Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

izale i şuyuu dilekçesi

Yanıt
Old 14-10-2006, 09:49   #1
bozoli

 
Varsayılan izale i şuyuu dilekçesi

Acİl Olmak Üzere İzale İ Şuyuu DİlekÇesİ GÖnderen Üyeleremİz ÇekİlİŞle Bol Dua Kazanacaklardir. Şİmdİden TeŞekkÜrler
Old 15-10-2006, 02:14   #2
ibreti

 
Varsayılan

Sn.Taslak, ne kadar uzun bir dilekçe bu..

---
.... parsel nolu taşınmaza vekil eden(ler) müştereken(ya da iştirak halinde malik olup paylarının gösterir mirasçılık belgesi ektedir) malik olup, taşınmazın taksimi konusunda paydaşlar anlaşamadığından aynen taksimin mümkün olması halinde aynen, bu mümkün olmaz ise satış ve bedelin taksimi sureti ile taksime karar verilmesini....
---
işte bu kadar
Old 15-10-2006, 16:30   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
D.DEĞERİ : 10.000.000.000.-TL (İleride belirlenecek değerden harcı tamamlanmak üzere)


Sayın Taslak,

Ortaklığın giderilmesi davalarında harç maktu değil midir?
Ben mi yanlış bilmekteyim?

Saygılarımla
Old 15-10-2006, 23:45   #4
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

Soru bana değil ama,ortaklığın giderilmesi davalarında uzun yıllardır maktu harç alınmaya devam edilmektedir.


]
Old 16-10-2006, 00:11   #5
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

III- Karar ve ilam harcı
1- Nispi harç
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.)...................................... ....................Binde 54
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)........................................ ..............................Binde 9
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)......................................Bi nde 3,6
d) Nafaka (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)........................Binde 9
e) Yukarıdaki nispetler Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. Nispi harçlar (12,20 YTL’den) aşağı olamaz.
Başlangıçta maktu alınır ancak infaz aşamasında harcı ikmal etmek zorunda kalırsınız.
Old 17-10-2006, 12:51   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Başlangıçta maktu alınır ancak infaz aşamasında harcı ikmal etmek zorunda kalırsınız.

Sayın Doğanel,

İnfaz aşamasından kastettiğiniz, taşınmazın satış memuru vasıtasıyla satılmasından sonraki aşamadır. Bir anlamda satımın gerçekleşmesine bağlıdır.Zaten mahkeme kararlarında da "Satış bedeli üzerinden binde 9 nispi karar ve ilam harcı alınmasına, peşin alınan harcın mahsubuna" denilmektedir.(En azından bende bulunan kararda böyle). Mahkeme ortaklığın giderilmesine karar verdikten sonra; kararı alabilmek için yatırılan harç ise(Malumunuz harçlar tamamlanmadan karar alınamamaktadır.)yine maktudur.

Sayın Taslak ise dava açılırken müddeabih göstermektedir.(Örnekte ileride tamamlanmak üzere 10.000 YTL denilmektedir.)Bu haliyle peşin harç olarak önce 1/4 ü yatırılacak, kararı alabilmek için ise bakiye 3/4 tamamlanacaktır. Bilindiği üzere, ortaklığın giderilmesi davasında vekalet ücreti maktudur. Ancak Sayın Taslak gibi yazarsak bu defa vekalet ücreti müddeabih üzerinden hükmedilebilir mi?

Oysa, Mahkeme karar verdikten sonra, gerekli işlemler ve harçlar yatırılmazsa satış aşamasına geçilememektedir. Taraflar çoğu kez sulh olmaktadır. O zaman da örnekte olduğu gibi, yatırılan harç boşa gidecektir. Size yanıt olarak bunları yazdım; çünkü alıntı yaptığınız madde ile açıklamanız birleştirilince, "baştan yatan harç gereksiz değildir, nasıl olsa sonunda ikmal ettirilecektir" anlamı çıkmaktadır. Yanlış anladıysam, düzeltin lütfen...

Saygılarımla
Old 17-10-2006, 12:55   #7
medenikal

 
Varsayılan

sayın suat ergin;

kafanızı böyle ufak ayrıntılara takmayın;

usulen gösterilmiş;


yoksa maktu alınıyor;

satış sonrasında satış değerine göre hesaplanıyor
Old 17-10-2006, 13:15   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetEmin TASLAK
sayın suat ergin;

kafanızı böyle ufak ayrıntılara takmayın;

usulen gösterilmiş;


yoksa maktu alınıyor;

satış sonrasında satış değerine göre hesaplanıyor

Sayın Taslak,

Soru şuydu:
Alıntı:
Acİl Olmak Üzere İzale İ Şuyuu DİlekÇesİ GÖnderen Üyeleremİz ÇekİlİŞle Bol Dua Kazanacaklardir. Şİmdİden TeŞekkÜrler

Yani üye acil olarak bir dava dilekçesi talep etmiş, siz de yayınlamışsınız.Sizin ufak ayrıntı dediğiniz şeye inanıp üye davayı açtıysa; müvekkili maddi zarara uğrayacaktır, kendisi de itibar kaybına...

Bir dava dilekçesinde müddeabihin doğru ya da yanlış gösterilmesi hiç de "ufak ayrıntı" değildir. Sizin anlayışınıza göre "ufak ayrıntı" olabilir. Ancak THS 'de ilke olarak soru soran üyeyi doğru bilgilendirmek önemlidir.
Saygılarımla
Old 17-10-2006, 13:18   #9
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

taksime karar verilse ;

harç maktu mu alınacak
Old 17-10-2006, 13:38   #10
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetEmin TASLAK
sayın ergin;

taksime karar verilse ;

harç maktu mu alınacak

Yanıtı yukarıda vermiştim zaten. Alıntılıyorum:

Alıntı:
İnfaz aşamasından kastettiğiniz, taşınmazın satış memuru vasıtasıyla satılmasından sonraki aşamadır. Bir anlamda satımın gerçekleşmesine bağlıdır.Zaten mahkeme kararlarında da "Satış bedeli üzerinden binde 9 nispi karar ve ilam harcı alınmasına, peşin alınan harcın mahsubuna" denilmektedir.(En azından bende bulunan kararda böyle). Mahkeme ortaklığın giderilmesine karar verdikten sonra; kararı alabilmek için yatırılan harç ise(Malumunuz harçlar tamamlanmadan karar alınamamaktadır.)yine maktudur.
Old 17-10-2006, 13:42   #11
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

mahkeme taksim kararı verdiğinde;

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)......................................Bi nde 3,6

ödenmeyecek mi; yani nisbi harç ödenecek öylemi yanılıyormuyum
Old 17-10-2006, 14:18   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetEmin TASLAK
sayın ergin;

mahkeme taksim kararı verdiğinde;

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)......................................Bi nde 3,6

ödenmeyecek mi; yani nisbi harç ödenecek öylemi yanılıyormuyum

Sayın Taslak,

İddia ettiğiniz gibi konu" ufak ayrıntı", şeklinde nitelendirilecek konu değilmiş.

Soruda doğrudan ortaklığın satış yoluyla giderileceği anlaşılmaktadır. Benim başımdan bugüne kadar "aynen taksim" hadisesi geçmedi. Sizin başınızdan geçtiyse, kararda ne yazdığını bize de bildirebilirsiniz. Ancak ortaklığın satış yoluyla giderilmesi şeklinde bir çok davam oldu...Hiç birinde sizin gibi müddeabih baştan belirlenmedi...Bu tür davalarda, yukarıda da sözünü ettiğim gibi, "satış bedeli üzerinden harç alınmasına" şeklinde kararlar verilmekte ve ilam harcı ise, yine maktu olmaktaydı. Yani hükümde yer alan "satış bedeli" kavramı ilamın infazına yönelik bir kavramdır.

Taksim hususuna gelince...Bu durumda da ilamın infazı halinde harçlar nispi olmalıdır kanaatindeyim.
Saygılarımla
Old 17-10-2006, 14:25   #13
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

dilekçeyi iyi okumamışsınız tekrar okuyun;

dilekçede taksim veya satış talebi var;

taksim veya satış olup olmayacağı belli değilse ve;

taksim kararı verildiğinde bunun harçı nisbi olarak;
taksim konusu gayrimenkulün üzerinden hesaplanacak ise;

ve bu tarife gereği ise;

bu halde dilekçede gayrimenkulün değerini belirtmek;

niye gereksiz olsun
Old 17-10-2006, 14:38   #14
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Taslak,

Şöyle düşünün o zaman...Size müvekkiliniz bu şekilde bir sorunuyla geldi...Siz de bildiğiniz kadarıyla davayı müddeabih göstererek açacaksınız. Masrafı cebinizden karşılamayacağınıza göre, müvekkilinizden talep edeceksiniz. 10.000 YTL örneğinden yola çıkarsak, masraf olarak(Davalı sayısına göre değişmek üzere) 50 YTL yerine 250 YTL talep edeceksiniz.Keşif yapıldı ve taşınmazın değeri belirlendi diyelim. Yine size göre bakiye harcı da yatırmalısınız. Keşifte yerin değeri diyelim ki 200.000 YTL olarak belirlendi. Taksime değil de satışa karar verildiğinde, binlerce YTL bakiye harcı da yatırdınız. Ancak müvekkiliniz kardeşleriyle barıştı ve satış aşamasından vazgeçti diyelim...Ne yapacaksınız? Yatırdığınız onca harcı geri alabilecek misiniz? Alamayacağınıza göre, başka bir avukata danışmış olan müvekkilinize vereceğiniz yanıt ne olacaktır? Şunu mu diyeceksiniz: "Ben taksim ihtimalini gözeterek davayı böyle açtım". Müvekkiliniz buna cevap olarak:"Ey avukat kardeşim, 50 YTL harç yatırarak dava açılabiliyorsa sen ne diye beni binlerce YTL zarara soktun?" derse cevabınızı çok merak ediyorum.

Saygılarımla
Old 17-10-2006, 14:45   #15
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

siz şimdi 6 bilinmeyenli olasılıkları bırakın;

siz bana şunu söyleyin;

taksim veya satış istenen bir gayrimenkul ile alakalı;

olarak dilekçede dava konusu yerin değeri usulen belirtilirmi belirtilmez mi?
Old 17-10-2006, 14:55   #16
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.MehmetEmin TASLAK
sayın ergin;

siz şimdi 6 bilinmeyenli olasılıkları bırakın;

siz bana şunu söyleyin;

taksim veya satış istenen bir gayrimenkul ile alakalı;

olarak dilekçede dava konusu yerin değeri usulen belirtilirmi belirtilmez mi?

Sayın Taslak,

14.04.2006 tarihinde Üsküdar Sulh Hukuk Mahkemesine açtığımız ortaklığın giderilmesi davasında sadece 20,10 YTL harç yatırmışız. Harç makbuzu şu an önümde... Taşınmazların değerini göstermemişiz. Müvekkil aleyhine açılmış ve neticelenmiş başka bir dava dosyasına baktım. Dava değeri gösterilmemiş.

Ortada çok bilinmeyenli denklem yok. Aksine 2x2=4 kesinliğinde bir durum mevcut...

Saygılarımla
Old 17-10-2006, 15:14   #17
av.mustafa akıncı

 
Varsayılan

dilekçedeki malların müşterek mülkiyete çevrildiği şeklindeki ifadenin hatalı olduğunu düşünüyorum.müşterek mülkiyet halinde varisler neden izalei şüyuu yolunu seçmişler anlamadım.
Old 17-10-2006, 15:16   #18
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

taşınmazların değerini ister göster ister gösterme;

sonuçta taksime veya satışa karar verildiğinde bu harçlara alınacak;

biz bunun tartışmasını yapmıyoruz;

biz diyoruz ki;

usulen dilekçede bu değer gösterilir;

bu değerin gerçekliği ise sonradan satış sonucunda veya taksim de bilirkişi incelemesinde ortaya çıkar;

öyle veya böyle karar alınacaksa bu harçlar ödenir;

davanın ilk açılması sırasında ödenen harçların maktu olarak alınması ayrı dava değerinin dilekçede gösterilmesi ayrıdır ;

yekta güngör özden in hukuk rehberinde ;

874 sayfa da sırf satış talebli ortaklığın giderilmesi dilekçe örneğinde de taşınmazın değeri gösterilmiş;

yine hukuk rehberi prof ejder yılmazın 2. cilt 2365 de ki izaleyi şuu dava dilekçesinde de değer ;

olarak gayrimenkulün değeri bildirilmiş;

durum bu iken ısrarınızın nedeni ni anlamadım
Old 17-10-2006, 15:23   #19
medenikal

 
Varsayılan

sayın akıncı;
babalarından kalan gayrimenkulleri müşterek mülkiyete cevirmiş;sonrasındada bu davayı açmış olabilirler
hem babalarından miras kalmış hemde birlikte olarak müşterek mülkiyet ortaklığında ayrı gayrimenkuller olamaz mı;

vatandaş yazılan dilekçeyi kendisine uygun olacak şekilde kullanacak içini dolduracak
Old 17-10-2006, 15:27   #20
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Sn. Taslak, Sn. Akıncı müşterek mülkiyette ortaklığın giderilmesi olmaz gibi bir görüşte herhalde.. Ben öyle anladım.
Old 17-10-2006, 15:37   #21
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Taslak,

Gerçekten de, dilekçenizi okumaya başladıktan sonra,
Alıntı:
D.DEĞERİ : 10.000.000.000.-TL (İleride belirlenecek değerden harcı tamamlanmak üzere)
bölümünü okuyunca gerisini okumamıştım. Çünkü soru sahibini yanlış yönlendirmekteydiniz. Ben de hemen ilk mesajımdaki soruyu sordum. Şimdi dilekçenizi okudum.
Alıntı:
Harca esas gerçek değer belirlendiğinde, harcı ikmal etmeye hazırız.


Diyorsunuz.Yani "Ben 10.000 YTL olarak harç esas değeri gösteriyorum ve yatırıyorum. Ama gerçek değer belirlendiğinde, harcı ikmal edeceğim." Harç ikmal edilmeden davanın esasına girilemeyeceğinden doğru gibi görünmektedir. Ancak sözkonusu olan ortaklığın giderilmesi davası ise, yanlış olmaktadır. Neden yanlış olduğunu ise bundan önceki tüm mesajlarımda açıkladım. Müvekkilinizi gereksiz yere zarara uğratmaktasınız. Dilekçenizde ve mesajlarınızda yazılanlar çok açık. Referans olarak bana Hukuk Rehberi kitaplarını göstermeyiniz lütfen.

Yapmanız gereken şey sadece "evet ben yanlış uyguluyormuşum" demekti. Sizinki ısrar da değil; inat...

Sürekli soru soruyorsunuz ama benim sorduğum hiç bir soruya yanıt vermiyorsunuz. Müvekkilinize ne cevap vereceğinizi sormuştum..."İhtimalleri boşver" dediniz. Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur ama fayda etmez Sayın Taslak...

Saygılarımla
Old 17-10-2006, 15:44   #22
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

meseleyi nerden aldınız nereye getirdiniz;

hala ısrar ediyorsunuz;

sana diyorum ki;

bu uygulama ;usulen yapılmakta ve bu işin üstatlarının da uygulaması bu;

siz ise hala ;

attığım adım yanlış da olsa kabul etmem;

geri dönmem diyorsunuz;

hem bana eleştiri getiriyorsunuz ;hem de dayanaklarımı ve uygulamadan örneklerimi ;

kabul etmiyorsunuz;

eleştiri getiriyorsanız ya gerçeği kabul edeceksiniz yada eleştiri getirmeyeceksiniz;

yoksa boşuna tartışıyoruz;
Old 17-10-2006, 16:04   #23
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Sayın Taslak,

Uygulama dediğiniz avukatların yaptığıdır. Teorik kitaplar uygulama değildir. Uygulamacı arkadaşlar burada yanıt verdiler. Siz yine de inat etmektesiniz. Forumu okuyup, uygulamada ortaklığın giderilmesi davası takip eden arkadaşlardan rica ediyorum o zaman...Harcı hangi miktarda yatırmaktadırlar.

Sizin nasıl dava açıp açmayacağınız beni ilgilendirmemekte artık...Uyarıyı teşekkürle karşılayacağınıza şu yaptığınıza bakın yahu...

Alıntı:
siz ise hala ;

attığım adım yanlış da olsa kabul etmem;

geri dönmem diyorsunuz;


Hangi adımı yanlış atmışım? Hangisinden dönmem gerekir? Maktu harç yatırmaktan vazgeçip, sizin gibi nispi harç mı yatırayım?

Saygılarımla
Old 17-10-2006, 16:26   #24
medenikal

 
Varsayılan

sayın ergin;

burada tartışma konusu ;

dilekçede dava değerinin gösterilip gösterilmemesi;

konusuydu;

siz ise bunu harç ödeyip ödememe konusuna getirdiniz;

o konu bizim konumuz değil sonuçta dava sonucunda ödenecek olan harç ;dava başında ödenmiş olan harç açısından dikkate alınacaktır;

bizim konumuz bu değerin gösterilip gösterilmesi de değil;

bizim konumuz dilekçede usulen gösterilmiş olan dava değeridir;bu değer de cuzi olarak gösterilir;

ve harçta cuzi olarak ödenir;

siz ise bu meseleyi harç konusuna getirip ; olasılıklar hesabı yaptınız;

müvekkil zarar edermiş vesair;

harç ödenecekse müvekkil ödeyecektir;

onu biz dikkate alacak değiliz;

ha siz gösterin göstermeyin beni ilgilendirmez;

uygulamada da matbu alınmaktadır;

ama bu değeri göstermeyi niye engellesin;

yani değeri göstermek demek ;harcı ödemek demek değildir;

siz bu davayı açtığınız da illa gösterdiğiniz değeri ödeyeceksiniz diye birşey çıkmaz;

taksime dair davalarda ise nisbi harç ödenecektir ;sonrasında ise tamamlatılacaktır;

yani değeri göstereceğiz
Old 02-12-2006, 15:07   #25
Av.Fahri ALİMOĞLU

 
Varsayılan Konu ile ilgili bir yargıtay kararı

HD 06, E: 2002/001961, K: 2002/002172, Tarih: 26.03.2002
[*]ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ[*]YARGILAMA GİDERLERİNİN PAYLARI ORANINDA TARAFLARA YÜKLETİLMESİ[*]NİSPİ HARÇ

Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı davalardan olup, davacı ve davalı aynı hakka haizdir. Bu davalarda kazanan ve kaybeden taraf olmadığından, yargılama giderleri payları oranında taraflara yükletilir. Vekili bulunan taraf yararına avukatlık ücreti takdiri gerekir ancak, vekili olanın davacı veya davalı safında olması ayrıcalık doğurmaz.

(743 s. MK. m. 627, 628) (4721 s. MK. m. 698, 699) (1136 s. AK. m. 164) (492 s. Harçlar K. m. 1 sayılı tarife)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı ortaklığın giderilmesi davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü.

Dava bir parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hükmü davalı vekili ücreti vekalet yönünden temyiz etmiştir.

1- Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı davalardandır. Davacı ve davalı aynı hakka haizdir. Bu davalarda kazanan ve kaybeden taraf yoktur. Bu itibarla yargılama giderleri payları oranında taraflara yükletilir. Vekili bulunan taraf yararına avukatlık ücreti takdiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safında olması ayrıcalık doğurmaz. Bu nedenle davalı yararına da ücreti vekalet takdiri gerekirken bundan zuhul olunması,

2- Taksim edilen taşınmazların değeri üzerinden %o3.6 oranında harç alınması gerekirken taşınmazın değer tesbiti yapılmadan maktu harç alınması hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 26.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Dava açılırken maktu harcın yeterli olduğunu ve nispi harcın belirlenecek değer üzerinden alıncağını göstermesi açısından önemli olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istedim. Saygılarımla
Old 14-10-2009, 14:56   #26
caner87

 
Varsayılan

yani sonuç olarak,
dava değeri usulen gösterilir,
maktu harç ödenir,
sonra keşif,bilirkişi,değer tespiti vs yapılır ve nıspi harç tamamLanır mı oluyor?
Old 15-10-2009, 17:07   #27
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan caner87
yani sonuç olarak,
dava değeri usulen gösterilir,
maktu harç ödenir,
sonra keşif,bilirkişi,değer tespiti vs yapılır ve nıspi harç tamamLanır mı oluyor?

6 No.lu mesajda açıkladığım üzere,
- Dava değeri gösterilmesine gerek yoktur.
- Harç maktudur.
- Karar alınırken ayrıca harç ödenmez.Ancak satış yapılırken satış bedeli üzerinden binde 9 karar harcı alınır.
Old 15-10-2009, 17:12   #28
Aybüke Kağan

 
Varsayılan

Aynen taksime karar verilmesi halinde harç nasıl alınıyor? ve aynen taksim kararı nasıl yerine getiriliyor ?
Old 07-12-2011, 16:42   #29
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

6100 S.K. m.322: "(1) Bu Kanun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hâllerde, yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hâllerde, hâkim satış için bir memur görevlendirir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır."

6100 S.K. m.119: "(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
...d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
...(2) Birinci fıkranın ...(d)...bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır."

6100 S.K. m.31: "(1) Hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir; soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir."

Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi davasında, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde, dava dilekçesinde herhangi bir değer belirtilmediğinde eksikliklerin tamamlanması için bir hafta kesin süre verilmesine gerek yok; peki hakim, HMK m.31 mucibince açıklama isteyebilir mi? Ya da hakim, açıklama isterse ve açıklama yapmazsak bu husus menfi bir sonuç doğurur mu?

Teşekkürler,

Saygılar...
Old 06-01-2012, 12:19   #30
yrg61

 
Varsayılan taksim

İlk dava dilekçesinde aynen kabil taksim kabil olmadığından satış yoluyla ortaklığın giderilmesini talep eder ancak sonradan mümkün olabileceği kanaatine varırsak ne yapmamamız gerekir arkadaşlara saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Müracaat Dilekçesi smilen Hukuk Soruları Arşivi 6 26-12-2006 16:57
İzalei Şuyuu Mu Başka Dava Mı bozoli Meslektaşların Soruları 13 30-10-2006 18:46
izale-i şuyu johnross Meslektaşların Soruları 3 24-07-2006 01:54
Bosanma dilekcesi Av. serdar iyigün Meslektaşların Soruları 1 06-07-2006 15:16
İzale-i Şuyuu Nur Hukuk Soruları Arşivi 11 18-10-2002 01:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06481910 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.