Mesajı Okuyun
Old 27-02-2019, 09:34   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın ulaşılamayan

Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmesi 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 29.maddesine dayanmaktadır. Karar vermeye yetkili olanlar ise Kabahatler Kanunu'nun 22.maddesinde belirlenmiştir.

İlgili maddeler aşağıda sunulmuştur. Saygılarımla.

2860 sayılı Kanun
CEZALAR
MADDE 29 - (Değişik: 5728 - 23.1.2008 / m.407) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara yediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. İzin verilen yer dışında yardım toplayanlara beşyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Bu Kanun'un diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Bu maddede yazılı olan idari yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz toplanan mal ve paralara elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.


5326 sayılı Kabahatler Kanunu
İdari yaptırım kararı verme yetkisi
MADDE 22.- (1) Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.
(2) Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri bu konuda yetkilidir.
(3) İdari kurul, makam veya kamu görevlileri, ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşunun görev alanına giren yerlerde işlenen kabahatler dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir.