Mesajı Okuyun
Old 18-06-2007, 11:29   #4
hakanalb

 
Varsayılan

icra kefaletinin geçersiz olması diye bir şey söz konusu olamaz. haklarını kullanma yeteneğine sahip herkes borçlunun borcuna icra kefili olabilir. Sadece burada uygulanması gerekren kurallar var. İlk kural damga vergisi. Bilindiği gibi icra kefilliği damga vergisine tabidir ve kefil olunan miktarın binde 7,5'u oranında damga vergisi yatırılması gerekir. Bu durumda icra kefilliği geçerli hale gelmiştir. icra kefilinin şahsi mallarının haczedilebilmesi için ise kendisine icra emri tebliği zorunludur. İcra kefilliği ilam hükmünde olduğuna göre icra kefiline Örnek 4-5 icra emri tebliğ edilir. (Kefil olduğu borç miktarı için). İcra emri tebliğ edildikten sonra icra kefili yönünden kesinleşen icra emri gereğince (yasal 7 günlük süreden sonra) icra kefilinin şahsi malları da haczedilebilir. Burada bir ayrıntı daha var. Borçluya tebligat yapılıp borçlu yönünden takip kesinleşmemişse icra kefilinin malı haczedilemeyeceği gibi, icra kefiline icra emri dahi gönderilemez. Bu ayrıntılara takılan icra kefillikleri geçersiz hale gelir ve yargıtayın geçersiz saydığı bu kefillikler bu ayrıntılarda gizlidir. Saygılar.