Mesajı Okuyun
Old 03-01-2008, 17:03   #9
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır ( TMK md. 285) Koca soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Çocuk ta dava hakkına sahiptir ( md.286)

Bu durumda evlilik devam ederken doğan çocuğun biyolojik baba hanesine nüfusa kaydı mümkün değildir. Nüfusa bildirildiği takdirde koca hanesine kaydı yapılır.

Biyolojik baba hanesine kaydı için tanıma veya babalık yoluna başvurulur. Biyolojik baba öldüğünden tanıma kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan mirasçılar tarafından kullanılamaz. Geriye babalık davası kalır.

O halde; yukarıdaki cevabımda belirttiğim sıraya göre önce soybağının reddi ve sonra da babalık davası açılarak küçüğün biyolojik baba hanesine kaydının yapılması sağlanabilir diye düşünüyorum.
Saygılarımla.