Mesajı Okuyun
Old 27-09-2007, 16:31   #3
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

"Muamele iradesi esas alındığından, böyle bir amaçla hukuki ilişkiye giren tarafın, aynı zamanda tacir ya da bağımsız olarak yürütülen bir meslek sahibi olması önem taşımaz. Bu bağlamda, ticari veya mesleki faaliyet yürüten kişilerin kendi işletme ya da işyerlerinde kullanılmak üzere, ticari-mesleki faaliyet ya da uzmanlık alanına yabancı bir alanda sözleşme yapmalan onların tüketici olarak nitelendirilmesine engel olmayacaktır. Dolayısıyla, bir hekimya da avukatın bir bilgisayar satın almasını nihai özel kullanım olarak değerlendirmek gerekir.Zira, bu kişiler kendi uzmanlık faaliyeti alanı dışında, salt bir özel amaca yönelik olarak, kendiişletmesinde kullanmak üzere bilgisayar satın almaktadır. Aynı şekilde, tekstil işiyle iştigal edenbir tacirin işletmesinde kullanmak üzere kola makinesi ya da buzdolabı satın alması, yürüttüğüişletmesel faaliyetle ya da uzmanlık alanıyla ilgili olmadığı için, normal de tacir olan bu kişi somut ilişki bakımından tüketici olarak nitelendirilmelidir. Hiç şüphesiz yapılacak nitelendirmede somut olayın koşullan belirleyici rol oynayacaktır"


(Alıntı . Yard. Doç. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU, TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI (TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN MADDİ ANLAMDA UYGULANMA ALANI), AÜHFD, 2001, S.55)


Bu nedenle, hekimin ultrason cihazı alımıyla ilgili yapmış olduğu sözleşme kendi mesleki faaliyetinin ve uzmanlık alanının dışında olmadığından tüketici sözleşmesi olarak nitelendirilmemelidir.Ek olarak,hekimin serbest meslek faaliyeti (tıbbi faaliyet şirket adı altında yürütülmüyorsa) adi muamele sayılacaksa da, TTK 21/II delaletiyle karşı tarafın ticari işletme olması nedeniye ticaret mahkemesinde görülebilecektir.