Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yenileme emrine itiraz

Yanıt
Old 27-04-2012, 09:04   #1
sumeyra

 
Varsayılan Yenileme emrine itiraz

İyi günler. 10 yıl önce nafaka için icraya verilmiş. Bu on yıl zarfında nafakayı müvekkil banka aracılığı ile ödemiş. 10 yıldan sonra nafaka alacaklısı takibi yenilemiş ve birikmiş nafakayı istiyor. Yenileme emrine karşı nasıl ve nereye itiraz edebiliriz. Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.[/font]
Old 27-04-2012, 09:30   #2
aykutyigit

 
Varsayılan

Birikmiş nafaka kısmını anlamadım.Müvekkiliniz 10 yıldır banka aracılığıyla ödüyor dediniz.Arada ödemediği dönemler var sanırım.Benim görüşüm dosyaya para yattığı sürece dosya işlem görmemekten dolayı düşmez.Ancak bazı icra daireleri dosyayı düşürüyor.Alacaklı da bunu yenilemiş.Yenileme emrine neden itiraz edeceksiniz onu da tam anlayamadım.Kusura bakmayın pek yardımcı olamadım.
Old 27-04-2012, 11:02   #3
sumeyra

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aykutyigit
Birikmiş nafaka kısmını anlamadım.Müvekkiliniz 10 yıldır banka aracılığıyla ödüyor dediniz.Arada ödemediği dönemler var sanırım.Benim görüşüm dosyaya para yattığı sürece dosya işlem görmemekten dolayı düşmez.Ancak bazı icra daireleri dosyayı düşürüyor.Alacaklı da bunu yenilemiş.Yenileme emrine neden itiraz edeceksiniz onu da tam anlayamadım.Kusura bakmayın pek yardımcı olamadım.

Müvekkil nafakayı banka aracılığı ile alacaklının hesabına ödemiş. Dosyaya ödememiş. Fakat hepsinin dekontu var. Dosyada işlem yapılmadığı için dosya düşmüş. Yenilemeye itirazı nereye ve nasıl yapacağız.
Old 27-04-2012, 11:07   #4
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sumeyra
İyi günler. 10 yıl önce nafaka için icraya verilmiş. Bu on yıl zarfında nafakayı müvekkil banka aracılığı ile ödemiş. 10 yıldan sonra nafaka alacaklısı takibi yenilemiş ve birikmiş nafakayı istiyor. Yenileme emrine karşı nasıl ve nereye itiraz edebiliriz. Bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.[/font]

10 yılı geçmişse, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edin. Bu arada İİK 33 ve 33 a maddelerine de göz atın.
Old 27-04-2012, 13:16   #5
sumeyra

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
10 yılı geçmişse, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edin. Bu arada İİK 33 ve 33 a maddelerine de göz atın.
[FONT='Times New Roman','serif'] İcra İflas Kanunu mdde 33 '...İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir' denilmektedir. İtfa ve imhalde noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere dayanmalıdır diyor. Banka dekontları da resmi evrak yerine geçer mi[/font]
Old 27-04-2012, 13:25   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sumeyra
[FONT='Times New Roman','serif'] İcra İflas Kanunu mdde 33 '...İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra zaptına istinat ettirilmelidir' denilmektedir. İtfa ve imhalde noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere dayanmalıdır diyor. Banka dekontları da resmi evrak yerine geçer mi[/font]

Siz zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını isteyeceksiniz.
Old 27-04-2012, 13:34   #7
sumeyra

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Siz zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını isteyeceksiniz.
Peki yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir itiraz da bulunamaz mıyız?
Old 27-04-2012, 19:07   #8
Av. Taner BAŞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sumeyra
Peki yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir itiraz da bulunamaz mıyız?

Menfi tespit davası açmanız gerekiyor kanaatimce.

Ayrıca 10 yıllık zamanaşımın burada uygulanamayacağını düşünüyorum. Çünkü nafakanın her ay kendini yenileyen yapısı mevcut.

Aynı Yönde ==>
Yargıtay 12. H.D. 1994/6513 E. 1994/7408 K. 06.06.1994 Tarih
...

Alacaklı tarafından borçlu hakkında K.l 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 15.7.1982 tarih 1982/237-613 sayılı ilamına dayanılarak, 15.7.1992 tarihine kadar işlemiş 5.164.400.TL. nafaka alacağının tahsili için takip yapılmış, 53 örnek icra emri 29.3.1993 tarihinde tebliğ edilen borçlu mercie verdiği 31.3.1993 tarihli dilekçesinde, karar tarihinden beri eşi alacaklı ile birlikte oturduklarını, karar tarihinden takip tarihine kadar on yıldan fazla bir zaman geçip zamanaşımının gerçekleştiğini ileri sürerek icranın geri bırakılmasına karar verilmesini istemiş, mercice, takip dayanağı ilamın zamanaşımına uğradığından itirazın kabulüne, ancak dava açıldıktan sonra borcun ödenerek icra dosyasının infazen işlemden kaldırıldığından bahisle takibin iptali konusunda bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

BK.nun 135/2. maddesi hükmüne göre, alacak bir hüküm ile sabit olmuş ise zamanaşımı süresi on yıldır. Nafaka ilamı, bir borcun veya hakkın varlığını belirten ilamlar gibi olmayıp, nafaka alacağı zaman geçtikçe borçlu zimmetinde tahakkuk edeceğinden, takip tarihinden geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nafaka alacağının zamanaşımına uğradığının kabulü gerekir. Nafaka alacaklarında BK.nun 129. maddesinin uygulanması olanaksızdır. Nafaka alacağının tümünün zamanaşımına uğradığı yolundaki merciin görüşü isabetsizdir.
Old 27-04-2012, 23:49   #9
Av. Kübra İSLAMOĞLU

 
Varsayılan

Yenileme emrine itiraz edemezsiniz.
Nafaka alacağı için zamanaşımı muaccel olduğu an itibariyle bağlayacağından 10 yıl geriye gitmek suretiyle varsa bu tarihten öncekilerin zamanaşımına uğradığından bahsedilebilir. Ancak 10 yıldan da az süreli olanlar için böyle bir durum söz konusu değil.
Menfi tespit davası açmanız gerekmektedir.
Bence ödeme dekontlarının bir suretini icra dosyasına sunarak geçmiş dönemleri ödediğinizi beyan edin ve bu bedelleri alıp almadığının alacaklıya sorulması için muhtıra gönderilmesini talep edin. Alacaklının dosyayı yenilemiş olması geçmiş dönem nafakalarını talep edeceği anlamına gelmez. Alacaklı "aldım" derse -tahsil harcı hariç- sizin açınızdan sorun yok, "almadım" derse menfi tespit davası açarsınız. Kanaatimce ödemeleri de ispat edebileceğiniz için varsa zararınızın tazminini de isteyebilirsiniz.
Old 28-04-2012, 09:51   #10
av m bayraktar

 
Varsayılan Yenİleme Emrİne İtİraz Hakkiniz Yoktur

YENİLEME EMRİNE İLİŞKİN İTİRAZ HAKKINIZ BULUNMADIĞI KANAATİNDEYİm ANCAK İİK nun 33. maddesine göre tarafınıza yenileme emri tebliğ edildikten itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine başvurarak borcun sürecte düzenli olarak ödendiği iddiası /itfa yani ödeme olgusundan ötürü icranın geri bırakılması talebinde bulunabilirsiniz.Benzer yargıtay kararı işinize yarar sanırım

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas No.
2010/30817
Karar No.
2011/13444
Tarihi
21.06.2011

İLGİLİ MEVZUAT
2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/33

KAVRAMLAR
NAFAKA DAVASI
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
MAHSUP

ÖZET
MAHKEMECE YAPTIRILAN 7.4.2010 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, TAKİP TALEBİNE KADAR NAFAKA BORCU TOPLAMININ 84.000 TL OLDUĞU BU DÖNEM İÇERİSİNDE NAFAKA ALDIĞI BELİRTİLEREK YAPILAN ÖDEME TOPLAMININ 86500 TL OLDUĞU, TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE NAFAKA BORCUNUN 2.500 TL FAZLASI İLE ÖDENDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. BU DURUMDA MAHKEMECE İCRANIN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ İLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN, NAFAKA AÇIKLAMASI YAPILMAKSIZIN TAKİP TARİHİNE KADAR YAPILAN ÖDEMELERİN VADESİ GELENİ NAFAKA BORÇLARINA MAHSUBU İLE, NİSAN 2010 AYI İTİBARİYLE MAYIS 2010 NAFAKASINDAN KISMEN 2.620 TL OLMAK ÜZERE 86.500 TL ÜZERİNDEN GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ İSABETSİZDİR. DİĞER TARAFTAN TAKİBE KONU İLAMDA, BORÇLUNUN NAFAKA BORCU DIŞINDA DA YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN OLDUĞU DİKKATE ALINDIĞINDA, NAFAKA AÇIKLAMASIZ ÖDEMELERİN GEREKÇEDE YAZILI OLDUĞU ÜZERE GEREKÇESİ AÇIKLANMADAN NAFAKA BORCUNDAN MAHSUBU DA DOĞRU GÖRÜLMEMİŞTİR.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının REDDİNE;
2-) Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarına gelince:
Takibe konu ilamda 1.000 TL iştirak, 5.000 TL tedbir ve yoksulluk nafaka sına hükmedilmiş olup, takip alacaklısına 2009 yılı 3,4,5,6,7. aylarından eksik ödenen nafakaların toplamı 10.000 TL'nin tahsili için ilamlı icra takibi 23.7.2009 tarihinde başlatılmış, borçlu vekili icra mahkemesine verdiği dilekçede, 2.9.2008 nafaka başlama tarihinden takip tarihine kadar nafaka bedeli adı altında 85.000 TL açıklamasız olarak alacaklının gelecekteki nafaka alacaklarından kesilmesi talebi ile hastalığının tedavisi için 53.120 TL banka kredisi ile ödeme yaptığından, icranın geri bırakılması talebi ile icra mahkemesine başvurmuştur.
Mahkemece yaptırılan 7.4.2010 tarihli bilirkişi raporunda, takip talebine kadar nafaka borcu toplamının 84.000 TL olduğu bu dönem içerisinde nafaka aldığı belirtilerek yapılan ödeme toplamının 86500 TL olduğu, takip tarihi itibariyle nafaka borcunun 2.500 TL fazlası ile ödendiği belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece icranın geri bırakılmasına karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, nafaka açıklaması yapılmaksızın takip tarihine kadar yapılan ödemelerin vadesi geleni nafaka borçlarına mahsubu ile, Nisan 2010 ayı itibariyle Mayıs 2010 nafakasından kısmen 2.620 TL olmak üzere 86.500 TL üzerinden geri bırakılmasına karar verilmesi isabetsizdir.
Diğer taraftan takibe konu ilamda, borçlunun nafaka borcu dışında da yükümlülüklerinin olduğu dikkate alındığında, nafaka açıklamasız ödemelerin gerekçede yazılı olduğu üzere gerekçesi açıklanmadan nafaka borcundan mahsubu da doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda ( 2 ) numaralı bentte yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 21.6.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


iyi çalışmalar
Av Mustafa BAYRAKTAR
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vergi mahkemelerinde ödeme emrine itiraz süresi elvankakici Meslektaşların Soruları 14 27-06-2016 12:51
yenileme emrine itiraz zlm Meslektaşların Soruları 9 17-10-2011 12:40
ödeme emrine itiraz - itirazın iptali avggg Meslektaşların Soruları 4 07-09-2011 21:39
adli tatilde ödeme emrine itiraz! Av. Ayşenur Gökçe Meslektaşların Soruları 3 31-08-2010 15:00
ipoteğin paraya çevrilmesinde icra emrine itiraz hırs Meslektaşların Soruları 1 08-11-2007 17:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,10154104 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.