Mesajı Okuyun
Old 03-01-2019, 21:14   #3
Av. Damla Durmuş

 
Varsayılan

Şirketin tek ortağının kalması halinde ve bu ortak da ölmüş ise, ortağın mirasçıları da şirketteki paylarını miras sebebiyle almak istemiyorlarsa ve mirası reddetmişlerse, dolayısıyla şirkette pay sahibi değillerse ŞİRKET ORTAKSIZ KALACAĞI İÇİN ŞİRKETİN FESHİ SEBEBİ OLUŞMUŞTUR. YANİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ SEBEBİ KANUNEN OLUŞMUŞTUR. TTK MD. 636 GEREĞİ ŞİRKET SONA ERER.

Mirasçı olmalarına rağmen mirasçılardan biri/birkaçı/hepsi şirketteki paylarını bir üçüncü kişiye devretmişlerse, bu durumda yeni pay sahipleri, şirketteki payların intikali işlemlerini ticaret sicilde hallettikten sonra, kendileri şirket toplantısı yapıp yeni bir müdür belirleyebilecekleri gibi, eski müdürün müdür olacağı sürenin sonuna kadar o müdürün de şirketi temsile yetkili olduğu konusunda herhangi bir işlem yapmayıp, eski müdürün yetkilerinin devam etmesini de isteyebilirler.