Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Konut Kredisini Erken Kapatma Cezası

Yanıt
Old 16-03-2013, 13:51   #1
burakkoca

 
Varsayılan Konut Kredisini Erken Kapatma Cezası

Merhabalar değerli meslektaşlarım. Benim sorum şu olacak sizlere. Müvekkilim 2005 yılında 120 aylık mortgage öncesi konut kredisi kullanmış 63 ay ödemiş ve kalan 57 ayı ise 20.11.2010 tarihinde defaten kapatmıştır. Lakin sorun bundan sonra türemiştir. Kalan anapara borcu 11,709.18TL olmasına rağmen erken kapatma cezası adı altında 16,217.18TL daha tahsil ederek toplamda 27,930.15TL tahsil etmişlerdir. Bu erken kapama cezası adı altında yatırılan turarı geri alabilmemiz için izlememiz gereken yolu söyler ve bu konuda yargıtay kararı var ise paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden vereceğiniz kıymetli cevaplar için şükranlarımı sunuyorum.
Old 17-03-2013, 15:58   #2
AV.FİLİZ AY

 
Varsayılan

Konut kredisi erken ödeme ücretine mahkemeden iade kararı
Bankadan aldığı konut kredisini yeniden yapılandıran Bülent Anar, bankanın ödeme planı değişikliği ve erken ödeme ücreti adı altında kendisinden aldığı bin 578 TL'nin iadesi için açtığı davayı kazanarak parasını geri aldı.Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde, bir bankadan aldığı konut kredisini yeniden yapılandıran Bülent Anar, bankanın ödeme planı değişikliği ve erken ödeme ücreti adı altında kendisinden aldığı bin 578 TL'nin iadesi için açtığı davayı kazanarak parasını geri aldı.

İlk olarak banka aleyhine Darıca Hakem Heyeti'ne dava açan Bülent Anar, buradaki davayı kazanmasına rağmen banka karara itiraz ederek Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Gebze 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bankanın başvurusunu reddeden mahkeme, yasal faizleriyle birlikte bin 578 TL 45 kuruşun Anar'a geri ödenmesine karar vererek, bankaların tüketiciden aldığı bu ücretin haksız olduğuna karar verdi.

ankara 7. tüketici mahkemesinin kararı ve yargıtay 13. dairenin bu kararı onamasını netten bulabiirsiniz.


--------------------------------------------------------------------------------
10 YILLIK SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILABİLİR

Gebze 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti konut kredisinin erken ödenmesi sebebiyle banka tarafından masraf ve komisyon talep edilemeyeceğine, ayrıca Borçlar Kanunu'nun 146'ncı maddesine göre 10 yıllık süre içerisinde dava açılabileceğine karar verdi. Mahkeme, ayrıca bankalar tarafından hazırlanan tek yanlı tip sözleşmenin haksız şart niteliğinde olduğuna karar vererek bu tip sözleşmelerin geçersiz olduğuna hükmetti.
Old 17-03-2013, 16:07   #3
AV.FİLİZ AY

 
Varsayılan

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2011/357 KARAR NO: 2011/7678Konu: Konut Kredisi, Kapanan krediden alınan Dosya Masrafı, Komisyon ve Sigorta Bedelinin Haksız Olduğu…Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 26.12.2006 tarihinde davalı bankadan konut kredisi kullandığını ve 08.09.2009 tarihinde borcunu kapattığını, bankanın kendisinden 1.000 TL dosya masrafı, 667 TL komisyon ve 488 TL sigorta bedeli aldığını, kesintilerin haksız olduğunu ve müzakere yapılmadan alındığını ileri sürerek yasal faizi ile tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, masrafların davacıdan tahsil edilmesinde hukuka aykırı bir hususun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı banka tarafından dosya masrafları v.s. adı altında tahsilat yapılmasının hukuka aykırı olduğunu ve müzakere edilmeden yapıldığını ileri sürerek 2.155-TL’nin tahsiline karar verilmesi talebi ile dava açmıştır. Mahkemece, Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranının Hesaplanması Hakkındaki Yönetmeliğin 5,7,8.maddeleri ile taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 2. maddesi ile 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 10.maddesi hükümleri incelendiğinde davacıdan alınan komisyon, sigorta ve masrafın kanuna aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve "Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ... " hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen 26.12.2006 tarihli sözleşmenin 3. maddesinde, “Kredili müşteri ve kefiller banka tarafından düzenlenecek tarife/çizelgeye göre Bankanın talep edeceği her türlü ücret, komisyon ve masrafları … ihbara gerek kalmaksızın Bankaya ödemekle yükümlü olduklarını kabul ve taahhüt ederler.” düzenlemesi mevcuttur. Ancak, bu ücret ve masrafların hangi nedenlerle alınacağına dair sözleşmede açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hâsıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 10.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 17-03-2013, 18:29   #4
burakkoca

 
Varsayılan

Yanıtınız için teşekkürler lakin burada yeni bir yapılandırma söz konusu değil taksitlerin defaten ödenip borcun sonlandırılması var. Bu aşamada sizce verdiğiniz örnek olay ile müvekkilin olayı benzerlik göstermekte midir ?
Alıntı:
Yazan AV.FİLİZ AY
Konut kredisi erken ödeme ücretine mahkemeden iade kararı
Bankadan aldığı konut kredisini yeniden yapılandıran Bülent Anar, bankanın ödeme planı değişikliği ve erken ödeme ücreti adı altında kendisinden aldığı bin 578 TL'nin iadesi için açtığı davayı kazanarak parasını geri aldı.Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde, bir bankadan aldığı konut kredisini yeniden yapılandıran Bülent Anar, bankanın ödeme planı değişikliği ve erken ödeme ücreti adı altında kendisinden aldığı bin 578 TL'nin iadesi için açtığı davayı kazanarak parasını geri aldı.

İlk olarak banka aleyhine Darıca Hakem Heyeti'ne dava açan Bülent Anar, buradaki davayı kazanmasına rağmen banka karara itiraz ederek Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Gebze 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bankanın başvurusunu reddeden mahkeme, yasal faizleriyle birlikte bin 578 TL 45 kuruşun Anar'a geri ödenmesine karar vererek, bankaların tüketiciden aldığı bu ücretin haksız olduğuna karar verdi.

ankara 7. tüketici mahkemesinin kararı ve yargıtay 13. dairenin bu kararı onamasını netten bulabiirsiniz.


--------------------------------------------------------------------------------
10 YILLIK SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILABİLİR

Gebze 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti konut kredisinin erken ödenmesi sebebiyle banka tarafından masraf ve komisyon talep edilemeyeceğine, ayrıca Borçlar Kanunu'nun 146'ncı maddesine göre 10 yıllık süre içerisinde dava açılabileceğine karar verdi. Mahkeme, ayrıca bankalar tarafından hazırlanan tek yanlı tip sözleşmenin haksız şart niteliğinde olduğuna karar vererek bu tip sözleşmelerin geçersiz olduğuna hükmetti.
Old 18-03-2013, 00:13   #5
AV.FİLİZ AY

 
Varsayılan

Bankalar tarafından kesilen dosya masraflarının tüketiciye iadesi konusunda Sarayönü Tüketici Hakem Heyeti'nin tüketici lehine kararının ardından itiraz ederek karşı dava açan banka, mahkeme tarafından haksız bulunurken, kredi dosya masrafının tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

Son 10 yılda bankalarca alınan kart aidatları, her türlü krediye ait şube komisyonları, dosya masrafları, yapılandırma masrafları ekspertiz ücretleri, erken ödeme cezası, ipotek ücretleri yani yasal faiz dışında alınan her türlü masraflar tüketiciye iade ediliyor. Tüketici Hakem Heyetlerinin kararına karşı itirazda bulunan bankalar ise mahkemelerde açtıkları karşı davalardan eli boş dönüyor. Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde Sarayönü'nde yaşandı. Sarayönü Asliye Hukuk Mahkemesi, bir bankanın aldığı şube komisyonu ve dosya masrafı konusunda tüketici lehine karar verdi. Belediyede çalışan 15 işçinin önayak olduğu süreçte, 50'ye yakın vatandaş bankadan aldığı kredi işlemleri sırasında kendisinden şube komisyonu ve dosya masrafı adı altında kesilen meblağlar için Sarayönü Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, tüketicileri haklı bularak, bankanın yaptığı kesintiyi iade etmesini istedi.
Karara itiraz eden Banka, Sarayönü Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Yapılan itirazı değerlendiren Sarayönü Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın itirazını reddetti. Mahkeme, ilgili kanun gereği bu karara artık bankanın tekrar itirazının söz konusu olmadığına, kredi kullanan tüketiciye yapılan kesintilerin iade edilmesine hükmetti.

http://www.saraymedya.com/haber/5068-ma ... kli39.html
Old 18-03-2013, 00:16   #6
AV.FİLİZ AY

 
Varsayılan

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "bankanın kredi çeken tüketiciden kestiği dosya masrafı tutarının 'haksız şart' oluşturduğu gerekçesiyle geri ödenmesi" yönündeki kararını onadı.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, bankalardan kredi çeken tüketiciler için emsal teşkil edecek.

Bir bankanın Sultanbeyli şubesinden 14 Mayıs 2007'de çektiği 60 ay vadeli 50 bin liralık konut kredisinden "dosya masrafı" ve "komisyon ücreti" adı altında bin 551 lira kesinti yapılan, 5 Temmuz 2010'da kredisini yeniden yapılandırması sonucu 610 lira kesinti uygulanan Münevver Yahnıcıoğlu, bankanın "dosya masrafı ve komisyon" adı altında kredisinden kestiği toplam 2 bin 162 liranın ödenmesi için banka aleyhine 26 Mayıs 2011'de dava açtı.

Banka, kesintilerin yasal olduğunu savundu

Davalı bankanın avukatı tarafından İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'ne sunulan cevap dilekçesinde, "davaya konu ücretlerin davacı Yahnıcıoğlu'nun kredi kullandığı ve kredisini yeniden yapılandırdığı tarihler itibariyle Merkez Bankası'na bildirilen 'masraf komisyon listeleri'nde belirlenen oranlar dahilinde tahsil edildiği" belirtilerek, davanın reddi talep edildi.

Davaya bakan İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi, "konut kredisi sözleşmesi"ni inceledi.

Kararda, yeniden yapılandırılan krediyle ilgili sözleşmenin "ek ödeme" başlıklı 8. maddesinde, "müşterinin bakiye borcunu vadelerinden önce ödeyerek hesabı kapatabileceği ve erken ödediği tutarın yüzde 2'si oranında belirlenecek erken ödeme ücretini de bankaya ödeyeceği" şeklinde hüküm bulunduğu hatırlatıldı.

"İyi niyet kurallarına aykırılık"

Yeniden yapılandırılan 14 Haziran 2010 tarihli ödeme planına göre, kredinin 24 bin 436 lira tutarında olduğu, faiz oranının yüzde 0,88, vadesinin 17 ay ve taksit tutarlarının da bin 553 lira olduğunu belirtilen kararda, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 6. maddesindeki "Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır" hükmü hatırlatıldı.

"Müzakere edilmeden hazırlanan sözleşme"

Haksız şartların tüketici için bağlayıcı olmadığını ve şartları önceden hazırlanan sözleşmenin, tüketiciyle müzakere edilmeden hazırlandığının kabul edilmesi gerektiği vurgulanan kararda, "Sözleşme, davacı banka tarafından daha önceden tek taraflı olarak hazırlanmış matbu ve standart sözleşmelerdir. 4077 sayılı yasanın 6. maddesine göre, sözleşmenin bu maddesinin müzakere edilmediğinin kabulü gerekmektedir. Bu hükmün de tüketici aleyhine dengesizlik yarattığı ve iyi niyet kurallarına aykırı olduğu açıktır" denildi.

Kararda, davacı Münevver Yahnıcıoğlu'ndan, 14 Mayıs 2007 tarihli kredi sözleşmesi nedeniyle bin 551 lira, yeniden yapılandırma talebinde ise 610 lira dosya masrafı ve komisyon ücreti kesintisi yapıldığı ifade edilerek, taraflar arasındaki sözleşmenin 8. maddesi gereğince, erken ödemelerde yüzde 2 tutarında erken ödeme ücretinin tüketiciden tahsil edileceğinin kararlaştırıldığı ve davacının yeniden yapılandırdığı 24 bin 436 liraya göre ödeyeceği yüzde 2'lik erken ödeme tutarının da 488 lira olduğu kaydedildi.

Yüzde 2'lik kesinti dışındaki tutara red

Davacı Yahnıcıoğlu'ndan toplam 2 bin 162 lira kesinti yapıldığı hatırlatılan kararda, sözleşmenin 8. maddesi gereğince, 488 lira erken ödeme komisyonunun çıkarılmasından sonra kalan bin 673 liranın, 4077 sayılı yasanın 6. maddesi gereğince "haksız şart" kabul edilmesi gerektiği bildirildi.

Kararda, haksız şart tutarının tüketiciye bağlanamayacağı ve 4077 sayılı yasanın 6. maddesine dayanarak davalı bankanın komisyon ücreti talep edemeyeceği vurgulandı.

Davanın kısmen kabul eden yerel mahkeme, bin 673 liranın davalı bankadan alınıp, davacı Münevver Yahnıcıoğlu'na verilmesine, fazla istemin de reddine karar verdi.

Yargıtay, kararı onadı

Davalı bankanın avukatı, yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nin kararını usul ve yasaya uygun bularak, oybirliğiyle onadı.

Yargıtay'ın "karar düzeltme yolu" kapalı olmak üzere taraflara tebliğ edilen kararı, bankalardan kredi çeken tüketiciler için "dosya masrafı" ya da "komisyon" adı altında kesinti yapılma şartlarının oluşturulması ve haksız kesintilerin giderilmesi adına emsal teşkil edecek.

http://www.cnnturk.com/2013/ekonomi/gen ... index.html
Old 18-03-2013, 00:18   #7
burakkoca

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.FİLİZ AY
Bankalar tarafından kesilen dosya masraflarının tüketiciye iadesi konusunda Sarayönü Tüketici Hakem Heyeti'nin tüketici lehine kararının ardından itiraz ederek karşı dava açan banka, mahkeme tarafından haksız bulunurken, kredi dosya masrafının tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

Son 10 yılda bankalarca alınan kart aidatları, her türlü krediye ait şube komisyonları, dosya masrafları, yapılandırma masrafları ekspertiz ücretleri, erken ödeme cezası, ipotek ücretleri yani yasal faiz dışında alınan her türlü masraflar tüketiciye iade ediliyor. Tüketici Hakem Heyetlerinin kararına karşı itirazda bulunan bankalar ise mahkemelerde açtıkları karşı davalardan eli boş dönüyor. Bunun bir örneği de geçtiğimiz günlerde Sarayönü'nde yaşandı. Sarayönü Asliye Hukuk Mahkemesi, bir bankanın aldığı şube komisyonu ve dosya masrafı konusunda tüketici lehine karar verdi. Belediyede çalışan 15 işçinin önayak olduğu süreçte, 50'ye yakın vatandaş bankadan aldığı kredi işlemleri sırasında kendisinden şube komisyonu ve dosya masrafı adı altında kesilen meblağlar için Sarayönü Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, tüketicileri haklı bularak, bankanın yaptığı kesintiyi iade etmesini istedi.
Karara itiraz eden Banka, Sarayönü Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. Yapılan itirazı değerlendiren Sarayönü Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın itirazını reddetti. Mahkeme, ilgili kanun gereği bu karara artık bankanın tekrar itirazının söz konusu olmadığına, kredi kullanan tüketiciye yapılan kesintilerin iade edilmesine hükmetti.

http://www.saraymedya.com/haber/5068-ma ... kli39.html

Müvekkilden kesilen tutar 16Bin TL civarı. Bu tutar sanırım hakem heyetinin sınırını aştığı için tüketici mahkemesinde dava açmam gerekiyor değil mi?
Old 18-03-2013, 07:08   #8
olgu

 
Varsayılan

Yasanın 10/b maddesine göre uyguladıkları %2 lik kesinti
1 erken ödenen miktar üzerinden olacak, tüm kredi miktarı üzerinden değil.
2 yasa %2 ye kadar demekte, bu oran da kredinin vadesi ve erken ödeme yapılarak kapatıldığında bankanın ne kadar faiz alacağından mahrum kaldığına göre değişmekte. ( her zaman %2 değil)
Bu sebepten bilirkişi incelemesi muhakkak olacağından davayı belirsiz alacak davası olarak açabileceğinizi düşünüyorum
Old 18-03-2013, 09:47   #9
burakkoca

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Yasanın 10/b maddesine göre uyguladıkları %2 lik kesinti
1 erken ödenen miktar üzerinden olacak, tüm kredi miktarı üzerinden değil.
2 yasa %2 ye kadar demekte, bu oran da kredinin vadesi ve erken ödeme yapılarak kapatıldığında bankanın ne kadar faiz alacağından mahrum kaldığına göre değişmekte. ( her zaman %2 değil)
Bu sebepten bilirkişi incelemesi muhakkak olacağından davayı belirsiz alacak davası olarak açabileceğinizi düşünüyorum

Cevabınız için teşekkürler. Peki bu belirsiz alacak davamı sizce nerede açmalıyım?
1- Bir taraf ticari bir işletme olduğu bahsi ile Ticaret Mahkemesinde mi?
2- Alacak davası olduğundan bahisle Asliye Hukuk Mahkemesinde mi?
3- Tüketiciyi ilgilendiren bir durum olduğu için Tüketici Mahkemesinde mi?
Gerçekten şaşırdım kaldım. Görevsizlik kararı çıkmasın diye bunca uğraşımız.
Old 18-03-2013, 09:52   #10
olgu

 
Varsayılan

Müvekkiliniz tüketici ise Tabiki Tüketici Mahkemesinde. 4077 sayılı yasa gereği tek tarafı tüketici olan her işlem tüketici işlemdir, Tüketici Mahkemeleri görevlidir (Yargıtay'ın istisnaları kredi kartı, eser, kira,sigorta, taşıma sözleşmeleri, vadesiz mevduat hesapları, vb...)
Old 18-03-2013, 09:56   #11
burakkoca

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Müvekkiliniz tüketici ise Tabiki Tüketici Mahkemesinde. 4077 sayılı yasa gereği tek tarafı tüketici olan her işlem tüketici işlemdir, Tüketici Mahkemeleri görevlidir (Yargıtay'ın istisnaları kredi kartı, eser, kira,sigorta, taşıma sözleşmeleri, vadesiz mevduat hesapları, vb...)

Çok farklı kararlar çıkabiliyor o yüzden işi başta sağlam yapmak en güzeli diye düşündüğüm için ince eleyip sık dokumak istiyorum bu kadar sorumu maruz görün lütfen.
Old 18-03-2013, 10:57   #12
olgu

 
Varsayılan

Tüketici davanız çok ise Ankara tüketici mahkemesi hakimlerinden İlhan Kara'ının tüketici hukuku kitabını almanızı öneririm.
Ayrıntılı anlatımlı ve bolca emsal karar- içtihat içeriyor.
Old 18-03-2013, 11:00   #13
burakkoca

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Tüketici davanız çok ise Ankara tüketici mahkemesi hakimlerinden İlhan Kara'ının tüketici hukuku kitabını almanızı öneririm.
Ayrıntılı anlatımlı ve bolca emsal karar- içtihat içeriyor.

Tek bu davam olacak şimdilik bu dava da hatıra binaen almış olduğum bir dava genelde iş ve ticaret alanlarında davalarım mevcut, yine de öneriniz için teşekkür ederim.
Old Bugün  
Site Mübaşiri

 
 
Web www.turkhukuksitesi.com
 
 
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 2 (0 Site Üyesi ve 2 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
staj kredisini geri ödeme Av.İsmail Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 5 01-07-2012 01:06
belediyenin verdiği süresiz kapatma cezası parézer Meslektaşların Soruları 1 13-03-2012 09:24
sabit faizli konut kredilerinde bakalarca alınan %2 lik erken kapama cezası ile ilgili kararlar tureman Meslektaşların Soruları 0 10-02-2012 15:33
Konut Kredilerinde Erken Ödeme Sonucu Faiz Ve Komisyon Indirimi erdal düzgün Meslektaşların Soruları 1 13-04-2009 23:21
Asgari Ücretin Altında İşçi Çalıştırma Nedeniyle Isyeri Kapatma Cezası denizus Meslektaşların Soruları 4 18-01-2007 21:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12623096 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2013) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.