Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Akrabalık Bağı Kaçıncı Derece Oluyor ?

Yanıt
Old 30-03-2012, 09:32   #1
tiryakim

 
Mutsuz Akrabalık Bağı Kaçıncı Derece Oluyor ?

Merhabalar Değerli Meslektaşlarım ;
Davalı Mehmet Rızaoğullarından , .... İcra Müdürlüğünün 2012/.... Esas sayılı takip dosyasının diğer borçlusu olan Ahmet Emre Açıkgöz’ün eşi Fatma Açıkgöz ’ün kardeşi İsmail Rızaoğullarından’ın oğlu’dur. Davalı - borçlu Şeraffetin Açıkgöz ise davalı borçlu Ahmet Emre Açıkgöz ise kardeş çocuklarıdır.
Burda Şerefatten Açıkgöz ile Mehmet Rızaoğullarından ın akrabalık bağı kaçıncı derece oluyor?
Teşekkürler...
NOT:İsimler farazidir.
Old 30-03-2012, 10:44   #2
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

Anladığım kadarı ile ;Rıza ile Fatma Kardeş. Rıza-Mehmet in oğlu ve Ahmet de fatma nın eşi. Mehmet ile Ahmet arasındaki akrabalık derecesini soruyorsunuz? Fatma- Mehmet in halası. Her doğum bir derece kabul edilir.. ve Fatma ile Mehmet 3.dereceden akrabadır. Eşi Ahmet de evlilikden solayı 3.derecede sıhri hısım dır.. Ahmet ve Şerafettin arasında 4. dereceden civar kan hısımlığı vardır. Şerafettin ve Mehmet in hısımlığı 7.dereceden sıhri hısımlık olmalı...
Old 30-03-2012, 11:02   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Peki bu akrabalık bağı tasarrufun iptaline konu olabilir mi ?
Old 30-03-2012, 12:55   #4
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

İİK-MADDE 280 - (Değişik: 538 - 18.2.1965 / m.115) (Değişik 1. fıkra: 4949 - 17.7.2003 / m.66) Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır.
Değişik 3. fıkra: 3494 - 9.11.1988 / m.55) Üçüncü şahıs, borçlunun karı veya kocası, usul veya füruu ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları evlât edineni veya evlâtlığı ise borçlunun birinci fıkrada beyan olunan durumunu bildiği farz olunur. Bunun hilâfını üçüncü şahıs, ancak 279 uncu maddenin son fıkrasına göre isbat edebilir.
Old 30-03-2012, 16:05   #5
yılmazkan

 
Varsayılan

İptale konu olabilir. İİK 280/2, fıkrada sayılan kişiler açısından bu kişilerin borçlunun durumunu bildikleri yönünde alacaklı lehine kanuni karine koymuştur.
Old 30-03-2012, 16:26   #6
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

Tasarrufun İptali için İİK.279 vd. tasarrufun tarafı 3.kişinin akrabalık bağının olması zorunluluğu yoktur. zira ; 3.kişinin, borçlunun alacaklı zararına tasarrufta bulunduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyor kuralı önemlidir. Ancak 3.dereceye kadar akrabalar için bu karine olarak kabul edilmiştir. Oysaki Y.kararaları ile sabit olduğu üzere tasarrufun iptali davalarında hakim İİK. tasarrufa dair maddelerinden her hangi birine göre karar verebilir. Sizin hangi maddeye dayanarak dava açtığınız çok ödenmli değildir. Borçlunun iş arkadaşı, şirkette ortakları, aynı iş kolunda çalıyor olmaları,kredi kefaletinde birlikte kefil olmaları gibi kıstasları da Y.kararlarında dikkae almaktadır.
Old 30-03-2012, 16:37   #7
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GÜLSÜM ÖNAL
Tasarrufun İptali için İİK.279 vd. tasarrufun tarafı 3.kişinin akrabalık bağının olması zorunluluğu yoktur. zira ; 3.kişinin, borçlunun alacaklı zararına tasarrufta bulunduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyor kuralı önemlidir. Ancak 3.dereceye kadar akrabalar için bu karine olarak kabul edilmiştir. Oysaki Y.kararaları ile sabit olduğu üzere tasarrufun iptali davalarında hakim İİK. tasarrufa dair maddelerinden her hangi birine göre karar verebilir. Sizin hangi maddeye dayanarak dava açtığınız çok ödenmli değildir. Borçlunun iş arkadaşı, şirkette ortakları, aynı iş kolunda çalıyor olmaları,kredi kefaletinde birlikte kefil olmaları gibi kıstasları da Y.kararlarında dikkae almaktadır.

Peki Gülsem hanım sizce sorduğum sorudaki olayda mahkeme tarafından tasarrufun iptaline karar verilir mi ?
Old 30-03-2012, 17:25   #8
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

Olayınızda hangi taraf olduğunuz anlaşılamamakla birlikte; Tasarruf 3.derece akraba dışındaki kişiler arasında ise; öncelikle alacaklı zararına hareket ediliğini biliyor veya bilmesi gerekiyor iddiasını davacı tarafın ispatlaması gerekir. Bunun için tarafları ticari ilişkileri, mesleki işbirlikleri, bir birine kefil olmaları,(tasarruf konusu taşınmaz,araç vs. değerinden daha az bedel ile satılması da bir karine dir.) ekononik durumunu ve niyetini bilebilecek yakınlıkla bağlarının ispatlaması gerekecek. Doğrudan tasarruf iptali kararı verilebilir demek olayın ayrıntıları da belinmediği için zor..
Old 30-03-2012, 17:40   #9
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan GÜLSÜM ÖNAL
Olayınızda hangi taraf olduğunuz anlaşılamamakla birlikte; Tasarruf 3.derece akraba dışındaki kişiler arasında ise; öncelikle alacaklı zararına hareket ediliğini biliyor veya bilmesi gerekiyor iddiasını davacı tarafın ispatlaması gerekir. Bunun için tarafları ticari ilişkileri, mesleki işbirlikleri, bir birine kefil olmaları,(tasarruf konusu taşınmaz,araç vs. değerinden daha az bedel ile satılması da bir karine dir.) ekononik durumunu ve niyetini bilebilecek yakınlıkla bağlarının ispatlaması gerekecek. Doğrudan tasarruf iptali kararı verilebilir demek olayın ayrıntıları da belinmediği için zor..

Davacı banka vekiliyim...Kredi borçlusu kefiller mallarını alacaklıya zarar vermek kastı ile kaçıran kişiler...
Old 30-03-2012, 17:54   #10
av.nesrinzeyneb

 
Varsayılan

Merhaba sorunuzun başlığı dikkatimi çektiği için yanıt vermek istemistim ama sorunuzu anlayamadım kim kim anlamadım desek daha dogru keske daha kısa isimler ya da A şahsı B şahsı gibi bir tabir kullanmış olsaydınız)) iyi akşamlar
Old 12-12-2012, 20:04   #11
tiryakim

 
Varsayılan Akrabalar arasında olmayan tasarruflar iptale tabi olur mu ?

Merhabalar değerli meslektaşlarım

Akrabalar arasında olmayan ama borcun Doğumundan sonra yapılan tasarruflar iptale tabii olur mu buun için tasarrufun iptali davası açabilirmiyiz ? Mesela iik nun 280. maddesinde 3 . Dereceye kadar akrabalar arası satışlar tasarrufun iptali davasının konusunu oluşturur denmektedir . Peki muvazalı satış 5. Derece akrabalar arasında olursa , yapılan tasarruflar borcun doğumundan sonra olup davalı gerçek bedelle sattığını ispat edemezse bu olay tasarrufun iptali davasın konusunu oluşturur mu ?

Teşekkürler...
Old 12-12-2012, 23:05   #12
tiryakim

 
Varsayılan

Kaynının oğlu kaçıncı derece akrabalığa girer acaba.... Taşınmazı kaynının oğluna devreden kişi için tasarrufun iptali davası açılır mı?
Old 12-12-2012, 23:24   #14
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
İncelemenizi Öneririm:

(http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=25973)

Üstad o linkte cevabı bulamadım
Old 12-12-2012, 23:31   #15
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

IV. Hısımlık
1. Kan hısımlığı
MADDE 17.- Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur.
Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.
2. Kayın hısımlığı
MADDE 18.- Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur.
Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

KAN HISIMLARI SIHRİ (KAYIN) HISIMLAR

Birinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
- Çocukları,
- Annesi,
- Babası.

Birinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Eşinin Annesi,
- Eşinin Babası.

İkinci Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
- Kardeşleri,
- Torunları,
- Büyük annesi,
- Büyük babası.

İkinci Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Eşinin kardeşleri (kayın, baldız,görümce),
- Eşinin büyük annesi,
- Eşinin büyük babası.

Üçüncü Derecede Kan Hısımları
Kişinin;
- Kardeşinin çocukları (yeğenleri),
- Dayısı,
- Amcası,
- Halası,
- Teyzesi.

Üçüncü Derecede Sıhri (Kayın) Hısımlar
Kişinin;
- Eşinin kardeş çocukları (kayın, baldız ve görümce çocukları),
- Eşinin dayısı,
- Eşinin amcası,
- Eşinin halası,
- Eşinin teyzesi.

Kaynak:
http://www.muhakeme.net/forum/konu-d...lanabilir.html
http://www.engelliler.biz/forum/ozel...lanabilir.html
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Amcanın eşi kaçıncı derece akrabadır. Av.Ademx Meslektaşların Soruları 4 28-02-2011 21:51
Hangi Üniversite Kaçıncı Sırada? Av.Ali ÇİTİL Hukuk Lisans Eğitimi 11 08-01-2010 01:51
danıştay kaçıncı daire bakar? dadaş Meslektaşların Soruları 3 21-12-2008 22:35
bilirkişiler arasındaki akrabalık nizar Meslektaşların Soruları 1 19-11-2008 16:04
Trafik sigortasında sigorta şirketinin sorumluluğu ve 1.derece akrabalık ares139 Meslektaşların Soruları 2 26-01-2007 12:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04879403 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.