Mesajı Okuyun
Old 28-07-2008, 15:32   #4
Zeki

 
Varsayılan Gemi belge ve denetimlerinin takibi

GEMİ EVRAK VE DENETİMLERİNİN TAKİBİ
Gemilerde taşınması gereken belgelerin şu şekilde bir listesini yapmak yerinde olur (tabii ki bunlar başlıcalarıdır).

GEMİ EVRAK TAKİBİ
-Gemi ISM formları
-Gemi adamı evrak takibi
-Yük evrakları
-Malzeme kumanya istek teslim formları
-Ballast suyu kayıtları
-Yakıt yağ kayıtları

GEMİ DENETİMLERİ TAKİBİ
-PSC kayıtları
-Klas kurumu kontrolleri
-Yasal sertifikalar
-Diğer sertifikalar
-GMDSS evrakları

Gemilerde birçok evrak, belde ve raporların belli sürelerde gemide bulundurulması zorunludur. Bu süre birçok rapor da 2 yıl iken bazılarında 3 yıl olur. Klas kurumunu verdiği sertifikaların normal durumlarda gemide 5 yıl saklanması gerekir. Gemilerde bu denetim raporları ve tüm belgelerin gerek süre takibi gerekse uyumluluk takibi şirketle beraber yapılır. Kaptan talimatlarına göre şirketler gerekli prosedürleri uygular.

YÜK EVRAKLARI
-Taşıma sözleşmesi
-Manifesto
-Konşimento
-Kaptan protestoları
-Deniz raporu
-Olgular tutanağı
-Zaman çizelgesi
-Yükleme planı
-Draft survey raporu
-Kargo raporu
-Stabilite ölçüm raporu

YASAL SERTİFİKALAR
Bu sertifikalar uluslar arası konvansiyonlar gereği ve IMO talimatları gereği bir gemide bulunması gereken en temel ve zorunlu sertifikalardır. Gemideki bu yasal sertifikaları şu şekilde listeleyebiliriz:

• Registry Certificate (Bayrak sertifikası)
• Load Line Certificate (Yükleme Hattı sertifikası)
• Safety Construction Certificate (emniyetli yapı sertifikası)
• International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate (uluslararası petrol kirliliği önleme sertifikası)
• International Sewage Pollution Prevention Certificate (uluslararası atık su kirliliği önleme sertifikası)
• Safety Equipment Certificate (emniyet ekipmanları sertifikası)
• Safety Radio Certificate (emniyet telsiz sertifikası)
• Document Of Compliance (DOC) (uygunluk sertfikası)
• Safety Management Certificate (SMC) (emniyet yönetimi sertifikası)
• International Ship Security Certificate (ISSC) (uluslararası gemi güvenlik sertifikası)
• International Tonnage Certificate (uluslararası tonaj sertifikası)
• Safe Manning Document (asgari adamla donatma sertifikası)
• International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate (uluslararası hava kirliliğini önleme sertifikası)
• Statement of Compliance International Anti-fouling System (uluslararası karinada pislik tutmasını önleme sistemi uyum sertifikası)
Bu sertifikaların gemide takibinden sorumlu zabit 3.zabittir. Fakat kaptan kontrolünde yapar.

DİĞER SERTİFİKALAR
Bu sertifikalar ise bu yasal sertifikalar dışında kalan fakat yine IMO talimatları gereği gemide taşınması ve ya bulundurulması zorunlu olmayan ya da yerel otoriteler tarafından istenen sertifiklardır. Bu sertifikalar ise:

• Ship (non-bulk oil) membership agreement and confirmation of arrangement (gemi dökme halde taşınmayan petrol üyelik anlaşması ve gemi düzeninin teyidi için sertifika)
• PC/UMS net tonnage certificate (panama kanalı geçiş net tonaj sertifikası)
• Suez canal special tonnage certificate (suveyş kanalı özel tonaj sertifikası)
• Merchant shipping medical scales certificate (deniz gemisi tıbbi ölçüm sertifikası)
• Medical oxygen resuscitator certificate (tıbbi oksijen tüpü sertifikası)
• Certificate of conformity of life buoys self-activating smoke signals (denize adam düştü simidi duman kandili sertifikası)
• Certificate of self-inspection of ship’s articles (gemi eşyası control sertifikası)
• EC type examination (module b) certificate for hand flares –pinpoint red MK 7 (el maytabı uygunluk sertifikası)
• EC type examination (module b) certificate for rocket parachute flare red MK 3 (paraşütlü işaret fişeği uygunluk sertifikası)
• Suez canal search light certificate (süveyş kanalı ışık sertifikası)
• Certificate of conformity of line-throwing appliances (halat atma aleti uygunluk sertifikası)
• Certificate of personal life-jackets (can yeleği sertifikaları)
• Continuous synopsis record document (devamnlı gözlem sertifikaları)
• GMDSS Shore Based Maintenance Certificate (küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi kıyıda bakım sertifikası)
• P&I insurance certificate of entry (koruma ve tazmin kulüpleri sigorta giriş sertifikası)
• Light certificate (gemi fenerleri sertifikası)
• Certificate of financial responsibility (maddi sorumluluk sertifikası)
• De-ratting certificate (farelerden arındırma sertifikası)
• Certificate of type approval for ship security alert system (gemi güvenlik alarmı uyyum sertifikası)
• Certificate of approval for standards of ISO 9001:2000 AND ISO 14001:2004 (gemi kalite system ve çevre koruma system sertifikaları)
• Certificate for the windlass (ırgat sertifikası)
• Certificate for the anchor (demir sertifikası)
• Certificate for the anchor chain (demir zincir sertifikası)
• Certificate for the mooring ropes (manevra halatları sertifikası)
• Certificate for the provision crane (complete set) (kumanya kreyni sertifikası)
• Certificate for the life boat/ rescue boat (filika veya kurtarma botu sertifikası)
• Certificate for the life boat/ rescue boat davit winch (matafora vinci sertifikası)
• Certificate for the life raft (can Salı sertifikası)
• Certificate for the life jackets (can yeleği sertifikası)
• Certificate for the immersion suits (dalma giysisi sertifikası)
• Certificate for the ship’s bell and gong (kampana ve gong sertifikası)
• Certificate for the CO2 fire extinguishing system (sabit CO2 sistemi sertifikası)
• Certificate for the fire fighting extinguishers (yangın söndürücüler sertifikası)
• Certificate for the sea water fire fighting appliances (deniz suyu ile söndürme sistemi sertifikası)
• Certificate for the crew elevator (asansör sertifikası)
• Certificate for the bow thruster (baş iter sertifikası)
• Certificate for the anti heeling system (anti meyil sistemi sertifikası)
• Certificate for the limit switch for watertight hatch (su geçirmez kapılar limit sviçleri sertifikası)
• Certificate for the A-60 class bulkhead insulation (A 60 sınıfı yangın geçirmez system sertifikası)
• Certificate for the A-60 class deck insulation ( A60 sınıfı güverte yangın geçirmez system sertifikası)
• Certificate for the thermal insulation (ısı geçirmezlik sertifikası)
• Certificate for the wall panel (duvar paneli sertifikası)
• Certificate for the ceiling panel (taban paneli sertifikası)
• Certificate for the unit toilet outside lining (tuvalet devresi sertifikası)
• Certificate for the unit toilet ceiling (tek tuvalet tabanı sertifikası)
• Certificate for the latex deck composition (yaşam mahalli güverte plastic kaplama sertifikası)
• Certificate for the main engine (ana makine sertifikası)
• Certificate for the diesel generator engine (dizel jeneratör sertifikası)
• Certificate for the auxiliary boiler (yardımcı kazan sertifikası)
• Certificate for the economizer (ekonomayzer sertifikası)
• Certificate for the cent. P/p & hydraulic unit (hidrolik system ve devresi sertifikası)
• Certificate for the gear / mono p/p (dişlliler yağ devresi sertifikası)
• Certificate for the air compressor (hava kompresörü sertifikası)
• Certificate for the air reservoir (hava biriktiricisi sertifikası)
• Certificate for the oil purifier (yağ filtresi sertifikası)
• Certificate for the shell & tube cooler (stern tüp soğutucusu sertifikası)
• Certificate for the oil heater (yağ ısıtıcısı sertifikası)
• Certificate for the fresh water generator (tatlı su jeneratoru sertifikası)
• Certificate for the ventilation fan (havalandırma fanları sertifikası)
• Certificate for the oily bilge separator (yağlı sintine suyu seperatörü sertifikası)
• Certificate for the incinerator (çöp yakıcısı sertifikası)
• Certificate for the control v/v (control valfleri sertifikası)
• Certificate for the valves (tüm valflerin sertifikası)
• Certificate for the engine room crane (makine dairesi kreyni sertifikası)
• Certificate for the engine control console (makina control konsolu sertifikası)
• Certificate for the bridge control console (köprüüstü control konsolu sertifikası)
• Certificate for the gyro compass cayro pusula sertifikası)
• Certificate for the dolog (Doppler dinleme aleti sertifikası)
• Certificate for the echo sounder (dip ölçer sertifikası)
• Certificate for the radar (radar sertifikası)
• Certificate for the radar transponder (radar sinyali veren belirleyici sertifikası)
• Certificate for the magnetic compass (manyetik pusula sertifikası)
• Certificate for the whistle (düdük sertifikası)
• Certificate for the fire alarm (yangın alarm sertifikası)
• Certificate for the starter (elektrik devreleri genel başlatıcı butonu sertifikası)
• Certificate for the rudder angle indicator (dümen müşiri sertifikası)
• Certificate for the radio direction finder (telsiz kerteriz bulucu sertifikası)
• Certificate for the navtex (navtex sertifikası)
• Certificate for the sat, comm.. (uydu haberleşme cihazları sertifikası)
• Certificate for the main radio (genel telsiz sertifikası)
• Certificate for the vhf radio telephone (vhf telsiz telefon sertifikası)
• Certificate for the satellite EPIRB (uydu epirb sertifikası)
• Certificate for the air-conditioner/refrigerator plant system (gemi geneli hava sıcaklığı ayarlayıcısı ve buzdolabı sertifikası)
• Certificate for the main generator (ana jeneratör sertifikası)
• Certificate for the emergency generator engine (acil durum jeneratörü sertifikası)
• Certificate for the transformer (100 kVA)(transformer sertifikası)
• Certificate for the electric motor (100kw) (elektrik motoru sertifikası)
• Certificate for the main switch board (genel sviç sertifikası)
• Certificate for the emergency switch board (acil durum sviçleri sertifikası)
• Certificate for the navigation light (seyir fenerleri sertifikası)
• Certificate for the day light signal light (gündüz ışığı sertifikası)
• Interim class certificate (önceki klas sertifikası)
• Certificate of classification for machinery (makina alet edevat sertifikası)
• Certificate of classification for hull (tekne klası sertifikası)
• Certificates of examination of cargo hook, shackle and wires (yük kancası kilitler ve halatların sertifikası)
• Certificate of one coil of steel wire rope (bir role halatın üretici tanımlama sertifikası)
• Certificate of one coil of nylon rope (bir role naylon halatın üretici tanımlama sertifikası)
• Certificate of one set of electric motor (bir set elektrik motoru sertifikası)
• Certificate of re-inspection of life rafts (can Salı denetleme sertifikası)
• Certificate of inspection of breathing apparatus (acil solunum ekipmanı denetleme sertifikası)
• Certificate of test of emergency escape breathing device (eebd sertifikası)
• Certificate of inspection of portable CO2 fire extinguishers (taşınabilir CO2 denetleme sertifikası)
• Certificate of lifeboat load test (can filikası azami taşıma miktarı testi sertifikası)
• Certificate of test of lifeboat release system (filika indirme tertibatı sertifikası)
• Certificate of foam concentrate test (köpük konsantrasyonları sertifikası)
• Marine service certificate of fire extinguishers (yangın söndürücüleri kıyı bakım sertifikası)
• Certificate of inspection of inflatable life jackets (şişirilebilir can yelekleri sertifikası)
• Certificate of fireman’s outfit safety lamp (yangın elbisesi sertifikası)
• Certificate of draft gauge system (su çekimi ölçer sertifikası)

GMDSS EVRAKLARI
Uluslar arası küresel deniz tehlike ve emniyet haberleşmesi sistemi kuralları gereği gemide bulundurulması zorunlu dokümanlardır. Bunların bir çoğu 2 yılda bir yenilenir ve 6 ve ya 4 ayda bir düzeltmeleri ve ya ekleri yayınlanır.
• ITU/RR telsiz emniyet belgesi ve telsiz istasyon ruhsatı
• ITU/RR operator belgeleri
• GMDSS telsiz jurnali
• İstasyon numaraları listesi
• Kara istasyonları listeleri
• Uydu servisleri kullanma el kitabı

Gemi adamı belgeleri
Bunlarda gemide bulunan personelin uluslar arası standartlarda olup olmadığını gösteren gerekliklerin kanıtıdır.
-STCW Sertifikaları
-İş sözleşmeleri
-Aşı kartları

Ballast suyu kayıtları
Gemide rutin ballast işlemlerinde kullanılan ve saklanması gereken formlardır.
• Ballast Water Handling Log (balast suyu yenileme takip tutanağı)
• Ballast Water Reporting Form – IMO (ballast suyu raporlama formu-IMO standardında)
• Familiarisation and training (uyum ve öğrenme formlerı ve kayıtları listesi)

Malzeme, kumanya istek teslim belgeleri
Bunlar şirketten talep edilen malzeme ve kumanya formları ile alındı gelen malzemenin İnvoices(istek) ve Delivery Notes(teslim belgeleri)’larının saklanması gerekir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında bunların kontrolöre gemi üzerinden sorumluluğun olmadığının ispatı için kullanılırlar

Yakıt, yağ transfer ve alım belgeleri
Gemiye gelen her türlü petrol ve ürünlerinin teslim belgeleri ve numune örnekleri ve bu örneklerin sertifikaları saklanmalıdır. Ayrıca, CLC konvansiyonu gereği maddi sorumluluk sertifikasının da saklanması gerekir

PSC (Port State Control-Liman Devleti Kontrolü) kayıtları
Gemiye gelen bir liman devlet kontrolörü gemide yapmış olduğu denetimler sonucu gemilere bir temiz geçiş anlamına gelen yada bulduğu eksiklikleri yazan bir form verir. Eğer gemide herhangi bir eksikliğe rastlanmamışsa Form A, diğer durumlar için Form B verilir. Bunlar gemide en az iki sene saklanmalıdır
Gemide PSC şunları kontrol eder:

• Acil toplanma
• Talimler ve emniyet ve yangın ekipmanının durumu
• Hasar ve yangın kontrol kitapçıkları
• Manual ve talimatlar
• ISM KOD kapsamındaki herşey
• Köprüüstü ve haberleşme ekipmanı
• Yük operasyonları
• Makine operasyonları
• İkmal operasyonları
• Makine sızıntıları
• Çöpler

Klaslama kurumu denetimleri
Klaslama kurumunun denetimleri ve bunların raporları taki bir sonraki sertifika yenileme dönemine kadar saklanmalıdır.
Klaslama kurumunun raporları şunlardır:
1. Periyodik sörvey raporları
2. Bayrak değişim sörvey raporu
3. Sörvey ve sertifika durum raporları
4. Yıllık sörvey
5. Ara sörvey
6. Yenileme sörveyleri

GEMİ ISM (International Safety Management-Uluslararası Güvenli Yönetim Sistemi) FORMLARI
Gemi ISM formları SOLAS konvansiyonunun bir alt kodu olan Uluslar arası Güvenlik Yönetimi kodunun zorunlu kıldığı bir takip sistemidir. Bu sistem planlayıcı ve hata yapma payını en aza indiren bir tedbirler bütünü olarak görülebilir. Bu yüzden gemilerde rutin olarak bu formlar kullanılır ve devamlı suretle yenilenirler.

Gemilerde seyir esnasında kullanılan kontrol listeleri bilindiği üzere rutin ISM kontrol listeleri arasında yer alırlar. Bu yüzden bu ödevimde ben bunlar dışında kalan ISM formlarının bir listesini çıkardım.
Bunların genel bir listesini şu şekilde yapabiliriz:

• AGENT EVALUATION (acenta değerlendirme)
• VOYAGE ABSTRACT(seyir özeti )
• CHANGE OF CHIEF ENGINEER(çarkçıbaşı değişim )
• BUNKER PLAN(ikmal planı)
• SPARE PART ORDER( yedek parça ısmarlaması)
• STORES REQUISITION( malzeme istek)
• CHANGE OF COMMAND( kumanda değişim)
• HOT WORK PERMIT( sıcak çalışma izni)
• ENCLOSED SPACE ENTRY PERMIT(kapalı alana giriş izni )
• COLD WORK PERMIT (soğuk çalışma izni )
• ELECTRICAL ISOLATION CERTIFICATE( elektrik izolasyonu takip)
• SMALL CRAFT ALONGSIDE CHECKLIST(küçük bot yanaşma kontrol listesi )
• WORKING ALOFT / OUTBOARD PERMIT(dışarıda çalışma izni )
• DECK MAINTENANCE DRAWING(güverte bakım planı )
• DECK MAINTENANCE WORK DONE(güverte çalışma kaydı )
• ENGINE MAINTENANCE WORK DONE(makine dairesi çalışma kaydı)
• ENGINE MAINTENANCE WORK PLANNED(makine bakım planı )
• RADIO MAINTENANCE WORK DONE( telsiz çalışma kaydı)
• RADIO MAINTENANCE WORK PLANNED( telsiz bakım planı)
• PAINT STOCK ROB( boya stokları listesi)
• SAFETY EQUIPMENT(emniyet malzemeleri listesi )
• SAFETY DEVICES CHECK LIST( emniyet araçları kontrol listeleri)
• RUNNING HOURS( çalışma saatleri)
• BOILER WATER TEST (DREW) ( kazan suyu testi)
• COOLING WATER TEST (DREW) ( soğutma suyu testi)
• PROVISION STOCK LIST(kumanya stokları listesi )
• CARGO GEAR REPORT(yük donanımı raporları )
• LANDED GOODS(karaya verilen malzeme )
• M/ENG OVERHAUL( ana makine çökme raporu)
• D/ENG OVERHAUL( dizel jeneratör çökme raporu)
• CASUALTY REPORT(serbestlik raporu )
• RECORD OF SHIP’S CERTIFICATES( gemi sertifikaları kaydı)
• D/GEN PERFORMANCE TEST(dizel jenerator performans kayıtları )
• M/ENGINE CRANK WEB DEFLECTION(ana makine krank ağıgörünümü )
• LANDED LUB SAMPLES(karaya verilen yağ örnekleri )
• SHIP MANAGEMENT CHECK LIST(gemi yönetimi kontrol listesi )
• HOLD CONDITION REPORT( tekne durumu kontrol listesi)
• FREON PIPE INSPECTION REPORT(soğutucu devresi kontrolleri )
• CREW EVALUATION(mürettebat değerlendirmeleri )
• CHECK LIST FOR OIL CARRYING EQUIPMENT(yağ taşıma ekipmanı kontrol listeleri )
• MEGGER TEST(meger test kaydı )
• SHIPS PARTICULARS( gemi kısımları)
• CARGO HOSE PRESSURE TEST REPORT(yük borusu basınç testi )
• CARGO LINE PRESSURE TEST REPORTS(yük devresi basınç testi )
• CARGO VENT LINE ANNUAL TEST(yük havalandırmaları yıllık test kaydı )
• ANNUAL P/V VALVE EXAMINATION( P/V valflerinin testi)
• DECK SERVICE LINES( Güverte servis halatları)
• CARGO TANK TEMPERATURE SENSORS(Yük tankı ısı dedektörü)
• CARGO PRESSURE GAUGES(Yük basınç saatleri)
• CARGO SAMPLING LOG(Yük örneği jurnali)
• TIGHTNESS OF HEATING COILS(Isıtma bobinleri gerginliği)
• TANK COATING CONDITION REPORT(Tank kaplama durum raporu)
• CARGO PUMP EMERGENCY STOPS(Yük pompası acil durdurması )
• PUMPROOM BILGE ALARMS(Pompa dairesi sintine alarmı)
• 95% / 98% FILLING ALARMS(%95-98 doluluk alarmı)
• VAPOUR RETURN HI/LOW PRESSURE ALARM (Buhar dönüşü yüksek-alçak basınç alarmı)
• PUMPING REPORT(Pompa raporu)
• CARGO PUMP COFFERDAM PURGE REPORT(Yük pompası koferdam raporu)
• CARGO STOWAGE PLAN(Yükleme istif planı)
• CARGO HEATING LOG(Yük ısıtma jurnali)
• NITROGEN BLANKETING LOG(Nitrojen örtme jurnali)
• TANK CLEANING HOSE MEGGA TEST(tank temizleme hortumu megga testi)
• CALIBRATION TESTS (Düzeltme testleri)
• GAS METER & MMC TAPEMASTERS REVIEW OF SMS (Gaz ölçer)
• Bulker Cargo Hold Inspection(Dökme yük ambarı teftişi)
• Cont. Cargo Hold Inspection(Konteynır yük ambarı teftişi)
• Carrier Cargo Hold Inspection(Taşıma yük ambarı teftişi)
• LPG Cargo Hold Inspection(LPG yük ambarı teftişi)
• Reefer Cargo Hold Inspection(Soğutucu yük ambarı teftişi)
• Cargo Tank Stainless Inspection(Yük tankı paslanmaz teftişi)
• Cargo Tank Coated Inspection(Yük ambarı kaplama teftişi)
• Water Tank Inspection(Su tankı teftişi)
• Dry Compartment Inspection(Kuru kompartman teftişi)
• Void Space Inspection(Boş alan teftişi)
• Deck Area Inspection(Güverte alanı teftişi)
• Hatch Cover Inspection(Ambar kapağı teftişi)
• El. Motor Overhaul(Elektrikli motor bakımı)

GEMİ DİĞER FORMLAR
• Gemiye gelen, giden mesaj kayıtları
• Notice to mariners listeleri ve cumulative list
• Log book lar
• SOPEP ve eklentileri
• Cargo securing manual
• Admiralty süreli ve yenilenen yayınlar
• Safety equipment special documents and renewals(Güvenlik ekipmanı özel dökümanları ve yenilemeleri)
• Company audits reports and crew inspenction reports (Şirket denetlemeleri ve Personel teftiş raporları)
• Orders and requisitions (Emirler..)

GEMİLERDE KULLANILAN PROGRAMLAR
Artık birçok şirket ki özellikle büyük filolar bilgisayar ve uydu mesaj destekli programlar kullanıp bu formların ve evrak alıp göndermenin biraz önüne geçmek istiyorlar…

Hazırlayan:Mahmut KURNAZ (KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 2008 Mezunu)