Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Davanin Kaybedİlmesİ Durumunda Vekalet Ücretİ Ne Olmalidir?

Yanıt
Old 25-01-2012, 16:14   #1
furugferruhzad

 
Varsayılan Davanin Kaybedİlmesİ Durumunda Vekalet Ücretİ Ne Olmalidir?

Davalılar vekili bulunduğum tapu iptali ve tescil davasını 8 yıl takip ettim ancak davayı kaybettim.Bu durumda alabileceğim vekalet ücreti ne olacaktır?(yazılı ücret sözleşmesinin olmaması durumunda)Vekalet sözleşmesinde sonucun garanti edilmediği ve hatta bunun belirtilmesinin bile yasak olduğu göz önüne alınacak olursa 8 yıllık emeğimin karşılığı red sebebiyle ne olmalıdır.2003 yılında açılmış bir dava 2011 de kesinleşti,azil yok.
Old 25-01-2012, 16:40   #2
av.humk

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;tapu iptali ve tescil davalarında,taşınmazın mülkiyeti (aynı) dava konusu olduğundan taşınmazın keşif ile belirlenen değerine göre NİSBİ VEKALET ücretine hükmedilir.Eğer davacının dava dilekçesinde,taşınmazın değeri olarak gösterdiği miktardan daha fazla değere sahip olduğu yapılan keşif sonucunda anlaşılırsa davacıya harcı tamamlaması için süre verilir.Davacı harcı tamamlarsa,dava sonunda vekalet ücreti belirlenen bu değer üzerinden hesap edilir.Eğer davacı harcı tamamlamamış ise davanın kabulü halinde davacı lehine verilecek ücret harcı ilk dilekçedeki değer üzerinden,DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA,DAVALI YARARINA HÜKMEDİLECEK ÜCRET,KEŞİFTE BELİRLENEN VE DAVACI TARAFINDAN HARCI TAMAMLANMAYAN DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANIR..Ayrıca her davada avukatın ücret sözleşmesi imzalaması şart değildir.Ancak çıkabilecek uyuşmazlıklarda ispat açısından mutlaka bir ücret sözleşmesi hazırlanmalıdır.(Ücret sözleşmesi avukatın kara gün dostudur. )Hiçbir avukat üstlendiği davanın sonucu hususunda asla garanti veremez..Avukatlık hizmeti davanın sonucu ile bağlantılı değildir.Avukat davanın görülmesi süresinde iş sahibine verilen hizmet karşılığında ücrete hak kazanır.Davanın lehe sonuçlanması kadar aleyhe de sonuçlanması hayatın olağan akışına uygundur.Yeter ki davanın devamı süresi içinde avukatın kusuru olmasın.Şunu da belirtmek isterim,”ortaklığın giderilmesi davası” herkes tarafından maktu ücrete tabi olarak bilinir.Ancak bu tarz bir davada avukatlık sözleşmemiz olmadığı halde alacak davamızı açtık ve nispi ücrete hak kazandık.Davanızı açmadan önce iyi araştırma yapmanızı öneririm saygılarımla..
Old 25-01-2012, 17:38   #3
furugferruhzad

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.humk
Sayın meslektaşım;tapu iptali ve tescil davalarında,taşınmazın mülkiyeti (aynı) dava konusu olduğundan taşınmazın keşif ile belirlenen değerine göre NİSBİ VEKALET ücretine hükmedilir.Eğer davacının dava dilekçesinde,taşınmazın değeri olarak gösterdiği miktardan daha fazla değere sahip olduğu yapılan keşif sonucunda anlaşılırsa davacıya harcı tamamlaması için süre verilir.Davacı harcı tamamlarsa,dava sonunda vekalet ücreti belirlenen bu değer üzerinden hesap edilir.Eğer davacı harcı tamamlamamış ise davanın kabulü halinde davacı lehine verilecek ücret harcı ilk dilekçedeki değer üzerinden,DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA,DAVALI YARARINA HÜKMEDİLECEK ÜCRET,KEŞİFTE BELİRLENEN VE DAVACI TARAFINDAN HARCI TAMAMLANMAYAN DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANIR..Ayrıca her davada avukatın ücret sözleşmesi imzalaması şart değildir.Ancak çıkabilecek uyuşmazlıklarda ispat açısından mutlaka bir ücret sözleşmesi hazırlanmalıdır.(Ücret sözleşmesi avukatın kara gün dostudur. )Hiçbir avukat üstlendiği davanın sonucu hususunda asla garanti veremez..Avukatlık hizmeti davanın sonucu ile bağlantılı değildir.Avukat davanın görülmesi süresinde iş sahibine verilen hizmet karşılığında ücrete hak kazanır.Davanın lehe sonuçlanması kadar aleyhe de sonuçlanması hayatın olağan akışına uygundur.Yeter ki davanın devamı süresi içinde avukatın kusuru olmasın.Şunu da belirtmek isterim,”ortaklığın giderilmesi davası” herkes tarafından maktu ücrete tabi olarak bilinir.Ancak bu tarz bir davada avukatlık sözleşmemiz olmadığı halde alacak davamızı açtık ve nispi ücrete hak kazandık.Davanızı açmadan önce iyi araştırma yapmanızı öneririm saygılarımla..

Dava değeri son keşifle 57.462,00 TL olarak belirlenmiş ve davacı davasını ispat ettiğinden davanın kabulüne karar verilmiş bu değer üzerinden de davacı vekiline nisbi vekalet ücreti takdir edilmiştir.Ben alacağımı bu rakam üzerinden mi hesaplamalıyım?Kabataslak bir hesapla ne kadar talep edebilirim?
Old 26-01-2012, 09:16   #4
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

T.C.YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/9059
K. 2009/241
T. 20.1.2009
• İTİRAZIN İPTALİ ( Avukatlık Ücret Alacağı - Yazılı Sözleşme Yoksa Avukatlık Ücreti Avukatlık Kanunu'nun 164. Maddesine Göre Belirleneceği )
• AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI ( Yazılı Sözleşme Yoksa Avukatlık Ücreti Avukatlık Kanunu'nun 164. Maddesine Göre Belirleneceği )
• VEKALET ÜCRETİ ( Avukatlık Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Sözleşmenin Kurulduğu Tarihte Yürürlükte Bulunan Avukatlık Kanunu'nun 164. Maddesinin Uygulanacağı )
1136/m.164
2004/m.67
ÖZET : Dava, avukatlık ücretinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali talebine ilişkindir. Somut olayda, taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunduğu ispat edilememiştir. Bu halde, avukatlık ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sözleşmenin kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesinin uygulanması gerekir.
Old 26-01-2012, 09:20   #5
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/14863
K. 2008/4922
T. 8.4.2008
• AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ( Avukatlık Ücretinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Sözleşmelerin Kurulduğu Tarihte Yürürlükte Olan Avukatlık Kanunu Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )
• AVUKATLIK ÜCRETİNİN BELİRLENME KRİTERİ ( Avukatlık Kanunda 2.5.2001 Tarihinde Yapılan Değişiklikten Önce Açılan Davalarda Asgari Ücret Tarifesinin Uygulanacağı )
• TEMERRÜT FAİZİ ( İstenilebilmesi İçin Alacağın Muaccel Olması Yeterli Olmayıp Borçlunun Ayrıca Temerrüde Düşürülmüş Olması Gerektiği )
• AVUKATLIK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK ( Değişiklikten Sonraki Davalarda Avukatın Yaptığı İş ve Emeği de Gözetilmek Suretiyle %5-15 Arasında Uygun Bulunacak Bir Orana Göre Takibe Konu Asıl Alacak Miktarı Yönünden Hesaplama Yapılması Gerektiği )
1136/m.163, 164
818/m.101
ÖZET : Avukatlık ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklara, sözleşmelerin kurulduğu tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekir. Somut olayda taraflar arasında yazılı bir avukatlık ücret sözleşmesi yoktur. Buna göre Avukatlık Kanunda 2.5.2001 tarihinde yapılan değişiklikten önce açılan davalarda Asgari Ücret Tarifesi uygulanır, değişiklikten sonraki davalarda avukatın yaptığı iş ve emeği de gözetilmek suretiyle %5-15 arasında uygun bulunacak bir orana göre takibe konu asıl alacak miktarı yönünden hesaplama yapılıp, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir
Old 26-01-2012, 13:08   #6
janveljan

 
Dikkat

Alıntı:
Yazan av.humk
Sayın meslektaşım;tapu iptali ve tescil davalarında,taşınmazın mülkiyeti (aynı) dava konusu olduğundan taşınmazın keşif ile belirlenen değerine göre NİSBİ VEKALET ücretine hükmedilir.Eğer davacının dava dilekçesinde,taşınmazın değeri olarak gösterdiği miktardan daha fazla değere sahip olduğu yapılan keşif sonucunda anlaşılırsa davacıya harcı tamamlaması için süre verilir.Davacı harcı tamamlarsa,dava sonunda vekalet ücreti belirlenen bu değer üzerinden hesap edilir.Eğer davacı harcı tamamlamamış ise davanın kabulü halinde davacı lehine verilecek ücret harcı ilk dilekçedeki değer üzerinden,DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA,DAVALI YARARINA HÜKMEDİLECEK ÜCRET,KEŞİFTE BELİRLENEN VE DAVACI TARAFINDAN HARCI TAMAMLANMAYAN DEĞER ÜZERİNDEN HESAPLANIR..Ayrıca her davada avukatın ücret sözleşmesi imzalaması şart değildir.Ancak çıkabilecek uyuşmazlıklarda ispat açısından mutlaka bir ücret sözleşmesi hazırlanmalıdır.(Ücret sözleşmesi avukatın kara gün dostudur. )Hiçbir avukat üstlendiği davanın sonucu hususunda asla garanti veremez..Avukatlık hizmeti davanın sonucu ile bağlantılı değildir.Avukat davanın görülmesi süresinde iş sahibine verilen hizmet karşılığında ücrete hak kazanır.Davanın lehe sonuçlanması kadar aleyhe de sonuçlanması hayatın olağan akışına uygundur.Yeter ki davanın devamı süresi içinde avukatın kusuru olmasın.Şunu da belirtmek isterim,”ortaklığın giderilmesi davası” herkes tarafından maktu ücrete tabi olarak bilinir.Ancak bu tarz bir davada avukatlık sözleşmemiz olmadığı halde alacak davamızı açtık ve nispi ücrete hak kazandık.Davanızı açmadan önce iyi araştırma yapmanızı öneririm saygılarımla..

Değerli meslektaşım,

Vekilliğini üstlendiğim kesin hükme bağlanmış bir ortaklığın giderilmesi davasındaki ücret alacağımla ilgili dava açmak üzereyim.

Sizin olayınızda olduğu gibi yazılı bir ücret sözleşmesi mevcut değil.İşin ilginci dava bitip Yargıtayın onama kararıyla kesinleştikten sonra haksız bir azilname gönderildi.

Ortaklığın giderilmesi davalarındaki maktu avukatlık ücreti , dava gideri olarak karşı tarafa yükletilen avukatlık ücreti için söz konusu.Yoksa iş sahibi ile vekili arasındaki avukatlık ücreti Avukatlık Kanunu 164/4. maddesi gereğince tayin edilir. Duruma göre 3-4 yıl sürebilen bir ortaklığın giderilmesi davasında 500- 600 .TL maktu avukatlık ücretine hükmetmenin hem kanunun açık hükmüne hemde hakkaniyet uyduğu söylenemez.

Dolayısıyla bu konuda sizinle aynı fikirdeyim.Nisbi ücret hak kazandığınız davanın kararını özellikle hangi değer ve oran üzerinden nisbi ücrete hükmedildiğini, geçtiyse Yargıtay safahatını paylaşırsanız ,benimle birlikte benzer konuda ücret talep edecek meslektaşlarımıza çok yardımcı olursunuz.Şimdiden teşekkür ederim.

Saygılar.
Old 26-01-2012, 20:13   #7
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan furugferruhzad
Davalılar vekili bulunduğum tapu iptali ve tescil davasını 8 yıl takip ettim ancak davayı kaybettim.Bu durumda alabileceğim vekalet ücreti ne olacaktır?(yazılı ücret sözleşmesinin olmaması durumunda)Vekalet sözleşmesinde sonucun garanti edilmediği ve hatta bunun belirtilmesinin bile yasak olduğu göz önüne alınacak olursa 8 yıllık emeğimin karşılığı red sebebiyle ne olmalıdır.2003 yılında açılmış bir dava 2011 de kesinleşti,azil yok.

Sayın Meslektaşım,

Yazılı bir vekalet ücreti sözleşmesi olmadığı durumlarda YArgıtayın yerleşik içtihatlarına göre asgari tarife üzerinden ücret almalısınız. Avukatlık vekalet ücretinin avukata ödenmesinin sebebi sonucun garanti edilmesi değil i ştakibi yapılmasının ve emeğin karşılığıdır.

Eğer müvekkiliniz size ücret ödemekte sıkıntı yaratırsa TBB'nin asgri ücret tarifesindeki değer üzerinden dava açabilirsiniz. Müvekkilinize karşı ücret davası açmadan meslek kuralları gereği BAronuza bildirimde bulunmayı lütfen unutmayınız. Zira disiplin suçu oluşturduğundan uyarı cezası alabilirsinz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İflas Durumunda Vekalet Ücretİ Av. Zeynep TÜFEKÇİ Meslektaşların Soruları 4 17-04-2015 11:21
İdarİ Para Cezasinin İptalİ Durumunda Vekalet Ücretİ halilkalli Meslektaşların Soruları 3 02-12-2011 01:27
BoŞanma-feragat-davanin Yenİlenmesİ-vekalet Ücretİ kelepçe Meslektaşların Soruları 1 04-08-2011 10:36
Suç işlenmesi durumunda Emeklılık Hakkinin Kaybedılmesı Mahpare Esenlik Meslektaşların Soruları 2 10-01-2007 21:27
Davanin AÇilmamiŞ Sayilmasi Halİnde Ücretİ Vekalet.. mslmklvz Meslektaşların Soruları 1 06-05-2006 00:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03312492 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.