Mesajı Okuyun
Old 18-10-2009, 12:17   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.katılımcı

Hastalar mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uymak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu ve olanak varsa hekimini seçebilir ve sağlık hizmetlerinden bu yolla yararlanabilir.

Ayrıca tedavisi ile ilgilenen hekimi değiştirme ve başka hekimlerin konsültasyonunu istemek hakkına sahiptir.


Tedaviniz ile ilgilenen hekimin-koşulları varsa- bu hakka saygı duyması ve gereğini yerine getrimesi beklenir.Hekiminize bu haklarınızı yasal dayanakları ile hatırlatınız.Gerekirse yazılı belge vermesini isteyiniz.

Haksız olarak talebinizin karşılanmadığını düşündüğünüzde yasal yollara başvurabilirsiniz.

Bir avukattan hukuki destek almanızı öneriyoruz.


Hasta Hakları Yönetmeliği

Alıntı:
Sağlık Kuruluşunu Seçme ve DeğiştirmeMadde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir.

Alıntı:
Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Madde 9- Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.

Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.

Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.