12.2005 tarihli oturumda, davacının delil listesinin kendisine tebliğinden itibaren tanık listesini sunması için 10 günlük kesin süre verilmiş, davacının delil listesinin 04.03.2006 tarihinde tebliğinden sonra davalı vekili süresi içinde 06.03.2006 tarihinde tanık listesini sunmuş ve bu liste 06.03.2006 tarihli oturumda davacı vekiline tebliğ edilmiştir. Duruşma talikine de sebebiyet verilmemiştir. Davalı gösterdiği tanıklarının dinlenilmesinden vazgeçmemiş, davalıya da tanıkların dinlenmesi için imkan tanınmadan karar verilmiştir. Davalı tanıkları dinlenmeden hüküm kurulması savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran önemli bir usul yanlışlığı olduğundan kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın açıklanan sebeple (BOZULMASINA) , bozma sebebine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.