Mesajı Okuyun
Old 15-08-2007, 09:00   #4
Zeki

 
Varsayılan Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Temel Tavsiye Kararları ve Kodları

Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu (IMG Kodu) (İlk 1965’de benimsendi)
Uluslararası Sinyaller Kodu (1965)
Dökme Halde Tehlikeli Kimyasallar Taşıyan Gemilerin Personeli ve Ekipmanı İçin Kod (1971)
İstif Edilmiş Kereste Yük Taşıyan Gemiler İçin Güvenlik Uygulamaları Kodu (1973)
Balıkçılar ve Balıkçı Teknelerinin Güvenliği Kodu (1974)
Dökme Halde Sıvılaştırılmış Gazlar Taşıyan Gemilerin Yapımı ve Ekipmanı İçin Kod (1975)
Dinamik Olarak Desteklenen Tekneler İçin Güvenlik Kodu (1977)
Mobil Açık deniz Sondaj Üniteleri Ekipmanı ve İnşası İçin Kod (1979)
Gemide Gürültü Seviyesi Hakkında Kod (1981)
Nükleer Ticari Gemiler İçin Güvenlik Kodu (1981)
Özel Amaçlı Gemiler İçin Güvenlik Kodu (1983)
Uluslararası Gaz Taşıyıcılar Zorunlu Kodu (1983)
Uluslararası Dökme Kimyasallar Kodu (1983)
SOLAS ve MARPOL 73/78 altında Zorunlu Dökme Kimyasallar İçin Güvenlik Kodu (1983)
Dökme Halde Hububatın Güvenli Taşınması İçin Uluslararası Kod (1991)
SOLAS Altında Zorunlu Uluslararası Güvenli Yöntemin Kodu (1993)
Yüksek-Hızlı Tekneler İçin Güvenlik Kodu (1994)