Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Temyiz için süre tutum müessesesi ne işe yarar?

Yanıt
Old 15-12-2006, 22:53   #1
Av.Fahri ALİMOĞLU

 
Varsayılan Temyiz için süre tutum müessesesi ne işe yarar?

Temyiz için gerekçeli kararın tebliğine kadar süre tutum dilekçesi verilmesi zorunluluğu ne tür bir yarar sağlamaktadır? Dayanakları bilinmeyen bir kararı zorunlu olarak temyiz etme sonucunu doğuran bu uygulama ne işe yarar?
Temyiz sürelerinin birbirlerinden farklı olması, sürelerin farklı biçimlerde başlaması kaos nedeni değil midir?
Mahkeme kararlarına karşı temyiz süresi 10 gündür ve tebliğ ile başlar şeklindeki kısacık bir yasa maddesi ile çöüzlenebilecek olan temyizin usul yasalarımızda bu kadar dolambaçlı yollarla düzenlenmiş olması sadece bir alışkanlık mı yoksa gereklilik midir?
Saygılarımla
Old 16-12-2006, 00:40   #2
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Aynen katılıyorum. Evrak ziyanlığından başka hiçbir şey değil.. Gerekçesini bilmediğin kararın nesini temyiz edeceksin zaten.. Koskoca ceza usul yasası değiştirilip bu noktanın aynen bırakılması çok enteresan..
Old 16-12-2006, 13:23   #3
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan süre tutum

Süre tutum,gerekçeli mahmekeniz kararını tarafıma tebliğinden sonra yasal süre içersinde gerekçeli temyiz layihamı sunacağım .Maktu evrak gibi bir dilekçe örneği olarak sözde süreyi tutan ama temyiz süresini kaçırmayayım şeklinde bir düşünceyle mahkemeye sunulan süre tutum dilekçelerini hep gereksiz görmüşümdür.Süre tutum dilekçesi verip ayrıca temyiz dilekçesi vermezseniz yine de dosyanız temyize gidecektir.
CMUK 204/1 "temyiz eden ,hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır."Bu hüküm karşısında gerekçeden yoksun süre tutum dilekçesinden sonra gerekçeli temyiz layihası sunulmazsa 204/1 . madde hilafına aykırı hareket edebileceği gözönünde bulundurarak süre tutum dilekçelerinde bundan böyle gerekçede yazılması gerekir düşüncesindeyim.
Old 16-12-2006, 15:11   #4
Adli Tip

 
Varsayılan

Arkadaşlar,
Sürenin tefhimle başladığı davalarda işlevsel değil mi "süre tutum"
Old 16-12-2006, 15:24   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

@Kaan1
Alıntı:

Temyiz başvurusunun içeriği
MADDE 294. - [1] Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.
[2] Temyiz sebebi, ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir.

Sanırım bahsettiğiniz madde bu.. numarasını sehven yanlış yazdınız.

Maddenin gerekçesi..
Alıntı:
MADDE 294.- Madde, temyiz dilekçesi veya beyanının içermesi gerekli hususları göstermektedir.
Cumhuriyet savcısı veya taraflar, hükmün hangi nedenlerle bozulmasını istediklerini temyiz dilekçesinde veya zabıt kâtibine yapacakları beyanlarında belirtebilecekleri gibi sonradan ek dilekçede de gösterebilirler.
Temyiz nedenlerinin gösterilmesi zorunlu olup, bunlar ancak hükmün hukukî yönüne ilişkin olabilir.
Tasarı ile istinaf yolu kabul edilmiş bulunduğundan ve davanın gerek maddî, gerek hukukî yönü bölge adliye mahkemesinde tartışılıp karara bağlanacağından, Yargıtay yalnızca hukukî yönden denetim yapacak, böylece tam bir içtihat mahkemesi niteliğini elde edecektir.


Buna göre söz konusu düzenleme istinaf mahkemeleri kurulup, faaliyete başladıktan sonra yürürlüğe girecektir. Şu aşamada yalnızca süre tutum dilekçesi dosyanın temyize gitmesi için yeterlidir.
Old 20-12-2006, 22:17   #6
Av.Afşin Yılmaz

 
Mutlu İŞlevİ Olmayan DÜzenlemelerden Bİrİ

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki süre tutum dilekçesine bahsedilen 294. madde kapsamında gerekçe yazmak gerekmez. Zira; adı üstünde temyiz dilekçesi değil süre tutum dilekçesidir.

Tefhimle başlayan süreler, bir an önce tamamlanması gereken öncelikli işlerdir. Mesela iş davaları. Kanun koyucu bu işlerin çabuklaştırılması için İş kanunu'na hüküm koymuştur. "İşe iade davaları mahkeme tarafından 1 ay içinde, Yargıtay tarafından da 3 ay içinde hükme bağlanır" Madde numarasını hatırlamıyorum. Buna bağlı olarak da işe iade kararının neticelerinden biri çalışılmış sayılan fesihten sonraki 4 aylık maaşın işçiye ödenmesidir. Ama malesef işe iade kararları en az bir yılda kesinleşir.

Velhasıl; düzenlemeler uyumlu olsa da uygulamada hayata geçirmek mümkün olmadığından bu tür tedbirler gereksiz düzenlemeler halini almaktadır. Bunun gibi birçok örnek bulmak mümkündür.

Bu problemler ancak kanun koyucunun uygulamayı yakından bilmesi ve mevzuattaki bu tür hükümleri değiştirmesi ile mümkündür.

Bu şekilde tek bir temyiz süresi belirlenecek ve avukatlar açısından "tefhimden, tebliğden, 8 gün, 10 gün" derken temyiz süresini kaçırma tehlikesi ortadan kalkacaktır.
Old 21-12-2006, 12:16   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Av. Fahri Alimoğlu'nun düşüncesine ve aynı düşünceye katkıda bulunan diğer üyelere katılıyorum.

Sayın Av.Afşin Yılmaz'ın mesajını ise anlayamadım: Zamanında bu kural konurken nasıl olup da zaman kazandırıcı olacağı düşünülebilir : Nasılsa gerekçeli kararın yazılması ve bu kararın tebliğinden sonra yine temyiz süresi kadar temyiz nedenlerini içeren dilekçenin taraflarca mahkemeye verilmesi bekleniyor.

Tarafların daha bunca zamanı varken, süreyi tefhimle başlatmak tam bir kaynak israfı demektir.

Saygılarımla
Old 22-12-2006, 08:02   #8
Av.Afşin Yılmaz

 
Varsayılan Sayin Av. ArmaĞan Konyali

Karar temyiz edildiği takdirde, temyiz süresinin tefhimden veya tebliğden başlamasının uygulamada bir fark yaratmaığı tarafımca da ifade edilmiş idi.

Ancak yasa koyucunun böyle bir düzenleme yapmasındaki asıl amaç kararın temyiz edilmemesi halinde kısa sürede kesinleşmesidir.

Zira kararın temyiz edilmemesi halinde temyiz süresi tefhimle başlayan iş davalararına ilişkin kararlar son duruşmadan 8 gün sonra kesinleşir. Halbuki temyiz süresi tebliğ ile başlayan kararlar, kararın yazılması ve tebliğe çıkarılması için geçen süre düşünüldüğünde birkaç ay, hatta bakiye harcın taraflarca yatırılmaması durumunda daha uzun sürede kesinleşmektedir.

Fark bu halde ortaya çıkmaktadır.

Saygılarımla.
Old 22-12-2006, 11:30   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Karar temyiz edildiği takdirde, uygulamada bir fark yaratmadığı tarafımca da ifade edilmiş idi.

Sayın Av. Afşin Yılmaz

Sizin açıklıkla yazdığınız düşüncelerinizi anlamış ve kabul etmiştim. Anlamadığım ise, kanun koyucunun düşüncesi idi. Temyiz edilmeme hali aklıma gelmemişti. Temyiz edilmeyen kararlar akla gelmeyecek kadar az sanıyorum.

Açıklama zahmetleriniz için teşekkür ederim. Saygılarımla
Old 27-12-2006, 15:57   #10
avenginakbaba

 
Varsayılan

süre tutum dilekçesinin mevzuatta yeri yoktur. uygulamadan kaynaklanan tefhimle başlayan süreyi durdurmak için icat edilmiş bir yöntemdir.

acil olarak görülmesi ve hükmün kesinleşmesi istenen işlerde süre tefhimle başlar. ancak maalesef ki gerekçeli kararın (iş yoğunluğu nedeni ile) geç yazılması uygulamada süre tutum dilekçesini doğurmuştur.

bölge adliye mahkemeleri kurulunca bu uygulama da tarihe karışacaktır. ( umarım)
Old 29-12-2006, 22:54   #11
Av.Fahri ALİMOĞLU

 
Varsayılan

Açıklamada bulunan tüm meslektaşlara teşekkür ediyorum ancak sanırım temyiz konusundaki süre kargaşasının nedeni ve çözümü ile ilgili olan problem kimsenin ilgisini çekmemiş olmalı. Kişisel görüşüm temyiz sürelerindeki farklılıklar ve sürelerin başlama biçimlerindeki farklılıklar da asla gerekli değil. Ortak bir noktada buluşulabileceğini düşünüyorum
saygılatımla
Old 11-02-2009, 14:49   #12
av.sukrupancar

 
Varsayılan

selamlar sorum şu hukuk mahkemelerinde verilen kararlara karşı da süre tutum dilekçesi vermemize gerek var mı süreyi kaçırmamak amacıyla tebliğden itibaren diyor ama uygulamada böyle birşey var mı öğrenmek istiyorum şimdiden yardımlarınız için teşekkürler saygılar
Old 11-02-2009, 15:54   #13
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.sukrupancar
selamlar sorum şu hukuk mahkemelerinde verilen kararlara karşı da süre tutum dilekçesi vermemize gerek var mı süreyi kaçırmamak amacıyla tebliğden itibaren diyor ama uygulamada böyle birşey var mı öğrenmek istiyorum şimdiden yardımlarınız için teşekkürler saygılar

Temyiz süresinin, tebliğten itibaren başlayacağı kararlarda, süre tutum dilekçesi verilmemektedir. Ancak aşağıdaki linke bir meslektaşımız süre tutum dilekçesi verdiğini yazmış, biz de tartışmışız. Göz atın isterseniz.

http://www.turkhukuksitesi.com/showt...t=s%FCre+tutum
Old 11-02-2009, 21:51   #14
hülya demir

 
Varsayılan

Ben süre tutum dilekçesinin yararlı olduğu kanısındayım.Çünkü karar bize tebliğ edilmeden gerekçeli mahkeme kararını ve dayanağını bilmemeyiz.Avukatı kararı görmesi ve buna göre temyiz dilekçesini hazırlaması gerekir.
Ayrıca her mahkemede farklı temyiz süreleri olması ve temyiz süresinin tebliğ ve tefhim gibi farklı başlamasına bende karşıyım.Bu konuda bir düzenleme yapılarak tek bir süre konulmasıve bununda bildirim ile başlaması gerektiğine inanıyorum.
Old 11-02-2009, 22:35   #15
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Süre tutum dilekçesi diye bir şey olmadığını; onun temyiz dilekçesi, ardından verdiğiniz ikinci dilekçenin de ek dilekçe olduğunu kabul ederseniz herşey normale döner ve hayat devam eder.
Old 11-02-2009, 22:42   #16
Dilge

 
Varsayılan

Sevgili hocamız Metin Feyzioğlu da bu dilekçenin "süre tutum" değil "temyiz" dilekçesi olduğunu ve bu konuda meslek hayatımızda hataya düşmememizi önemle belirtmişti.
Old 10-04-2009, 13:48   #17
Av.Ömer KAVİLİ

 
Varsayılan Süre tutum dilekçesi REDDİNE ilişkin karar

Arkadaşlar,

Süre tutum dilekçesinde "temyiz ediyorum" denmemesi nedeniyle

Süre tutum dilekçesi REDDİNE ilişkin karar örneği arıyorum.

Bu konuda elinde örnek karar bulunan meslektaşlar ve okuyanlardan katkıda bulunmalarını rica ediyorum.


Saygılarımla.

Ömer Kavili

0532 322 00 23

0216 553 54 23
0216 553 54 25 Belgegeçer
Old 13-04-2009, 19:18   #18
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer KAVİLİ
Arkadaşlar,

Süre tutum dilekçesinde "temyiz ediyorum" denmemesi nedeniyle

Süre tutum dilekçesi REDDİNE ilişkin karar örneği arıyorum.

Bu konuda elinde örnek karar bulunan meslektaşlar ve okuyanlardan katkıda bulunmalarını rica ediyorum.


Saygılarımla.

Ömer Kavili

0532 322 00 23

0216 553 54 23
0216 553 54 25 Belgegeçer

Buna dair bir Yargıtay kararı okudum sanki. Ya da doktrin görüşü de olabilir.
Old 20-05-2009, 21:16   #19
Av.Fahri ALİMOĞLU

 
Varsayılan Sohbetin yönü.

Bana göre forumdaki sohbet doğru yönde ilerlemiyor. Konuyu başlatırken asıl amacım temyiz konusunda usul yasaalarımızda yer alan farklı süreler ve başlama tarihlerine ilişkin kargaşadan beklenen faydanın ne olduğunu tartışmak, ve bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını gösterir görüşleri toplamaktı.
Şimdi hala zamanımız var diye düşünüyorum. Temyize tabi bütün mahkeme kararları için standart bir uygulamanın gerekli olduğuna inanıyorum
Saygılarımla
Old 20-05-2009, 21:21   #20
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Fahri ALİMOĞLU
Bana göre forumdaki sohbet doğru yönde ilerlemiyor. Konuyu başlatırken asıl amacım temyiz konusunda usul yasaalarımızda yer alan farklı süreler ve başlama tarihlerine ilişkin kargaşadan beklenen faydanın ne olduğunu tartışmak, ve bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını gösterir görüşleri toplamaktı.
Şimdi hala zamanımız var diye düşünüyorum. Temyize tabi bütün mahkeme kararları için standart bir uygulamanın gerekli olduğuna inanıyorum
Saygılarımla

Aynı nitelikteki http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=28351 adresindeki konu da bu konu ile birleştirilebilir.
Old 22-05-2009, 15:39   #21
zeusmeus1

 
Varsayılan av.şenol kartal

diğer ark.belirttiği gibi süre tutum esasında temyizin kendisidir.Tabi esas mesele tefhim kuralından ziyade mahkemelerin kısa karar ile davayı bitirmelerinden kaynaklanıyor.Mahkeme gerekçesini bilahare yazmak üzere kararı verip dosyayı kenara ayırıyor.iş yoğunluğuna göre dosayayı ele alıp kararını yazıyor.biz ise tefhim şartı nedeniyle mecburen temyiz etmek zorunda kalıyoruz.Ancak neyi temyiz edeceğimizi bilmiyoruz.kendi içinde çelişkili durum.Malumunuz hukuk çelişkiye, belirsizliğe, güvensizliğe mahal vermemeli. Böyle gelmiş böyle gidiyor olmaz.Belirttiğiniz gibi ya mahkemeler (tefhim ile sürenin başladığı davalarda) karar verirken gerekçesini belirtmeli ve öyle karar vermeli, yada tefhim kakmalıdır.Zira burada ayrı bir sorunda gerekçeli kararın tebliğinden sonra işleyecek süre üzerinde ortaya çıkmaktadır.Bu süre yeni bir temyiz süresimidir,süre tutumdan sonra kalan süremidir, yoksa süre tutumla temyiz talebinde bulunulduğu için bu gerekçeli temyiz layihasının verilmesine ilişkin süre de haliyle bulunmamakta mıdır? bu da ayrı bir konu.Yine temyiz harcı yatırılmadığından yine temyiz havada kalmakta.Belirttiğimi gibi ya tefhim kaldırılmalı , yada kısa karar kalkmalıdır.Ayrıca tehir-i icra talebi de varsa bu sefer işler daha da zorlaşıyor. Yasal düzenleme gerktiği açıkça ortada.Saygılarımla
Old 27-05-2009, 10:59   #22
Av.Kaan

 
Varsayılan

Mesleye şu açıdan baksak nasıl olur?

Tefhim ile temyiz süresinin başladığı davalarda örneğin ceza ve iş davalarında, temyiz süresi kararın tefhiminden itibaren başlar. Peki karar nedir?

Ceza davasında uygulamada sıkça görüldüğü üzere "şu şu maddeden şu ceza şuradan arttırdık/indirdik, sonuç şunu verdik ve erteledik/paraya çevirdik" dedi. Tutanağa da yazdırdı diyelim. Şimdi bize karar tefhim oldu mu?

Ya da iş davasında "davanın kısmen kabulü ile şu meblağın tahsiline, fazla istemin reddine" dedi ve tutanağa yazdı. Bu karar mıdır? Karar bize tefhim olmuş mudur?

Uygulamada evet ama hakikatte evet mi? Kararın hüküm fıkrası tefhim olundu diyelim peki gerekçe? Kararı gerekçesiz düşünebilir miyiz?
Old 27-05-2009, 12:13   #23
AV.SEDAT

 
Varsayılan

Esasen hemen hiçbir mahkemede karar celsesinde tutanağa yazdırılan GD tefhim anlamına da gelmemektedir. O nedenle, doğru dürüst tefhim edilmemiş bir karar hakkında temyiz süresinin de başlamaması gerekir. Yargıtayın da bu yönde bir-iki kararını okumuştum/duymuştum, ama tabi buna güvenip temyiz etmemezlik de yapamayız tabi...

Diğer taraftan konu açıldığında belirtilen ana nokta olarak; temyiz süreleri, gereğinden fazla sayıda ve usulde... 8 var 7 var 10 var 15 var, tebliğ var tefhim var... Gerek yok aslında böyle çeşitliliğe; tek bir gün (iş yükü düşünüldüğünde 15 iyidir) ve sadece tebliğ ile başlangıç yeter de artar. "Zamanı gereksiz yere uzatır" diyenlere de katılmıyorum, çünkü zaten tefhimle başlayan süreyi de tek bir dilekçe ile aynı şekilde uzatıyorsunuz,yani siz bir iş mah. kararına süre tutum vrdiğinizde, dosyanın yargıtaya gönderilmesi aynı prosedüre tabi oluyor. Temyiz edilmeden kesinleşen kararların da karar yazılana kadar zaten herhangi bir infaz kabiliyeti olmadığından değişen birşey olmayacaktır diye düşünüyorum.
Old 06-01-2010, 12:11   #24
Av. Nuray ÖZGÜNEY YENER

 
Varsayılan

"Bana göre forumdaki sohbet doğru yönde ilerlemiyor. Konuyu başlatırken asıl amacım temyiz konusunda usul yasaalarımızda yer alan farklı süreler ve başlama tarihlerine ilişkin kargaşadan beklenen faydanın ne olduğunu tartışmak, ve bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını gösterir görüşleri toplamaktı.
Şimdi hala zamanımız var diye düşünüyorum. Temyize tabi bütün mahkeme kararları için standart bir uygulamanın gerekli olduğuna inanıyorum"

Sayın meslektaşım, sizinle aynı kanaatteyim. bu kadar karmaşık bir yapı olmadan da ve tüm kararlar için standart bir temyiz süresi konulması teorik olarak mümkün ama pratik olarak hukuk sistemi ne zaman bu kadar ilerleme sağlar bilinmez
Tartışmanın farklı mecrada ilerlemesi de aslında bu konuda ne kadar çok sıkıntı yaşandığına bir işaret olarak algılanabilir acizane
Saygılarımla
Old 28-06-2010, 17:28   #25
Av.Kaan

 
Varsayılan

Temyiz sürelerini yargılama usullerinden ayrı olarak düşünebilir miyiz?

Temyiz süreleri aynı olsun mu? Neden olmasın? Ancak bu sorunun cevabı bence bu kadar değil. Temyiz sürelerini birlerken yargılama usullerini de birlemek gerekmez mi?

Temyizin süresi, şekli vs hususları usul kanunlarında düzenlenir ve yargılama usulünün bir kısmını oluşturur. Bütünün içinden bir parçayı alıp diğerleri ile aynileştirebilir miyiz?

Dediğim gibi, temyiz süreleri aynı olsun mu sorusuna, neden olmasın derim, ama işin bu yönü de var...
Old 01-07-2010, 15:43   #26
hewal65

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Kaan
Mesleye şu açıdan baksak nasıl olur?

Tefhim ile temyiz süresinin başladığı davalarda örneğin ceza ve iş davalarında, temyiz süresi kararın tefhiminden itibaren başlar. Peki karar nedir?

Ceza davasında uygulamada sıkça görüldüğü üzere "şu şu maddeden şu ceza şuradan arttırdık/indirdik, sonuç şunu verdik ve erteledik/paraya çevirdik" dedi. Tutanağa da yazdırdı diyelim. Şimdi bize karar tefhim oldu mu?

Ya da iş davasında "davanın kısmen kabulü ile şu meblağın tahsiline, fazla istemin reddine" dedi ve tutanağa yazdı. Bu karar mıdır? Karar bize tefhim olmuş mudur?

Uygulamada evet ama hakikatte evet mi? Kararın hüküm fıkrası tefhim olundu diyelim peki gerekçe? Kararı gerekçesiz düşünebilir miyiz?tefhim: verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesidir. izah ettiğiniz verilen kısa kararlar evet bize tefhim edilmiş oluyor. fakat sadece davanın neticesini açıklayan kısa bir kararı, mahkemenin gerekçelerini bilmeden neye göre temyiz edeceksiniz? işte bu "süre tutumun" işlevsizliliğini gösteriyor. süreyi tuttum diyoruz süre tutum dilekçesi ile. iyi de neye tutuyoruz ki gerekçesini bilmediğimiz bir kararın süresini!!! gerekçe olmadan temyiz de olmaz.

temyiz süresi ile ilgili maddelere gereeçeli kararın tebliğinden 7-8-10-15 gün (ilgili kanundaki süre ne ise artık) sonra denmek suretiyle bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yazılı sözleşme olmadığı durumda kira tespiti ve tahliye için süre obaykan Meslektaşların Soruları 4 19-12-2011 14:11
bilirkişi müessesesi av.füsun kimiran Hukuk Sohbetleri 0 05-12-2006 09:03
Süre Tutum Dilekçesi, Ek Temyiz Av.Levent Meslektaşların Soruları 21 24-08-2006 15:30
Kazanılmış hak müessesesi Nesrin D. Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 0 16-08-2006 13:35
Banka İle Kredi Sözleşmesinde Keyfi Tutum Bir Konuk Hukuk Soruları Arşivi 3 01-03-2002 21:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07202792 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.