Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Tasarrufun İptali Davasında Yekili Mahkeme

Yanıt
Old 29-04-2012, 00:28   #1
tiryakim

 
Varsayılan Tasarrufun İptali Davasında Yekili Mahkeme

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım;
Tasarrufun İptali Davalarında 6100 sayılı HMK ' ya göre Yetkili Mahkeme neresidir ?
Alıntı:
NOT:Açtığım Tasarrufun İptali Davasını Samsunda açtım....Açılan İcra Takibinde Samsunda açıldı...Tasarrufun iptaline konu olan taşınmazlar Samsunda olduğu için dava Samsunda açıldı...Müvekkil bankanın şubesinde Samsundadır...Davalılardan birinin mernis adres ikametgahı İstanbul, diğerinin İzmir, Diğerinin ikametgahı ise Samsundur.Ben davayı Samsunda açtım...Yetki konusunda yanlış birşey yapmadım değil mi ?
Teşekkürler...
Old 30-04-2012, 00:09   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

Tasarrufun iptali davalarında genel yetki hükümleri geçerlidir.İptal davası borçlu ya da üçüncü kişinin ikametgâhının bulunduğu yerde açılabilir (HMK m.7/I) Kesin yetkiye dair Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi tek başına yetki oluşturmaz.Ayrıca iptali istenen tasarrufun alacaklıları zarara sokmak kastıyla yapılması sebebiyle dava açılıyorsa bu durum "haksız fiil" teşkil ettiğinden satışın yapıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. (15.HD., 6.10.1983 T., 1382/2284)
Old 30-04-2012, 21:11   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Bülent Sabri Akpunar
Sayın meslektaşım,

Tasarrufun iptali davalarında genel yetki hükümleri geçerlidir.İptal davası borçlu ya da üçüncü kişinin ikametgâhının bulunduğu yerde açılabilir (HMK m.7/I) Kesin yetkiye dair Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi tek başına yetki oluşturmaz.Ayrıca iptali istenen tasarrufun alacaklıları zarara sokmak kastıyla yapılması sebebiyle dava açılıyorsa bu durum "haksız fiil" teşkil ettiğinden satışın yapıldığı yer mahkemesi de yetkilidir. (15.HD., 6.10.1983 T., 1382/2284)

Üstadım teşekkürler ederim. ben açtığım davayı doğru yetkili yerde açmışım değil mi ? Yetki konusunda benim açımdan bir sıkıntı var mı ?
Old 30-04-2012, 21:33   #4
aykutyigit

 
Varsayılan

Tasarrufun iptali davasında iptali istenen işlem taşınmaza ilişkinse bu taşınmazın aynına ilişkin olmuyor mu genelde .Sonuçta mülkiyetin değişmesi söz konusu.Ayrıca
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki
MADDE 12- (1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. diyor madde.Burada kesin yetki yok mu.Siz yok demişsiniz.Tam anlayamadım o kararı.İyi çalışmalar.
Old 30-04-2012, 21:38   #5
tiryakim

 
Varsayılan

Sonuç Ne Peki ?
Davayı Doğru Yerde mİ Açtım ben şimdi ?
Old 30-04-2012, 21:47   #6
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aykutyigit
Tasarrufun iptali davasında iptali istenen işlem taşınmaza ilişkinse bu taşınmazın aynına ilişkin olmuyor mu genelde .Sonuçta mülkiyetin değişmesi söz konusu.Ayrıca
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki
MADDE 12- (1) Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. diyor madde.Burada kesin yetki yok mu.Siz yok demişsiniz.Tam anlayamadım o kararı.İyi çalışmalar.


Hayır mülkiyet değişmiyor.Diğer deyişle tapu iptali söz konusu değil.Sadece taşınmazın alacaklı lehine satışına karar veriliyor. Bu nedenle bu dava taşınmazın aynına ilişkin değil.


Alıntı:
Sonuç Ne Peki ?
Davayı Doğru Yerde mİ Açtım ben şimdi ?


"Davalılardan birinin mernis adres ikametgahı İstanbul, diğerinin İzmir, Diğerinin ikametgahı ise Samsundur"

HMK 7/1 : "Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır.

Hükme ve anlatımınıza göre Samsun Mahkemeleri de yetkilidir.Zira davalılardan birinin ikametgahı Samsun'dur. Ayrıca hepsi için öngörülmüş özel bir yetkili mahkeme yoktur. Yine, olayda HMK 7/2 'ye gire bir itiraz da bence dinlenmez(7/2 : Birden fazla davalının bulunduğu hâllerde, davanın, davalılardan birini sırf kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ilgili davalının itirazı üzerine, onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.) Zira taşınmazlar ve icra takibi Samsun'da yapıldığı için bu hususta alacaklı olarak kötü niyetli olduğunuz ileri sürülemez.
Old 30-04-2012, 21:55   #7
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Bülent Sabri Akpunar
Hayır mülkiyet değişmiyor.Diğer deyişle tapu iptali söz konusu değil.Sadece taşınmazın alacaklı lehine satışına karar veriliyor. Bu nedenle bu dava taşınmazın aynına ilişkin değil.

"Davalılardan birinin mernis adres ikametgahı İstanbul, diğerinin İzmir, Diğerinin ikametgahı ise Samsundur"

HMK 7/1 : "Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır.

Hükme ve anlatımınıza göre Samsun Mahkemeleri de yetkilidir.Zira davalılardan birinin ikametgahı Samsun'dur. Ayrıca hepsi için öngörülmüş özel bir yetkili mahkeme yoktur. Yine, olayda HMK 7/2 'ye gire bir itiraz da bence dinlenmez(7/2 : Birden fazla davalının bulunduğu hâllerde, davanın, davalılardan birini sırf kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ilgili davalının itirazı üzerine, onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.) Zira taşınmazlar ve icra takibi Samsun'da yapıldığı için bu hususta alacaklı olarak kötü niyetli olduğunuz ileri sürülemez.

Üstadım anlatımlarını destekleyen yargıtay ilamı buldum...

Y.17.HD

Esas :2011/3498
Karar:2011/8565
Tarih:03.10.2011

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı yetkisizlik kararına dair verilen hükmün süresi içinde davacı Mehmet Cem Aksoy vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı borçlu Korubahçe İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunmadığını ileri sürerek davalı şirketin adına kayıtlı taşınmazları davalılar Özgür Çonkara, Bektaş Kılınç ve Hatun Kılınç’a devrine ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini talep ve DAVA ETMİŞTİR.

Davalı Bektaş ve Hatun Kılınç vekili taşınmazların Büyükçekmece ilçe sınırları içerisinde bulunduğunu, yetkili Mahkemenin Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu, muvazaa sözkonusu olmadığını, dairelerin parasını peşin ödediklerini belirterek davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Davalı Özgür Çonkara vekili, davanın REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Davalı Korubahçe İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’ne usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemiş ve davaya CEVAP VERMEMİŞTİR.

Mahkemece, davalıların tümünün adresinin dava dilekçesinde ve sunulan cevap dilekçesinde Sivas Kongre Caddesi no:12 Korubahçe Sitesi Esenyurt Büyükçekmece olarak belirlendiği, bu duruma göre HUMK 9 uncu maddesi gereğince, sözkonusu davada mecburi dava arkadaşlığı olduğundan, yetki itirazında bulunmayan Özgür Çonkara ve dahili davalı edilen Korubahçe İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin de aynı davada görülüp sonuçlanması gerektiği gerekçesiyle yetkisizliğe karar verilmiş; hüküm, davacı Mehmet Cem Aksoy vekili tarafından TEMYİZ EDİLMİŞTİR.

Dava İİK'nın 277. ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali İSTEMİNE İLİŞKİNDİR. Tasarrufun iptali davası ayni hakka değil, kişisel hakka DAYANAN DAVALARDANDIR. Bu nedenle tasarrufun iptali davaları genel yetki kurallarına göre HUMK'nın 9 uncu maddesi (HMK md. 6) uyarınca davalının ikametgahı mahkemesinde görülür. Davalılar birden fazla ise dava davalılardan birinin yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir. Bu durumda davacı, davalılar aynı yerde oturuyorlarsa davasını orada, ayrı ayrı yerlerde oturuyorsa seçimlik hakkını kullanarak dilerse borçlunun, dilerse borçluyla hukuki işlemde bulunan 3.şahsın yerleşim yeri mahkemesinde davasını açabilir. Yine alacaklıyla borçlu arasında yazılı yetki sözleşmesi varsa sözleşmede yetkili gösterilen yer mahkemesi de HUMK 22 nci maddesine GÖRE YETKİLİDİR. Öte yandan davalılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan borçlu davalı tarafında yapılan yetki sözleşmesi diğer davalıyı da bağlar. Ayrıca bu davalarda HUMK'nın 13 üncü maddesinin (HMK md.12) uygulama olanağı DA YOKTUR.

Tasarrufun iptali davaları basit yargılama usulüne tabi olup, yetki itirazı ilk oturuma kadar, en geç ilk oturumda esasa girilmeden önce yazılı veya sözlü olarak ileri sürülebilir. Yetki itirazında yetkili mahkemenin açıkça, tek ve doğru olarak gösterilmesi zorunludur (HUMK md. 23; HMK md 19). Aksi halde mahkeme, gerçek yetkili mahkemenin neresi olduğunu araştırmadan yetki itirazının reddi yönünde KARAR VERMELİDİR.

Somut olayda, davalı şirket, borçlu, davalılar Bektaş ve Hatun Kılınç 3. KİŞİ DURUMUNDADIR. Davalılar Bektaş ve Hatun Kılınç'a dava dilekçesi davalı şirket adresine tebliğ edilmiş, tebligat şirket müdürü tarafından TEBELLÜĞ EDİLMİŞTİR. Davalı borçlu şirket ile 3. kişi davalılar Bektaş ve Hatun arasında menfaat ÇATIŞMASI BULUNMAKTADIR. 7201 sayılı tebligat yasasının 39 uncu maddesine göre de davada aralarında menfaat çatışması bulunan kişilere muhatap namına tebligat yapılamaz. Bu bakımdan davalılar Bektaş ve Hatun'a yapılan tebligatlar usulüne uygun olmayıp yetki İTİRAZI SÜRESİNDEDİR. Ne varki davalılar vekili, Bektaş ve Hatun'un yerleşim yerinin Bağcılar olmasına karşın yetki itirazında yetkili mahkeme olarak taşınmazın bulundu yer olan Büyükçekmece mahkemelerini yetkili olarak göstermiş olup, yetkili mahkeme doğru OLARAK GÖSTERİLMEMİŞTİR. Ayrıca yetki itirazında bulunmayan borçlu şirket ile 3. kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmakta olduğundan, yalnız bir davalının ileri sürdüğü yetki itirazı hukuki sonuç doğurmaz.

Bu durumda usulüne uygun olarak yapılmış bir yetki itirazı olmadığından yetki itirazının reddiyle mahkemece davanın esasına girilmek suretiyle tarafların delillerinin toplanması ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere yetkisizlik kararı verilmesi DOĞRU BULUNMAMIŞTIR.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı Mehmet Cem Aksoy'a geri verilmesine 03.10.2011 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tasarrufun İptali Davasında Kötüniyetli Dördüncü Kişi tiryakim Meslektaşların Soruları 19 25-07-2018 09:35
Tasarrufun İptali Davası mı yoksa muvazaa nedeni ile tasarrufun İptali mi açılır ? tiryakim Meslektaşların Soruları 14 07-03-2012 11:16
Tasarrufun İptali Davasında Kimi Davalı Olarak Göstermem Gerekiyor ? tiryakim Meslektaşların Soruları 4 06-02-2012 16:25
Tasarrufun İptali davasında ihtiyadi tedbir kararı alınması ve velayet sorunu av.knel Meslektaşların Soruları 12 29-04-2009 16:03
6183 m.24 Tasarrufun İptali Davasında Kamu Alacağının Kesinleşme Şartı Var Mıdır? Av.Turhan Demiroğlu Meslektaşların Soruları 2 10-05-2008 22:02


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04083300 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.