Mesajı Okuyun
Old 19-05-2012, 01:47   #1
Ersavaş

 
Varsayılan Yeni Anayasa(Sivil) Yazılmaya Başlanıyor!

Öncelikle malum konuya ilişkin olarak haber nitelikli bilgi vermek niyetindeyim.

TBMM Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu iki maddenin yazımını tamamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu, temel hak ve özgürlükler ana başlığı altında iki maddenin yazımını ele aldı.

Buna göre, yeni anayasada "temel hak ve özgürlükler" kısmında yer alacak ilk iki maddenin yazımı tamamlandı.
Bu kısımdaki birinci madde "insan onur ve haysiyetini" konu ediniyor.

2 fıkradan oluşan maddede, "insan onur ve haysiyeti dokunulmazdır, insan onur ve haysiyeti insan haklarının ve anayasal düzenin temelidir. Devlet insan onur ve haysiyeti ile insanın maddi ve manevi varlığıını geliştirme hakkına saygı duyar" ifadesi yer alıyor.
İkinci madde ise "temel hak ve hürriyetlerin niteliği ve bütünlüğü"nü ele alıyor.

Buna göre, "Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." deniyor.¹

Yukarıda alıntı yapılan bilgilerin kaynağı: TRT Haber sitesidir.

Evet, Medyamızda 'Tarihi Süreç' olarak adlandırılan ve özellikle vurgusu yapılan 'sivil' Anayasamıza ilişkin olarak Yeni Anayasa Sitesinde² Anayasa yapım sürecine görüş bildiren kurum ve kuruluşlar ve tabiki vatandaşlarımızın isimleri yer almaktadır. THS'den de mutlaka görüş bildirenler olmuştur, benim gibi.

Anayasanın yazılmaya başlanması gibi çok ciddi bir somut adımla ilgili olarak ben üyelerimize şu soruyu yöneltmek istiyorum. Halkın ve Medyanın yakın bir sürede çıkmasını istediği veya beklediği Yeni Anayasa kanun koyucu tarafından ne kadarlık bir süre zarfında hazırlanabilir. Bu Yasama dönemi içerisinde bitirilebilme olasılığı ne kadardır? Ülkemiz parlamenter sistemi ve yapısı düşünülerek bu soru hakkında neler söylemek istersiniz. Saygılarla!

¹: TRT Haber sitesinin haberi için tıklayınız.
²: Yeni Anayasa Sitesi