Mesajı Okuyun
Old 21-04-2017, 17:27   #5
Şevket_Çağlar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Rüzgâr1201
Sayın Meslektaşlarım konuyla ilgili bir sorum olacaktı. Dava şartı olan kuruma başvurma dilekçe ile mi olması gerekmektedir? Müvekkil doğum parasının ödenmesi için kurum çağrı merkezin üzerinden başvuru yapmış ve başvurusu reddedilmiştir. İspat açısından dava açıldıktan sonra bir problem olur mu? Teşekkür ederim.

İyi günler. Bir yılı aşkın bir süre sonra bir cevap da benden gelsin
Analık sigortası 5510 sayılı Kanunun 15 ve 16 ncı maddelerinde düzenlendiği ve 101 inci madde gereği uygulanmalarıyla ilgili ortaya çıkacak uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görüleceği için İYUK'un uygulanma imkanı bulunmamaktadır.
Analık sigortasından sağlanan haklar, geçici işgöremezlik ödeneği ile emzirme ödeneğidir.Söz konusu ödenekler için talep konusu Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde (27.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26565) düzenlenmiştir.
İlgili yönetmelikte, söz konusu ödeneklerin alınması 07/02/2014 tarih ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe kadar talep sahibinin yazılı başvurusu şartına bağlıyken, yapılan değişiklik ile bu yazılı talep şartı kaldırılmıştır. Bu husus yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde: "Sigortalılara yapılacak diğer sağlık giderlerinin ödenmesinde;... (Değişik:RG-7/2/2014-28906) Maktu analık (doğum ve emzirme) ödemelerinde ilgili mevzuatında talep dilekçesi istenmeyeceği belirtilen ödemeler hariç olmak üzere talep dilekçesi,ödeme belgesine bağlanır." şeklinde düzenlenmiştir. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 17/03/2014 tarih ve 2014/8 sayılı genelgesi de benzer şekilde talep dilekçesi aranmaksızın ödeme yapılmasını düzenlemiştir.
Sonuç olarak; yazılı başvuru şartı bulunmadığı için çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılmasında bir engel bulunmamaktadır. Talebin reddedilmesi halinde ise dava açılabileceği düşüncesindeyim. Emin olmamakla birlikte, başvurunun ispatı ise Kurumun çağrı merkezince tutulan kayıtlar olabilir.