Mesajı Okuyun
Old 05-09-2009, 16:27   #2
ozanemrebicki

 
Varsayılan

Sayın Sinem Bakırcıoğlu
Möhuk'a yabancılık unsuru olan özel hukuk ilişkilerinde başvurabilriz. Bahsettiğiniz olayda murisin Türk vatandaşlığının yanında İran vatandaşlığına sahip olması bu yabancılık unsurunun gerçekleştiği anlamına gelir. Burda hangi ülkenin hukuk kurallarının uygulanacağına bakmak gerekmektedir.
MÖHUK
MADDE 20 – (1) Miras ölenin millî hukukuna tâbidir. Türkiye'de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır.
(2) Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir.

Muris çifte vatandaş olduğundan dolayı milli hukuku bulunmadığından Türkiyede bulunan taşınmaz hakkında Türk hukuku uygulanacaktır. Vasiyetname bulunmadığından yasal mirasçılara bakılacaktır .Bunun içinde MK hükümlerine bakmak gereklidir. Bunu da möhuk md 20/2 den çıkarabiliriz. MK hükümlerinde yabancıların mirasçılığını engellemeyen bir hüküm varsa tereke devlete kalmaz aksi durumda son zümre olarak devlet terekenin sahibi olur kanısındayım.