Mesajı Okuyun
Old 02-12-2008, 10:38   #1
serdarserdar

 
Varsayılan delil listesi - kesin süre - kesin sürenin tarafın yokluğunda verilmesi ve tebliği

İyi günler
Bir asliye hukuk mahkemesi yargılması (yazılı usül)
Davalı duruşmaya mazeretsiz olarak katılmıyor.Hakim duruşmada davalının delillerini ibrazı için kendisine ihtaratlı tebligat yapılmasına ve 10 günlük kesin süre verilmesine kararı alıyor.Ara karar davalıya tebilgat yapılıyor ve davalı 10 günlük süreyi kaçırıyor.

Burada kesin süre son derece ayrıntılı ve hukuki tüm unsurlar mevcut.Tebligat ve ihtarat çok düzgün hazırlanmış ve postacı tarafından düzgün yapılmış.Bu sebeple bu hususları kullanma imkanımız kalmıyor.Belki aşağıdaki hususları kullanabiliriz.

a)Davalının yokluğunda davalıya kesin süre verilerek bu kesin süre tebiğ ile yürürlüğe sokulabilir mi?

b)Davacının delil listesi davalıya tebliğ edilmedi.Davacının tebliğ listesinin davalıya tebliğ edilmeden davalının delil listesini sunması için davalıya kesin süre verilebilir mi? Çünkü bildiğim kadarıyla davacının delil listesini öncelikli olarak sunması ve Humk.Md.217'ye göre tebliğ edilmesi gerekiyor.Ancak davacının öncelikli sunma zorunluluğu ile ilgili şifahen duyduğum bilgi doğru mu?
Şimdiden teşekkürler