Mesajı Okuyun
Old 16-03-2009, 19:34   #12
gençhukukçu54

 
Varsayılan

ilamsız takip;

-Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olarak açılmışsa(İİK Md. 42); itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğine müteakib 7 gün içinde ilgili icra dairesine itiraz edilmelidir.(İİK Md. 62)

-Çek,poliçe veya emre muharrer senede dayanarak açılmışsa(İİK Md. 167); itiraz süresi, ödeme emrinin tebliğine meteakib 5 gün içinde icra mahkemesine itiraz edilmelidir.(İİK Md. 169)

Saygılarımla.