Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Banka kredi masraf iadeleri...

Yanıt
Old 26-09-2012, 20:25   #1
AVUKATORDU

 
Varsayılan Banka kredi masraf iadeleri...

Merhabalar...
Hepimizin bu aralar sıklıkla karşılaştığı bir başlık açıyorum. Ve meslektaşların bu konuda ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaşmalarını özellikle rica ediyorum.

Bankaların kullandırdıkları kredilerin masraf iadeleri hakkında gerek hakem heyetleri, gerekse mahkemeler; sözleşmenin içeriğini özellikle dikkate alıyor. Malumunuz olduğu üzere her bir bankanın kredi sözleşme metinleri matbu ve birbirinden farklı...
Dolayısıyla her banka için çıkan karar da farklılık arz etmiş oluyor. Bu değerlendirmeler ışığında Hangi banka hakkında hangi mahkeme ne karar verdi; bunu ve bu konudaki düşüncelerini meslektaşların paylaşmalarını rica ediyorum...
Old 27-09-2012, 09:37   #2
emi_shn

 
Varsayılan

Ben de Halkbankasına dava açma aşamasındayım,hakem heyeti lehimize karar verdi .Bağlayıcı olmadığı için dava açacağım,bankadan belgeleri isteyeceğim bugün,kredi sözleşmesini inceleyemedim daha ama ilerleyen günlerde sonucu unutmazsam burada bildiririm.
Araştırdığım kararlara göre birinde Ziraat Bankasından alınan kredi ile ilgili hakem heyetine gidilmiş,erken ödemeye hak kazanılmamış ancak komisyon ve masraf adı altında ödenen bedelin iadesine karar verilmiş.Gerekçe olarak da sözleşmede dosya masrafı adı altında herhangi bir ödeme yapılacağına dair bir hükmün olmaması gösterilmiş.Bu karar da onanmış Yargıtayda .
Elimdeki başka bir kararda ise erken ödeme ücretinin ve ödeme planı değişiklik ücretinin iadesine karar verilmiş ancak hangi banka olduğunu bilemiyorum.
Benim müvekkilimden de Halkbankası tarafından kredisini kapatmak istediğinde hem erken kapama ücreti hem de ne olduğu belli olmayan vadeden önce kapama ücreti alınmış aynı gün.Ayrıca ipotek fek ücreti alınmış.Öncesinde de iki kez yapılandırma yapılmış ve masraf olarak çeşitli bedeller alınmış .Dediğim gibi sözleşmeyi ve alınan masrafları inceleyeceğim .
Old 27-09-2012, 09:55   #3
olgu

 
Varsayılan

Sadece sözleşmeye göre değil, hakime göre de değişmekte,
banka vekili olarak açtığımız bir hakem heyeti kararına itiraz davasında, hakim dosyası dahi okumamış, duruşmada "ne davasıydı bu" dedi davalı tüketici dosya masrafı deyince " reddine" dedi direk, gerekçeli kararı beklemekteyim.

Diğer tüketici mahkemesi hakimleri alınan ücretin dosya masrafı değil, istihbarat ücreti adı altında makul bir seviyede alındığı bankanın kredinin geri dönüşü hakkında araştırma yapmasının zorunlu olduğunu, bu ücretin alınacağından tüketicinin yazılı onayının alındığından hakem heyeti kararını iptaline karar veriyor.
Old 27-09-2012, 09:58   #4
avtonyukuk

 
Varsayılan

Bu konuda halkımız ne yazık ki medya tarafından çok yanlış yönlendiriliyor.Haberlere baktığımızda haberin başlığı; DOSYA MASRAFLARI İADE EDİLİYOR.Ancak söz konusu habere dayanak olan yargı kararına baktığımızda sözleşmede dosya masrafı adı altında bir hüküm bulunmamasına rağmen böyle bir kesintinin hukuka aykırı olduğu belirtiliyor.
Bu konuda görüşmüş olduğum müvekkillerimin getirmiş olduğu kredi sözleşmelerini inceledim.Halkbank,Garanti Bankası, Denizbank 'a ait olan kredi sözleşmelerinde dosya masrafı adı altında bir kalem mevcut.Karşılığında da bu kesintilerin miktarları da yazmakta.Tüketicinin korunması hakkındaki kanuna göre malumunuz bunlar standart sözleşmeler.Md.6 ya göre banka bu maddelerin müzakere edildiğini ispatlamak zorunda.Sözleşmelerin altında ise müvekkillerime el yazısı ile OKUDUM ANLADIM VE MADDELERİ MÜZAKERE ETTİM yazdırılmış.Yani banka kendisince işini sağlama almış.
Sözleşmede miktar olarak yer alan dosya masrafları konusunda henüze net bir yargı kararı yok, en azından araştırmalarıma rağmen ben de bulamadım.Ancak yeniden yapılandırma ücretlerinin iade edildiği biliyorum.En kısa zamanda kararı burada paylaşcam..
Old 27-09-2012, 11:51   #5
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Yargıtay çeşitli kararlarında; kullandırılacak kredi için zorunlu masrafların neler olduğunun bankaca ispat edilmesi,bunların sözleşmede açıkça miktarları ile birlikte yazılmış olması gerektiğini ifade ediyor.
Old 27-09-2012, 16:07   #6
Av.Özlem PEKSÜSLÜ

 
Varsayılan

‘’…Taraflar arasında 05.03.2008 tarihli 2 adet Konut KredisiSözleşmesi düzenlenmiştir.Hemen belirtmek gerekir ki,davalı banka ,sadecekredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir.Krediverilmesi için zorunlu masrafların neler olduğu konusunun ispat yükü ise davalıbankaya aittir.Aksi halde,diğer ücretler ve masraflar başlığı adı altındamaktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıdaaçıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulügerekir.Öyle olunca,mahkeme davalı bankadan bu yönde delileri sorulduktan sonra ,konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için rapor alınması ve hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken...’’(Yargıtay 13.HD 28.11.2011tarihli ve 2011/8679 -17629 E. K. sayılı ilamı)

Sözleşmelerde miktar da yazma ben bu ilamdan bankanın sadece zorunlu masraflarını isteyebileceğini anlıyorum...
Old 27-09-2012, 22:53   #7
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avtonyukuk
Sözleşmelerin altında ise müvekkillerime el yazısı ile OKUDUM ANLADIM VE MADDELERİ MÜZAKERE ETTİM yazdırılmış.Yani banka kendisince işini sağlama almış.

Biliyorsunuz yeni BK geregince bu ibareler de gecersiz artik. Yani uzgunum artik cakal bankalarboyle kolay siyrilamayacak isin icinden.
Old 28-09-2012, 14:35   #8
AVUKATORDU

 
Varsayılan

Saygıdeğer meslektaşlar, benim ricam; bu konuda elinde karar (her aşamadaki olabilir) oan varsa paylaşması.
Old 28-09-2012, 15:48   #9
AV.SERTANn

 
Varsayılan

Eskiden sadece 4077 sayılı Kanununun “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesinde sadece tüketiciler için düzenlenen Genel Ġşlem Şartları, Yeni Kanunda bütün sözleşmeler için düzenlenmiştir.Borçlar Kanununa göre Düzenleyenin Başka Sözleşmelerde de Kullanılmak Üzere Tek Yanlı Olarak Önceden Hazırlayıp Karşı Tarafın Kabulüne Sunduğu Hükümler, Kanun Veya Yetkili Makamlar Tarafından Verilen İzinle Çalışan Kişi Ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenmiş Olsalar da, Aksi Kararlaştırılamayacak Şekilde, Genel Ġşlem Koşulu Sayılacaktır.

"Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmeye dahil olması, sözleşmenin yapılması sırasında karşı tarafa
- açıkça bilgi verilmesine,
- içeriğini öğrenme olanağı sağlanmasına ve
- bu koşulları kabul etmesine
bağlıdır. AKSi HALDE YAZILMAMIŞ SAYILIR."Dr.A.Bumin DOĞRUSÖZ

Alıntı:
Biliyorsunuz yeni BK geregince bu ibareler de gecersiz artik. Yani uzgunum artik cakal bankalarboyle kolay siyrilamayacak isin icinden.
OKUDUM ANLADIM VE MADDELERİ MÜZAKERE ETTİM diyerek imzalamak yetmiyorsa Banka kanunda öngörülen şekilde davrandığını nasıl ispat edilecektir?Tanıklarla,kamera kayıtlarıyla?
Old 28-09-2012, 15:58   #10
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AV.SERTANn
Eskiden sadece 4077 sayılı Kanununun “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesinde sadece tüketiciler için düzenlenen Genel Ġşlem Şartları, Yeni Kanunda bütün sözleşmeler için düzenlenmiştir.Borçlar Kanununa göre Düzenleyenin Başka Sözleşmelerde de Kullanılmak Üzere Tek Yanlı Olarak Önceden Hazırlayıp Karşı Tarafın Kabulüne Sunduğu Hükümler, Kanun Veya Yetkili Makamlar Tarafından Verilen İzinle Çalışan Kişi Ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenmiş Olsalar da, Aksi Kararlaştırılamayacak Şekilde, Genel Ġşlem Koşulu Sayılacaktır.

Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmeye dahil olması, sözleşmenin yapılması sırasında karşı tarafa
- açıkça bilgi verilmesine,
- içeriğini öğrenme olanağı sağlanmasına ve
- bu koşulları kabul etmesine
bağlıdır. AKSi HALDE YAZILMAMIŞ SAYILIR.


OKUDUM ANLADIM VE MADDELERİ MÜZAKERE ETTİM diyerek imzalamak yetmiyorsa Banka kanunda öngörülen şekilde davrandığını nasıl ispat edilecektir?Tanıklarla,kamera kayıtlarıyla?


Yeni Bk'da m.20-25 arasında genel işlem koşulları düzenlenmiştir.

Sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa haklarında açıkça bilgi verip içeriklerini öğrenme imkanı tanıdığını ispatlayamadığı ve karşı tarafın menfaatine aykırı hükümler ile sözleşmenin niteliğine ve özelliğine yabancı olan hükümler yazılmamış sayılacaktır (m.21)

Karşı tarafa inceleme şansı verilerek kabul ettirilmiş olsa da, dürüstlük kuralına aykırı derecede karşı tarafın aleyhine olan hükümler de yazılmamış sayılacaktır.

Bu ifadelerden ben şunu anlıyorum bankaların sözleşmeleri matbudur ve karşı tarafa açıkça bilgi verilmediği de teamülde bilinmektedir. Bu durumda Tüketici Kanununda olduğu gibi tüm bu tür maddelerin geçersiz olacağı görüşündeyim.
Old 28-09-2012, 16:11   #11
avtonyukuk

 
Varsayılan

III. Yorumlanması
MADDE 23- Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır.

Ancak yeni kanunda böyle de bir düzenleme var.Kredi sözleşmesinde de açıkça DOSYA MASRAFI: XXXX Türk Lirası şeklinde bir hüküm var.Yani koşul gayet açık ve net, bu durumda neye dayancaz
Old 28-09-2012, 16:40   #12
olgu

 
Varsayılan

Bu konuya kanun koyucunun el atmasi lazim maduriyetleri onlemek icin ancak bence devlet bu durumdan oldukca memnun,

Banka bu kalemleri tuketiciden aliyor bankadan bunun vergisini kesiyor, sonra olay yargiya intikal edince bu seferde harcini aliyor.
Old 28-09-2012, 20:07   #13
Mesut AVCI

 
Varsayılan

Tüketici Hakem Heyetine yönlendirdiğim müvekkilin konut kredisi yapılandırma sırasında alınan ERKEN ÖDEME CEZASI, KOMİİSYON VE DİĞER ÜCRETLER ADI ALTINDA alınan ücretlerin iadesi için 940,00 TL bedelli başvuru yaptık fakat icra kabiliyeti olmadığı için icraya veremedik zaten akabinde davalı banka süresi içerisnde dava açtı ve bizde müdahil olduk dava reddedildi yani kazandık, hakem heyeti kararını ise pazartesi icra yolu ile bankadan bedelin tahsilini istiyorum;

- Ayrıca 1,161 TL bedelden fazla olan açtığım iki davadan da birinde 4. celsedeyiz ve davalı banka ancak 3. celse de konut sözleşmesini gönderebildi diğeri ise henüz ilk duruşmasına devam ediliyor, bir gelişme olursa paylaşabilirim. Hakem heyeti kararını da isteyenler için gönderebilrim. Saygılarımla Av. Mesut AVCI
Old 28-09-2012, 22:33   #14
AVUKATORDU

 
Varsayılan

Sayin avci
hakem heyeti kararini ve mahkeme kararini istoyorum. Rica etsem yayinlar misiniz
Old 30-09-2012, 22:20   #15
halilerdemir

 
Varsayılan

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI
DOSYA NO : 2009-154912
KARAR TARİHİ VE NO : 26/01/2010-22
RAPORTÖR : ____ HAKEM HEYETİ KARARI
KETİCİ : ____
SATICI: _____ BANKASI A.Ş.
ŞİKAYET TARİHİ : 10/12/2009 UYUŞMAZLIK BEDELİ : 2.580,62 TL
ŞİKAYET KONUSU :
Tüketici, ____ Bankasından 2008 yılının Nisan ayında konut kredisi çektiğini, kendisinden komisyon ve dosya masrafı altında 1.710,00 TL para kesildiğini, daha sonra krediyi kapatmak için gittiğinde ise %2 ye karşılık 870,00 TL ceza olarak kapatma parası alındığını, alınan paraların yasal olmadığını ifade ederek dosya masrafı, komisyon ve kapatma parası adı altında toplam 2.580,62 TL’nin iade edilmesi talebinde bulunmaktadır.
SAVUNMANIN ÖZETİ :
Şikayet konusu ile ilgili bankadan 17/12/2009 tarih ve 3572 sayılı yazımızla savunma istenmiş olup, gelen cevap yazısında sözleşmenin 10 uncu maddesine göre erken ödenen meblağın %2 si tutarında masraf alınacağı bildirilmiştir. Aynı sözleşmenin 6 ncı maddesinde de “müşteri ve kefillerin bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için bankaca belirlenecek her türlü ücret ve masraf ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.” ibaresi mevcuttur.
Tüketici ile sağlayıcı arasında düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı, matbu bir sözleşme imzalanmış ise sözleşmede bulunan her şartın tüketiciler açısından bağlayıcı bir yönü bulunup bulunmadığı hususu önem arz etmektedir. Dosya üzerinden yapılan incelemede;
Tüketici ile banka arasında imzalanan Sabit Faizli Konut Finansmanı sözleşmesinin bulunduğu ve bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde erken ödenen meblağın %2 si tutarında erken ödeme ücretini nakden veya hesaben defaten ödeyecekleri belirtilmektedir.
4077 sayılı Kanuna 10/B maddesini ekleyen 5582 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesine göre Konut Finansmanı Kredilerinde erken ödemede gerekli yasal indirimler yapıldıktan sonra en fazla %2 erken ödeme bedeli alınmasına müsaade ettiğinden bankanın erken ödeme bedeli olarak 870,62 TL almasında yasaya aykırı bir durum görülmediğinden tüketicinin talebinin reddi gerekmiştir.
Dosya ve komisyon masrafına gelince;
Tüketici ile yapılan sözleşmenin 6 ncı maddesinde matbu olarak yazılmış tüketicinin “bankaca belirlenecek ücret ve masrafı ödeyeceği” ibaresi mevcuttur. Ancak aynı maddede (…) katkı payı/peşin komisyon alınması ile ilgili boş bırakılan (tüketiciyle müzakere edilerek doldurulması gereken) bölüm doldurulmamış dolayısıyla tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilmiş, bankada bu durumu tüketici aleyhine kullanmıştır.
4077 sayılı Tüketici Yasasının 6 ncı maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir. Bu maddeye göre;
-Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. (…)
Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.”
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun açıkça bu tür sözleşmelerde haksız şart olarak kabul edilebilecek hususların tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir. Konu ile ilgili yükümlülük sağlayıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu iddia ve ispat edememiş, yasal dayanak gösterilmemiş ve banka tarafından belirlenen komisyon ücretini ve dosya masrafını gösterir makbuzlar eklenmiştir. Bu nedenle, sağlayıcının mezkur şartı tüketici ile müzakere etmediğinin kabulü gerekmiştir. Uyuşmazlık konusu tüketiciye parasal bir yükümlülük yüklediğine göre tüketici aleyhine dengesizliğe neden olduğu açıktır. Buna göre “komisyon ücreti ve dosya masrafına” ilişkin şartın haksız şart olduğu ve bu şartında tüketiciyi bağlamadığı görüş ve kanaatine varılmış, 1.710,00 TL bedel olan tüketici talebinin kabulü gerekmiştir. Bu durumda bankanın komisyon ve dosya masrafı talebini (yasal düzenleme veya sözleşmeye bağlı olarak) tüketiciden talep ve tahsil etmesi yasal olmayıp, aşağıdaki hüküm cihetine gidilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarıda izah edilen inceleme ve gerekçeyle;
- Tüketicinin %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedel iadesi talebinin reddine,
- Tüketiciden komisyon ve dosya masrafı adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin sağlayıcı tarafından tüketiciye iade edilmesine,
- Bu talebin karşılanmamsı durumunda 4077 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince İcra İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına,
Tarafların bu karara kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde her türlü resim ve harçtan muaf olarak Tüketici Mahkemesine (Asliye Hukuk) itiraz hakları açık olmak kaydıyla toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 26/01/2010
Başkan Üye Üye Üye Üye
İSPARTA 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2010/48 KARAR NO : 2010/118
DAVACI : ____ BANKASI
DAVA :Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ : 23/02/2010 KARAR TARİHİ : 10/06/2010
Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasını yapılan açık yargılamasının sonunda,
A- TALEP: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta ____ Bankası Şube Müdürlüğünden 22.04.2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak % 30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarını bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye _____ Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekspertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı kararı ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.
B-CEVAP: Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C-KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.
D-DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Dava, davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.
Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli olarak % 1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık sözkonusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 26/01/2010 tarihli 2009/15412-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 26/01/2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine, 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.
Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredi sözleşmesinin 2 nci maddesince müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup, dosya masrafı adı alında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
E- HÜKÜM : Yukarda açıklandığı üzere:
1- Davanın REDDİNE,
2- Harç alınmasına yer olmadığına,
3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 10/06/20/10

YARGITAY 13.Hukuk Dairesi ESAS NO : 2010/11726
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Isparta 1.Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
TARİHİ : 10/06/2010NUMARASI : 2010/48-2010/118
DAVACI : ____ Bankası vekili Av._____
DAVALI : _____
Taraflar arasındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 01-10-2012, 09:01   #16
uzer5613

 
Varsayılan

T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2010/858
KARAR NO : 2011/309
HAKİM : ...........
KATİP : .............
DAVACI : ..............
VEKİLİ : .....................
DAVALI VEKİLLERİ : ......
DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ: 20/08/2010
KARAR TARİHİ : 14/04/2011
KARAR YAZMA TARİHİ : 18/04/2011
Yapılan yargılama sonucunda;
İDDİA_________ Davacı, dava dilekçesinde ve davacı vekili beyanlarında: Davalı banka müşterisi olduğunu,
27/09/2007 tarihinde 60 ay vade ile 130.000,00 TL Konut Kredisi kullandığını, kredi faiz oranlarının düşüşünden
yararlanmak üzere kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi üzerine bankanın %2 erken ödeme ücreti
1.545,00-TL ve ödeme planı değişiklik ücreti 386.00-TL olmak üzere 1.930,00-TL aldığını, bu paranın iadesi
için Ankara Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine müracaat ettiğini, Hakem Heyetinin 09.08.2010 tarih ve 10
sayılı karan ile talebini reddettiğini, verilen kararın haksız olduğunu, bankanın haksız şekilde tahsil ettiği
1.930,00 TL bedelin iadesi gerektiğini belirterek Hakem Heyeti kararının iptaline ve ödenen 1.930,00-TL'nin
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
SAVUNMA___Davalı taraf vekili savunmalarında, açılan davanın haksız olduğunu, banka uygulamasının
sözleşme ve davacının taahhüdüne uyarak yapıldığını, erken ödeme nedeniyle masraf ve komisyon alınmasının
yasaya uygun olduğunu, açılan davanın yersiz olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
YARGILAMA GEREKÇESİ ; Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali ve Kredi yapılandırması
için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkindir. (4077 s.K.m 1, 2,3,10,10/B, 23,30) Ankara İl Tüketici Sorunları
Hakem Heyeti karan, Konut Kredisi Sözleşmesi, hesap özeti, ödeme planı, ödemeye ilişkin dekont örneği,
bilirkişi raporu ve diğer belgeler dosyada mevcuttur. Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının
09/08/2010 tarih ve 10 sayılı karan ile 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 10/B maddesi gereği
tüketicinin 1.930,00-TL yapılandırma ücretine ilişkin talebinin reddine karar vermiştir. Bir mal veya hizmeti
ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler tüketicidir (4077
s.K.m.3/e). Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal
sunan gerçek veya kamu tüzel kişileri de satıcı sayılır(4077 s.K.m.3 g). Mal veya hizmet piyasalarında tüketici
ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır (4077 s.K.m.3/h). Mevcut
davada taraflar arasın da kj Hukuki ilişki kredisi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda
tüketici mahkemeleri görevlidir.(4077s.K.m.lO, 10/B.l 1.23. 30)
Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu hallerde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri de görevlidir. Ancak dava
değeri itibarı ile verecekleri kararlar 4077 sayılı Kanun 22/5 madde uyarınca ilam hükmünde veya delil
mahiyetinde olacaktır. Konut kredisi sözleşmesi, ödeme planı, yapılandırma sırasında alman komisyon ve masraf
miktarı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık alman tüketici kredisi nedeniyle faizlerdeki
düşme nedeniyle banka tarafından yapılan yapılandırma işleminde masraf ve komisyon istenip istenemeyeceği
konusundadır. 4077 s.K. 6 maddesinde yapılan düzenlemeye göre, satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere
etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi
niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart
sayılır. Buna göre sözleşmedeki bir hükmün haksız şart olarak değerlendirilebilmesi ipin; 1) Satıcı tarafından
müzakere edilmeden sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş olması. 2) Tarafların hak ve yükümlülüklerinde
tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturması, 3) Bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir. Taraflar
arasında tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir veya birkaç hükmün haksız şartın kabulü için
yukarıda belirtilen bu şartların tamamının aynı anda bulunması zorunludur. Sözleşme incelendiğinde, kredi kartı
ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve hesap işletim ücretine ilişkin hükmün banka tarafından tek taraflı olarak
sözleşmeye konulduğu, bu durumun tüketici ile müzakere edilmediği, aksine bir iddianın bulunmadığı, sözleşme
de bu konuda hüküm olmadığı, bu düzenlemenin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet verdiği anlaşıldığından
bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. (Aynı görüşte 13 H.D. 03/03/2008, 2007/11236 E.,
2008/2982 sayılı kararı.) Konut Kredi Sözleşmesinin incelenmesinde: 27.09.2007 tarihinde davacının aylık 1,28
faizle, 60 ay vadeli 130.000.00-TL konut kredisi kullandığı, aylık 3.117,00-TL taksit ödemesi kararlaştırıldığı
anlaşılmıştır. Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bilirkişi kurulu raporlarında: Taraflar arasında
27/092007 tarihli Konut Kredi sözleşmesi imzalandığını, aylık 1.28 faiz, 60 ay vade 130.000,00-TL kredi
kullanıldığını, taksit miktarının 3.117,00-TL olduğunu, 30 aylık ödemeden sonra faiz oranının %Ö,89 oranına
indirilerek ödeme konusunda tarafların anlaştıklarını, faiz oranının sabit olarak belirlendiğim, konut finansman
kuruluşu tarafından erken ödeme ücreti talep edilebileceğini, banka uygulamasının yerinde olduğunu
bildirmişlerdir. Bilirkişi raporu, dosya kapsamı ve delil durumuna uygun bulunmuş olup, teknik
değerlendirmeleri mahkememizce kabul edilmiş ancak, hukuki nitelendirmeye yönelik sonuç bölümüne itibar
edilmemiştir. 4077 s.K.m. 10/B maddesinin 14.fıkra hükmüne göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi
halinde bir veya birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansman kurulu erken ödeme
ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti %2 oranını geçemez. Kredi taksitlerinin vadesinden önce erken
ödenmesi ya da borcun tümüyle ödenmesi halinde banka %2 oranını aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti talep
edebilir. Bankanın bu oranı azami miktarda kullanabilmesi için bunun haklı gerekçesini tüketiciye bildirmesi
zorunludur. Mevcut olayda erken ödeme olduğu kabul edilemez. Yapılan işlem piyasada faiz oranlarının düşüşü
ile birlikte bankalar arasındaki rekabet ile birlikte bankaların faiz oranında kendiliğinden ve talep üzerine
yaptıkları indirimlerdir. Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan
sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest
piyasa koşulları nazara alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha
uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir
uygulama geliştirdikleri görülmektedir. Tüketici Kanununun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi
bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi verdiklerinde masraf komisyon. Ve
eğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu
tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün
olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları ücretlerle faiz
oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir. Somut
olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi
insiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak
üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç
yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden
ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı,
bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma
talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun
olmadığı, aksi halin haksız şan niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın insiyatifinde olduğu, bu
işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından,
davanın kabulüne, hakem heyet kararının iptaline, dava konusu 1.930,00 TL nin davalıdan tahsilime, davacı
tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.
Anlatılan nedenlerle.
HÜKÜM
1-Davanın KABULÜNE,
2-Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 09.03.2010 tarih ve 30 sayılı kararının İPTALİNE,
3- Dava konusu 1.930,00-TL'nin davalıdan TAHSİLİNE, davacı tarafa ÖDENMESİN E, 4-Davacı taraf
kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T uyarınca 550 TL ücreti vekaletin davalıdan
alınarak davacı tarafa verilmesine.
5-Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 10,00 TL dava açma, 12,00 TL P.P., 300,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere
toplam 322,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
6- Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
7-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 18,40 TL başvuru ve 114,64 TL nispi karar ve ilam harcı olmak
üzere toplam 133,04 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,
Dair, davacı vekili ile davalı vekili yüzlerine karşı, gerekçeli karar tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz yolu
açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 14.04.2011
T.C YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/9823
KARAR NO : 2011/19204
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Ankara 7. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ : 14/04/2011
NUMARASI : 2010/858-2011/309
DAVACI : …. vekili avukat …
DAVALI : …bank A.Ş. vekili avukat …..
Taraflar arasındaki tüketicinin hakem kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı
nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz
edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin
takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve
yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 15.12.201.1 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
A. Al kan M,A.Esmer R.Ünal Cİlgün A.S.Erkuş
Old 01-10-2012, 09:22   #17
emi_shn

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AVUKATORDU
Saygıdeğer meslektaşlar, benim ricam; bu konuda elinde karar (her aşamadaki olabilir) oan varsa paylaşması.
sayın meslektaşlarım belirttiğim gibi Halkbankasından müvekkilin çektiği kredi ile ilgili belgeleri istedim,hesap araştırma ücreti olarak 250 TL istediler!Bankaların bir uygulaması daha çıktı,bana kalırsa bu tarz davaları önlemek için düşünülmüş birşey.Yani vatandaş mesela 500 TL için hakem heyetine başvuracak 250 TL vermek istemeyebilir.
Neyse aşağıdaki Yargıtay kararları işinize yarar umarım.
T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/9823
Karar: 2011/19204
Karar Tarihi: 15.12.2011
 
HAKEM HEYET
İ KARARININ İPTALİ VE KREDİ YAPILANDIRMASI İÇİN ÖDENEN BEDELİN TAHSİLİ İSTEMİ - BORÇ YAPILANDIRMASINI KABUL EDEN BANKA - ERKEN ÖDEME KOMİSYONU VE PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ADI ALTINDA YENİDEN ÜCRET TALEP EDİLMESİNİN USUL VE YASAYA AYKIRILIĞI
ÖZET: Bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır. Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şart niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne, hakem heyet kararının iptaline, dava konusu …..TL.’nin davalıdan tahsilime, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.
(4077 S. K. m. 1, 2, 3, 6, 10, 10/B, 22, 23, 30) (13.HD. 03.03.2008 T. 2007/11236 E. 2008/2982 K.)
Taraflar aras
ındaki tüketicinin hakem kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 15.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
 
NOT: KONUNUN ÖNEMİ GEREĞİ YEREL MAHKEME KARARINA AŞAĞIDA YER VERİYORUZ.
 
T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Esas No: 2010/858
Karar No: 2011/309
Dava Tarihi: 20/08/2010
Karar Tarihi: 14.04.2011
Yapılan yargılama sonucunda;
İddia: Davacı, dava dilekçesinde ve davacı vekili beyanlarında: Davalı banka müşterisi olduğunu, 27/09/2007 tarihinde 60 ay vade ile 130.000,00 TL Konut Kredisi kullandığını, kredi faiz oranlarının düşüşünden yararlanmak üzere kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi üzerine bankanın % 2 erken ödeme ücreti 1.545,00-TL ve ödeme planı değişiklik ücreti 386.00-TL olmak üzere 1.930,00-TL aldığını, bu paranın iadesi için Ankara Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti
’ne müracaat ettiğini, Hakem Heyeti’nin 09.08.2010 tarih ve 10 sayılı kararı ile talebini reddettiğini, verilen kararın haksız olduğunu, bankanın haksız şekilde tahsil ettiği 1.930,00 TL bedelin iadesi gerektiğini belirterek Hakem Heyeti kararının iptaline ve ödenen 1.930,00-TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Savunma: Davalı taraf vekili savunmalarında, açılan davanın haksız olduğunu, banka uygulamasının sözleşme ve davacının taahhüdüne uyarak yapıldığını, erken ödeme nedeniyle masraf ve komisyon alınmasının yasaya uygun olduğunu, açılan davanın yersiz olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
YARGILAMA GEREKÇESİ
Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali ve Kredi yapılandırması için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkindir. (4077 S. K. m 1, 2, 3, 10, 10/B, 23, 30)
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı, konut kredisi sözleşmesi, hesap özeti, ödeme planı, ödemeye ilişkin dekont örneği, bilirkişi raporu ve diğer belgeler dosyada mevcuttur.
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı
’nın 09/08/2010 tarih ve 10 sayılı kararı ile 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun’un 10/B maddesi gereği tüketicinin 1.930,00 TL. yapılandırma ücretine ilişkin talebinin reddine karar vermiştir.
Bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler tüketicidir. (4077 S. K. m. 3/e) Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya kamu tüzel kişileri de satıcı sayılır. (4077 S. K. m. 3/g)
Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır. (4077 S. K. m. 3/h) Mevcut davada taraflar arasın da ki hukuki ilişki kredisi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir. (4077 S. K. m. 10, 10/B, 23. 30)
Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu hallerde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri de görevlidir. Ancak dava değeri itibarı ile verecekleri kararlar 4077 sayılı Kanun 22/5 madde uyarınca ilam hükmünde veya delil mahiyetinde olacaktır.
Konut kredisi sözleşmesi, ödeme planı, yapılandırma sırasında alman komisyon ve masraf miktarı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık alman tüketici kredisi nedeniyle faizlerdeki düşme nedeniyle banka tarafından yapılan yapılandırma işleminde masraf ve komisyon istenip istenemeyeceği konusundadır.
4077 S. K. 6. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır. Buna göre sözleşmedeki bir hükmün haksız şart olarak değerlendirilebilmesi ipin; 1) Satıcı tarafından müzakere edilmeden sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş olması. 2) Tarafların hak ve yükümlülüklerinde tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturması, 3) Bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir.
Taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir veya birkaç hükmün haksız şartın kabulü için yukarıda belirtilen bu şartların tamamının aynı anda bulunması zorunludur. Sözleşme incelendiğinde, kredi kartı ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve hesap işletim ücretine ilişkin hükmün banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konulduğu, bu durumun tüketici ile müzakere edilmediği, aksine bir iddianın bulunmadığı, sözleşme de bu konuda hüküm olmadığı, bu düzenlemenin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. (Aynı görüşte 13 H.D. 03/03/2008, 2007/11236 E. 2008/2982 sayılı kararı.)
Konut Kredi Sözleşmesinin incelenmesinde: 27.09.2007 tarihinde davacının aylık 1,28 faizle, 60 ay vadeli 130.000.00-TL konut kredisi kullandığı, aylık 3.117,00-TL taksit ödemesi kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.
Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bilirkişi kurulu raporlarında: Taraflar arasında 27/092007 tarihli Konut Kredi sözleşmesi imzalandığını, aylık 1.28 faiz, 60 ay vade 130.000,00-TL kredi kullanıldığını, taksit miktarının 3.117,00 TL. olduğunu, 30 aylık ödemeden sonra faiz oranının % 0,89 oranına indirilerek ödeme konusunda tarafların anlaştıklarını, faiz oranının sabit olarak belirlendiğim, konut finansman kuruluşu tarafından erken ödeme ücreti talep edilebileceğini, banka uygulamasının yerinde olduğunu bildirmişlerdir.
Bilirkişi raporu, dosya kapsamı ve delil durumuna uygun bulunmuş olup, teknik değerlendirmeleri mahkememizce kabul edilmiş ancak, hukuki nitelendirmeye yönelik sonuç bölümüne itibar edilmemiştir.
4077 S. K. m. 10/B maddesinin 14. fıkra hükmüne göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde bir veya birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansman kurulu erken ödeme ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti % 2 oranını geçemez. Kredi taksitlerinin vadesinden önce erken ödenmesi ya da borcun tümüyle ödenmesi halinde banka % 2 oranını aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti talep edebilir. Bankanın bu oranı azami miktarda kullanabilmesi için bunun haklı gerekçesini tüketiciye bildirmesi zorunludur. Mevcut olayda erken ödeme olduğu kabul edilemez. Yapılan işlem piyasada faiz oranlarının düşüşü ile birlikte bankalar arasındaki rekabet ile birlikte bankaların faiz oranında kendiliğinden ve talep üzerine yaptıkları indirimlerdir.
Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest piyasa koşulları nazara alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir uygulama geliştirdikleri görülmektedir.
Tüketici Kanunu
’nun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi verdiklerinde masraf komisyon ve diğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir.
Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şan niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın inisiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne, hakem heyet kararının iptaline, dava konusu 1.930,00 TL.
’nin davalıdan tahsilime, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.
Anlatılan nedenlerle.
HÜKÜM: 1-) Davanın KABULÜNE,
2-) Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
’nin 09.03.2010 tarih ve 30 sayılı kararının İPTALİNE,
3-) Dava konusu 1.930,00-TL'nin davalıdan TAHSİLİNE, davacı tarafa ÖDENMESİN E,
4-) Davacı taraf kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T. uyarınca 550 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
5-) Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 10,00 TL. dava açma, 12,00 TL. P.P., 300,00 TL. bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 322,00 TL. yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
6-) Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
7-) Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 18,40 TL. başvuru ve 114,64 TL. nispi karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 133,04 TL. harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,
dair, davacı vekili ile davalı vekili yüzlerine karşı, gerekçeli karar tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.


T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/11726
Karar: 2011/1870
Karar Tarihi: 10.02.2011
 
HAKEM KURULU KARARINA
İTİRAZ DAVASI - SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ - SÖZLEŞMEDE DOSYA MASRAFI ADI ALTINDA TÜKETİCİDEN HERHANGİ BİR MASRAF ALINACAĞINA DAİR HÜKÜM BULUNMAMASI - PARANIN TÜKETİCİYE İADESİ
ÖZET: Taraflar arasında imzalanan konut kredisi sözleşmesinde müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup dosya masrafı adı altında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre tüketici sorunları hakem heyetinin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
(4077 S. K. m. 10, 10/B)
Dava ve Karar: Taraflar aras
ındaki hakem kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Sonuç: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde görülmemesine göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 10.02.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.
NOT: KONUNUN ÖNEMİ NEDENİYLE YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.
 
T.C.
ISPARTA
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO: 2010/48
KARAR NO: 2010/118
DAVA: Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ: 23/02/2010
KARAR TARİHİ: 10/06/2010
Mahkememizde görülmekte bulunan Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
TALEP: Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının müvekkili Isparta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğünden 22/04/2008 tarihinde 60 ay vadeli olarak %1,30 faiz oranı üzerinden kullanmış olduğu 57.000,00 TL limitli konut kredisi sözleşmesi imzaladıklarım bu kredinin davalı tarafından 25/11/2009 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası Eğirdir Şubesine refinansman edilerek kapatıldığını davalı kredi kullanımı esnasında alınan komisyon ekpertiz ücreti, hayat sigortası, DASK ve konut sigorta bedelleri ile kapama esnasında alınan %2 erken kapama cezasının iade edilmesi için Isparta Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına dilekçe verdiğini hakem heyeti başkanlığının 26/01/2010 tarih 22 sayılı karan ile davalının %2 erken ödeme tutarı olan 870,00 TL bedelin iadesi talebinin reddine, tüketiciden komisyon ve masraf adı altında alınan 1.710,00 TL bedelin ise davalıya iadesine karar verildiğini bu kararın haksız olduğunu, bu nedenlerle Isparta Tüketici Hakem Heyeti Kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş delillerini bildirmiştir.
B CEVAP: Davalı verdiği cevap dilekçesini tekrar ile açılan davanın yerinde olmadığını davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C- KANITLAR: Bu dosyada kanıt olarak tarafların karşılıklı beyanları, Konut Kredi sözleşmesi, yapılandırma kararı mevcuttur.
D- DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE; Dava davacı vekili tarafından davalı hakkında açılmış olan hakem heyeti kararına itiraz davasından ibaret bulunmaktadır. Davacı davasını kanıtlayamamıştır.
Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirtilip incelenen Ziraat Bankası Isparta Şubesine ait sabit faizli konut finansmanı kredi sözleşmesinde davacı ile davalı bankanın 22/04/2008 tarihinde sözleşme imzalayıp davacıya 60 ay vadeli aylık %1,30 faiz oranlı 57.000,00 TL limitli konut kredi kullandırıldığı konularında taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Tüm dosya kapsamı göz önüne alındığında getirtilip incelenen Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26/01/2010 tarihli 2009/154912-22 sayılı dosyasında davalı tarafından davacı hakkında alınan konut kredisinden kaynaklanan 1.710,00 TL masrafın iadesi için şikayette bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının 26.01.2010 tarihli ve 22 sayılı kararında ise davalının ödediği 1.710,00 TL bedelin kendisine iadesine 870,00 TL bedel iadesi talebinin ise reddine karar verildiği görülmüştür.
Dosya içerisinde bulunan taraflar arasında imzalanan konut kredisi sözleşmesinin 2. maddesinde müşterinin ödeyeceği toplam borç tutarı belirtilmiş olup dosya masrafı adı altında tüketiciden herhangi bir masraf alınacağına dair hüküm bulunmamaktadır. Davacı banka taraflar arasında imzalanan tüketici kredisi sözleşmesinden dosya masrafı adı altında herhangi bir masraf alınması yolunda hüküm bulunmadığı halde tüketiciden 1.710,00 TL dosya masrafı talep ettiği ve bu paranın tüketiciden tahsil edildiği uyuşmazlık konusu değildir. Taraflar arasındaki sözleşmede bu paranın alınmasına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığına göre Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin tüketicinin talebini kabul ederek dosya masrafı adı altında alınan paranın tüketiciye iade etmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu durumda tüketicinin hakem heyeti kararını icra takibine koyarak takip yapmasında da hukuka aykırı bir yönün bulunmadığından davanın reddine karar vermek gerekmiştir.
Hüküm: Yukarıda açıklanıldığı üzere;
1- Davanın REDDİNE,
2- Harç alınmasına yer olmadığına,
3- Yapılan masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair, davacı vekili ile davalının yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/3576
Karar: 2011/10221
Karar Tarihi: 27.06.2011
 
İSTİRDAT DAVASI - BANKA TARAFINDAN DOSYA MASRAFI VE İPOTEK ÜCRETİ ADI ALTINDA ÜCRET TAHSİL EDİLMESİ - KREDİNİN KULLANILMASI İÇİN ZORUNLU MASRAFLARIN NELER OLDUĞUNUN VE MİKTARININ TESPİTİ -HAKSIZ ŞART KAVRAMI - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
ÖZET: Somut olayda, mahkemece, davalı bankadan delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
(2004 S. K. m. 72) (4077 S. K. m. 6, 31) (Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik m. 7)
Dava: Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı, davalı bankadan konut kredisi aldığını, bu esnada dosya masrafı ve ipotek ücreti adı altında 1645 TL ücret tahsil edildiğini, bunların sözleşmede yer alsalar dahi haksız şart olduğunu, hakem heyeti kararı ile bu paranın iadesine karar verildiğini ancak ödeme yapılmadığını belirterek, 1645 TL.nin davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı; davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne, 1.645,00 TL.nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacı eldeki davada, davalı banka tarafından konut kredisi verildiği esnada dosya masrafı ve ipotek ücreti adı altında kendisinden 1645 TL ücret tahsil edildiğini, bunun haksız olarak kendisinden alındığını belirterek bu bedelin davalıdan tahsilini istemiş, davalı ise alınan bedelin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye uygun olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde hükmü getirilmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen 10.02.2010 tarihli Konut Kredisi Sözleşmesinin 6. maddesinde, hükmü mevcuttur. Ancak, bu ücret ve masrafların hangi nedenlerle alınacağına dair sözleşmede ve bilgi formunda açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte belirtilen nedenler ile davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 27.06.2011 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/8679
Karar: 2011/17629
Karar Tarihi: 28.11.2011
 
ALACAK DAVASI - KRED
İ VERİLMESİ İÇİN GEREKEN ZORUNLU MASRAFLARIN NELER OLDUĞU KONUSUNDA İSPAT YÜKÜNÜN DAVALI BANKAYA OLMASI - DİĞER ÜCRET VE MASRAFLAR BAŞLIĞI ALTINDA MAKTUEN BELİRLENEN BİR MİKTARIN TÜKETİCİDEN ALINACAĞINA DAİR HÜKMÜN HAKSIZ ŞART OLMASI
ÖZET: Taraflar arasında iki adet konut kredisi sözleşmesi düzenlenmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için rapor alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile karşılık davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
(6100 S. K. m. 266) (4721 S. K. m. 6) (4077 S. K. m. 6, 7, 31) (Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik m. 7)
Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı, davalı bankanın Bursa Ertuğrulgazi Şubesi
’nden 05.03.2008 tarihinde 71,443.00 TL. konut kredisi ve 4,679.00 TL. konut destek kredisi altında tüketici kredisi kullandığını, 17 ay boyunca ödemelerini düzenli olarak yaptığını ve 18. ayda da borcun tamamını kapattığını, davalı bankanın sözleşmede olmadığı halde hizmet bedeli adı altında 2,250.00 TL, dosya ücreti adı altında 1,125.00 TL, krediyi aynı şehirde bir başka şubeye havale ettiği için havale ücreti adı altında 1,285.00 TL ve zorunlu olmadığı halde hayat sigortası adı altında 1,324.34 TL olmak üzere toplam 5,984.34 TL. tahsil edildiğini, alınan bu paraların iadesi için davalı bankaya başvurmasına rağmen iade edilmediğini, bunun üzerine hakem heyetine şikayette bulunduğunu, Yıldırım Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 12.02.2010 tarih, 119, 120, 121 ve 122 sayılı kararları ile alınan bu paraların iadesine karar verildiğini, kararların davalı bankaya 08.03.2010 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen yerine getirilmediğini belirterek 5,984.34 TL.’nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı; alınan ücretlerin yasalara uygun olduğunu, taraflar arasında imzalanan sözleşmede de alınacak ücret ve masrafların belirtildiğini ve davacının bilgilendirildiğini, davacı tarafından alındığı iddia edilen 1,285.00 TL. havale ücreti adı altındaki masrafın banka kayıtlarında görülmediğini belirterek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, Davanın kısmen kabulü ile; 09.04.2010 tarihi olan dava tarihi itibariyle taraflar arasındaki kredi sözleşmesinden kaynaklanan ve davalı bankaca masraflar adı altında alınan 4,144.48 TL. ana para, 791.38 TL. işlemiş faizi ile birlikte toplam 4,935.86 TL.
’nın davacıya iadesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı eldeki davada, davalı banka tarafından konut kredisi verildiği esnada dosya masrafı, hizmet bedeli, havale ücreti adı altında kendisinden toplam 5,984.34 TL. ücret tahsil edildiğini, bunun haksız olarak kendisinden alındığını belirterek bu bedelin davalıdan tahsilini istemiş, davalı ise alınan bedelin taraflar arasında imzalanan sözleşmeye uygun olduğunu belirterek davanın reddini dilemiştir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve "Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.
6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ... " hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31. maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir.
Taraflar arasında 05.03.2008 tarihli 2 adet konut kredisi sözleşmesi düzenlenmiştir. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunun ve miktarının tespiti için rapor alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde karşılık davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 78,00 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 28.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

Old 03-01-2013, 16:24   #18
Avukatrecep

 
Varsayılan

ARKADAŞLAR BU YARGITAY KARARINI OKUYUN SORULARINIZIN CEVAPLARINI BULACAKSINIZ UMARIM

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/15220

K. 2012/17662

T. 9.7.2012

* BANKANIN TALEP EDEBİLECEĞİ MASRAFLAR (Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Maktuen Belirlenen Bir Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hükmün Haksız Şart Olduğu/Dosya Masrafı)

* DOSYA MASRAFI (Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Maktuen Belirlenen Bir Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hükmün Haksız Şart Olduğu)

* HAKSIZ OLARAK KESİLEN ALACAK (Kredi Kullanıldığı Tarihten İtibaren Yasal Faiziyle Tahsili - Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Bu Konuda İspat Yükünün Davalı Bankaya Ait Olduğu)

* KREDİ YAPILANDIRILMASI SIRASINDA HAKSIZ KESİLEN DOSYA MASRAFI (Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği - Kredinin Kullanılması İçin Zorunlu Masraflarının Neler Olduğunun Bilirkişi Marifetiyle Saptanması Gerektiği)

* HAKSIZ ŞART (Diğer Ücret ve Masraflar Başlığı Altında Maktuen Belirlenen Bir Miktarın Tüketiciden Alınacağına Dair Hüküm - Davalı Banka Sadece Kredinin Verilmesi ve Yapılandırılması İçin Zorunlu Olan Masrafları Tüketiciden İsteyebileceği/Haksız Olarak Kesilen Alacağın Tahsili)

* ZORUNLU MASRAFLAR (Neler Olduğunun Kullanılan Kredi Miktarı Gözetilerek Davalı Bankanın Belirlediği Miktarın Makul Olup Olmadığının Tespiti İçin Bilirkişi Raporu Alınması Gerektiği - Kredi Yapılandırılması Sırasında Haksız Kesilen Dosya Masrafının Tahsili) 1086/m.275 4077/m.6,31

ÖZET : Davacı, davalı bankadan çekmiş olduğu konut kredisi sırasında ve kredinin yapılandırılması sırasında toplam dosya masrafı adı altında haksız olarak kesilen alacağın kredi kullanıldığı tarihten itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı banka, sadece kredinin verilmesi ve yapılandırılması için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi ve kredinin yapılandırılması için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece davalı bankanın davacıya verdiği konut kredisinin tahsisi ve yapılandırılması için kesilen miktar yönünden, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra bankanın sunduğu deliller ile birlikte, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden yasal mevzuat da gözetilerek somut olayda kredinin kullanılması için zorunlu masraflarının neler olduğunun, kullanılan kredi miktarı gözetilerek davalı bankanın belirlediği miktarın makul olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 20.08.2008 tarihinde davalı bankadan çekmiş olduğu konut kredisi sırasında ve 12.07.2011 tarihinde kredinin yapılandırılması sırasında toplam dosya masrafı adı altında haksız olarak kesilen 2.552,00 TL'nin kredi kullanıldığı tarihten itibaren yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, dosya masrafı tahsilatının hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, dosya masrafına ilişkin şartın haksız şart olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanunla değişik 6. maddesi ile sözleşmelerdeki haksız şart düzenlenmiş ve "Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır. Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı, değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden, standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez. Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir. 6/A, 6/B, 6/C, 7, 9, 9/A, 10, 10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir ... " hükmü, yine 4077 Sayılı Kanunun değişik 6 ve 31 maddelerine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde "satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır" hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen Konut Kredisi Sözleşmesinin 6. maddesinde,” müşteri ve kefil/kefiller bu sözleşmede belirtilen kredi borçları için aşağıda belirtilen oranlarda tahakkuk ettirilecek kredi faizini, kredi faizi üzerinden hesaplanacak (KKDF) ile bankaca belirlenecek her türlü ücret ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt ederler... müşteri dilerse düşük faizli, sabit faizli konut Finansmanı kredisinden yaralanabilecektir. Ancak bundan yaralanabilmesi için kredinin ilk açılışında... TL tutarında katkı payı/peşin komisyon ödemesi yapılması gerekmektedir. Müşteri kefil/kefiller işbu sözleşmenin akdi faiz oranının %..(emsal kredileri uygulanan faiz oranı)olduğunu,ancak... TL katkı payı/peşin komisyon alınması nedeniyle, kredisine işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme planında belirtilen %.. düşük faiz oranının uygulandığı, temerrüde düşmesi halinde krediye akdi faiz oranının %30 fazlası üzerinden temerrüt faizi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.” hükmü mevcuttur. Ancak, bu ücret ve masrafların hangi nedenlerle alınacağına dair sözleşmede açıklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, davalı banka, sadece kredinin verilmesi ve yapılandırılması için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi ve kredinin yapılandırılması için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükü ise davalı bankaya aittir. Aksi halde, diğer ücret ve masraflar başlığı altında maktuen belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmün yukarıda açıklanan yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olduğunun kabulü gerekir. Öyle olunca, mahkemece davalı bankanın davacıya verdiği konut kredisinin tahsisi ve yapılandırılması için kesilen 2.536,00 TL yönünden, davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra bankanın sunduğu deliller ile birlikte, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden yasal mevzuat da gözetilerek somut olayda kredinin kullanılması için zorunlu masraflarının neler olduğunun, kullanılan kredi miktarı gözetilerek davalı bankanın belirlediği miktarın makul olup olmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

2-Bozma nedenine göre davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan 1 nolu bent gereği hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2 nolu bent gereği davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 09.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 03-01-2013, 16:26   #19
Avukatrecep

 
Varsayılan

Yukarida PaylaŞtiĞim Kararda , Banka Zorunlu Masraflarini İspatlamasi Gerekİr , Bankanin Zorunlu Masrafi Yoksa Ve Bunu İspatlayamamiŞsa , Masraf Adi Altinda AldiĞi Mİktari Ödemesİ Gerekİr Kanaatİndeyİm.
Old 17-01-2013, 13:00   #20
av.nö

 
Varsayılan

Merhabalar öncelikle,
müvekkilim bundan 3 yıl önce 77.000,00TL bankanın birinden çekmiş olduğu kredinin masraflarına ait döküm istedim ve dosya masrafı adı altında 260,00TL bedel aldıklarını öğrendim.Bu bana biraz tuhaf geldi.Meblağ yüksek ama masraf küçük gibi geldi.Acaba banka gerçeğe aykırı beyanda mı bulundu?Orantı olabileceğini sanmıyorum ancak düşük gibi geldi,müvekkilim de ben de şaşırdım bu konuda görüşlerinizi bekliyorum.
Old 17-01-2013, 13:26   #21
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

77.000 TL kredi'den ne kadarı Müvekkilinizin kullanımına sunuldu o kısımdan yola çıkarak da bir yere varabilirsiniz. Örneğin krediden gelen para bir hesaba yatar ya da elden ödenir.
Old 17-01-2013, 17:01   #22
av.nö

 
Varsayılan

Bankalara mutlak anlamda iadeli taahhütlü mektup yollamak gerekli midir?
Old 17-01-2013, 18:01   #23
olgu

 
Varsayılan

İadeli taahhütlü posta ile yolladığınızda içeriği ispat edemezsiniz, sadece mektubun ulaştığını ispatlayabilirsiniz. Ancak bankalar bana hep cevap vermiştir. (İstediğim evrakı göndermemişselerde )
Old 21-01-2013, 12:06   #24
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Tüketici hakem heyeti başvuru için bir takım evraklar istemekte imiş, banka sözleşmesi vs gibi ama bankalar da bunları para ödenmesi karşılığı vereceğini söylüyor...

Biz sadece talep dilekçemizle başvurduğumuzda (dava açar gibi) işleme almıyorlar mı? (Başvuruları eksik evrak diyip reddetme durumu söz konusu oluyor mu?)

Elimde 8 tane kredi var şimdilik araştırma yapıyorum kendimi biraz karanlıkta hissettiğimi söylemeliyim. Biri beni aydınlatırsa çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.
Old 21-01-2013, 15:59   #25
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Ali YILMAZKARA
Tüketici hakem heyeti başvuru için bir takım evraklar istemekte imiş, banka sözleşmesi vs gibi ama bankalar da bunları para ödenmesi karşılığı vereceğini söylüyor...

Biz sadece talep dilekçemizle başvurduğumuzda (dava açar gibi) işleme almıyorlar mı? (Başvuruları eksik evrak diyip reddetme durumu söz konusu oluyor mu?)

Elimde 8 tane kredi var şimdilik araştırma yapıyorum kendimi biraz karanlıkta hissettiğimi söylemeliyim. Biri beni aydınlatırsa çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.

Tüketici sorunları hakem heyeti yasadan doğan ilgili yerlerden evrak talep etme hakkı var ancak heyet bunu pek kullanmıyor. talep ettiği kurum/kişi bu isteğini yerine getirmezse "gerekli evrak şikayet eden tarafından sunulmamuş,talebe rağmende şikayet edilence gönderilmediğinden karar veremedik, hakkınızı tüketici mahkemesinde arayın" diye karar verdiklerini gördüm.
Old 21-01-2013, 16:33   #26
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Bilgisizliğimi hoşgörün birşey sormak istiyorum.

"Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2013'den başlayarak 1.191,52 TL" oldu şimdi burada bu tutarın altındaki değerler için tüketici mahkemesine mi gidilemiyor yoksa bu değerin üstü için TSHH'ne mi gidilemiyor?


680 TL'lik ve 2200 TL iki başvuru için ayrı ayrı sadece Tüketici mahkemesinde dava açmak istiyorum. Burada hakem heyeti ile mahkeme arasındaki pratik ve faydalı noktalar nedir tavsiyleriniz nedir?

Açıkçası bu denize ilk defa giriyorum/gireceğim
Old 21-01-2013, 16:40   #27
olgu

 
Varsayılan

sınır (1.191,52TL) altındaki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunlu, mahkeme görevsizlik verir. TSHH kararı taraflara tebliğ edildikten 15 gün içerisinde Tüketici mahemesinde itiraz edilebilir(temyiz gibi) TSHH kararı kesinleşmeden ilamlı icraya konu edilebilir, gerek görürüse itiraza bakan mahkeme icra takibi için tedbir kararı verebilir. (tehir-i icra gibi)

sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda TSHH bakar ancak kararı ilam niteliğinde değil güçlü delil niteliğindedir, ilamsız icra konusu olabilir. itiraz ederlerse tüketici mahkemesinde itirazın iptali davası açılır. Ancak sınır üstündeki uyuşmazlıklar için doğrudan tüketici mahkemesinde dava da açabilirsiniz.

680 TL için hakem heyetine 2200 TL için mahkemeye başvuracaksınız.

dikkat etmeniz gereken husus, Yargıtay kararı gereğince bankalar kredinin kullandırılması için zorunlu masrafları talep edebilir. bu sebepten mahkemeler ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti veya istihbarat ücretini zorunlu gider görüp talepleri reddebiliyor. tüketici hakem heyeti ise maalesef 1 hukukçu üyeden oluştuğundan genelde tüm taleplerin iadesine karar veriyor. banka mahkemeyede itiraz edince kısmen iptalden karşı vekalet ücreti çıkıyor.

Hakem heyetine başvururken zorunlu masraf kalemlerine dikkat edin.
Old 21-01-2013, 16:58   #28
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

Teşekkürler Sayın Olgu bir sorum daha var TSHH'ne kısmi talepte bulunabiliyor muyuz? yani islah hakkımız var mı? Neticede ne kadar masraf aldıklarını şuan net bilmiyoruz. Yahut 660 istedik ancak incelemede 900 çıktı taleple bağlıyız diyip 660'ı mı veriyor ve kalanı ayrıca başvuruyla mı alabiliyoruz?
Old 21-01-2013, 17:39   #29
olgu

 
Varsayılan

Banka vekilliği yaparken 500 e yakın hakem heyeti kararı okuyup itiraz dilekçesi hazırlamışımdur, Ancak kısmı talepte bulunup ıslah edeni hiç görmedim.
Alacak kalemleri için farklı zamanlarda başvuruyordı genelde. Önce dosya masrafı için o karara çıkıncada bu sefer de ipotek tesis ücreti için.

Ama hakem heyetinde dosya genelde tek oturumda incelenip karara bağlandığından ıslah pek mümkün olmayabilir. Bizim dosya noldu diye bakmaya gittiğinizde de 3 cevap var, henüz gündeme alınmadı, şikayet edilene dilekçe yolladık cevap bekliyoruz, yada karar verildi.
Ayrıca miktarı sebebiyle mahkemede dava konusu olan talepler kısmı dava olarak açılınca "tüketiciden tahsil edilen alacak kalemleri sözleşmede ve dekontlarda açık ve nettir, kısmi dava açmada hukuki yarar yoktur" diye itiraz ediyorduk, bazı mahkemeler taleple sonucu tamamlattırma taleplerimizi reddederken bazılarıda kabul edip tüketiciye kesin süre veriyordu.
Old 31-01-2013, 14:26   #30
av.nö

 
Varsayılan

Merhabalar bir sorum olacaktı,
Müvekkilim bankanın birinden konut kredisi çekmiş,banka taşınmaza ipotek tesis etmiş,borç ödendiği halde hesap iletim ücretinden ötürü gayri menkul üzerindeki ipoteği kaldırmıyor.Ben de müvekkilime ödeyelim sonra ya Hakem Heyetine ya da Mahkemeye dava açalım dedim.Ama ödememekte ısrarcı ve taşınmazını satışa çıkaracak yapamıyor,dava aç diyor.Bu durumda yapılacak bir şey var mı?Tüketici Mahkemesine hesap işletim ücreti talep ediliyor kaldırılsın şeklinde bir talepte bulunabileceğimizi sanmıyorum,yardımcı olursanız sevinirim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kredi masraf iade av. ayçe Meslektaşların Soruları 28 03-01-2016 19:43
kredi masraf iadesi yetki haksun Meslektaşların Soruları 9 19-07-2012 11:20
Kredi Masraf İadesi Vekalet Ücreti Av. Emre Heper Meslektaşların Soruları 4 11-07-2012 11:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,26243091 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.