Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ssk dan dul aylığı alan kadın ssk dan yetim aylığı alabilir mi?

Yanıt
Old 03-04-2012, 13:13   #1
rth

 
Varsayılan ssk dan dul aylığı alan kadın ssk dan yetim aylığı alabilir mi?

kocadan ssk dul maaşı alan biri babadan da ssk yetim maaşı alabilir mi? Yargıtay bu konuda lehte bir karar vermiş diye bir duyum aldık. SGK şubesi fikir beyan etmedi? Yargıtay kararından bilgisi olanlar yanıtlarsa bir yoksulu sevindirecek..
Old 03-04-2012, 13:29   #2
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan rth
kocadan ssk dul maaşı alan biri babadan da ssk yetim maaşı alabilir mi? Yargıtay bu konuda lehte bir karar vermiş diye bir duyum aldık. SGK şubesi fikir beyan etmedi? Yargıtay kararından bilgisi olanlar yanıtlarsa bir yoksulu sevindirecek..

açıkcası kanuni yollarını bilmiyorum ama karşı komşum dul olup, ölen kocasından da ,ölen babasından da maaş alıyor..
Old 03-04-2012, 13:36   #3
üye7160

 
Varsayılan

1- 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE DEVLET MEMURU OLAN KİŞİLERİN BU TARİHTEN ÖNCE VEFAT ETMİŞ VEYA BU TARİHTEN SONRA VEFAT ETMİŞ OLMA DURUMLARINDA DUL VE YETİMLERİNE BAĞLANMASI GEREKEN DURUMLAR:

-Emekli Sandığı Kanuna göre kendi emekli aylığı var ise yine devlet memuru emeklisi vefat eden eşinden aylık alır, kendi aylığını tam olarak eşinin aylığını ise % 50 olarak alır.

- Kız çocuk Emekli Sandığı Kanuna göre kendi aylığını almakta iken, ayrıca devlet memuru emeklisi vefat eden anne veya babasının aylığını alamaz, ya kendi aylığını almaya devam eder veya kendi aylığından vazgeçip anne veya babasının aylığının birini tercih eder.

- Kız çocuk Emekli Sandığı Kanuna göre vefat eden devlet memuru anne veya babasının aylıklarından birisini alabilir.

- Dul anne vefat eden devlet memuru çocuklarından yalnızca birisini muhtaç olma, yani herhangi bir yerden gelir almama, çalışmama şartı ile aylık alabilir.

- Evlilikleri devam eden baba ve anne, vefat eden devlet memuru çocuklarından aylık bağlanmasını isterler ise, yalnızca tek bir çocuğundan dolayı aylık talebinde bulunabilirler. Her iki veya daha fazla çocuğundan aylık alamazlar. Bu durumda anne evli olduğu için aylık alamaz. Baba ise 65 yaşından küçük ise malul ve muhtaç olması gerekir, 65 yaşından büyük ise malul olma şartı aranmaz, muhtaç olma şartı aranır.

- Devlet memuru emeklisi kişi, memur emekli aylığı ile birlikte bağ-kur emeklisi eşinden dolayı Bağ-Kur dan aylık alır.

- Devlet memuru emeklisi kişi, memur emekli aylığı ile birlikte SSK emeklisi eşinden dolayı SSK’dan aylık alır.

- Devlet memuru emeklisi eşinden dolayı Emekli Sandığından dul aylığı alan kişi, Bağ-Kur kapsamında kendi çalışması var ise bağ-kur dan yaşlılık aylığı alır. Emekli Sandığı dul aylık oranı eşinin aylığının % 75 i olur.

- Vefat eden Devlet memuru emeklisi eşinden Emekli Sandığından dul aylığı alan kişi, Bağ-Kur kapsamında kendi çalışması var ise bağ-kur dan yaşlılık aylığı alır. Emekli Sandığı dul aylık oranı eşinin aylığının % 75 i olur. Aynı zamanda SSK.dan da anne veya babasından dolayı yetim aylığı talebi olur ise SSK.dan aylık alamaz.

- Devlet memuru emeklisi vefat eden babasından dolayı Emekli Sandığından yetim aylığı alan kız çocuk, Bağ-Kur çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığını, SSK.lı vefat eden eşinin de dul aylığını alır.

- Devlet memuru emeklisi vefat eden eşinden dolayı Emekli Sandığından dul aylığı alan kişi, bağ-kur çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığını alır. SSK.lı vefat eden çocuğundan da yetim talebi olur ise SSK.dan aylık alamaz.

-Devlet memuru emeklisi vefat eden eşinden dolayı Emekli Sandığından dul aylığı alan kişi, Sigortalı vefat eden babasından dolayı SSK.dan aylık alır.

- Bağ-Kur dan eşinden dolayı ölüm aylığı alan kişi, kendi çalışmalarından dolayı 5510 sayılı Kanuna göre aylık alır.

- 506 sayılı Kanuna göre SSK.lı eşinden dolayı ölüm aylığı alan kişi, SSK.lı vefat eden annesinden dolayı aylık alır.

- 506 sayılı Kanuna göre SSK.lı eşinden dolayı ölüm aylığı alan kişi, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa göre çalışan ve vefat eden babasından dolayı da aylık alır.

- 506 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı dul aylığı alan kişi, Emekli Sandığı emeklisi vefat eden babasından aylık alır.

- Ölen anne ve babası bağ-kurlu olan ve bunların ölüm tarihleri 2008 yılı öncesi ise, her ikisinden de aylık alır.

- Devlet memuru ölen eşinden dolayı dul aylığı alan kişi, Bağ-kur emeklisi anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alır.

- Devlet memuru olarak çalışan veya devlet memuru emeklisi kişi vefat eden eşinin aylığının % 50 sini alır. Çocuğu da aynı zamanda babasından dolayı aylık alır.

- Devlet memuru emeklisi eşinden dolayı aylık alan kişi, Devlet memuru vefat eden anne veya babasından dolayı her iki aylığı alamaz. Eşinin veya anne veya babasının aylığının birisini tercih etmesi gerekir.

- Anne veya babasından dolayı 5434 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından yetim aylığı alan kız çocuk, evlenirse, devlet memuru olur ise yetim aylığını alamaz.

- Anne veya babasından dolayı 5434 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından yetim aylığı alan kız çocuk, sigortalı veya bağ-kur lu çalışırsa veya buralardan aylık alırsa anne veya babasından dolayı yetim aylığını da alır.

2- 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE DEVLET MEMURLUĞUNDA GEÇEN HİZMETİ BULUNMAYAN, İLK DEFA 2008 YILI EKİM AYINDAN SONRA DEVLET MEMURU OLMUŞ KİŞİLERİN VEFAT ETMİŞ OLMA DURUMLARINDA DUL VE YETİMLERİNE BAĞLANMASI GEREKEN DURUMLAR- 5510 SAYILI KANUNUN 34, 54 ÜNCÜ MADDELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME-:

- Kendi memur emekli aylığını alır, vefat eden devlet memuru eşinin aylığının % 50 sini alır.

- Dul eş aylık bağlanmayan çocuğu da yok ise, aylık, gelir almaması ve çalışmaması durumunda vefat eden eşinin aylığının % 75 ini alır.

- Kız çocuk kendi çalışmalarından dolayı aylık alır, vefat eden anne veya babasından aylık alamaz.

- Kız çocuk SSK, Bağ-Kur, Devlet memuru, yabancı ülkelerde çalışıyor ise vefat eden anne veya babasından aylık alamaz.

- Evli durumda olan anne, vefat eden çocuğundan aylık alamaz.

- Aylık ve gelir alan anne veya baba vefat eden çocuğundan aylık alamaz.

- Aylık ve gelir alan baba, vefat eden çocuğundan aylık alamaz.

- Anne ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklar bu aylıklardan yüksek olan aylığın tamamını, az olan aylığın ise yarısını alır.

- Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan anne ve baba fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamını, düşük olan aylığın yarısını alır.

- Vefat eden eşinden aylığa hak kazanan kişi vefat eden anne veya babasından aylık almaya hak kazandığında, ya eşinin aylığını ya da anne veya babasından bağlanacak aylığı tercih ederek aylık alır. Eşinin ve anne veya babasının aylığını birlikte alamaz.

Not :Alıntıdır...
Old 03-04-2012, 16:05   #4
denizizm

 
Varsayılan

konuya dair yargıtay kararı var gazetelerde çıkmıştı ancak hangi daire bilmiyorum.
Old 03-04-2012, 16:11   #6
üye7160

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
21.Hukuk Dairesi
Esas: 2010/3350
Karar: 2010/9541
Karar Tarihi: 07.10.2010
 
KURUM
İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - ÖLEN EŞTEN DOLAYI DUL AYLIĞI BAĞLANMASI HALİNDE BABADAN BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ KESİLİP KESİLEMEYECEĞİ - AYLIKLARDAN HANGİSİ FAZLA İSE O AYLIĞIN BAĞLANMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Olayda, mahkemece yapılacak iş; davacıya Bağ Kur emeklisi iken ölen eşinden ve babasından dolayı bağlanması gereken yetim aylıklarının Kurumdan ayrı ayrı sorularak, aylıklardan hangisi fazla ise davacıya o aylığın bağlanması gerektiği dikkate alınarak davacıya iki aylığın birlikte ödenmesi nedeniyle Kurum tarafından yapılan yersiz ödeme miktarından davacının sorumlu olduğu fazla ödemeyi belirleyip tespit etmek ve sonucuna göre karar vermektir.
(1479 S. K. m. 45, 46) (5510 S. K. m. 96)
Dava: Davac
ı, yetim aylığının kesilmesine ilişkin kurum işleminin iptaline, yeniden bağlanmasına, tahsil edilen miktardan davalı kurumdan istirdadına karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.Ç. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Karar: Dava, Bağ-Kur sigortalısı iken ölen babasından dolayı yetim aylığı almakta olan davacıya, Bağ-Kur emeklisi iken sonradan ölen eşine dul aylığı bağlanması üzerine babasından aldığı yetim aylığının kesilmesine ilişkin Kurum işleminin iptali ile kesilen yetim aylığının ödenmesine devam edilmesi gerektiğinin tespiti ve haksız olarak tahsil edilen 9.747,20-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kurumdan istirdadı istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulü ile davacı hakkında yapılan aylık kesme işleminin iptali ile kesilen ölüm aylığının kesildiği tarihten ödenmesi gerektiğinin tespitine davacıdan haksız olarak tahsil edilen 9.747,20 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Dosyadaki kayıt ve belgelerden, Bağ-Kur emeklisi iken 10.08.2002 tarihinde ölen babasından davacıya 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yetim aylığı bağlandığı davacının daha sonra Bağ-Kur emeklisi iken 07.08.2004 tarihinde ölen eşinden de 26.02.2009 tarihli tahsis talebi gözetilerek geriye doğru 01.09.2004 tarihi itibariyle dul aylığı bağlandığı ve birikmiş aylıkların toplu olarak ödendiği, Kurumun 30.07.2009 tarihli yazısı ile davacının eşinden dul aylığı almakta olduğundan ayrıca babasından yetim aylığı alamayacağı gerekçesiyle babasından almakta olduğu aylığın kesildiği ve yersiz ödenen 9.747 20 TL'nin davacıdan geri alındığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık Bağ-Kur emeklisi iken ölen babasından yetim aylığı almakta olan davacıya daha sonra Bağ-Kur emeklisi iken ölen eşinden dolayı da dul aylığı bağlanması halinde babadan bağlanan yetim aylığının kesilip kesilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Davanın yasal dayanağını oluşturan 1479 Sayılı Yasa'nın 45. maddesinin 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı Yasa'nın 23. maddesi ile değişik (c) bendinde, ölen Sigortalının 42. madde gereğince saptanacak aylığının veya 44. madde gereğince saptanacak toptan ödeme tutarının on sekiz yaşını, orta öğrenim yapması halinde yirmi yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde yirmi beş yaşını doldurmayan ve (18 yaşını doldurmayanlar hariç) bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunlar, kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan veya yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olan çocuklarla, yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarının her birine % 25'i, aylık veya toptan ödeme şeklinde verileceği açıkça belirtilmiştir.
Ölüm aylığının kesilmesini düzenleyen 1479 sayılı Yasa'nın 46. maddesinin 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile değişik II. Fıkrasında da, sigortalının kız çocuklarına bağlanan aylıkların bu Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmaya başladıkları veya evlendikleri tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden itibaren kesileceği, aylığın kesilmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde, bu Kanun'un 45. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla bu tarihi takip eden aylık ödeme tarihinden başlanarak yeniden aylık bağlanacağı, ancak evliliğin son bulması ile kocasından da aylık almaya hak kazanan kız çocuklarına bu aylıklardan fazla olanın ödeneceği bildirilmiştir.
Somut olayda sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi bir çalışması bulunmayan davacıya ölen babasından dolayı 01.01.2005 tarihinden itibaren Bağ Kur
’dan yetim aylığı bağlandığı sonradan 07.08.2004 tarihinde Bağ-Kur emeklisi iken ölen eşinden de dul aylığı hak etmesi durumunda, 1479 sayılı Yasa'nın 46. maddesi uyarınca davacıya iki aylığın bir arada ödenmeye başladığı 01.01.2005 tarihi itibariyle fazla olan aylığın bağlanması gerekir. Hal böyle olunca 01.01.2005 tarihi itibariyle davacıya bağlanacak aylıklardan hangisinin fazla olduğu Kurumdan sorularak sonucuna göre Kurum işleminin denetlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olmuştur.
Yapılacak iş; 01.01.2005 tarihi itibariyle davacıya Bağ-Kur emeklisi iken ölen eşinden ve babasından dolayı bağlanması gereken yetim aylıklarının Kurumdan ayrı ayrı sorularak, aylıklardan hangisi fazla ise davacıya o aylığın bağlanması gerektiği dikkate alınarak davacıya iki aylığın birlikte ödenmesi nedeniyle Kurum tarafından yapılan yersiz ödeme miktarından davacının sorumlu olduğu fazla ödemeyi 5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesi gözetilerek belirleyip tespit etmek ve sonucuna göre karar vermektir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 07.10.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Old 04-04-2012, 11:07   #7
ISTANAZ

 
Varsayılan

28-03-2012 tarihli Habertürk Gazetesi'nde Ali Tezel'in yazısını okumanızı tavsiye ediyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hem Emekli aylığı hem de yetim aylığı almak mümkün müdür? av.gzm Meslektaşların Soruları 2 17-03-2016 18:03
SSK'dan dul aylığı alırken Bağ-Kur'dan da aynı anda yetim aylığı alınabilir mi? Av.Nur Hayat BURAN Meslektaşların Soruları 12 19-02-2015 09:05
Yoksulluk Nafakası Alan Kadın Yetim Aylığı Da Almaya Başlarsa Nafaka Kesilir Mi? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 03-03-2011 12:06
Yetim aylığı alan kadın boşandığı eşinden çocuk yapabilir mi ??? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 31-10-2010 12:10
Yetim Aylığı Alan Bir Bayan Vefat Etti Şimdi Ne Olacak ? ? YYuSuFF Meslektaşların Soruları 2 03-11-2008 14:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03333497 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.