Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Adlİ Para Cezasi

Yanıt
Old 11-06-2012, 14:44   #1
lawyerberna

 
Varsayılan Adlİ Para Cezasi

Merhaba arkadaşlar,
2 yıl 6 ay hapis cezası alan bir sanığın hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir mi?Benim bildiğim en fazla 2 yıl hapis cezası alma durumunda para cezasına çevriliyor cezalar.Bu konuda bilgisi olan varsa rica ediyorum paylaşabilir mi?Teşekkürler..
Old 11-06-2012, 14:58   #2
elfokumus

 
Varsayılan

Kanun No: 5237
Türk Ceza Kanunu (TCK)
Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 12.10.2004
R.G. No: 25611

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
MADDE 50 - (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;
a) Adli para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,
f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,
Çevrilebilir.
(2) Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.
(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.
(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.
(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir.
(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek (DEĞİŞİK İBARE RGT: 01.03.2008 RG NO: 26803 KANUN NO: 5739/4) (KOD 1) tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir.


Kanun No: 5237
Türk Ceza Kanunu (TCK)
Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 12.10.2004
R.G. No: 25611

Adli para cezası (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
MADDE 52 - (1) Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.
(3) Kararda, adli para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.
(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adli para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.
Old 12-06-2012, 12:56   #3
yılmazkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan lawyerberna
Merhaba arkadaşlar,
2 yıl 6 ay hapis cezası alan bir sanığın hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir mi?Benim bildiğim en fazla 2 yıl hapis cezası alma durumunda para cezasına çevriliyor cezalar.Bu konuda bilgisi olan varsa rica ediyorum paylaşabilir mi?Teşekkürler..
TCK 49'da süreli hapis cezasının bir ay az, 20 yıldan fazla olamayacağı, bir yıl ve daha az süreli hapis cezasının kısa süreli hapis cezası sayılacağı düzenlenmiştir.
TCK 50'de ise kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar düzenlenmiştir. Buna göre bir yıla kadar hapis cezaları (TCK 50/4 taksirli suçtan mahkum olma hali hariç) para cezasına çevrilebilir.
TCK 51'de 2 yıla kadar olan hapis cezalarının diğer şartların da sağlanması halinde ertelenebileceği düzenlenmiştir.
Sizin olayınızda sanık 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Eğer işlenen suç taksirli bir suç değilse cezanın para cezasına çevrilmesine yasal olarak imkan yoktur.
Old 05-07-2014, 11:30   #4
Av.Tuğba Elmas

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım,
Nadiren ceza davalarına baktığım için bir husus da fikrinize danışmak istiyorum. Müvekkil basit tehditten yargılandı ve hakkında 25 gün hapis cezasına karar verildi. Daha önce sabıkası bulunmadığı için de bu ceza hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi. Kısa karar da sadece 25 gün hapis cezası olarak geçti, tarafımca bu cezanın adli para cezasına döndürülmeyeceği sorulduğunda ise, hakim 1 yıldan az olan hapis cezaları otomatik olarak para cezasına çeviriliyor cevabını aldım. Gerekçeli karar henüz yazılmadı, ceza hakkında da HAGB kararı olduğu için itiraz etmedim. Hakimin tarafıma verdiği yanıt, TCK m. 50 kapsamında mıdır? 25 gün hapis cezası, ileride müvekkilin suç işlemesi halinde adli para cezasına resen çevrilir mi? Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Old 05-07-2014, 14:22   #5
playnext

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tug.capar
Sayın Meslektaşlarım,
Nadiren ceza davalarına baktığım için bir husus da fikrinize danışmak istiyorum. Müvekkil basit tehditten yargılandı ve hakkında 25 gün hapis cezasına karar verildi. Daha önce sabıkası bulunmadığı için de bu ceza hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi. Kısa karar da sadece 25 gün hapis cezası olarak geçti, tarafımca bu cezanın adli para cezasına döndürülmeyeceği sorulduğunda ise, hakim 1 yıldan az olan hapis cezaları otomatik olarak para cezasına çeviriliyor cevabını aldım. Gerekçeli karar henüz yazılmadı, ceza hakkında da HAGB kararı olduğu için itiraz etmedim. Hakimin tarafıma verdiği yanıt, TCK m. 50 kapsamında mıdır? 25 gün hapis cezası, ileride müvekkilin suç işlemesi halinde adli para cezasına resen çevrilir mi? Cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi yahut denetimli serbestlik yükümlülüklerine aykırı davranılması halinde,mahkeme hükmü açıklar.Ancak mahkeme,koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ve ya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.Buradan hareketle sanığın denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemesi durumunda 25 gün hapis cezasının seçenek yaptırım olan adli para cezasına resen çevrilebileceğini düşünüyorum.Saygılar...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adlİ Para Cezasi - Erteleme Dilek_b Meslektaşların Soruları 3 27-04-2011 02:35
Adlİ Para Cezasi Mİlletvekİlİ SeÇİlmeye Engel Mİ? tolga doğan Meslektaşların Soruları 5 10-03-2011 15:54
Adlİ Para Cezasi-sİcİl. seyitsonmez Meslektaşların Soruları 1 19-02-2008 15:00
Adlİ Para Cezasi(Çok Önemlİ) ANTEPLİ Meslektaşların Soruları 3 30-07-2007 09:13
Adlİ Para Cezasi 1 GÜnlÜk 4yl Olabİlİr Mİ? fatihlk Meslektaşların Soruları 5 08-01-2007 15:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,12241912 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.