Mesajı Okuyun
Old 14-12-2015, 14:26   #2
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Başvuru ve karardaki şu hususları anlamam pek mümkün değil:

"...küçük yaşta evlenilmiş olması nedeniyle babanın ceza yaptırımına tâbi tutulmasının ülkenin sosyal ve kültürel yapısıyla bağdaşmadığı, halen evli olan şahısların durumları için farklı bir yaptırım belirlenmediği için kutsal aile kurumunu koruma imkânının ortadan kalktığı..."

"...toplumsal alışkanlıkları gereği geleneklere göre yaşı küçük biri ile evlenen..."

"...kırsal kesimlerde küçük yaşta evlendirmelerin yaygın olduğu, şehirlerde ise yaşı küçük çocukların cinsel birlikteliklerinin yaygın olduğu..."

"...fiilden sonra mağdurun yaşının ikmali ile fiili birlikteliğin resmi evliliğe dönüşmesi..."

Dönüyor dolaşıyor, aynı yere geliyor: İstismar et, evlen, ceza almaktan kurtul. Mağdure hariç herkes mutlu olsun.