Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

icra dairelerinde artık uyapta sorgu yaptırmanın yasaklanma gerekçesi

Yanıt
Old 08-01-2013, 12:29   #31
Av. Taner BAŞ

 
Varsayılan

Ancak tapu kayıtlarına ait sorgulama hala UYAP üzerinden yapılamıyor.
Old 08-01-2013, 13:24   #32
olgu

 
Varsayılan

Borçlu şirketse araç da sorgulayamıyorsunuz.
Old 08-01-2013, 13:30   #33
üye7160

 
Varsayılan

valla bugüne kadar hepsini sıkıntısız sorguladık ,kimse bisey demedi.İcraların şehirlere göre keyfiyeti de değişiyor
Old 08-01-2013, 23:06   #34
Avukat 777

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yigiturk
barolar ne işe yarar, neden bu durumla ilgili girişimlede bulunmuyorlar...

Başkanlığımız tarafından tespit edilen ve meslektaşlarımız tarafından Başkanlığımıza iletilen icra müdürlüklerindeki hukuka aykırı uygulamalarla ilgili olarak Baromuz Genel Sekreteri Av. Orhan Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sema Güleç Uçakhan ve İcra Hukuku Kurulu Başkanı Av. Mehmet Nalçakar Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Mesut Koca ile 07.01.2013 tarihinde görüşmüşlerdir. Bu görüşmeye Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevli personel de katılmış ve yaşanan sorunların çözülmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanı tarafından gerekli talimatlar verilmiştir.

Ayrıca Başkanlığımızca tüm icra müdürlüklerine hukuka aykırı uygulamalara derhal son verilmesi için yazı yazılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

Vakıflar Bankası Bölge Müdürlüğü ve Adliye Şubesi Müdürlüğü ile de ortak çalışma ve görüşmeler devam etmektedir.

Tüm bu girişimlere rağmen, Meslektaşlarımızın icra müdürlüklerinde yaşadıkları sorunların devam etmesi halinde durumu Başkanlığımıza bildirmesini dileriz.

Saygılarımızla.


ANKARA BAROSU


İcra Müdürlüklerine gönderilen yazı örneği için tıklayınız.
Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilen yazı örneği için tıklayınız.


Yeni yılda ortaya çıkan sorunlarla birlikte başlatılan bir girişimdi umarım olumlu sonuçlar alınır. Ayrıca Adalet Bakanlığı ile TBB'nin imzaladığı protokole de karşı çıkılmıştı bir çok Baro tarafından ancak onca çabaya rağmen geri adım attırılamadı.
Old 09-01-2013, 13:28   #35
av.burhankaplan

 
Varsayılan

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol'ün kanundan üstün tutulması hukuki değil. Kanun icra müdürüne haciz koyma yetkisi vermiş, talep sonucu bunu araştırıp, haczi tatbik edecek olan icra müdürüdür. Tutup da sözleşme hükümlerini kanundan üstün tutmak neyin nesi anlamış değilim. Birde şu husus var. İİK'da yapılan son değişiklikten sonra avukatın yazılı talebini kabul etmeyip, UYAP üzerinden talepde bulunulması isteniliyor. Gerekçe de Madde 8/a. Burada İcra dairelerince yapılacak her türlü işlemlerin UYAP ortamına kaydı söz konusu ya da kullanıması. Kanun İcra dairelerinde yapılacak işlemlerde... demiyor. Ayrıca kendi işini takip eden şahıslardan nasıl talep alacakları muamma. İcra dairelerinin kanunu işlerine nasıl gelirse öyle yorumlamalarına açıkçası sinir oluyorum.
Old 09-01-2013, 20:20   #36
Atilla09

 
Varsayılan icra Müdürlüklerinin sorgulama yapma mecburiyeti yoktur.

Tartışılan konuda İcra Müdür Ve Yardımcıların red gerekçesinde tamim gerekçe yok diyenlere birden çok bildiri olduğunu ve bazı yargıtay üyelerinin seminerde açık ve net bu durumları anlattıklarını ve müdürlüklerimize gelen birden fazla yazı mevcuttur.
Old 10-01-2013, 12:22   #37
Atilla09

 
Varsayılan icra dairelerinde artık uyapta sorgu yaptırmanın yasaklanma gerekçesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
BİNGÖL
İCRA HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2012/87 Esas
KARAR NO : 2012/80
HAKİM : ADEM CAN 120725
KATİP : SIDDIK BOR 118240
DAVACI : ŞÜKRÜ PALAOĞLU - 20674522110
VEKİLİ : Av. ERCAN ARSLAN - İnönü Cad. Dörtyol Kavşağı
Sancak İş Hanı Kat Bingöl 12000 Merkez/ BİNGÖL
DAVALI : HASIMSIZ
DAVA : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ : 06/11/2012
KARAR TARİHİ : 09/11/2012
KARARIN YAZIM TARİHİ : 09/11/2012
Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Şikayet eden vekili şikayet dilekçesinde, müvekkilinin alacaklısı olduğu Bingöl İcra Müdürlüğünün 2008/743 Esas sayılı takip dosyasında borçlu adına araç, SGK sorgulamalarının yapılması talep edildiğini, icra yoğunluğu ve personel yetersizliği dikkate alınarak tespit taleplerinin reddine karar verildiğini, İcra Müdürlüğünün bu işleminin açıkça yasa hükmüne ve Anayasa'ya aykırı olduğundan İİK'nun 16. maddesi uyarınca şikayet yolu ile iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Bingöl İcra Müdürlüğünün 2008/743 Esas sayılı dosyasının yapılan incelemesinde; Alacaklıların Şükrü Palaoğlu ve Dilber Palaoğlu vekilinin 18/04/2008 tarihli örnek no 1 Genel haciz yoluyla takip yolu ile borçlular Hasip Çankaya ve Mehmet Tahir Çankaya aleyhine 10.000.000 TL manevi tazminat, 2.524.17 TL faiz, (adi kanuni faiz % 9,00, 25/08/2005-18/04/2008) 12.524,17 TL alacaklarını takip tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek faiz ile birlikte tahsilinin talep edildiği, İcra Müdürlüğünün aynı gün ve örnek 4-5 nolu icra emrinin borçlulara tebliğ edildiği görülmüştür. Alacaklılar vekili 01/11/2012 tarihli dilekçesi ile borçlu M. Tahir Çankaya'nın UYAP üzerinden araç ve SGK sorgulamasının yapılarak herhangi bir kayda rastlanması halinde aracına haciz konulmasını, maaşına da haciz müzekkeresi yazılmasını talep etmiştir. Bingöl İcra Müdürlüğünün 01/11/2012 tarih 2008/743 Esas sayılı kararı ile alacaklının kendisini vekille temsil ettirmesi ve alacaklı vekilinin muayyen bir mahcuza haciz konulmasını talep etmediğini, Müdürlüklerindeki iş yoğunluğu ve yetersiz personel durumu da dikkate alınarak, alacaklı vekilinin UYAP bilişim sisteminden sorgulama yapabileceğinden, borçluya ait tespit talebinin reddine karar verildiği, alacaklı vekilinin iş bu kararın kaldırılmasına yönelik şikayetini ise 06/11/2012 tarihinde Mahkememize yaptığı ve şikayetin süresinde olduğu anlaşılmıştır.
Mahkememizce Bingöl İcra Müdürlüğünden yazılı olarak izahat istenmiş, Bingöl İcra Müdürlüğünün 08/11/2012 tarih ve 2008/743 sayılı yazısı ile, red gerekçelerini açıkladıkları görülmüştür.
Tüm dosya bir bütün olarak incelendiğinde; Anayasa'nın 141/son maddesi gereğince davanın en az giderle ve süratle sonuçlandırılması görevinin yargıya ait olduğunu, UYAP'ın amaçlarından biri de verilerin elektronik ortamda sağlanması, bilgileri elektronik ortamda sağlayan kamu kurumlarından vasıtasız ve hızlı bir bilgi akışında bulunması, bu şekilde kağıt ve posta masrafı ile posta hizmeti ve muhatap kurum çalışanlarından tasarruf edilerek yargılamada ucuzluk sağlayacağı, her ne kadar 6100 Sayılı Yasa'nın 445. maddesi dışında UYAP'ın kullanımını zorunlu kılan bir açık yasal bir düzenleme bulunmasa da UYAP Avukat Portalı üzerinden gerekli sorgulamaların yapılabileceği hususu nazara alındığında, hem usul ekonomisi açısından hem de masraf ve iş gücü kaybının önlenmesi açısından talep edilen sorgulamaların UYAP Avukat Portalı üzerinden yapılması gerektiği, Avukatların UYAP sistemi üzerinden veri sorgulamasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı arasında 05/02/2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol imzalandığı, ilgili anlaşmanın hangi amaçla yapıldığının 3. maddesinde açıklandığı, bu amaçlardan bir tanesinin Avukatların UYAP bilişim sistemini kullanarak diğer bilişim sistemlerdeki bilgi ve belgelere erişiminin sağlanması olduğu, 5. maddesinde ise hangi sorgulamalarının yapılabileceği açıklandığı, bu sorgulamalar arasında MERNİS adres kayıt sistemi, tapu kayıtları, araç kayıtları, SGK kayıtlarının sorgulanabileceğinin belirtildiği, bu sorgulamalar neticesinde cüz'i bir miktarın belirlendiği ancak belirlenen bu miktarın İcra Müdürlüğünün tasarrufu altında bulunmadığı sistemden sorgulamaya olumlu cevap verilmesi halinde ücretin tahsil edildiği, sorgulama sonucunda herhangi bir verinin olmaması halinde ücretin kesilmediği, yukarıda da açıklandığı üzere beklenen temel amaç en az masrafla ve usul ekonomisi kuralları çerçevesinde talepte bulunan tarafın (Avukatların) UYAP Avukat Portalı üzerinden sorgulama yapmalarının ve sorgulamaya olumlu cevap verilmesi halinde tespit edilen veriye yönelik olarak İcra Müdürlüğünden gerekli haciz işlemlerinin talep edilmesinin daha yararlı ve amacına uygun olduğu, bu gerekçeler ile borçlunun UYAP işletim sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ve araç kaydı sorgusu şikayet eden-alacaklı vekilinin de yapabildiği, ayrıca bu sorguyu İcra Müdürünün de yapması talebinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığı anlaşıldığından, borçlunun Sosyal Güvenlik sorgusu ve araç kaydı sorgulmasının tespitine yönelik istemi red eden Bingöl İcra Müdürlüğünün 01/11/2012 tarih ve 2008/748 sayılı işleminde hukuka aykılık tespit edilemediğinden şikayet talebinin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesisi yoluna gidilmiştir.
HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;
1-Şikayetin REDDİNE,
2-Yeteri kadar harç alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına,
3-Yapılan yargılama giderlerinin şikayet eden üzerinde bırakılmasına,
4-HMK Gider Avansı Tarifesinin 5/1 maddesi uyarınca dava açılırken yatırılan ve kullanılmayan Gider Avansının hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine
Dair, şikayet eden ve şikayet eden vekilinin yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. 09/11/2012

Katip 118240

Hakim 120725
T.C.
BALIKESİR
2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2012/280
KARAR NO : 2012/233
BALIKESİR 2. İCRA DAİRESİ : 2008/4788 Esas
...
DAVACI : HSBC BANK A.Ş.
DAVALI : -
DAVA : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ : 15/10/2012
KARAR TARİHİ : 30/10/2012
Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının dosya üzerinde yapılan incelemesi sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin kredi alacağından dolayı Balıkesir 2.İcra Müdürlüğünün 2008/4788 esas sayılı dosyasından takip yaptıklarını, dosyadan 08/10/2012 tarihinde takp borçlusu Müslüm Çiimen'in UYAP üzerinden, gayrımenkul ve araç sorgulamaları, PTT deki hak ve alacakları ile SGK işyeri adreslerinin tespiti ve güncel bilgilerinin sorgulanması için talepte bulunulduğunu, ancak 10/10/2012 tarihinde icra müdürlüğünce Anayasa'nın 141/son maddesi hükmü ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02/05/2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair imzalanan protokol dayanak gösterilerek sorgulama talebinin reddine karar verildiğini, avukata tanınan sorgulama yapma imkanının icra müdürünün talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldırmayacağını, UYAP işletim sisteminin avukatlar tarafından kullanılmasını zorunlu sayan bir yasal düzenleme de bulunmadığını, şikayete konu talebin icra dosyası için gerekli bir işlem olup, şikayete konu işlemi talep etmekte hukuki yararının olduğunu, borçlunun sonradan menkul ve gayrımenkul edinmiş olabileceğini bu nedenlerle icra müdürlüğünün işleminin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Balıkesir 2.İcra Müdürlüğünün 2008/4788 esas sayılı dosyasının tetkikinde, alacaklı HSCB Bank A.Ş. Tarafından borçlu Müslüm Çimen aleyhine kredi kartı sözleşmesinden kaynaklanan 1.713,90 TL asıl alacak olmak üzere toplam 2.765,22 TL alacağın tahsli için 02/06/2008 tarihinde ilamsız takip başlatıldığı, örnek 7 ödeme emrinin borçluya 27/04/2011 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilinin haciz talebi üzerine 05/05/2011 tarihinde haciz için gidildiği, adreste borçlunun annesinin oturduğu, borçlunun İstanbul'da olduğunu beyan ettiği, haczi kabil mal bulunamadığından haciz yapılamadığına dair tutanak tutulduğu, alacaklı vekilinin 27/05/2011 tarihli talebine istinaden UYAP sorgusu yapıldığı talep dilekçesi üzerine "tapu, trafik, SGK kaydı yoktur" şeklinde şerh düşüldüğü, Ziraat Bankasına haciz ihbarnamesi gönderildiği, alacaklı vekilinin icra dairesine yaptığı 08/10/2012 tarihli başvuruda, adına kayıtlı gayrımenkullerin tespiti için UYAP sistemi üzerinden sorgulama yapılmasını, adına kayıtlı araçların tespiti için UYAP sistemi üzerinden yapılmasını ve borçlunun adına kayıtlı aracın olması halinde haciz şerhi işlenerek takyidatların bildirilmesini, borçlunun PTT den hak ve alacaklarının tespiti için UYAP sistemi üzerinden sorgulama yapılmasını, borçlnun SGK işyeri adresinin tespiti için UYAP sistemi üzerinden sorgulama yapılmasını talep etttiği, icra müdürlüğünün 10/10/2012 tarihli işlemi ile işlemde yazılı gerekçelerle UYAP üzerinden sorgulama yapılması talebinin reddine, taşınmazlar için ada, pafta, parsel, araçlar için plaka, maaş haczi için SGK işyeri kaydı bildirildiğinde haciz talebinin kabulüne karar verildiği görülmüştür.
Davacının emsal olarak dayandığı Yargıtay 12.HD.nin 2012/5039 esas-2012/20891 karar sayılı kararına konu olan olay borçlu adına kayıtlı araç olup olmadığının sorgulanmasına ilişkin olmayıp, borçlu adına kayıtlı olduğu uyuşmazlık konusu olmayan iki adet hacizli aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması ile ilgili bir olaydır. Borçlu adına kayıtlı iki adet aracın satışının istenmesi halinde rüçhanlı alacakların belirlenmesi, ipotek ve haciz şerhi bulunan diğer alacaklıların belirlenmesi, gerektiğinde tebligat işlemleri, sıra cetveli hazırlanması gibi işlemler için menkul ve gayrımenkullerin takyidat bilgilerinin temini icra dairesinin kendisinin yapması gereken işlemlerden olması nedeniyle, emsal karardaki durum ile davacının şikayete konu yaptığı icra işleminde aynı durum sözkonusu değildir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2012/8037 esas-2012/26317 karar sayılı ilamına konu olayda ise borçlunun daha önceden 2011 yılında UYAP'tan SGK sorgusu yapılmasına ve işyeri tespit edilmesine rağmen aradan bir süre geçtikten sonra yeniden SGK sorgusu yapılması talebinin icra müdürlüğünce reddi işlemine karşı yapılan şikayet üzerine, icra mahkemesince şikayetin reddine dair verdiği kararın onanmasına ilişkindir. Şikayete konu olan her olayın özelliğine göre kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmesi, talep edilen hususun icra dairesinin görevleri arasında olup olmadığına, alacaklının kendisininde belirleme yapıp yapamayacağına, keyfi taleplerle icra dairesinin iş yükünü artıcı bir husus bulunup bulunmadığna göre değerlendirilmesi gerekir.
Alacaklı vekilinin 27/05/2011 tarihli talebine istinaden UYAP sorgusu yapıldığı talep dilekçesi üzerine "tapu, trafik, SGK kaydı yoktur" şeklindeki şerhten anlaşılmıştır. Alacaklı vekili diğer kalemler için sadece sorgulama yapılmasını istemiş, sadece araç için hem sorgulama hemde haciz talep etmiştir. Haciz talebinin yerine getirilmesi icra dairesinin görevleri arasında ise de, İcra dairesince daha önceden sorgulama yapıldığına ve mal kaydına rastlanmadığına göre, alacaklı vekili borçlunun durumunda bir değişiklik olduğunu iddia ediyorsa bunu kendisinin tespit edip bildirmesi, taşınmazlar için hangi tapu sicil müdürlüğüne, araçlar için hangi araçlara, diğer alacaklar için nerelere haciz yazısı yazılmasını istediğini bildirmesi gerekir. Mevcut yasal düzenlemeler gereğince Bankaların çek karnesi, kredi veya kredi kartı verirken ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni göstermek zorunluğuna istinaden, ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun ne olduğu hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Daha önceden yapılan sorgulamadan herhangi bir mal ve SGK kaydı tespit edilmemesine rağmen, alacaklı vekilinin de sorgulama imkanına sahip olduğu halde sorgulamayı kendisinin yapmak zorunda olmadığını iddia ederek yapması imkan dahilinde olan hususlardan kaçınması durumu ve taşınmazlar için hangi tapu sicil müdürlüğüne, araçlar için hangi araçlara, diğer alacaklar için nerelere yazı yazılmasını istediğini bildirmediği hususları da birlikte değerlendirildiğinde icra dairesince tekrar sorgulama yapılması istemine karşı icra müdürlüğünün 10/10/2012 tarihli işlemi yerinde görüldüğünden şikayetin reddine karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1-Şikayetin REDDİNE.
2-Şikayetçinin yaptığı yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına.
3-Harç alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına yer olmadığına.
4-Karar kesinleştiğinde gider avansından harcanmayan kısım mevcut ise davacıya iadesine.
Dair, tarafların yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, miktar itibarıyla kesin olarak karar verildi. 30/10/2012
Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih : 30/10/2012
KATİP 102395

HAKİM 36022

daha en az 23 mahkeme kararı mevcut +yargıtay kararı+bakanlık olurlu yazı+yargıtay üyelerinin seminerde verdiği bilgilerde olmak üzere
Old 11-01-2013, 10:39   #38
av.burhankaplan

 
Varsayılan

Sayın Atilla09, benim elimde de aynı konuda şikayetin kabulüne ilişkin kararlar var. Ayrıca Yargıtay 12. HD. 2012/5309 E, 2012/20891 K., 18.06.2012 Tarihli karara bakarsanız, Avukatın sorgulama yapabilmesinin icra müdürlüklerinin talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldıramayacağını görürsünüz. Ayrıca İİK' da haczi kimin koyacağı açıkça yazılıdır. Örneğin borçlunun taşınmazları üzerina haciz konulsun gibi bir talepde, icra müdürlükleri tabiki önce haczi caiz bir taşınmazın olup olmadığını tespit edecektir. Ayrıca uyap kullanmayan alacaklıların taleplerini nasıl değerlendirecek, muhtemelen; talepleri doğrultusunda sorgu yapılacaktır. Bu işleme avukatların ücret ödemesi durumunda, Anayasa 10. md si ile durumu nasıl bağdaştıracağız. Ayrıca barolar birliğinin, bakanlıkla yaptığı bir sözleşmeyi kanun hükümlerinden üstte mi tutacağız. Bunun normlar hiyerarşisinde yerini nasıl gösterebiliriz.
Old 11-01-2013, 15:03   #39
emrahcevik

 
Varsayılan

bu mantık hukuk dışı bir mantıktır. eğer bu şekilde bir redle karşılaşırsam tabi ki merciye götürürüm.

ama öncesinde alakalı alakasız onlarca plaka yazıp borçluya ait olduğunu iddia edip haciz konulmasını isterim.

kimse icra dairelerinin keyfi uygulamalarını sineye çekmek zorunda değil.

kaldı ki malvarlığı sabit değildir. sürekli değişir. mahkemenin gerekçesi hukuk dışı değil mantık dışıdır.

normlar hiyerarşisini bilmeyen hakimlerin karar verdiği bir ülkede yaptığımız avukatlık filan değildir.
Old 11-01-2013, 20:26   #40
Atilla09

 
Varsayılan

Sayın Burhan Kaplan bey 13/09/2012 tarihinde Yargıtay 12.HD. tekrar bu konuda karar vermiş olup sorgulama yolunu tamamen kapatmıştır istediğiniz takdirde o yargıtay kararını da kürsüye atabilirim .Bu karar neticesin 24-28 Ocak 2012 tarihinde Ankara da İcra Müdürlüklerinin iyileştirilmesi projesi kapsamında Yargıtay 12 H.D üyeleri bu konuyu da açıkca gündeme getirmişlerdir ve söz konusu kararlar artık 13/09/2012 tarihli kararla son halini almıştır.

Ancak Adalet Bakanlığın yaklaşık 3-4 ay içerisinde bir düzenlemeye yani yönetmelik çalışması yapmakta olduğu yaklaşık 60 maddelik olduğu bu söz konusu uygulamayı değiştirecek yeni bir süreç hazırlığında olduğu bilgileride müdürlüklerimizce yakından izlenmektedir.Uyap sorgulamasını icra müdürlüklerinin en fazla 3 kez sorgulama şeklinde bir düzenleme yakında yönetmelikle düzenlenecektir.Yasal sınırlama sorgulamalara gelecektir.Şuan Mevcut duruma göre 13/09/2012 tarihli karara istinaden kendimde dahil olmak üzere talepleri red etmekteyiz.Ancak en kısada yönetmeliğin yayınlanması ile sınır geleceği de madde metninde mevcuttur.
Saygılarımla.
Old 11-01-2013, 20:29   #41
Atilla09

 
Varsayılan

Yargıtay’ın da sorgulama işlemlerinin icra müdürlüklerince istenmeyeceğine dair kararı

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/8037
Karar: 2012/26317
Karar Tarihi: 13.09.2012
ŞİKAYET DAVASI - İCRA MEMUR İŞLEMİNİ ŞİKAYET - BORÇLUNUN SOSYAL GÜVENLİK SORGUSUNUN YAPILMASININ TESPİTİNE YÖNELİK İSTEMİ RET EDEN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNDE HUKUKA AYKIRILIK TESPİT EDİLEMEMİŞ OLMASI - ŞİKAYET DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Borçlunun UYAP işletim sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunu alacaklı vekilinin de yapabildiği, ayrıca bu sorguyu icra müdürünün de yapması talebinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığı anlaşıldığından, borçlunun sosyal güvenlik sorgusunun yapılmasının tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.
(2004 S. K. m. 16, 355, 363) (2709 S. K. m. 141) (6100 S. K. m. 445)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararırını müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi M. Ş. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 21,15 TL. onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.09.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.


NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME İLAMINA AŞAĞIDA YER VERİYORUZ.

T.C.
AFYONKARAHİSAR
2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/63
KARAR NO: 2012/86
KARAR TARİHİ: 14.02.2012

Davacı vekili Av. P.Ö.'un mahkememize verdiği dava dilekçesinin yapılan yargılaması sonucunda;

Gereği düşünüldü:

Davacı vekili, 08.02.2012 havale tarihli dilekçesi ile özet olarak A. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2011/4031 sayılı dosyasında borçlu H.Ö.'ün çalıştığı işyeri adresinin tespiti için bulundukları talebin icra müdürlüğünce 01.02.2012 gününde Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde avukatların UYAP bilişim sistemi üzerinden erişebildikleri işlemlerden olması ve icra dairesi tarafından yapılması zorunlu işlemler arasında yer almadığı gerekçesi reddedildiği, oysa UYAP işletim sisteminin avukatlar tarafından kullanılmasını zorunlu sayan bir yasal bir düzenleme bulunmadığı, öte yandan Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı protokolün yasa hükmü gibi algılanması ve UYAP üzerinden sorgu yapılmaya zorlanmasının özgürlüğün ihlali niteliğinde ve Anayasa aykırı olduğundan bahisle icra müdürlüğünün 01.02.2012 tarihli işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava, İİK.’nun 16. maddesine dayalı <icra memurunun işleminin şikâyet yolu ile aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine başladığı, ödeme emrinin 23.09.2011 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, borçlunun takibe itiraz etmemesi üzerine takibine kesinleştiği, 01.02.2012 tarihinde alacaklı vekilinin icra müdürlüğünden, haciz işlemlerine esas olmak üzere UYAP üzerinden borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunun yapılmasını talep ettiği, icra müdürlüğünün 01.02.2012 günlü kararı ile talep edilen işlemin Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde avukatların UYAP bilişim sistemi üzerinden erişebildikleri (MERNİS, adres kayıt sistemi, SGK, araç ve tapu sorgulama) işlemlerden olması ve icra dairesi tarafından yapılması zorunlu işlemler arasında yer almadığı gerekçesi reddedildiği, alacaklının süresinde şikayet hakkını kullandığı görülmüştür.

Takip dosyası itibarı ile borçlunun çalıştığı işyeri sorgusunun UYAP işletim sistemi üzerinden 07.10.2011 tarihinde yapılması ve çalıştığı işyeri tespit edilmesine rağmen, takip dosyasında davaya konu talep tarihine kadar bu adreste haciz yapılması talebinde bulunulmadığı ve çalıştığı işyerine İİK.’nun 355. maddesi gereğince haciz yazısı da yazılmadığı anlaşılmaktadır. Mevcut durum karşısında borçlunun işyeri adresi bellidir. Borçlunun işyeri adresinin belli olduğu anlaşıldığından, alacaklının borçlunun yeniden işyeri adresinin tespitini talep etmekte hukuki bir yararının bulunmadığı, ayrıca icra müdürünün, takip dosyası itibarı ile işyeri adresi belli olan borçlunun olası diğer işyeri adreslerini de tespit etme yükümlülüğü bulunmadığından, işyeri adresinin tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.

Anayasa'nın 141/son maddesi gereğince davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. İcra müdürlüklerinin takip hukuku işlemleri de yargısal faaliyettir. Bilindiği gibi Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) amaçlarından birisi de verilerin elektronik ortamda saklanması, bilgileri elektronik ortamda saklayan diğer kamu kurumlarından aracısız hızlı bilgi alışında bulunması, bu şekilde kağıt ve posta masrafı ile posta hizmeti (kurye) ve muhatap kurum çalışmalarından tasarruf edilerek, yargılamada ucuzluk ve sürat sağlanmasıdır. Başka bir anlatımla amaç günler alacak bir işlemin anında yerine getirilmesidir. Her ne kadar 6100 sayılı Yasanın 445. maddesi dışında UYAP’ın kullanımını zorunlu kılan açık yasal bir düzenleme bulunmasa da, Adalet Bakanlığı tarafından bilgi güvenliği sağlanan bir ortamda faaliyete sokulan UYAP işletim sisteminin kullanılması ve sistemden faydalanılması Anayasa'nın 141/son maddesi gereğince yasal bir zorunluluktur. Bugün itibarı ile UYAP işletim sisteminden Adalet Bakanlığı dışı kurumlardan kişilerin nüfus kayıtlarına ulaşılabilmekte, yine kişilerin sahibi bulunduğu araç ve taşınmaz sorgusu ile sosyal güvenlik durum sorgusu yapılabilmektedir. UYAP işletim sisteminden avukatların da faydalanabilmesi, bu sistem üzerinden dava açılabilmesi ve işlerin takibi için Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol'ü imzalanmıştır. Protokolün amacı 3. maddede açıklanmıştır. Amaçlardan bir tanesi de avukatların UYAP bilişim sistemi kullanılarak diğer bilişim sistemlerindeki bilgi ve belgelere erişiminin sağlanmasıdır. Protokolün 5. maddesinin 6. ve 7. bentlerinde avukatların MERNİS, AKS (adres kayıt sistemi) öncelikli olmak üzere, araç kayıtları, tapu kayıtları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elektronik ortamda sağladığı verilere ulaşabileceği ve bu hizmet karşılığı ilgili kurumun ve Adalet Bakanlığının ücret talebinde bulunacağı öngörülmüştür.

Alacaklı kendisini vekil aracılığıyla temsil ettirdiğinden borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol çerçevesinde bizzat alacaklı vekilinin kendisi ulaşabilecektir. Bu durumda alacaklı vekili borçlunun fiili olarak çalışıp çalışmadığını, çalışıyor ise nerede çalıştığını bizzat kendisi tespit edebilecektir. Borçlu çalışıyor ise maaşın haczi için iş yerine haciz yazısı yazılacak, çalışmıyor ise alacaklı vekili maaş haczi talebinde bulunmayarak, Anayasa’nın 141/son maddesinde belirtildiği üzere icra dairesindeki iş yükünü ve masrafı gereksiz yere artırmayacaktır. Her sorgu işleminden ücret alınması 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol'ün 5/7 maddesinde düzenlendiği, elektronik ortamda bilgi sağlanmasının Adalet Bakanlığı ile ilgili kuruma ek bir maliyet getirdiği, bu maliyet nedeni ile hizmet kullanıcısından ücret alınıp alınmaması konusunda ise icra müdürlüğünün takdir hakkı bulunmadığı açıktır.

Alacaklı vekili, avukatların UYAP işletim sistemini kullanmasında yasal bir zorunluluk bulunmadığı gerekçesini ileri sürmüş ise de, aynı düşünceden hareketle takip hukuku bakımından da UYAP işletim sisteminin kullanılması için yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, icra müdürünün Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilisi yerine geçerek kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusu yapmak gibi bir görevinin olmadığı, icra müdürünün görevinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazı yazarak kişinin iş durumunu sormak olduğu açıktır.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Anayasa'nın 141/son maddesi çerçevesinde, borçlunun UYAP işletim sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorgusunu alacaklı vekilinin de yapabildiği, ayrıca bu sorguyu icra müdürünün de yapması talebinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığı anlaşıldığından, borçlunun sosyal güvenlik sorgusunun yapılmasının tespitine yönelik istemi ret eden icra müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.
Hüküm: 1- Davacının açtığı şikâyet davasının REDDİNE,

2- Yeteri kadar harç alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4- Davacı tarafından yatırılan 85 TL. gider avansından arta kalan miktarın karar kesinleştiğinde ve talebi halinde davacıya iadesine,

dair, evrak üzerinde inceleme sonucu, İİK.’nun 363. maddesi gereğince davacı için karar tebliğinden itibaren on gün içinde mahkememize veya en yakın icra hukuk mahkemesine bir dilekçe verilmesi sureti ile Yargıtay'a temyiz başvuru yolu açık olmak üzere 14.02.2012 günü karar verildi.
Old 13-01-2013, 08:46   #42
av.burhankaplan

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

12.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/5309
Karar: 2012/20891
Karar Tarihi: 18.06.2012

ÖZET: Alacaklı vekilinin takip dosyasından … tarihinde yaptığı talep doğrultusunda, borçluya ait iki adet aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevinin icra müdürünün görevleri arasında olduğu, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol kapsamında, takip dosyasına taraf vekili olarak kaydedilen avukatlara, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında talep konusu olan sorgulamayı yapma imkanı verilmiş ise de, alacaklı vekili olan avukata tanınan sorgulama yapma imkanının, icra müdürünün talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldırmayacağı, belirtilen bu gerekçe ile alacaklı vekilinin şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

(2004 S. K. m. 16, 366) (1086 S. K. m. 428)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı vekilinin takip dosyasından 02.01.2012 tarihinde talepte bulunarak, takip borçlusuna ait iki adet aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanmasını istediği, icra müdürünün 03.01.2012 tarihinde alacaklı vekilinin de UYAP sisteminden talep konusu olan sorgulamayı yapma yetkisi bulunduğunu belirterek alacaklı vekilinin talebini reddettiği, alacaklı vekilinin icra mahkemesine şikayet yoluyla başvurarak, 03.01.2012 tarihli müdürlük işleminin iptalini istediği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlatılmaktadır.

Alacaklı vekilinin takip dosyasından 01.01.2012 tarihinde yaptığı talep doğrultusunda, borçluya ait iki adet aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevinin icra müdürünün görevleri arasında olduğu, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihinde imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol kapsamında, takip dosyasına taraf vekili olarak kaydedilen avukatlara, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında talep konusu olan sorgulamayı yapma imkanı verilmiş ise de, alacaklı vekili olan avukata tanınan sorgulama yapma imkanının, icra müdürünün talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldırmayacağı, belirtilen bu gerekçe ile alacaklı vekilinin şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabu1ü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.


Öyle bir dönemdeyiz ki 3 ay önce yukarıdaki kararı veren bir mahkeme, çeşiti etkiler altında kalarak tam zıttı bir karar veriyor. Sayın Atilla09 un gösterdiği Karara gerekçe yazmamışlar. Sayın Atilla09 yargıtayın bu denli oturmuş içtihatları olabilir bunu araştıracağım, ama bu hukuki bir karar değil. Ayrıca Sayın Atilla09 size kendinizi avukatların yerine koymanızı, empati yapmanızı öneririm, teşekkür ediyorum.
Old 13-01-2013, 18:05   #43
Atilla09

 
Varsayılan

Sevgili Burhan Bey ,Size yürekten katılıyorum,avukatlar açısından gerçekten sıkıntılı bir durum kendimi masanın diger tarafından onların yerine koyuyorum bakanalığın şuan uyap yönetmelik çalışması yaptığını belirteyim,yeni yönetmelikte bu soruna köklü bir çözm de geliyor diyebilirim ancak bu kez sınırlama geliyor 3 ayda bir kez talep edebilir diye bir düzenlemesi taslak metini de yarın sitede yayınlayacağım iyi çalışmlar dilerim saygılarımla
Old 14-01-2013, 15:47   #44
Atilla09

 
Varsayılan

Malazgirtte görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili 22/10/2012 havale tarihli dilekçesinde özetle; alacaklı olan müvekkil bankanın alacağı için yapılan takipte borçlunun mernis adresine ödeme emri gönderilmesi talebinin Malazgirt İcra Müdürlüğü’nce 08/10/2012 tarihli karar ile mernis adres kayıtlarının UYAP’tan alınabilir olduğu gerekçesi ile reddedildiğini, borçlu karşısında zor duruma düşürecek şekilde alacaklı aleyhine usul ve yasaya aykırı olarak hak arama hürriyetini engelleyen, icra işlemlerinde kolaylık olması düşüncesi ile getirilen Uyap sorgulaması yapma yetkisinin kanuni bir zorunluluk içermemesi, kanunla talebe bağlılık kuralına tabi Malazgirt İcra Müdürlüğünce verilen 08/10/2012 tarihli kararın iptali ile talepleri ile ilgili işlemlerin yapılması yönünde İcra Müdürlüğü’ne emir verilmesini talep etmiştir.
Dava, İİK 41. maddesi delaletiyle İİK 16. maddesine dayalı şikayet talebi olup Mahkememizce İİK md. 18/3 gereğince duruşma yapılmasına gerek görülmeyerek dosya üzerinden incelemeye geçilmiştir.
Mahkememizce Malazgirt İcra Müdürlüğü’nün 2012/106 Esas sayılı dosyası celp edilmiş olmakla yapılan incelemesinde; alacaklı Ziraat Bankası Malazgirt Şubesi vekili tarafından borçlu Yağmur NAMLI aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığı, alacaklı vekilinin takip talebinde ve ödeme emrinde belirttiği adrese çıkartılan tebligatın muhatabın adreste tanınmadığından bahisle iade edildiği, bu nedenle alacaklı vekilinin 08/10/2012 tarihinde borçlunun mernis adres kayıt sistemindeki adresine ödeme emrinin tebliğe çıkartılması hususunda talepte bulunduğu, Malazgirt İcra Müdürlüğünce Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2012/8037 Esas ve 2012/26317 Karar numaralı içtihadı gereğince alacaklı vekilinin talep ettiği sorgulamaların avukatların kendi portallarından Adalet Bakanlığı’na ücret ödenerek yapılabildiğine, Adalet Bakanlığı tarafından ücret karşılığı verilen hizmetin Müdürlükçe hiçbir yasal dayanak ve zorunluluk olmadan verilmesinin kamu gelir kaybına neden olacağından bahisle alacaklı vekilinin talebinin alacaklı veya vekili tarafından mernis adresi bildirildiğinde ve tebligat masrafları karşılandığında ödeme emri tebliğe çıkartılmasına karar verilmiştir.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2012/8037 Esas ve 2012/26317 Karar numaralı içtihadı gereğince onanan Afyonkarahisar 2. İcra Hukuk Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere; “Uyap’ın amaçlarından birisi de verilerin, elektronik verilerin elektronik ortamda saklanması, bilgileri elektronik ortamda saklayan diğer kamu kurumlarından aracısız hızlı bilgi alışında bulunması, bu şekilde kağıt ve posta masrafı ile posta hizmeti (kurye) ve muhatap kurum çalışmalarından tasarruf edilerek yargılamada ucuzluk ve sürat sağlanmasıdır. Başka bir anlatımla amaç günler alacak bir işlemin anında yerine getirilmesidir. Her ne kadar 6100 sayılı Yasanın 445. maddesi dışında Uyap’ın kullanımını zorunlu kılan açık yasal bir düzenleme bulunmasa da, Adalet Bakanlığı tarafından bilgi güvenliği sağlanan bir ortamda faaliyete sokulan Uyap işletim sisteminin kullanılması ve sistemden faydalanılması Anayasa'nın 141/son maddesi gereğince yasal bir zorunluluktur. Bugün itibarı ile Uyap işletim sisteminden Adalet Bakanlığı dışı kurumlardan kişilerin nüfus kayıtlarına ulaşılabilmekte, yine kişilerin sahibi bulunduğu araç ve taşınmaz sorgusu ile sosyal güvenlik durum sorgusu yapılabilmektedir. Uyap işletim sisteminden avukatların da faydalanabilmesi, bu sistem üzerinden dava açılabilmesi ve işlerin takibi için Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihli Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol'ü imzalanmıştır. Protokolün amacı 3. maddede açıklanmıştır. Amaçlardan bir tanesi de avukatların Uyap bilişim sistemi kullanılarak diğer bilişim sistemlerindeki bilgi ve belgelere erişiminin sağlanmasıdır. Protokolün 5. maddesinin 6. ve 7. bentlerinde avukatların mernis, AKS (adres kayıt sistemi) öncelikli olmak üzere, araç kayıtları, tapu kayıtları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun elektronik ortamda sağladığı verilere ulaşabileceği ve bu hizmet karşılığı ilgili kurumun ve Adalet Bakanlığı’nın ücret talebinde bulunacağı öngörülmüştür.”
Anayasa’nın 141/son maddesi gereğince, davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, yargının hızlandırılması için çeşitli kanun değişiklikleri yapılmakta ve yargının iş yükü azaltılmaya çalışılmaktadır. İcra Müdürlükleri de takip hukuku işlemleri kapsamında yargısal faaliyet yerine getirmektedirler. Bu nedenle, avukatlara bu şekilde bir hakkın tanınması yargının hızlandırılması amacına uygunluk taşımakla, Uyap’ta yer alan mernis sistemi üzerinden ulaşılabilir bir bilginin İcra Müdürlüğü’nden talep edilmesinde hukuki yarar ve gereklilik bulunmadığından; Malazgirt İcra Müdürlüğü’nün 08.10.2012 tarihli kararında alacaklı vekilinin talep ettiği sorgulamaların avukatların kendi portallarından Adalet Bakanlığı’na ücret ödenerek yapılabildiğine, Adalet Bakanlığı tarafından ücret karşılığı verilen hizmetin Müdürlükçe hiçbir yasal dayanak ve zorunluluk olmadan verilmesinin kamu gelir kaybına neden olacağından bahisle alacaklı veya vekili tarafından mernis adresi bildirildiğinde ve tebligat masrafları karşılandığında ödeme emri tebliğe çıkartılmasına karar verilmesinde hukuka aykırılık görülmediğinden şikayetin reddine ilişkin aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanacağı üzere;
1- Alacaklı vekilinin yerinde görülmeyen şikayetinin REDDİNE,
Old 14-01-2013, 15:50   #45
Atilla09

 
Varsayılan

İşte bahsettiğim 2-3 ay içerisinde çıkması beklenen o yönetmelik uyap sorgulması sınırsız bri şekilde yapılacağı kanaati oluştu ben de
UYAP ın kullanılması
MADDE 16- (1) İcra Mahkemeleri, İcra ve İflas dairelerinin iş süreçlerindeki her
türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü
kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış
birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.
(2) Hâkim, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve diğer personel iş listesini
günlük olarak kontrol etmek ve süresinde yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Mahkemelere ve icra ve iflas dairelerine fizikî olarak verilen ve gönderilen her
türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.
(4) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle
UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya icra ve iflas dairelerine elektronik ortamda bilgi ve
belge gönderebilirler, takip açabilirler.
(5) İcra dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı
konu hakkında üç ayda bir kere sorgulama yapılması talep edilebilir. Haricen yeni bir durum
değişikliği olduğunda yeni bir sorgulama yapılabilir. UYAP avukat portal üzerinden ise her
zaman sorgulama yapılabilir.
(6) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya icra ve iflas
dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan
dosyasına aktarır. Hâkimin veya icra müdürünün onayını gerektiren evrak hâkimin veya icra
müdürünün iş listesine yönlendirilir.
(7) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar
ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve
güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik
ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez.
Old 17-01-2013, 22:15   #46
DERYASI

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.burhankaplan

Öyle bir dönemdeyiz ki 3 ay önce yukarıdaki kararı veren bir mahkeme, çeşiti etkiler altında kalarak tam zıttı bir karar veriyor. Sayın Atilla09 un gösterdiği Karara gerekçe yazmamışlar. Sayın Atilla09 yargıtayın bu denli oturmuş içtihatları olabilir bunu araştıracağım, ama bu hukuki bir karar değil. Ayrıca Sayın Atilla09 size kendinizi avukatların yerine koymanızı, empati yapmanızı öneririm, teşekkür ediyorum.


avukat bey sizde aynı empatiyi yaparsanız çok sevinirim malum bakanlığın daytamalarından memnun olduğumuzumu sanıyorsunuz icra dairelerindeki personel sayısı ve iş yoğunluğunu dikkate alırsanız sanırım biraz daha makul düşünebilisiniz öyleki uyaptan gelen evrakı kaydetmek çıktı almak doyasını çıkarmak gerekçeli karar yazmak ve sorgulamaları yapmak sizce ne kadar adil?
Old 19-01-2013, 11:04   #47
ERCÜMENT AŞKIN

 
Varsayılan

Bilindiği üzere icra dairelerinin iş yoğunluğunun %80 lik kısmını sorgu talepleri oluşturmaktadır. Sorgu ekranlarının ÜCRETSİZ OLARAK avukatlara açılması bir devrim niteliğinde olur. Düşünsenize %80 lik bir iş yükünün icra dairelerinden çıktığını. Ne avukat ne avukat katibi yoğunluğu icra dairelerinde olmayacak. Tüm avukatlar bürolarından sorugusunu yapacak, tespit ettiği araç, tapu, iş yeri, posta çeki hesaplarını e imza ile haciz konması için icra dairesinden isteyecek, masrafını da bürodan gönderecek, hem siz hem bizler rahatlayacaz. Örnek veriyorum. Bir taşınmaz için sizlerin canı çıkıyor 100 md. Bilgisi vs vs vs. Ama sorgu yükü icra dairelerinden çıktığında, Dosyaya kıymet takdiri ve satış avansını yatırır gerisini bize bırakırsınız hiçbir şeye karışmazsınız ve oraya buraya koşturmazsınız. Bu az iş yoğunluğunda bu işlerin yapılması için mevcut personel ve kadrolar yeter ve artar bile hem her işlem UYAP tan yapılmış olup sizler dosyanızı UYAP tan takip edebilirsiniz. Bu önerim icra dairelerinin iyileştirme projesinde bir devrim niteliğindedir.
Old 21-01-2013, 08:17   #48
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ERCÜMENT AŞKIN
Bilindiği üzere icra dairelerinin iş yoğunluğunun %80 lik kısmını sorgu talepleri oluşturmaktadır. Sorgu ekranlarının ÜCRETSİZ OLARAK avukatlara açılması bir devrim niteliğinde olur. Düşünsenize %80 lik bir iş yükünün icra dairelerinden çıktığını. Ne avukat ne avukat katibi yoğunluğu icra dairelerinde olmayacak. Tüm avukatlar bürolarından sorugusunu yapacak, tespit ettiği araç, tapu, iş yeri, posta çeki hesaplarını e imza ile haciz konması için icra dairesinden isteyecek, masrafını da bürodan gönderecek, hem siz hem bizler rahatlayacaz. Örnek veriyorum. Bir taşınmaz için sizlerin canı çıkıyor 100 md. Bilgisi vs vs vs. Ama sorgu yükü icra dairelerinden çıktığında, Dosyaya kıymet takdiri ve satış avansını yatırır gerisini bize bırakırsınız hiçbir şeye karışmazsınız ve oraya buraya koşturmazsınız. Bu az iş yoğunluğunda bu işlerin yapılması için mevcut personel ve kadrolar yeter ve artar bile hem her işlem UYAP tan yapılmış olup sizler dosyanızı UYAP tan takip edebilirsiniz. Bu önerim icra dairelerinin iyileştirme projesinde bir devrim niteliğindedir.

Sayın Aşkın;

Malesef Uyap uygulaması Avukatlar açısından sandığınız kolaylıkların hiçbirini getirmediği gibi,ayrıca ücrete bağlanarak zaten müvekkilden zar zor alabildiğimiz masraflarımızı da ikiye katladı.Ayrıca İcra Müdürlüklerinde de durumun farklı olduğunu sanmıyorum.Örneğin icra dairesine girdiğimizde dosyamızı çıkarır,talebimizi yazar,en müsait memurumuz ile işimizi bir kaç dakika da halledebiliyorken,Uyaptan gönderilen talebin peşinde koşmak,en basit bir müzekkereyi bile günlerce gönderdiler mi diye takip etmek fazlasıyla zaman kaybı yaşattı bizler için.Memur talebi görecek,dosyayı çıkaracak,uyaptan çıktı alacak,işlemi yapacak vs.günlerce sürebilecek bir kaos yaşanıyor ama henüz ciddiyetin kimse farkında değil.Uygulama biraz yol aldıkça müdürlükler aleyhine şikayet patlaması yaşanacağı da düşünüyorum.3 gün içinde yerine getirilmeyen haciz taleplerine bugüne kadar karşılıklı iyinetle göz yumanların Uyap ile birlikte bundan vazgeçeceklerine eminim.Dahasını yaşadıkça göreceğiz.Ayrıca bugüne kadar taleplerimiz ile birlikte hazırladığımız tüm müzekkerelerden de vazgeçme yolundayız.Madem iş uzuyor,bende bugüne kadar icra dairesinin yapması gereken işlemlerin hiçbirini yapmıyorum buyrun halletsinler mantığı dolaşmaya başladı.Herkes birşeylere tepkili.
Yine yeni uygulamalar ile birlikte PUL masrafı olarak Uyaptan ödenen ücretlerimiz hesaplarımıza geri geliyor.İcra dairesinin gerekçesi mantıklı ve hak verilir türden.Pul masrafını Bankadan çekmesi ve para ile pul alarak işlem yapması gerekecek.3 TL. pul için bankaya memur görevlendirecek.Talebimizi uyaptan gönderip,talebin pul masrafını fiziken icraya götürmemiz gerekiyor yani.peki ne anlamı kaldı Uyap pratikliğinin yada sözde kazandırdığı zamanın??
VELHASIL ortada , gerek İcra dairelerinin haklı serzenişlerine,gerekse de Avukatların sıkıntılarına çözüm olabilecek tek bir uygulama olmadığı gibi yeni düzenlemeler de sadece karışıklığa sebep oluyor
Old 21-01-2013, 19:43   #49
DERYASI

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YILDIZ HUKUK
Sayın Aşkın;

Malesef Uyap uygulaması Avukatlar açısından sandığınız kolaylıkların hiçbirini getirmediği gibi,ayrıca ücrete bağlanarak zaten müvekkilden zar zor alabildiğimiz masraflarımızı da ikiye katladı.Ayrıca İcra Müdürlüklerinde de durumun farklı olduğunu sanmıyorum.Örneğin icra dairesine girdiğimizde dosyamızı çıkarır,talebimizi yazar,en müsait memurumuz ile işimizi bir kaç dakika da halledebiliyorken,Uyaptan gönderilen talebin peşinde koşmak,en basit bir müzekkereyi bile günlerce gönderdiler mi diye takip etmek fazlasıyla zaman kaybı yaşattı bizler için.Memur talebi görecek,dosyayı çıkaracak,uyaptan çıktı alacak,işlemi yapacak vs.günlerce sürebilecek bir kaos yaşanıyor ama henüz ciddiyetin kimse farkında değil.Uygulama biraz yol aldıkça müdürlükler aleyhine şikayet patlaması yaşanacağı da düşünüyorum.3 gün içinde yerine getirilmeyen haciz taleplerine bugüne kadar karşılıklı iyinetle göz yumanların Uyap ile birlikte bundan vazgeçeceklerine eminim.Dahasını yaşadıkça göreceğiz.Ayrıca bugüne kadar taleplerimiz ile birlikte hazırladığımız tüm müzekkerelerden de vazgeçme yolundayız.Madem iş uzuyor,bende bugüne kadar icra dairesinin yapması gereken işlemlerin hiçbirini yapmıyorum buyrun halletsinler mantığı dolaşmaya başladı.Herkes birşeylere tepkili.
Yine yeni uygulamalar ile birlikte PUL masrafı olarak Uyaptan ödenen ücretlerimiz hesaplarımıza geri geliyor.İcra dairesinin gerekçesi mantıklı ve hak verilir türden.Pul masrafını Bankadan çekmesi ve para ile pul alarak işlem yapması gerekecek.3 TL. pul için bankaya memur görevlendirecek.Talebimizi uyaptan gönderip,talebin pul masrafını fiziken icraya götürmemiz gerekiyor yani.peki ne anlamı kaldı Uyap pratikliğinin yada sözde kazandırdığı zamanın??
VELHASIL ortada , gerek İcra dairelerinin haklı serzenişlerine,gerekse de Avukatların sıkıntılarına çözüm olabilecek tek bir uygulama olmadığı gibi yeni düzenlemeler de sadece karışıklığa sebep oluyor

Tebrikler güzel bi özet olmuş keşke herkes sizin gibi hem avukatların açısından hemde icra daireleri açısından olaylara bakabilse...
Old 22-01-2013, 11:22   #50
detay82

 
Varsayılan

Sanırım sorun, biraz da sistemden kaynaklı,

Uyap sorgulamaları ve hizmetleri tamamen ücretsiz olsa hiç bir mesele kalmayacak.

Düşünebiliyor musunuz uyap üzerinden mazeret göndermek dahi ücrete tabi.

Hele ki, malum operatörlerin uyap sms hizmetlerinin pahalılığından bahsetmeye dahi gerek yok.

Yargıtay'ın üç ay sonra görüşünden dönmesi belki de döndürülmesi oldukça manidar.

İcra dosyalarındaki sorgulamaların önünün kesilmesinin mantığını sanırım K. Marx'ın sözüyle açıklamak mümkün;

"Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser."

Saygılarımla.
Old 01-02-2013, 11:53   #51
KIZILKAYA AVUKATLIK

 
Varsayılan

İcra Müdürlüğü'nün "borçlunun mal varlığını sorgulamak gibi bir görevinin olmadığını düşünmesi" İİK.nın ruhuna aykırıdır. Burada İcra Müdür ve Memurlarının açık bir göevi ihmal eylemi içerisnde olduğunu düşünyorum. Bu bakış ne hukuk ne de mantık ile izah edilemez. İcra iflas Kanunu bu konuda İcra görevlilerine tartışmasız bir görev vermiştir.

Yok efendim avukat bu bilgileri internet oramında görür, protokol var vs. bunların hepsi maalesef yasadan ve hukuk mantığından yoksun bahanelerdir. Bu bakış hiçbir şekilde tasvip edilemez. Bu ve benzer kanaatteki icra dairesi görevlilerinin bu görevi daha fazla sürdürmemeleri gerekir. Zira, bu bakış açısı ile alacaklılara zarar verme dışında bir görev ifa etmediklerini düşünyorum. Yasanın uygulanmasını sulandırdıkları açıkça ortadadır. Bu sulandırma, maalesef toplumdaki sosyal ve ekonomik dengeyi bozmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Yarın, bu dengenin bozulmasından toplumda oluşacak tahribatı acaba bu şekilde düşünen arkadaşların düzeltme imkan ve gücü var mıdır? Herkese biraz olsun sorumluluk diyorum! Bunun başka bir çıkışı da yoktur.

Bu yasa dışı düşünceye Mahkemelerin ve Yargıtay'ın müsaade etmemesi gerekir. zira, icra dairelerinde meydana gelen hatalı işlemlerin düzeltilmesi gereken merciler Mahkemeler ve nihayetinde Yatgıtay'dır. Aksi halde, özetle bu şekilde icra dairelerinde iş yapılmasından kaçınılması veya görevin ihmal edilmesi neticesinde icra dairelerine gerek kalmayacaktır. Bu da, sosyal dengenin korunması için bu görevi başka birimlere devretmek neticesine götürür.

Hal böyle olunca, Sayın Adalet Bakanlığı'nın bu duruma acil olarak el atıp bir çözüm üretmesi gerekir. Madem, icra müdürlüğü bu sorgulamaları yapmak istemiyor, o halde ivedi bir şekilde bütün sorgulamalar avukatların ve vatandaşların yetkisine açılsın. Hadi buyrun, bir vatandaş diğer bir vatandaşın bilgilerini hangi gerekçe ile sorgulayacak? Avukatsız icra takibi açan vatandaşların takiplerini nasıl sonuçlandıracaksınız? UYAP'ı kullanmayan bir avukatın dosyasını nasıl sonuçlandıracaksınız? Her avukatın UYAP'ı kullanma zorunluluğu hangi yasanın hangi maddesinde yazılıdır? Pekala, zorunlu hale getirdiniz, avukatlara açılan sorgulamalar ne zaman tamam olacak ve bihakkın çalışacak?

Şayet, bu durum böyle işleyecekse, benim düşüncem icra görevlilerine ihtiyaç kalmadığı ya da icra dairelerinin artık işlevini yerine getirmediği yönündedir. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Anayasamızın 141/son fıkrasının bazı icra dairelerinde sorgulama yapmama gerekçesi olarak zikrettiği görülmektedir. Ancak, 141/son fıkranın lafzı ve ruhu tam aksi yöndedir.

Bütün yargı camiasına ve Sayın Adalet Bakanlığı'na seslenmek istiyorum: Kanunu bu şekilde sulandırmak hiç kimseye bir fayda getirmez. aksine bütün toplum bu durumdan zarar görür. Bunun unutmamak lazım. Sayın Adalet Bakanlığı'nın bu işe acil şekilde müdahale etmesini iyimser bir dilek olarak belirtmek istiyorum.
Old 03-02-2013, 16:13   #52
Hasan.Sabbah

 
Varsayılan

Bir de İşlerini avukat aracılığı olmadan takip ettirenler var.Onların Avukat Portalı olmadığına göre sorgulamaları icra müdülükleri yapacak demektir. vatandaşa da mı ben " sgk,tapu ya da trafk memuru muyum" diyemeyeceğine göre avukatlara karşı bir haksızlık olmayacak mı ? nerede kaldı eşitlik ? Alacaklı vekili para ödemek zorunda mı ?
Old 03-02-2013, 16:23   #53
Hasan.Sabbah

 
Varsayılan

Adana'da da benzer bir durum söz konusu maalesef. Bence ya bu gereksiz uygulama son bulur ya da sorgular ücretsiz bir şekilde devam eder.İcra Müdürlükleri arasında uygulama birliği denen bir şey yok maalesef..
Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İhaleden Yasaklanma ALAMUT Meslektaşların Soruları 11 15-04-2013 08:19
hatay- dortyol ve kozan icra dairelerinde 100. madde bilgisi gencer satılmış Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 07-12-2010 10:28
icra dairelerinde vatandaşların yaşadıkları THXT Hukuk Sohbetleri 7 10-12-2008 14:01
İnternet Sitesi üyeliği - Ödeme - Siteden Yasaklanma - Site Profilindeki Yönetim Notu Av.H.AtılAyaydın Meslektaşların Soruları 4 22-05-2008 17:25
Üsküdar ve Eyüp icra Dairelerinde Uyap'a geçiş nedeniyle işlem yapılmıyor Av.Ayse E. Hukuk Haberleri 2 04-06-2007 09:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06414104 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.