Mesajı Okuyun
Old 18-03-2007, 14:52   #2
Admin

 
Varsayılan

SORU VE CEVAPLARLA YENİ HUKUK SORULARI ALANI:

1- Hangi sorular hukuki danışma sorusu niteliğindedir?

THS standartlarına göre bir üyemizin "kendisine veya bir yakınına ait gerçek bir olayın hukuki çözümü ile ilgili fikir istemeye yönelik soruları" hukuki danışma niteliğinde sorudur.

Örneğin bir üyemizin kendisinin veya bir yakınının bir tahliye davası varsa ya da böyle bir dava açmayı planlıyorsa bununla ilgili soruları "danışma sorusu" kapsamında değerlendirilecek, öte yandan bir hukuk öğrencisi üyemizin Borçlar Hukuku Dersi kapsamında 6570 sayılı kira kanuna göre tahliye davasının şartlarını sorduğu soru danışma sorusu kabul edilmeyecektir.

Bu açıdan örneğin "benim/bir yakınımın şöyle bir davası/sorunu var.. " şeklinde başlayan bir soru hemen hemen her zaman danışma niteliğinde bir soru kabul edilecektir.

2- Örneğin hangi sorular hukuki danışma sorusu niteliğinde değildir?

Öğrenci arkadaşlarımız dersleri, sınavları, eğitimleri ile ilgili HİÇBİR SORU danışma sorusu DEĞİLDİR.

Ayrıca, sizinle / bir yakınınızla ilgili bir hukuki soruna ilişkin olmayan sorular da danışma sorusu değildir.

Örneğin
"ABD Mahkemelerinde niçin fotoğraf çekilmesi yasaktır",
"Hukukçular Niçin Cübbe Giyer",
"İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini Türkiye hangi yılda imzalamıştır",
"1982 Anayasası ile 1961 Anayasası açısından kişisel hürriyetlerin sınırlanması konusunda ne farklar vardır"
tarzında sorular hukuki danışma sorusu değildir ve alanda sorulabilir.

3- Hukuk soruları alanını artık sadece hukuk öğrencileri mi kullanacak, hukuksever üyeler kullanamayacaklar mı?

Alan hukuksever üyelerimize de halen ve eskiden olduğu gibi açıktır.

Hatta eski sistemde hukuksever üyemizin bu alanda soru sorması için sitede belirli bir mesaj sayısına sahip olması gerekirken, bu sınırlamayı da artık kaldırmış bulunuyoruz. Hukuksever üyelerimiz danışma niteliği taşımayan sorularını hukuk soruları alana her zaman yöneltebilirler.

4- Soruların danışma niteliği taşıyıp taşımadığı nasıl denetlenecek?

Alanda açılan tüm sorular (cevaplar değil) denetime tabi hale getirilmiştir ve forum yöneticilerimiz tarafından okunduktan sonra yayınlanacaktır. Yöneticilerimiz danışma sorusu niteliği taşımayan soruları yayınlayacak, diğer soruları yayınlamayacaklardır.

6- Hukuk öğrencilerine getirilen ön hazırlık ile soru sorma şartınının amacı nedir?

Hukuk öğrenci arkadaşlarımızın ödevleri konusunda Türk Hukuk Sitesinde yardım almalarını istiyoruz ancak ödevlerini THS üyelerine yaptırmalarını istemiyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız ödevlerini kendileri hazırlamalılar, çok çalışmalı, çok okumalılar, araştırma yapma ve nitelikli soru sorma alışkanlığı kazanmalılar.

Bu iyi bir hukukçu olmanın en önemli şartlarından biridir ve THS platformunun öğrenci arkadaşlarımızın tek satırlık özensiz sorularına, Türkiye'nin en iyi hukukçularından sayfalarca döküman eklenerek yanıt aldıkları, tabiri caizse çalışmadan, araştırmadan, hazıra kondukları bir platform olmasını arzulamıyoruz.

Tam aksine THS üyeliğinin hukuk öğrencisi arkadaşlarımıza çalışma, okuma, araştırma alışkanlığı kazandırmasını istiyoruz ve bu nedenle de öğrenci arkadaşlarımızın alana bir soru yöneltmeden önce kendi sordukları sorular için bir ön hazırlık yapmalarını ve soru metni içinde de bu hazırlıklarını paylaşmalarını bekliyoruz.

Böylece :
a) Öğrenci arkadaşlarımız okuma ve araştırma alışkanlığı kazanacak.
b) Ödevlerini başkasına yaptırmak yerine, kendileri yapacak ve ödev amacına ulaşacak
c) Soru metni içinde önceden edinilen edinilen bilgilerin paylaşılması ile soru metni diğer okuyucular için de öğretici hale gelecek ve sadece soru sahibine değil, daha fazla okuyucuya faydalı olacak.
d) Sorunun daha nitelikli hale gelmesi nedeniyle tecrübeli hukukçulardan yanıt alma şansı da artacaktır.

6- Soruda Yapılması Beklenen Ön Hazırlık Nedir?

Ön hazırlık soruyla ilgili soru sahibinin önceden sorunun yanıtını bulma adına bir çalışma yapmasıdır. Örneğin çeşitli kitapları okuyabilir, yargıtay kararlarını ve makaleleri tarayabilir, internette ve THS içinde makaleleri, ilgili konuları ve onlara verilmiş yanıtları okuyabilir ve bunların neticesinde bulduklarını ve öğrendiklerini soru içinde yazarak, henüz bulamadıklarını sorabilir. Örneğin

Alıntı:
"1982 Anayasası ile 1961 Anayasası açısından kişisel hürriyetlerin sınırlanması konusunda ne farklar vardır?"


sorusu özensiz, kısa, ön hazırlık içermeyen, bütün ödevi yanıtlayanın üzerine yıkan, yanıtı kitaplar yazılabilecek kadar uzun bir sorudur ve bu haliyle bu soruya alanda izin verilmeyecektir.

Ancak aynı soru şu şekilde sorulursa bir ön hazırlık içerir ve alanda yayınlanır:

Alıntı:

"1982 Anayasası ile 1961 Anayasası açısından kişisel hürriyetlerin sınırlanması konusunda bir ödevim var. Bu konuda kütüphanede bir araştırma yaptım ve aşağıdaki makale ve kitaplara ulaştım:
a)...
b)...
c)...
d)...
Ayrıca THS forum alanlarında ve makale kütüphanesinde de aşağıdaki tartışmaları ve makaleleri buldum ve okudum:
a).....
b)........
c)..........
Bu makalelerde YAZAR A, bu konuda şunları söylemektedir:
"............................"
Yazar B ise bu konuda farklı düşünmektedir:
".................................."
Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Bu bulduğum kaynaklar dışında bir kaynak önerir misiniz?
"

Görüldüğü üzere bu soruda, soru sahibi tüm ödevi başkasının üstüne yıkmamış, sorusu ile ilgili ilk çalışmayı kendi yapmış ve bu çalışmanın sonuçlarını da soru içinde paylaşmıştır. Böylece hem sorularının bir kısım yanıtlarını bulmuş, hem araştırma alışkanlığı kazanmış, hem konuyu daha iyi öğrenmiş, hem de sorduğu nitelikli soru ile aynı konuda yanıt arayan diğer site ziyaretçilerine faydalı olacak bilgileri paylaşmıştır.

7- Meslektaş Soruları Alanıda ve HÇG alanlarındaki sorularda da bu tip nitelikli soru sorma şartı aranacak mıdır?

Bu uygulamamızı şu aşamada hukuk soruları alanında ve özellikle öğrenci arkadaşlarımızın soruları için başlatıyoruz ve uygulamanın nasıl sonuçlar vereceğini ve ne kadar faydalı olacağını bir süre gözlemlemek istiyoruz.

Bu nedenle hukukçu meslektaşların soruları için şu aşamada bu tip bir sınırlama getirilmediyse de, uzun vadede bu yönde değişiklikler getirme planlarımız vardır.

Ancak hukukçu meslektaşlarımızın da henüz site kuralı olmasa dahi, meslektaş soruları ve HÇG alanlarında tartışmaya açtıkları sorularla ilgili bir özdenetim yapmalarını ve mümkün olduğunca sorularını daha nitelikli ve bu ilkelere uygun şekilde kaleme almalarını önemle rica ediyoruz.

8- Kişisel bir sorunum nedeniyle bir avukat arıyorum, THS aracılığıyla bulabilir, duyurumu sitenizde yapabilir miyim?

Özür dileriz ancak hayır. Bu taleplere yanıt verilmesi "avukatlar açısından" Avukatlık Meslek Kurallarına aykırı olduğundan, böyle mesajlara THS içinde tarihi boyunca hiçbir zaman izin verilmemiştir. Bu konuda bulunduğunuz şehrin Barosuna müracaat edilmesini veya bir yakının, tanıdığın tavsiyesi ile avukatınızı bulmanızı önermekteyiz.