Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

S.h.ç.e.k.

Yanıt
Old 21-11-2006, 11:42   #1
NİLGÜN SEYMEN

 
Çözüm S.h.ç.e.k.

Konumuzla ilgili araştırma içindeyken wwwsosyalhizmetuzmanı.org
adlı bir site çıktı karşıma ve üye oldum.
Bana gelen bir bültende, bir röpörtaj dikkatimi çekti ve sizlerle paylaşmak istedim.

SN OĞUZ POLAT İLE SOKAKTA YAŞAYAN VE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ üzerine düşünceleri
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Kimdir OĞUZ POLAT?

Adli tıp öğretim üyesidir.
Özellikle çocuğa yönelik şiddet konusunda AKADEMİK ÇALIŞMALARI süren bir kişidir.
Sokak çocukları rehabilitasyon derneği başkanıdır.
Çocuğu istismardan koruma ve rehabilitasyon derneği başkanıdır.
Çocuk hakları koalisyonunun koordinatörüdür.

ÇOCUKLARIN SOKAK SAVAŞI
Olayın sosyolojik boyutları=
--------------------------
Nedenleri=
1/-GLOBAL NEDENLER
a-Yoksulluk ,iç göçler,nüfus artışı,
b-BİREYSEL NEDENLER
Aile içi şiddet/fiziksel ve de cinsel ağırlıklı saldırılar

SOKAKTAKİ YAŞAMIN AŞAMALARI
---------------------------------
1-Çete elemanı olmak
2-Suça itilmek
3-İşlediği suçun bedelini ödemek
4-Fuhuş için kullanılabilme ihtimali
5-Organ mafyasının eline düşebilme ihtimali
6-Kapkaç çetelerinin eline düşme ihtimalleri
Not=Tümü için MADDE BAĞIMLILIĞI olasılığı çok güçlüdür.

DÜNYA VE TÜRKİYE Arasındaki farklılıklar
---------------------------------------
Dünyada LATİN AMEREİKA ülkeleri ile ARAP toplulukları,Afrika ülkelerinde plansız kentleşme,iç göçler ve nüfus oranındaki yoğunluk genel sebeplerdir.
Türkiye bu genel kare içinde ,Latin ülkelerine yakın bir tablo sergilemektedir.
Mısır ve Brezilya'da; bu sokak çocuklarına karşı ,toplumsal bir tepki olarak büyük patlamalar yaşanmıştır.


SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMLARININ PROFİLLERİ

Olaylara ve konuya hakimiyetleri platformunda, son derece aciz ve zayıf kalmaktadır.
Bunun nedeni olarak, bütçesinin yetersizliği,İNFORMEL=KAYIT DIŞI POTANSİYEL konusuna tam hakim olamamak nedenleri ile bu kurum yetersizdir.


Bu sabah posta kutuma gelen mailden anladıklarımı sizlere aktardım.
Ayrıntılı bilgi için üstteki adresi açabilirsiniz.

SAYGILAR
-----------
NİLGÜN ÇAKICI/BURSA
21 KASIM 2006/12.41
Old 24-11-2006, 00:34   #2
NİLGÜN SEYMEN

 
Önemli SOSYAL HİZMETLER ve çocuk esirgeme kurumları

Dün başlamış olduğum taramalar sonucu ülke bazında bir koruyucu şemsiye geliştirildiğini,çocuklar konusunda insancıl bir yaklaşımın farkındalığı ve de icraatları
sevindirici bir gelişim olarak karşıma çıktı.Bursa çocuk esirgeme kurumuna baktım.1996 da Gündem 21 adlı bir proje ile atağa kalkan bu çalışma grupları,gençlik konseyini de ön plana almıştı.
Bu demekti ki çocuklukları bu çatı altında geçen çocuklar yetişkin çağlarına geldiklerinde de , mesleki eğitim almalarına olanak sağlanabilecekti.
Yani kendi ayakları üzerinde durabilme imkanını yakalayabileceklerdi herbiri.

Evet sokakta kalan korumaya muhtaç bu çocuk potansiyeli, gelişim çağına kadar bakarak beslemek ve tam 18 yaşına geldiğnde kapasite yetrsizliği nedeniyle, koruma dışında bırakmak ve hazırlıksız bir pozisyonda dış dünyanın tüm olumsuz koşullarının ortasına terkedilmesi,ne kadar da yanlış bir yaklaşımdır.
Bu gençlik projesi ile karşılaşınca biraz olsun ferahladım diyebilirim.
1930 larda HİMAYE-İ EFDAL adı altında kurulan bu cemiyetin bir şekilde yol aldığını anlatan ayak izleriydi BURSA'daki bu gelişmeler.
Bu himaye evlerine;1942 de resmen Çocuk Esirgeme Kurumu adı verilerek,resmiyet kurumsallık kazandırılmıştır.
Dr Fuat Umay,bu kurumlarda gündüz bakımevlerinin ilk düşünce mimarıdır.
Hatta kurumun çıkarttığı,TÜRK KADINI adlı dergide bunun için gündüz bakım evlerini teşfik eden makalelerini sürdürmüştür.
Kadın hakları ve çocukların korunması ve eğitilebilirliği alanlarında almamız gereken çok yol olduğu düşüncesindeyim.

SAYGILAR/
24.11.2006/01.33
BURSA
Old 26-11-2006, 06:51   #3
NİLGÜN SEYMEN

 
İnceleme Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 81 Ilde Il Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, özürlü kişi ve ailelere gündüzlü ve yatılı hizmet götüren en büyük ailedir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Merkezde bu görev Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ve Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

1983 yılında yürürlüğe giren 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre Korunmaya Muhtaç Çocuk;

“Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;

a) Ana veya babasız, ana babasız,
b) Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
c) Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
d) Ana veya babası tarafından ihmal edilip, fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklar” olarak tanımlanmıştır.

Yetiştirme Yurtları ise, yukarıda tanımı yapılan 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

KORUNMA KARARININ ALINMASI, SÜRESI VE KALDIRILMASI

Korunmaya Muhtaç Çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi İl Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Korunmaya Muhtaç Çocukların duyurulmasında;

a) mahalli mülki amirler,
b) saglık kurum ve kuruluşları,
c) köy muhtarları,
d) genel kolluk kuvvetleri,
e) belediye zabıta memurları görevlidir.

Ayrıca, basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilir.

İl Müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı tarafından incelemesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemeden korunma kararı alınır ve öncelikle kendi ilinde değerlendirilir, yaş ve cinsiyetine uygun kuruluş bulunmaması halinde ise en yakın ildeki bir kuruluşa yerleştirilir.

Korunmakararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır;

a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;

1- Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
2- Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,

b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar,

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararları uzatılabilir.

Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.

Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığına bağlı Halen 109 (39 kız, 62 erkek, 4 karma) yetiştirme yurdunda 3420 kız, 7089 erkek olmak üzere 10509 çocuk koruma altındadır.

Yasanın da öngördüğü biçimde söz konusu çocukların, Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun olarak yetiştirilmelerine, bir iş ve meslek sahibi olmalarına, 18 yaşından sonra da izlenip desteklenmelerine özen gösterilmektedir.

Korunmaya muhtaç çocuklarımızın öğrenim görerek bir iş ve meslek sahibi olmaları ve kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amaçlanmaktadır.

Nilgün ÇAKICI/26.11.2006/07.517pazar
Old 26-11-2006, 07:06   #4
NİLGÜN SEYMEN

 
İnceleme Sayfa 2/ Çocuk yuvaları

ÇOCUK YUVALARI
Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde muhtaç duruma düşen çocuk, genç, yaşlı, özürlü tüm ihtiyaç sahiplerinin sosyal sorunlarının önlenmesi ya da en aza indirilmesi devletin görevlerinin arasındadır. Bu görev 2828 Kanunla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna verilmiştir.

Tüm bilimsel veriler ve araştırmalar çocuğun en uygun yetişme ortamının aile yanı olduğunu, ailenin çocuğun psiko-sosyal gelişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Ancak her çocuk öz aile ortamında büyüme şansına sahip değildir. KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR olarak nitelendirilen bu çocuklarımız 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu kanunu çerçevesinde ilgili mahkeme tarafından haklarında korunma kararı alınan beden, ruh, ahlak gelişimleri tehlikede olup;

1- Ana veya babasız, ana ve babasız,
2- Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3- Ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen,
4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklarımızdır.

KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TESPİTİ

Korunmaya muhtaç çocuğun tespiti ile yükümlü olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adına illerde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yerine getirilmektedir. Korunmaya Muhtaç Çocukların tespiti ve korunma altına alınması ilgili yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup yönetmeliğe göre ; Mahalli Mülki Amirler, Sağlık Kurum ve Kuruluşları, Köy Muhtarları, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Belediye Zabıta Memurları korunmaya Muhtaç Çocukların duyurulmasında görevlidir. Ayrıca İl Müdürlüklerimiz Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında basın ve yayın organlarında çıkan haberleri ihbar kabul ederek bunları araştırmakla yükümlüdür.

KORUNMA KARARI

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde görevli Sosyal Çalışmacı, bulunmadığı zamanlarda ise İl Müdürlüğünce uygun görülecek kişi tarafından çocuk ve ailesi hakkında ayrıntılı inceleme yapılır ve SOSYAL İNCELEME RAPORU hazırlanarak muhtaçlık tespiti yapılır ve diğer gerekli belgeler ile birlikte oluşturulan dosya korunma kararı alınmak üzere görevli ve yetkili Mahkemeye gönderilir. Çocuğun durumu acilen korunma altına alınmayı gerektiriyor ise ‘Acil Valilik Oluru’ alınarak çocuk korunma altına alınır ve korunma kararının alınması ile ilgili işlemlere başlanarak en geç bir ay içinde ilgili Mahkemeye başvurulur.

Korunmaya Muhtaç Çocuğun korunma altına alınmasını gerektiren şartların ortadan kalkması halinde ise hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu dikkate alınarak İl Müdürlüğünün teklifi ile çocuğun korunma kararı ilgili Mahkemece kaldırılır.

ALTERNATİF HİZMET MODELLERİ

Dengeli ve uyumlu bir birlikteliğe sahip ancak ekonomik yoksunlukları nedeniyle çocuklarının bakımını sağlayamayan ailelerimize Sosyal Çalışmacı tarafınadn yapılan sosyal inceleme sonucu ayni-nakdi yardım yapılmakta bu sayede çocukların ailelerinin yanında desteklenerek bakımları sağlanmaktadır.

Ayni nakdi yardım hizmetinden yararlandırılamayarak ailesi tarafından bakılması mümkün olmayan korunmaya muhtaç çocuklarımız öncelikle aile ortamının yerini tutabilecek koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılmaya çalışılmaktadır.

Bu hizmetlerden yararlanması mümkün olmayan çocuklarımız için en son çözüm olarak ÇOCUK YUVALARI hizmeti sunulmaktadır.

ÇOCUK YUVALARI

0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla gerektiğinde 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, eğitsel, psiko-sosyal gelişimlerini, sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Old 26-11-2006, 07:12   #5
NİLGÜN SEYMEN

 
Varsayılan SAYFA 3-kurumda iletişim adresleri

1 ADANA Çocuk Yuvası Baraj Yolu 45.Durak 0322.2259817 171 1974
2 ADIYAMAN Sevgi Çocuk Yuvası (7-12) Merkez Yeni Mah. Kerkişin Mevki. Adıyaman 0416.2166565 49 2003
3 AFYONKARAHİSAR Bolvadin M.Akif Ersoy Çocuk Yuvası (7-12) Bademli Mah. Emirdağ Cad. No: 267 0272.6128480 35 1983
4 AFYONKARAHİSAR Çocuk Yuvası ( 0-6) Zafer Mah. Kanuni Cd. No:17 Afyonkarahisar 0272.2137684 50
5 AKSARAY Ahmet Girgin Çocuk Yuvası (0-6) Zafer Mah. A.Kadir Üçyıldız Huz. DSİ Yanı Aksaray 0382. 30 2004
6 AKSARAY Cevat-Meliha Özel Çocuk Yuvası (7-12) Kılıçarslan Mah. Y.Y. Lojmanları Askerlik Şubesi Yanı Aksaray 0382. 48 2004
7 AMASYA Çocuk Yuvası (7-12) Tokat-Turhal Yolu Üzeri İpekköy Amasya 0358.2420766 75
8 ANKARA Atatürk Çocuk Yuvası (0-12) Gazino Durağı Adahan Sk. No:4 Keçiören 0312.3551110 264 1975
9 ANKARA Bahçelievler İhsan Yazman Çocuk Yuvası (0-12) Bahçelievler 1.Cd. 17 Sk. No:71 0312.2231219 30
10 ANKARA Gazi Çocuk Yuvası Gazi Mah. Silahtar Cd. No:77 A.O.Ç. Yenimahalle / Ankara 0312.2110213 40 2004
11 ANKARA Sincan Çocuk Yuvası (7-12) İnönü Cd. Fatih Mah. No:29 Sincan 0312.2720011 130 1985
12 ANTALYA Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası (0-12) Fikri Erten Cd. Fabrikalar Mah. 0242.3453929 200 1990
13 AYDIN Aydın 80.Yıl Çocuk Yuvası (7 -12) İsabeyli Kasabası Nazilli/Aydın 0256.3476105 52
14 BALIKESİR Ayvalık Çocuk Yuvası (7-12) Mithatpaşa Mah. Mehtap Sk. Ayvalık Balıkesir 0266.3271017 100 1983
15 BALIKESİR Bandırma Çocuk Yuvası (7-12) 17 Eylül Mah. No: 27/B Bandırma Balıkesir 0266.7182506 50 1983
16 BALIKESİR M.Yırcalı Çocuk Yuvası (0-12) Plevne Mah. Eski İzmir Yolu No:10 0266.2212226 45 1983
17 BARTIN Gözde Birsöz Çocuk Yuvası (0-6) Hendekyanı Mah. Eski SSK Hastanesi Yanı Merkez Bartın 0378.2271094 69
18 BATMAN Batman Çocuk Yuvası (0-12) Demiryolu Köyü 0488.2180871 2180872 100 2006
19 BİTLİS 100.Yıl Çocuk Yuvası (7-12) Keşif Bölüğü Karşısı Bitlis 0434.2265308 64 1987
20 BURDUR Burdur Kozluca M.Kemal Çocuk Yuvası (7-12) Kozluca Kasabası Burdur 0248.2744202 25
21 BURSA Sırameşeler Çocuk Yuvası (0-12) Mudancı Cd. Bursa 0224.2320858 160 1968
22 ÇANAKKALE Hüseyin Özcan Çocuk Yuvası (7-12) Barbaros Mah. Atatürk Cad. Belediye Yüzme Tesisleri Yanı Çanakkale 0286.2171558 60 1983
23 DENİZLİ Buldan Çocuk Yuvası (7-12) Buldan/ Denizli 0258.4313919 50 1992
24 DENİZLİ Çocuk Yuvası (0-12) Pamukkale Yolu Üzeri /Denizli 0258.2680404 100 1980
25 DİYARBAKIR Diyarbakır Çocuk Yuvası (0-12) İstasyon Cd. Diyarbakır 0412.2287129 100 1965
26 EDİRNE Edirne Çocuk Sitesi (0-12) Emniyet Müdürlüğü Arkası Edirne 0284.2135898 130
27 ELAZIĞ Harput Çocuk Yuvası (7-12) Harput / Elazığ 0424.2151003 60 1985
28 ERZURUM Erzurum Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası (0-12) Atalar Mah. E 23 Karayolu Üzeri Erzurum 0442.2122371 130
29 ESKİŞEHİR 75.Yıl Yunus Emre Çocuk Yuvası Huzur Mah. Huzur Sk. Eskişehir 0222.2374511 180
30 ESKİŞEHİR 80.Yıl Halis Toprak Çocuk Yuvası (7-12) Organize Sanayi Bölgesi Ankara Yolu 10.Km Eskişehir 0222.2280018 72
31 GAZİANTEP Gaziantep Çocuk Yuvası (0-6) Şeref Sefer Paşa Mah. Depo Sk. No: 29 Gaziantep 0342.2311851 80 1983
32 GAZİANTEP Şahinbey Çocuk Yuvası (7-12) Öğretmen Kümeevleri Gaziantep 0342.3600012 100 1984
33 GİRESUN Giresun Çocuk Yuvası (0-6) Çınarlar Mah. Kulebayır Sk. No:4 Giresun 0454.2168658 50 1986
34 GÜMÜŞHANE Gümüşhane Çocuk Yuvası (0-12) 0456. 60
35 HATAY Hatay Çocuk Yuvası (0-12) Akevler Mah No:29 Hatay 0326.2161083 64
36 IĞDIR Iğdır Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası (7-12) 32
37 ISPARTA Isparta Çocuk Yuvası (0-12) Gölcük Yolu Üzeri Isparta 0246.2183079 100 1980
38 İSTANBUL Bahçelievler Çocuk Yuvası (0-6) Eski Londra Asfaltı No:103 Bahçelievler 0212.4417139 4416983 4417078 350
39 İSTANBUL Emrullah Turanlı Çocuk Yuvası (7-12) Anadolu Cd. Esentepe Mah. Kartal İstanbul 3741171 3741191 80 1999
40 İSTANBUL Eyüp Çocuk Yuvası (7-12) Yusuf Muhsin Paşa Cd. No:32 Eyüp İstanbul 0212.5781042 5810530 60 1983
41 İSTANBUL Fatih Geleceğimizin Çocukları Vakfı Ç.Y. (7-12) Neslişah Mah. Niyazi Misri Sk. No:3 Edirnekapı 0212.6350727 28 1999
42 İSTANBUL Göztepe Semiha Şakir Çocuk Yuvası (0-6) Şair Arşi Cd. No:82 Göztepe/İst. 3560439 3587830 100
43 İSTANBUL İstanbul Bolluca Çocuk Köyü (0-18) 100
44 İSTANBUL Kasımpaşa Çocuk Yuvası (7-12) Darülaceze Cd. Okmeydanı Hastanesi Karşısı No:26 Kağıthane İstanbul 0212.3205511 3205512 45 1983
45 İSTANBUL Küçükyalı Çocuk Yuvası (7-12) Mektep Cd. No: 15/ Küçükyalı İstanbul 0216.3666809 4178213 3665009 200 1953
46 İSTANBUL Şeyh Zayed Çocuk Yuvası (7-12) Eski Londra Asfaltı Çocuk Sitesi Durağı Bahçelievler İstanbul 0212.4416938 4416942 4417021 175 1993
47 İSTANBUL Üsküdar Hasan Tan Çocuk Yuvası (7-12) Kescidede Mah. Grifzenasım Sk. No:6 Üsküdar İstanbul 0216.3418442 6337088 50 1982
48 İSTANBUL Yakacık H. Abbas Çocuk Yuvası (7-12) Kartal Cd. No:12 Yakacık Kartal İstanbul 0216.3771385 3771392 3771544 80 1952
49 İZMİR Buca Şehit Astgm. A.D.Çocuk Yuvası (7-12) Şirinkapı Mah. 1073 Sk. No:2 Evka I. Buca/İzmir 0232.4408874 76
50 İZMİR İzmir Hatay Çocuk Yuvası (7-12) 72 2006
51 İZMİR Karşıyaka Çocuk Yuvası (0-12) 1850 Sk. No:2 Karşıyaka/İzmir 0232.3817112 150 1963
52 İZMİR Urla Barbaros Çocuk Sitesi (0-18) Barbaros köyü Urla / İzmir 35437 0232.7728215 81
53 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Çocuk Yuvası (0-12) Mimar Sinan Mah. Alpaslan Türkeş Bul. No:76 0344.2157759 160
54 KARABÜK Bulak Çocuk Yuvası (7-12) Bulak Köyü Karabük 0370.4432770 50 1983
55 KARAMAN Karaman Çocuk Yuvası (7-12) Merkez/ Karaman 0338.2126350 80
56 KARS Halime Arslan Çocuk Yuvası Ortakapı Mah. Faikbey Cd. Halime Arslan Yıldız Sk. No:13 Kars 0474. 45 2004
57 KASTAMONU Kastamonu Çocuk Yuvası (0-12) Muzuferettin Mah. Hastane Arkası 0366.2149244 80 1997
58 KAYSERİ Kayseri Çocuk Sitesi (0-12) Murat Cad. Mimar Sinan Mah. Talas Kayseri 0352.2336970 80 1984
59 KIRIKKALE Kırıkkale Çocuk Yuvası (0-12) 150
60 KIRKLARELİ Kırklareli Çocuk Yuvası (7-12) Fuat Umar Cd. Demirbaş Mah. 0288.2141050 90 1983
61 KIRŞEHİR Kırşehir Çocuk Yuvası (7-12) Kuyubaşı Mevkii Mehtap Tepesi 0386.2621168 100 1982
62 KOCAELİ Gölcük Türk Alman Vakfı Çocuk Yuvası (0-18) Anafartalar Cad. Yenimahalle Gölcük Kocaeli 0262.4120309 91
63 KOCAELİ Karamürsel G.Bilge Çocuk Yuvası (0-15) Dereköy Kavak Mevkii Kocaeli 0262.4545555 120 2002
64 KOCAELİ Yahya Kaptan Çocuk Yuvası (0-12) Şehit Ergün Köncü Sk. Bekirpaşa Kocaeli 0262.3116275 112
65 KONYA Konya Çocuk Yuvası (0-12) Söylemez Cd. Aksine Mah. 0332.3228526 170 1962
66 KONYA Konya Vasfiye Ergin Çocuk Yuvası (7-12) 28
67 KÜTAHYA Kütahya Çocuk Yuvası (7-12) Fevzi Çakmak Cd. No:7 DSİ Karşısı Kütahya 0274.2236352 60
68 MALATYA Malatya Atatürk Çocuk Yuvası (7-12) İl Müdürlüğü Binası Yanı Malatya 0422.2380065 100
69 MALATYA Malatya Çocuk Yuvası (0-6) Mircali Sağlık Ocağı Yanı Malatya 0422.3211298 40
70 MARDİN Mardin M.Cihaner Çocuk Yuvası (0-12) Emn. Müd. Karşısı Yenişehir Mardin 0482.2121764 140
71 MERSİN Mersin Çocuk Yuvası (0-12) İhsaniye Mah. 1791 Sk. İçel 0324.3364065 100 1983
72 MUŞ 80.Yıl Çocuk Yuvası ve Kız Y.Yurdu Karaköprü Köyü Merkez Polis Lojmanı Arkası 0346.2312208 100
73 NEVŞEHİR Ürgüp Çocuk Yuvası (7-12) Ziyapaşa Cd. Altınkapı Mah. No: 6 Ürgüp 0384.3414365 3414718 20 1983
74 NİĞDE Bor Esat Atlı Çocuk Yuvası (7-12) Esat Atlı Ç.Y. Müdürlüğü Bor/ Niğde 0388.3117180 100 1992
75 ORDU Ordu Çocuk Yuvası (7-12) Akyazı M. Org. İbrahim Fırtına Bul. No: 36 Ordu 0452.2334924 110 1987
76 ORDU Ünye Çocuk Yuvası (7-12) Cevizdere Köyü Acısu Mevkii No: 56 PK:35 Ünye Ordu 0452.3211031 65
77 RİZE Atatürk Çocuk Yuvası (7-12) Engindere Mah. Rize 0464.2260943 80 1983
78 SAKARYA Arifiye Çocuk Yuvası (7-12) Arifiye / Sakarya 0264.2290954 120 1988
79 SAKARYA Sakarya Bremen Mızıkacıları Çocuk Yuvası (7-12) Karaman Köyü Kalıcı Konutlar 1495 Ada Sakarya 0264.2212656 30
80 SAKARYA Sakarya Dostluk Çocuk Yuvası (0-6) Hızırtepe Mah. Kanara Sk. Sakarya 0264.2750302 60
81 SAMSUN Samsun S. Yançatoral Çocuk Yuvası (0-12) Mevlana Cd. Bahçelievler Mah. No:41 0362.2312588 250 1997
82 SİİRT Siirt Saraçoğlu Çocuk Yuvası (7-12) Cumhuriyet Cd. 56100 Siirt 0484.2234908 72
83 SİVAS Sivas 80.Yıl Çocuk Yuvası (7-12) Halil Rıfatpaşa Cd. Eski Mit Binası Sivas 0346.2247755 2236542 36
84 SİVAS Sivas Çocuk Yuvası (7-12) Kılavuz Mah. Tekkeönü Sivas 0346.2238880 93 1978
85 ŞANLIURFA Şanlıurfa Çocuk Yuvası (7-12) Diyarbakır Cd. Refahiye Mah. 0414.3129485 80 1990
86 TEKİRDAĞ 80.Yıl Çerkezköy Çocuk Yuvası (0-12) Organize Sanayi Bilgesi 13.Cd. Sonu Veliköy Yolu Üzeri Karaağaç Çerkezköy Tekirdağ 0282.7583560 150
87 TEKİRDAĞ Tekirdağ Çocuk Yuvası (7-12) Karadeniz Mah. Hayrabolu Yolu No:156 0282.2266169 80
88 TOKAT Turhal Çocuk Yuvası ve K.Y.Yurdu (7-12) Eskipazar Yolu Üzeri İtfaiye Karşısı Turhal/ Tokat 0356.2751308 96
89 TRABZON Trabzon Çocuk Yuvası (0-6) Soğuksu Çamlık Mevkii Trabzon 0462.2310547 100 1982
90 TRABZON Trabzon Fatih Çocuk Yuvası (7-12) Kahramanmaraş Cd. No: 136 0462.3219266 80 1986
91 TUNCELİ Tunceli Çocuk Yuvası (7-12) Esentepe Mah. Tunceli 0428.2122067 100 1987
92 UŞAK Uşak Çocuk Yuvası (7-12) Cumhuriyet Mah. 4. Emlak Sk. No:16 Uşak 0276.2123595 50 1984
93 VAN Van Çocuk Yuvası (7-12) Sosyal Konutlar yanı Ç.E.K. Van 0432.2151610 80
94 YALOVA Yalova Çocuk Yuvası (7-12) M.Teğmen Rasim Koçal Cd. Elmalık Yolu Yalova 0226.8110249 80
95 YOZGAT Yozgat Çocuk Yuvası (7-12) Yurt Cd. Yukarı Nohutlu Mah. 0354.2121306 80 1969
96 ZONGULDAK Zonguldak Çocuk Yuvası (7-12) Karaelmas Mah. Zonguldak 0372.2516996 150 1987
Mart 2006
acocuk@shcek.gov.tr
Old 26-11-2006, 08:30   #6
NİLGÜN SEYMEN

 
Karar SHÇK&KTÖGM protokolü=

Başbakanlık düzeyinde bir protokol anlaşmasının 3 yıllık süre için imzalanmış olması şu ana kada rastladığım en RADİKAL haberdi.

SHÇK=Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumları
KTÖGM=TC.Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Devletimizin bu iki kurumu arasında başbakanlık düzeyinde bir DAYANIŞMA SÜRECİ başlatmış olması ve de bunu bir protokol nezdinde imza ile tescil edilmesi bana çok olumlu bir karar olarak geldi.

Genel md,ismail Barış/Nurten Demir
Devlet Bakanı/sn Nimet Çubukçu
DOÇ.DR.Hüseyin Çelik
MİLLİ EĞİTİM BAKANI

Arasında imzalanmış olan bu protokol dahilinde,
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumlarının çalışma alanları ve de referansları genişletilmiştir.

1/-0-12 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların,12 yaşını dolduran kız çocuklarının,bedensel eğitsel ve psiko_sosyal tüm gereksinimlerinin kurumlar bünyesinde sağlanması
2/-Başbakanlığa bağlı olan 86 çocuk yuvasının yapılandırılması
3/-Kız Meslek Lisesinden mezun olan bu çocukların,çocuk esirgeme kurumunda ikamet edilen çocuklardan oluşturulması ve kurum bünyesinde,
EĞİTİMLİ BAKICI ANNE POTANSİYELİ KAZANDIRILARAK İŞ VE İSTİHDAM imkanlarının tanınarak topluma kazandırılmalarıo projelerinin hayata geçirilmesi

En çok kulağa hoş gelen madde de bana bu göründü.

4/-Yeterli koordinasyon ve çalışma düzeninin aksamaması için tüm imkanların seferber edilebilmesi

Bu protokldeki uzun tüzükten sizlere özetleyebileceklerim bunlardır.
*************************************************

Son derece umut verici gelişmelerle karşılaşmaktayım Bursa'daki bu araştırmalarımda.


SAYGILAR/
NİLGÜN ÇAKICI/BURSA
26 KASIM 2006/09.29
Old 27-11-2006, 15:32   #7
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
E:2004/2891
K:2004/5670
T:13.05.2004
• ÇOCUKLAR İÇİN TEDBİR KARARI TALEBİNDE YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEMEözet : Taraflar arasındaki koruma karar verilmesi davasında Ankara 10. Aile ve 15. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi ile yargı yerinin belli edilmesi için göderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü.
Dava, 2828 s. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasasının 22. ve 24. maddeleri gerğince koruma kararı istemine ilişkindir.( 2828 s. SHÇEKK. m. 22, 24 )
Yasanın 22. maddesi korumaya muhtaç çocuklar için tedbir kararının yetkili ve görevli mahkemece alınacağı hükmünü getirmiş ve Sulh Hukuk Mahkemesinin görevleri de HMUK.'nun 8. maddesinde sınırlandırılmış olup , 8. madde kapsamı dışında kalan işlerde ise, görevli mahkeme kural olarak Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Ayrıca; dava, konusu itibariyle MK. 2. kitabında da yer almadığından Aile Mahkemesi ile de ilgisi bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle HMUK'nun 25. ve 26. maddeleri gereğince Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13.05.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 27-11-2006, 15:38   #8
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
E:2004/2044
K:2004/3071
T:11.3.2004
• ÇOCUĞUN KORUMA ALTINA ALINMASI
• KORUMA ALTINA ALMA KARARININ HATALI OLMASI
• ANNE-BABANIN SAĞ VE YÜKSEK BİR GELİR SAHİBİ OLMASI
• AİLE MAHKEMELERİ KURULMADAN ÖNCE VERİLEN KARARIN YARGITAY'DA BOZULMASI
• GÖREVLİ MAHKEMENİN YENİDEN TESBİTİ


ÖZET : 1- Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporunda; küçük Mahmut B'ın nüfus kaydına göre anne ve babasının sağ olduğu, babası olan davacının Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalıştığı, almış olduğu ücretin ailenin geçim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını sağlayabilecek düzeyde olduğu, hatta gelirine göre yaşam standardının Türkiye standartlarının üzerinde bulunduğunu belirtmiştir. Küçük Mahmut B.'ın 2828 Sayılı Yasanın 3. maddesinde tanımlanan korunmaya muhtaç çocuklardan olmadığı halde Türk Medeni Kanununun 346 ve 347. maddesi gerekçe gösterilerek yazılı şekilde koruma altına alınmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun geçici l. maddesi, sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale geldiğinden, işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.
(2828 s. kanun m. 3)
(4721 s. kanun m. 346, 347)
(4787 s. kanun m. 4, Geç.l)
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1- 1.2.1999 doğumlu küçük Mahmut B. hakkında Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.08.1998 tarih 1998/129 - 104 sayılı kararı ile koruma altına alınmasına karar verildiği, koruma kararının Mardin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesine 30.05.2003 gün 2003/107 - 121 sayı ile açtığı dava sonunda kaldırıldığı, bu davanın ise küçük Mahmut B'ın velisi Mehmet Nezir B. tarafından 27.10.2003 günü Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçe ile açtığı dava sonunda anılan mahkemenin 21.11.2003 gün 2003/233 - 269 sayılı kararı ile küçüğün Türk Medeni Kanununun 346 ve 347 maddeleri ve 2828 sayılı yasa gereğince tekrar koruma altına alındığı anlaşılmıştır.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3. maddesi korunmaya muhtaç çocukları tanımlamıştır. Sosyal Hizmet Uzmanı tarafından 17.11.2003 tarihinde düzenlenen sosyal inceleme raporunda; küçük Mahmut B'ın nüfus kaydına göre anne ve babasının sağ olduğu, babası olan davacının Mardin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde çalıştığı, almış olduğu ücretin ailenin geçim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını sağlayabilecek düzeyde olduğu, hatta gelirine göre yaşam standardının Türkiye standartlarının üzerinde bulunduğunu belirtmiştir.
Küçük Mahmut B.'ın 2828 Sayılı Yasanın 3. maddesinde tanımlanan korunmaya muhtaç çocuklardan olmadığı halde Türk Medeni Kanununun 346 ve 347. maddesi gerekçe gösterilerek yazılı şekilde koruma altına alınmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
2- 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494 ) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici l. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün l. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 11.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 27-11-2006, 15:44   #9
Av.Elvan Akkaya

 
Varsayılan

katkılarınız için teşekkür ederiz nilgün hanım.
haber gerçekten iç açıcı
Alıntı:
Kız Meslek Lisesinden mezun olan bu çocukların,çocuk esirgeme kurumunda ikamet edilen çocuklardan oluşturulması ve kurum bünyesinde,
EĞİTİMLİ BAKICI ANNE POTANSİYELİ KAZANDIRILARAK İŞ VE İSTİHDAM imkanlarının tanınarak topluma kazandırılmaları projelerinin hayata geçirilmesi
kurumda büyüyen çocukların hayata atılabilmeleri için kendi kurumlarında çalışıp para kazanmaları çok önemli.zira bu çocukları kendilerinden daha iyi kimse tanıyamaz ve anlayamaz.
Old 09-12-2006, 11:00   #10
NİLGÜN SEYMEN

 
İnceleme OKTAY TAFTALI nın dilekçe örneği.

İlgi: .....İli ...... İlçesi’nde çocuk ve gençlere yönelik okul ve aile dışı eğitim-gözetim hizmeti konusunda proje önerisi.


Genel: Ülkemizde okul ve aile çevreleri dışında, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitim ve kişilik geliştirme imkanlarının bir hayli kısıtlı olduğu bilinmektedir. Bu konuda, sınırlı sayıda gence hizmet veren halk eğitim merkezleri, halk evleri, çocuk kütüphaneleri, yerel spor kulüpleri, park ve oyun alanları gibi kurumlara ilave olarak, başkaca girişimlerde bulunmanın bir zorunluluk olduğu açıktır. Ülkemizde ve dünyadaki birçok benzer örneğe baktığımızda, sosyo-ekonomik açıdan imkanları yetersiz ailelere ait genç nüfusun, okul ve aile çevresi dışındaki vakitlerinin çoğunu “sokak”ta geçirdiğini saptayabiliriz. “Sokak” kavramı ve yerel yönetimler arasında doğrudan bir ilgi olması itibarıyla, vaktini “sokakta” geçiren çocukların, veya çocukların sokakta geçirdiği “vakitler”in de, yerel yönetimin ilgi alanı içinde olduğu varsayılabilir. Bu nedenle, “..... çocuk ve gençlik çalışma grubu” olarak, semtimizde sokağa yönelik pedagojik bir çalışmanın, yerel yönetimimize ait imkan ve kapsam dahilinde gerçekleştirilebileceği kanaatini taşıyoruz.

Amaç: Özetle a) Gençlerimizi, hızlı şehirleşmenin ve diğer sosyo-ekonomik sorunların, sokağa yansıyan olumsuz etkilerinden olabildiğince uzak tutmak ve bizzat sokak hayatı içinde onlara pedagojik bir rehberlik hizmeti sunmak. b) Kuşaklararası doğal liderlik ortamının (semtin ağabeyisi, büyüğü, vb.) ve mahalle kültürünün tahribatı sonucu, ortaya çıkan boşluğu doldurmak. Ayrıca, modernizmin dayattığı kuşaklararası olası çatışma ortamına, olabildiğince önleyici bir etki yapmak. c) Şiddet ve kriminalite içeren eğilimleri, verimli ve olumlu alanlara yönlendirmek d) Böylelikle gençlerimizin, yakın gelecekte, çevrelerine uyumlu ve sağlıklı kişiliğe sahip bireyler olarak, toplumumuzda yer almalarına, semtimiz ölçeğinde mütevazı katkılarda bulunmak

Hedef kitle: ...... ilçesinde yaşayan ve sosyo-ekonomik imkanları kısıtlı ailelerden gelen 7 – 12 (ilkokul) 13 – 16 (ortaokul) ve sonrası 16 – 18 yaş gruplarından çocuk ve gençler.

Proje tanımı: ...... belediyesine bağlı olarak pedagoji, psikoloji ve benzer sosyal bilimlerde formasyon sahibi rehber - gözetmenler tarafından: a) Alan taraması yaparak, bizzat sokakta, çocuk ve gençlerle ilişki kurmak. b) Aileleriyle ilişki kurmak. c) Ailelerin çeşitli nedenlerle yeterince ilgilenemediği, okul durumu, ev ödevi, vb. konularda kısmen rehberlik yapmak. d) Aylık, haftalık ve günlük programlar kapsamında çeşitli, oyun, yarışma, turnuva, gezi, el becerisi, vb. faaliyetler düzenleyerek, çocuk ve gençlerde imece ve işbirliği ruhunun, bilgi ve görgü edinme disiplinin, ahlâk ve gelenek bilincinin pekişmesine katkı sağlamak.
Buna ilişkin olarak belediyemizin temin edeceği pedagojik açıdan uygun ve sıhhatli bir mekanda, ayrıca belde dahilindeki yeşil alan ve parklarda gençlerle yaş gruplarına göre ayrılmış ve tahsis edilmiş saatlerde, düzenli olarak buluşmak ve yukardaki faaliyetler arasından, kapalı ve açık mekana uygun olanlarını önceden hazırlanmış aylık ve günlük programlar uyarınca icra etmek.
Rehber-gözetmenlerin çalışma tarzı, öncelikle gönüllülük esasına bağlı olmakla birlikte, hizmetin teşvikini ve sürekliliğini öngören, sembolik bir saat ücretinin temin edilmesi önem arzetmektedir. Ancak projenin seyrine ve süreç içersinde kurumsal bir yapı kazanmasına bağlı olarak, hizmetin profesyonelce yapılması ve rehber-gözetmen kadronun süresiz istihdam imkanlarının da araştırılması, ihtimal dahilindedir.

Fiziki altyapı: a) Başlangıçta, programa ilişkin tasarı ve planlamaların yapılacağı büro hizmeti görebilecek, tek bilgisayar ve telefon donanımlı merkezi bir mekan yeterli olabilir. Ancak yine süreç içersinde, belli sayıda gencin, kapalı mekan faaliyetlerine dahil edilebileceği, çok amaçlı odalara (elişi odası, masaüstü oyun odası, müzik odası, masa tenisi ve bilardo odası, kantin vb.) tanzim edilmiş, geniş bir “gençlik merkezi” tesis edilmelidir. b) Ancak belde dahilindeki yeşil alanlar ve uygun sokaklar saptanarak, açık hava faaliyetleri (oyun, yarışma, gösteri, sergi, duvar boyama, vb.) genel program içinde ağırlığı teşkil etmelidir. Çünkü, sokağın tanıdığı özgürlük ruhunun ve bu ruhun çekiciliğinin, gençlerin elinden alınması amaçlanmadığı gibi, tam tersine bu özgürlüğün şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi esasdır.

Akçeli kalemler ve Bütçe:
- Rehber-Gözetmen saat ücreti (sembolik olabilir)
- Kırtasiye giderleri
- Kapalı mekan oyuncakları (masa üstü oyunlar, satranç, masa tenisi, kızma birader,
yapboz, vb.)
-Açık mekan oyuncakları, (çeşitli oyun topları, atlama ipleri, voleybol ağı, vb.) - Sigorta
-Dış faaliyetler için (olası) ulaşım giderleri
-Çeşitli el işi malzemeleri (kağıt, ahşap, boya, vb.) ve avadanlık
-Portatif büfe ve veya kantin giderleri (süt, kakao, elma çayı, vb.)
-Yanısıra: Belde halkının genel ekonomik konumu dahilinde, gençlerden sembolik bir klüp üyelik aidatı talep edilebilir, ayrıca bir üyelik kartı tanzim edilebilir. (Sembolik aidat, kâr amaçlı değil, gençlerin faaliyetlere katılımı, cemiyet ve aidiyet duygusunun pekişmesi, vb. açısından ciddiyet ve devamlılık temin eden bir unsur olarak değerlendirilmelidir.)

Sonuç: Yukarda belirtilen ve özetle tanımlanan projenin, diğer yerel yönetimlere de örnek oluşturması dileğiyle, belediyeniz tarafından kabulünü diler, saygılarımızı sunarız.

........ Çocuk ve Gençlik Çalışma Grubu adına:

İmza


.................................................. .....................................
İşbu proje taslak metni, Oktay Taftalı tarafından kaleme alınmıştır.
Old 10-12-2006, 15:58   #11
A.Turan

 
Varsayılan

Emek harcanmış. Üzerinde düşünülmeli çalışılmalı diyorum.
Old 12-12-2006, 08:17   #12
NİLGÜN SEYMEN

 
Karar Shu Tüzüğü=

Teşekkürler Sn Turan.

Yazıyı okumak gayretinde bulunduğunuz için.Yazdıklarım ve buraya aktardıklarıma hiçbir yanıt gelmeyince,acaba boşuna mı uğraşıyorum diye düşünmeye başlamıştım.

Bu da tüm sosyal Hizmetler Gurubunu kapsayan Tüzük BELGESİDİR.

***************************************
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
***************************************
BÖLUM I
Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Faaliyetleri

Madde 1. Derneğin adı “SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEGİ dir. Merkezi ANKARA’dır.
Derneğin Amacı
Madde 2. Derneğin amacı,
Sosyal Hizmet Uzmanları ve toplum arasında dayanışmayı sağlamak, Sosyal Hizmet Mesleğinin tanıtılması ve gelişmesine katkıda bulunmak, mesleğin etkililiğinin arttırılması için çalışmalar yapmak, sosyal hizmet uzmanlarının rol ve işlevlerini Çağdaş sosyal hizmet anlayışına uygun olarak yerine getirmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, sosyal hizmet ile ilgili konu ve alanlarda bilimsel araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak, Sosyal Hizmet Uzmanlarının* haklarını korumak ve haklarının gelişmesini sağlamak, Sosyal Hizmet Uzmanları* arasında birlik, dayanışma, mesleki disiplini ve ahlakını korumak.
Madde 3.

a) Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak, sosyal hizmet mesleğinin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle, halkla ve müracaatçılarla olan ilişkilerinde meslek disiplini ve ahlakını korumak için gerekli tüm girişim ve faaliyetlerde bulunur.
b) Üyelerinin mesleki sorunlarına çözüm bulmak, yardımlaşmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek, Sosyal Hizmet Uzmanları arasında sosyal ilişkileri geliştir;
c) Üyelerinin mesleki çalışmalarında uzmanlıklarının gerektirdiği işlevleri eksiksiz yerine getirebilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur ve gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği yapar;
d) Üyelerin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunur,* gerektiğinde bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar;
e) Sosyal hizmet mesleği ile ilgili alan ve konularda araştırma ve incelemeler yapar; üyelerini bu yönde teşvik eder ve onlara bu çalışmalarında imkanlar ölçüsünde yardımcı olur.
f) Mesleki ve bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası kongreler düzenler. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin bir faaliyetidir. Kongrenin nasıl düzenleneceği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ile Kongre’yi düzenleyecek kurul yada kuruluşlar arasında imzalanacak olan bir protokolle belirlenir,
g) Sosyal Hizmet Mesleği ile ilgili uygulama ve gelişmeleri izler, yeni gelişmeleri tanıtmak için konferanslar, panel, açık oturum ve seminer gibi faaliyetler düzenler.Bu maddede belirtilen amaçlara ulaşmak için Sosyal Hizmet Dergisi’ni çıkartır. Çeşitli konularda kitap ve benzeri yayınlar yapar,
h) Dernekler Kanunu ve diğer ilgili Kanunların ilgili hükümlerine uygunluğu sağlamak ve gerekli izinler alınmak suretiyle, Sosyal Hizmet alanında faaliyet gösteren Ulusal ve Uluslararası yabancı dernek veya kuruluşlarla temasta bulunur, işbirliği yapar ve gerektiğinde üye olur, bunlarla gerekli ilişkiler kurarak kongre ve toplantılarına temsilci gönderir, müşterek yurtiçi toplantılar yapar, konferans, seminer gibi faaliyetler düzenler,
ı) Dernek, faaliyetlerinin amaçlarına uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli olan gayri menkulleri edinebilir ve sosyal hizmet tesisleri kurar ve işletir,
i ) Sosyal hizmet alanında halkı bilgilendirir,hizmetin standartlarını belirler, sosyal sorunların çözümü doğrultusunda halka önderlik eder.
j) Sosyal hizmet alanında bilimsel çalışma yapan kişileri teşvik amacıyla ödüller verir, üyelerini bilimsel çalışma yapmaya teşvik eder yapılan çalışmaların yürütülmesine destek verir,
k ) Üyelerinin kuracağı kooperatif, yardımlaşma sandığı, vakıf gibi oluşumlara öncülük eder, destek verir,

Derneğin kurucuları=
Doç.Dr. Sema KUT ************** *** Oğretim Üyesi
Doç.Dr. Nesrin KOŞAR ********* *** Oğretim Üyesi
Dr. Şener KOÇYILDIRIM ******* *** Oğretim Görevlisi
Doç.Dr. Nihal TURAN ********* *** Öğretim Üyesi
Dr. Beril TUFAN ********* *** *** Oğretim Görevlisi
Dr. Işıl BULUT *********** *** Oğretim Görevlisi
Ertan KAHRAMANOGLU *********** *** Oğretim Görevlisi
Bülent İLİK **** *********** *** Araştırma Görevlisi
Çiğdem ARIKAN ******* *** *** Araştırma Görevlisi
*
BOLUM II
Madde 6.
Dernek üyeliği asil ve fahri olmak üzere iki çeşittir.
a) Asli Üye: Dernek üye tüzüğünde yer alan şartları taşıyan kimselerin başvurusu ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelik kazanan ve dernek organları için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olan kişidir.
b) Fahri Üye: Derneğin asli üyesi açıdan yardımda bulunan, Derneğin yücelmesine uygulamalarda değerli hizmetleri geçen kişilere verilenlerdir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek istedikleri taktirde aidat verebilirler.
Asli Üye Olabilme Şartları=
Madde 7. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, Dernekler Kanunu’na göre Dernek Üyesi olabilme şartlarını taşıyan ve aşağıda belirtilen özel şartlardan birine* sahip olup bunları belgeleyen kişiler Dernek’çe hazırlanmış “Üyelik Giriş Bildirgesi”ni doldurup başvurmaları ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile Derneğin asli üyesi olabilirler.
Özel Şartlar
a)Sosyal Hizmet Uzmanı ( veya Sosyal Hizmetler Mütehassısı) ünvanına sahip olmuş olmak ya da,
b)Yurt içi veya yurt dışındaki herhangi bir Sosyal Hizmet Yükseköğretim mezun olmak; ya da,
c) Sosyal Hizmet’ de lisansüstü öğrenim derecesine (mastır, doktora gibi) sahip olmak;
d) Akademik kariyer ve ünvanlarını (Doçentlik, Profesörlük gibi) Sosyal Hizmet bilim dalında yapmış ve almış olmak.
*
Üyelerin Sorumlulukları
Madde 8. Her üye aşağıdaki kurallara uymakla sorumludur;
a) Derneğin tüzük ve amacına uygun olmayan hareketlerde bulunmamak,
b) Sosyal hizmet mesleği disiplin ve ahlakını her ne olursa olsun korumak
c) Sosyal hizmet etiğine aykırı tutum ve davranışta bulunmamak, Sosyal Hizmet Uzmanları topluluğu onurunu korumak,
d) Mesleki işlev, öneri ve kararlarda kendi bireysel çıkarlarından önce mesleki yararları ön planda tutmak ve mesleki değerlerden ayrılmamak,
e)Sosyal hizmet mesleği mensupları, çalıştıkları kamu ve özel kuruluşlarda kadro ünvanlarının yanısıra öğrenimleri sonucunda sahip oldukları ünvanları olan “Sosyal Hizmet Uzmanı” ünvanını da kullanırlar.
*
Üyelik Haklan
Madde 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa eden üye, istifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidat borçlarını Derneğe ödemek zorundadır.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (asil üye) Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmakla yükümlüdür.

Dernek üyelikleri süresince üç defa uyarı cezası almış olanların üyeliklerine son verilir.

Dernek Şubelerine kayıtlı üyelere uyarı veya üyelikten çıkarma cezaları, Şube Yönetim Kurulu’nun önerisi, Onur Kurulu’nun istişari kararı ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun nihai kararı ile verilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca alınan karar Şube Yönetim Kurulu’nca bildirir ve Şubece üyeye tebligat yapılır. Buna itiraz yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
Yeniden Üye Olma
****************
Madde 11. Dernekten çıkan üyenin başvurusu üzerine Derneğe üye kaydedilmesi, tamamen yeni bir üye kaydı gibi yapılır.

BÖLUM III
Derneğin Organları, Kuruluş ve Görevleri
Madde 12.
Dernek, Genel Merkezde;
a) Genel Merkez Genel Kurulu,
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,
c) Genel Merkez Denetleme Kumlu,
d) Dernek Onur Kurulu ile
e) Daimi İhtisas Komisyonları ve
f) Geçici İhtisas Komisyonlarından oluşur.
Ayrıca, gerektiğinde çeşitli komisyon üyelerinin de dahil bulunduğu karma komisyonlar ya da çalışma grupları kurulabilir.
Şube organları da Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’ndan meydana gelir.

Genel Merkez Genel Kurulu
Madde 13. Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yüksek karar organıdır.
Genel Merkez Genel Kurulunun Toplantıl Madde 14. Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir Mayıs ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun tesbit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Merkez Genel Kurulu’na katılma hakkına sahip üye ve delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak da toplanabilir. Toplantı yeri Ankara’dır.

Madde 15. Genel Merkez, Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri =
a) Genel Merkez, Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulan çalışma raporu ile iki yıllık kesin hesabı ve bu konulardaki Denetim Kurulu raporunu incelemek,

b) Genel Merkez, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu ibra etmek,
c) Genel Merkez, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2 yıllık tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
d) Toplantıya katılanların en az 2/3’ünün oylarını almak şartıyla, Dernek Tüzüğü’nde
yapılması gerekli görülen değişiklikleri yapmak,
e) Genel Merkez Yönetim Kumlu, Denetim Kurulu ile Dernek Onur Kurulu asil ve
yedek üyelerini gizli oy usulü ile seçmek,

t) Dernek üyelerine verilen cezalara yapılan itirazlar hakkında tasdik veya kaldırma
kararı vermek,

g) Dernek için gerekli gayrimenkulün satın alınması, mevcut gayrimenkullerin satılması konusunda genel merkez yönetim kuruluna yetki vermek,

h) Toplantıya katılanların en az 2/3’ünün oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine, tasfiye esaslarının tesbitine karar vermek,

Şube Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkileri
Madde 27. Şube Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri şunlardır: a) Şube Genel Kurulu’nca kabul edilmiş ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca onaylanmış kararları uygulamak,
b) Genel Merkez Yönetim Kumlu’nca kendisine verilmiş, Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri yapmak,
c) Şube gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak,
d) Şubeye gelir sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
e) Yeni Yönetim Kurulu olarak, 15 gün içinde hazırlayacakları yeni döneme ait faaliyet programını Genel Merkez Yönetim Kurulu’na onaylanmak üzere göndermek.
f) Yapılan işler, gelir ve giderler hakkında 6 ayda bir Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,
g) Dernek Şubesine kayıt olmuş üyelerin kimliklerini bir liste halinde düzenli olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek ve Şube Genel Merkez Kurulu’ndan en az 15 gün önce, Genel Merkez Genel Kurulu’ndaki* üye listesini Genel Merkez Yönetim Kurulu’na onaylatmak,
h) Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onaylamasını temin amacıyla Genel Kurul tutanağını Genel Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek,
ı) Şube gelirleriniıı %20’sini her yılın Ocak ayı içinde Genel Merkez’e göndermek.
Derneğin Gelirleri
Madde 30. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Dernek üyelerinin yıllık aidat tutarları. (Üyelerin yıllık aidatları 2001 yılı için en az 24.000.000 TL (yirmidörtmilyonTL), 2002 yılı için en az 48.000.000TL (kırksekizmilyon TL)dır.
b) Dernek üyelerinden, Derneğe girişte bir defaya mahsus olmak üzere alınacak 3 .000.000 TL (üçmilyon TL) kayıt ücretleri, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararı ile uygun taksitlerle tahsil edilebilir.
c) Gerçek ve Tüzel Kişilerce yapılacak her türlü bağışlar,
d Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
e) Dernek yayınlarının satışında veya bunlarda yer alan reklamlardan sağlanan bedeller,
t) Derneğin yapacağı araştırma, danışmanlık, alacağı teşvik ve ödüller, sergi, konser, temsil, balo, piyango, spor gösterileri ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
g) Dernek tesislerinden ve mal varlıklarından sağlanan gelirler,
h)Takvim, rozet vb. ve diğer basılı evraklardan elde edilen gelirler.
Old 12-12-2006, 23:26   #13
üye3578

 
Varsayılan

Sayın Çakıcı, değerli paylaşımınız için teşekkürler... Bu konudaki gelişmelere ülkemizin çok ihtiyacı var. AB çerçevesinde bu tür dernekler maddi olarakda desteklenmektedir. İyi günler dilerim.
Old 17-12-2006, 09:47   #14
NİLGÜN SEYMEN

 
İnceleme SHU ve eğitim objektifi=

Bence EĞİTİM özellikle korunmaya muhtaç çocuklarımız ve onları takip eden genç jenerasyon için son derece anlamlı bir konu.
Sosyal Hizmet Öğrencileri Derneği

Sayı
n Sosyal Hizmet Emekçileri;
Ankara Valiliğine 14.12.2006 saat 16:30’da dernek kurma başvurumuz B.05.4.06.08./00 ( K) 06-091-128/21918 sayılı Alındı Belgesi ile tamamlanmış ve Sosyal Hizmet Öğrencileri Derneği kurulmuştur.


Old 17-12-2006, 17:05   #15
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Çakıcı

Sosyal Hizmet Öğrencileri Derneği'nin kuruluşu ile çocukların eğitimi arasında nasıl bir ilişki kurduğunuzu anlayamadım.

Açıklarsanız sevinirim.

Saygılar
Old 18-12-2006, 10:34   #16
NİLGÜN SEYMEN

 
Varsayılan

Kendi uzmanlık alanında iyi eğitim almış kişilerin o alana yansıtacağı bilinç,sağduyu ve yaklaşımlarının çok daha pozitif olacağını düşünüyorum.

Sosyal Hizmetlerin kuruluş amacı toplumda korunmaya muhtaç,çocuk genç,yaşlı hasta ve kimsesiz kesimlere,
bilinçli ve yapıcı yaklaşımlar getirmek ve himaye değil midir?

O camia içinde mevcut her şahsiyetin,aldığı eğitim sonrasında,yine o çatı altında hizmet verdiği varsayımından yola çıkılarak,sonuçta kendi alanında yeterli eğitim kazandırılmış her kişi,
yine ait olduğu o alanda başarı ve performansı da yüksek olabilecektir.

Bu tarz küçük gibi görünen girişimleri, gelişimi hedefleyen adımlar olarak kabul ediyorum.
Konuyu buraya taşırken bakış açım buydu.
Old 18-12-2006, 14:49   #17
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Çakıcı

Sosyal Hizmet Uzmanlarının iyi eğitilmesi ve Çocuk hakları konusunda duyarlı olması ile ,Sosyal Hizmet Öğrencilerinin dernek kurması ilişkisini ben aynı biçimde kuramadım.

Kaldı ki Kuruluşunu duyurduğunuz derneğin Çocuk Haklarının gerçekleştirilmesine her hangi bir katkı sağlayıp sağlamadığı da hiç belli değil.

Çocuk Hakları Çalışma Grubu alanında duyuruların özenle seçilmesi , alana ve amaçlarına uygun ise yayınlanmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyim.

Saygılar
Old 19-12-2006, 00:31   #18
üye3578

 
Varsayılan

Sayın Kayar çok haklı... Sosyal çalışmalar yapan kurumları desteklemek güzel olmakla birlikte, derneklerin faaliyetlerini öğrenip, ticari, siyasi veya farklı amaçlar için çalışıp çalışmadıklarını bildikten sonra sitede duyurusunun yapılması daha olumlu olur.
Old 19-12-2006, 15:10   #19
NİLGÜN SEYMEN

 
Varsayılan

Önümüzdeki haftalar içinde Bursa kapsamında çocuk esirgeme yuvalarına ziyaretler yaparak izlenimlerimi sizler ile paylaşacağım.
Dernekler konusunda da daha özenli davranacağım.
Yer kaplamaması açısından yazının bir kısmını silmiş bulunmaktayım.

Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sosyal Güvenlik Yasası mustafaors7668 Meslektaşların Soruları 1 10-10-2006 12:53
Avrupa Sosyal Şartı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 0 29-08-2006 19:42
Sosyal Güvenlik Sigortası Nur Hukuk Soruları Arşivi 6 06-06-2006 20:10
Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri Personeli Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hukuk Sohbetleri 0 03-08-2002 23:05
Finans Kurumları Baran Hukuk Soruları Arşivi 5 01-03-2002 21:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05577302 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.