Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Fatura Icra Takibi,borca Ve Yetkiye Itiraz,takibin Durmasi,görevli Icra Dairesine Gönderilmesi,yenileme Emrine Itiraz Edilmemesi

Yanıt
Old 01-10-2013, 16:17   #1
hukukcu59

 
Varsayılan Fatura Icra Takibi,borca Ve Yetkiye Itiraz,takibin Durmasi,görevli Icra Dairesine Gönderilmesi,yenileme Emrine Itiraz Edilmemesi

Mesajıma cevap verecek herkese öncelikle teşekkür ederim.
Müvekkilim şirketin işlerini benden önce takip eden meslektaşımın 2009 yılında açmış olduğu 1500 TL bedelli fatura takibine,borçlu şirket vekili tarafından süresinde borca ve yetkiye itiraz edilmiştir.Bu aşamada iken dosya takipsizlikten düşmüştür.Müvekkil Limited Şirket yetkilileri tarafından tarafıma verilen vekaletname ile dosyayı takip etmem ve düşen takibi yenilemem istemiştir.2012 yılı aralık ayında takibi yenilerken,icra müdürlüğü daha önce değerlendirilmeyen itirazı değerlendirmiş ve takibi durdurmuştur.Bende süresi içerisinde yetkili icra müdürlüğünde gönderilmesi talebinde bulundum.Akabinde de yetkili icra hukuk mahkemesinde itirazın kaldırılması davası açtım.Fakat dosya üzerinde yapılan inceleme ile takip dayanağı fatura olduğundan ve İİK kapsamında belirtilen belgelerden olduğunun kabul edilemeyeceği gerekçesi ile açtığım dava reddedildi.Hiç duruşma yapılmadığı halde,karşı taraf vekalet ücretine hükmedildi. Bu durumda vekalet ücretine hükmedilmesi normal midir? Karar kesin karar olduğundan itiraz da edemiyorum. Borçlu vekili ise vekalet ücreti alacağına ilişkin takip başlatmış,çaresiz ödeyeceğiz.şimdi ise itirazın iptali davası açmayı düşünüyorum takip konusu fatura (irsaliyeli fatura) itirazın iptali davası açma süresinin dolmasına 1 ay kaldı.Birde yenileme emrine borçlu veya vekili tarafından itiraz edilip edilmemesinin şu durumda bir önemi varmıdır?Eski itiraz hala geçerli midir?Yoksa yeniden ödeme emrine itiraz edilmeli miydi?Takip ilk açıldığında benden önce dosyayı takip eden meslektaşım dosyada hiçbir işlem yapmamış.Benim yapabileceklerim başka nelerdir?Tecrübeli meslektaşlarımın bu konudaki düşünce ve önerilerini bekliyorum...
Old 01-10-2013, 17:32   #2
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu durumda vekalet ücretine hükmedilmesi normal midir?

Dosya üzerinde yapılan incelemede, vekalet ücreti hükmedilebilir, bu normaldir...

Alıntı:
Birde yenileme emrine borçlu veya vekili tarafından itiraz edilip edilmemesinin şu durumda bir önemi varmıdır?

İtiraz bir kere yapılır, ödeme emri gönderilse dahi -ki gönderilmemesi lazım- tekrar itirazı gerektirmez...

Alıntı:
Takip ilk açıldığında benden önce dosyayı takip eden meslektaşım dosyada hiçbir işlem yapmamış.

İtiraz edilen icra dosyasına zaten birşey yapamazdı. Kaldı ki, hiçbirşey yapmayarak da müvekkili aleyhine vekalet ücreti doğurmamış oldu...

Alıntı:
Benim yapabileceklerim başka nelerdir?

İptal davası için 1 aylık süre varsa iptal davası açabilirsiniz ya da takibi bir kenara koyup, alacak davası da açabilirsiniz...

Konunun ne olduğunu belirtmemişsiniz siz yine dezamanaşımına dikkat edin!

Kolay Gelsin...
Old 01-10-2013, 17:53   #3
hukukcu59

 
Varsayılan

Selim bey cevabınız için çok teşekkür ederim...
Buarada bugün icra müdürlüğü ile görüştüm.Borçluya yenileme emrini dosyada masraf olmadığı gerekçesiyle göndermemişler,oysa ki posta pulu bırakmıştım.Şu durumda yenileme emrinin tebliğini beklemeden itirazın iptali davasını açmalımıyım sizce?
Old 01-10-2013, 17:56   #4
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hukukcu59
Selim bey cevabınız için çok teşekkür ederim...
Buarada bugün icra müdürlüğü ile görüştüm.Borçluya yenileme emrini dosyada masraf olmadığı gerekçesiyle göndermemişler,oysa ki posta pulu bırakmıştım.Şu durumda yenileme emrinin tebliğini beklemeden itirazın iptali davasını açmalımıyım sizce?


Siz itirazın iptali davasını, borçlunun yaptığı itirazın iptali için açıyorsunuz; yenileme tebliğ edilse de durum değişmeyecek, davayı süre açısından vakit kaybetmeden açın...
Old 01-10-2013, 18:05   #5
hukukcu59

 
Varsayılan

Değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...
Old 02-10-2013, 13:33   #6
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Aşağıdaki kararı incelemenizi rica ediyorum.

19.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/15940
Karar: 2012/1382
Karar Tarihi: 02.02.2012

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili banka ile dava dışı muris A. G.'e ait firma arasında Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi imzalandığını, muris A. G.'in vefatı ile davalı O. G.'e ait firmaya bu sözleşme gereğince ödeme yapılarak hesabın kapatıldığını, sonrasında muris A. G.'in diğer mirasçılarının veraset ilamı ile başvurmaları üzerine diğer mirasçıları da ödeme yapıldığını, davalının miras hissesine düşen 7.502.01 TL'den fazla ödenen bedelin iadesi için davalı borçlu aleyhine Erzurum 1. İcra Müdürlüğü'nün 2010/3923 E. sayılı dosyasında icra takibi yaptıklarını, borçlunun yasal suresi içerisinde yetkiye ve borca itiraz ettiğini, bunun üzerine yetki itirazını kabul ederek dosyanın Torul İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesini istediklerini belirterek davalının haksız ve mesnetsiz itirazlarının iptali ile Torul 1. İcra Müdürlüğü'nün 2010/61 E. sayılı dosyasında takibin devamını ve tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı tarafından davalı aleyhine Erzurum 1. İcra Müdürlüğü'nün 2010/3923 E. sayılı dosyasında yapılan icra takibinde borca ve yetkiye itiraz ettiklerini, bu itiraz üzerine dosyanın yetkili icra dairesine gönderildiğini, Torul 1. İcra Dairesi'nin 2010/61 E. sayılı dosyasında ödeme emrinin borçluya tebliğinden ve itirazdan önce işbu itirazın iptali davasının açıldığını, davacının ödeme emrine yapılmış bir itiraz yokken itirazın iptali davası açamayacağını, ayrıca davalının iddia edildiği gibi fazla para almadığını, faiz miktarını da kabul etmediklerini bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, yetkisiz icra dairesinde yürütülen icra takibinde ayrıca borca itiraz edilmesinin yetkili icra dairesinde borca itiraz hakkının kaldırmayacağı ve alacaklının bu itiraza dayanarak yetkili icra dairesinde takibe devam ettikten sonra itirazın iptali davası açabilmesi için borçluya öncelikle ödeme emrinin tebliğ edilmesi ve borçlunun borca itiraz etmesi gerektiği gerekçesiyle hukuki yarar yokluğundan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle Kanunla belirlenmiş sürelerin mahkemelerce uzatılmasının veya kısaltılmasının mümkün olmamasına göre; temyiz süresinin 15 gün olmasına rağmen kararda 10 gün şeklinde yazılması sonuca etkili bulunmadığından davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.02.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımla,
Old 02-10-2013, 16:09   #7
madlock

 
Varsayılan

Borçlu yetkiye ve borca itiraz etmiş. Siz yetki itirazını kabul ederek dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini istemiş, akabinde de iirazın kaldırılması için merciye başvurmuşsunuz. Ancak yetki itirazını kabul ettiğiniz için dosya yetkili icrada yeni esas alacak ve borçluya yeniden ödeme emri gönderilecek. Bu ödeme emrine yapılacak itiraza göre şartları varsa merciden itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali davası açılması gerekecek. Kısaca merciye yapmış olduğunuz başvuruda zamanlama hatası var gibi... Saygılar...
Old 07-10-2013, 15:33   #8
hukukcu59

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım Av.Ufuk Bozoğlu eklemiş olduğunuz Yargıtay kararı için teşekkür ediyorum.Nasıl bir yol izlemem gerektiği fikrini verdi.Saygılar...
Old 07-10-2013, 15:37   #9
hukukcu59

 
Varsayılan

Değerli meslektaşım madlock size de ayrıca teşekkür ederim.Fikrinize katılıyorum,kesinlikle zamanlama hatası var.Şimdi tebligatın borçlu ve vekiline yapılmasını bekleyeceğim.Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kesinleşmiş icra takibi ve sehven 2. kez gönderilen ödeme emrine itiraz Av.S.A Meslektaşların Soruları 9 13-08-2014 20:17
icra takibinde borca itiraz edip yetkiye itiraz etmemek Av. İbrahim Şen Meslektaşların Soruları 6 16-07-2014 20:38
Fatura ile icra takibi, kısmi itiraz? Acil Neslihan Meslektaşların Soruları 1 05-06-2011 07:34
İhtiyati hacze yetki açısından itiraz eden borçlunun , icra takibinde yetkiye itiraz etmemesi Duru Deniz Meslektaşların Soruları 9 20-01-2011 17:45
ilamsız icra+ödeme emrine itiraz edilmemesi Av.mdogan Meslektaşların Soruları 3 26-10-2007 15:35


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04344392 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.