Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Teminat Senedi

Yanıt
Old 17-11-2006, 16:59   #1
hamburabi42

 
Varsayılan Teminat Senedi

Herkese iyi çalışmalar;

Müvekkil bir şirket ile acente sözleşmesi imzalamış ve 1 yıl sonra sözleşme feshedilmiştir.

Acentelik sözleşmesi imzalandığı sırada müvekkilden sadece bedeli yazılı olan ve imzalanan 25.000 ytl lik bir senet alınmıştır. Müvekkil zor bela senedin arkasına “teminat senedidir” yazdırmıştır. Senette neyin teminatı olduğu yazılmamıştır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmede teminat senedinden bahsedilmiyor. Lakin sözleşmenin muhtelif maddelerinde “acentenin uğratacağı zararlar teminattan tahsil edilir.” “acentenin göndermediği tahsilatlar teminattan tahsil edilir” şeklinde ifadeler bulunuyor.

Müvekkil ile konuşmalar ve belgelere göre müvekkilin şirkete 15.000 borcu 13.000 alacağı bulunmakta yani mahsuplaşma ile 2.000 ytl müvekkilin, şirkete borcu bulunmaktadır.

Karşı taraf senedin boş olan yerlerini daha sonradan doldurmuş ve 25.000 ytl nin tümünün ödenmesi için müvekkile ihbarname göndermiştir. Bu durumda;

Senedin teminat senedi olduğu ve bedelsiz kaldığından bahisle teminat yatırmayı da göz önüne alarak menfi tespit davası açmayı düşünüyorum sizin görüşleriniz nedir?

Senet bakımından tedbir kararı alınabilmemin şansı nedir?

Senetteki boş yerlerin sonran doldurulması durumunu özel ve ceza hukuku alanlarında değerlendirebilir misiniz?

Şimdiden teşekkürler……..
Old 17-11-2006, 17:09   #2
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1994/11-310
K. 1994/401
T. 15.6.1994
• AÇIK BONO
• İSBAT KÜLFETİ ( Açık bononun doldurulması )
• YAZILI DELİL ( Açık bononun doldurulması )
6762/m.592,690
ÖZET : Emre yazılı, yalnız keşide tarihi ve imza taşıyan açık senet düzenlenmesi kural olarak geçerlidir. Açık senet veren kişinin, muhatabınca senedin veriliş amacına ve tarafların anlaşmalarına aykırı biçimde doldurulması riskini de peşinen göze almış olması gerekir.

Bu şekilde düzenlenmiş senedin lehtarına karçı hatır def'ini ileri süren senet borçlusunun, senede karşı bu iddiasını yazılı delille kanıtlaması gerekir.

DAVA ve KARAR : Taraflar arasındaki "menfi tesbit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 4.5.1990 gün ve 1989/97 E.1990/138 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 27.11.1992 gün ve 4477-10946 sayılı ilamı:

( ... Dava konusu bononun, davacı tarafça davalıya ( alacaklı ) 13.6.1973 tarihinde boş olarak verdiği hususunda uyuşmazlık yoktur. TTK 592. maddesine göre açık bono verilmesi müm' ündür. Ancak, işbu davada dava konusu boş bononun alacak tutarı bakırnından taraflar arasında uyuşmazlık vardır. Başka bir ifade ile davacı ( keşideci ) borçlu olmadığını, davalı ( lehdar ) ise 50 milyon TL. alacaklı olduğunu ileri sürmektedirler. Açık bonoda alacak tutarı önceden yazılmışsa ve sonradan doldurulmamışsa bu tutarın aksini bono keşidecisi borçlunun ispat etmesi gerekeceği açıktır.

Fakat somut olayda taraflar meblağ hanesinin sonradan alacaklı ( lehdar ) tarafından doldurulduğu konusunda anlaşmazlık içinde değildirler. Hal böyle olunca yasal delil niteliği önceden bulunmadan ve bu niteliği sonradan alacaklının ( davalı ) eylemi ile oluşan bonodaki alacak tutarının ispatı bu bononun lehdarı olan davalıya düşmektedir.

Kaldıki, bizzat davalının savunmasına göre bu alacak aradan 16 yıl geçtikten sonra istenmektedir. Bu ise hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durumda alacak tutarını ispat külfetini davalı alacaklıya yüklemek hem usul hukukuna hem de hak ve adalete uygundur.

Açıklanan bu sebeplerle dava konusu bonoda alacak tutarının ispatını davacı borçluya değil davalı bono alacaklısına yüklemek, bu konuda delillerini göstermesi içın mehil verilmek, göstereceği delilleri usulüne uygun olarak toplamak ve sonucuna göre bir karar vermek gerekirken davacı borçlunun iddiasını ispat edemediğinden söz edilerek davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildıği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalanna, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle, TTK.nun 690. maddesinin gönderilmesiyle uygulama olanağı bulunan 592. maddesi uyarınca, emre yazılı yalnız keşide tarihi ve imza taşıyan açık senet düzenlennrıesi kural olarak geçerlidir. Ancak hemen belirtmek gerekirki, geçerli olmakla birlikte açık senet veren kişinin muhatabınca senedin veriliş amacına ve tarafların anlaşmalarına aykırı biçimde doldurulması riskini de peşinen göze almış olması gerekir. Anlaşmazlık konusu senette, ihdas sebebj malen olarak gösterilmiştir. Bu şekilde düzenlenmiş senedin lehtarına karşı hatır def'ini ileri süren senet borçlusunun, senede karşı bu iddiasını yazılı delille kanıtlaması HUMK.'nun 288 ve 290. maddeleri hükmü gereğidir. Somut olayda, senet borçlusunun bu iddiası bir belge ibraz edilmediği gibi kanıtlanabilmiş de değildir. Bu ıtibarla mahalli mahkemenin mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle davanın reddine dair kurduğu hüküm, doğrudur. 0 halde usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararı onanmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekılinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnrne kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ( ONANMASINA ) oyçokluğuyla karar verildi.

yarx
Old 17-11-2006, 17:17   #3
attorneytalay

 
Varsayılan

Affınıza sığınarak konuyu dağıtmak pahasına bir şey sorma istiyorum

eğer teminat senedi ise teminatı olduğu sözleşme ile birlikte kullanılması gerekmiyor mu?

Yada bu şekilde sözleşmede teminat senedinden bahsedilmezse o zaman senet teminat senidi özelliğinde olmaz mı?

tesekkür ederim

saygılar

talay
Old 17-11-2006, 17:20   #4
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Ben nasıl olsa meslektaşım görür diye yazmamıştım. Aşağıdaki linke bakarsanız ayrıntılı bilgi orada var. Eksik olan sadece açık bono idi o nedenle sadece açık bono ile ilgili içtihadı aldım.
Saygılar.

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8631
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boş Teminat Senedi Ve İcra Takibi(Düpedüz Sahtekarlık) moonliner Meslektaşların Soruları 30 07-05-2011 20:51
Miras Payının Devri Ve Teminat Senedi kenank Meslektaşların Soruları 3 14-03-2007 16:12
Mehir Senedi Avukat Kamer Akgül Meslektaşların Soruları 2 19-12-2006 15:36
Borç Senedi dilfuze Hukuk Soruları Arşivi 1 02-03-2002 09:58
Hisse Senedi mgezer Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 23:31


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03267407 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.