Mesajı Okuyun
Old 19-09-2014, 17:32   #2
ekinheval

 
Varsayılan

6552 sayılı Torba Kanunun 64. maddesinde; SGK ile uyuşmazlıklarda (alacak ve faiz davaları, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili davalar, özel hukuk davaları gibi) Kuruma müracaat yapılmadan dava açılamayacağı düzenlenmiştir.

Hizmet tespit davalarına SGK davalı olarak değil, müdahil sıfatıyla katılacaktır. Böylece dava masrafları SGK üzerinde kalmayacaktır.
19.09.2014 http://www.hukukihaber.net/