Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Sözleşme Süresi

Yanıt
Old 10-01-2012, 18:26   #1
üye26959

 
Varsayılan Sözleşme Süresi

kamu ihale hukukuna ilgili arkadaşlarımın bir konuda görüşlerini almak istiyorum. kamu ihaleleri neticesinde idare ile yüklenici arasında akdedilen sözleşmede mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğine ek tip sözleşme m.9'da yer aldığı üzere sözleşmenin süresi belirtilmek zorunda olup "sözleşmenin süresi..... takvim günüdür" hükmü yer almaktadır. yönetmelikte geçen sözleşmenin süresi deyiminden anlaşılması gereken nedir? garanti süresi gibi bir düzenleme mi borçlunun borcunu ifa edeceği süre zarfı mı? yüklenici teslimatlarını iki ya da üç taksitte birkaç ay içinde bitirmektedir.şu durumda sözleşme süresinin anlamı ve fonksiyonu nedir?
Old 11-01-2012, 09:11   #2
Av.Evren Akçay

 
Varsayılan

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 7/e ye göre; Sözleşmenin bedeli, türü ve süresinin düzenlenecek sözleşmelerde belirtilmesi zorunludur. 4734 sayılı Kamu İhale kanununu 46. maddesine göre; Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
Kanaatimce buradaki sözleşme süresinden kasıt; sözleşmenin hukuken kurulması ile sözleşmenin sona ermesi arasında geçecek (ihale konusu hizmet veya işin yüklenici tarafından yapılması ve bunun ihaleyi yapan idarece kabulünün yapılmasıyla sona erecek) olan ve bu işi üstlenenin en geç yapabileceği zaman olarak, ihale şartnamelerinde ve sözleşmelerinde belirlenmiş olan süredir.
Old 11-01-2012, 09:26   #3
üye26959

 
Varsayılan

sözleşmede sözleşme süresi olarak 195 gün belrlenmiş ve teslimet tarihleri bu süreye göre tayin edilerek ayrı ayrı yazılmıştır, şu durumda, teslim süresinin son günü teslimat yapan ancak malı reddedildiği için yeniden getiren ve muayene kabul itiraz sürecinde geçen süre sözleşme süresinden sayılıp süre dolmuştur teslimatı yapamadınız sözleşme feshedildi yanıtı alan yüklenicinin durumu ne olacaktır? çünkü sözleşme süresi işe başlama tarihinden itibaren başlamaktadır
Old 11-01-2012, 12:11   #4
tuğbaatalay

 
Varsayılan

ihale metinlerinde yer alan sözleşme süresi... örneğin 30 iş günü ibaresi sözleşmenin imzalanması gereken süreyi belirtir. Ancak siz yüklenici ile idare arasında sözleşmenin imzalanmış olduğunu sözlüyorsunuz. Böyle durumlar genelde idarelerin kopyala yapıştır şeklinde sözleşme metni hazırlamasından kaynaklanıyor. Aslında sözleşme süresi işin ifa edileceği süre olarak tarih olarak belirilmesi gerekiyor. yani malların teslimi engeç şu tarihe kadar idarenin şu adresine teslim edilmeli demesi gerekirdi.
Old 11-01-2012, 12:40   #5
üye26959

 
Varsayılan

hayır tam aksine sözleşmenin matbu olan 9. maddesinde "sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren........gün/aydır" maddesi yer almaktadır. işe başlama süresinden söz ettiğine göre sözleşme yapma değil ifa etme süresidir. hizmet alımlarında sıkıntı yok bir yıl veya belli bir süre zarfında taşıma, güvenlik vs hizmeti yapılmak zorunda. ancak mal alımı olduğunda muayene red eteriz alduğu durumlarda teslim adedi ve her teslim için tayin erilen süre geçeceği için sıkıntı doğmaktadır.
Old 11-01-2012, 12:47   #6
tuğbaatalay

 
Varsayılan

Tamam bu durumda sözleşmenin ifası süreside. benim anlayamadığım siz hangi noktada sıkıntı yaşıyorsunuz. yüklenici sizin müvekkiliniz ve malları teslim mi edemediler. ayrıca sözleşme süresi yazan kısım son teslim tarihini belirtir.
Old 11-01-2012, 12:48   #7
tuğbaatalay

 
Varsayılan

ayrıca sözleşme süresi sizin aktardığınız gibi "..." şeklinde mi yani gün ve ay belli değilmi?
Old 11-01-2012, 13:56   #8
üye26959

 
Varsayılan

ben idare kısmıyım. sözleşmede 9. maadede sözleşme süresi 195 takvim günüdür denilmekte. bu da 65x3 taksit toplamından gelmekte. sorun burda çıkıyor. 65 günün son günü teslimatı yapıyor ve mal reddoluyor ancak şartname gereği yeniden mal getirme hakkı var ve getirme hakkını kullanınca süre uzuyor ve sözleşme feshedilmek zorunda kalınıyor. mantıksız bir durum olduğum olduğundan yüklenici dava yoluna gidecek. süre mutlaka taksit süreleri toplamı mı olmalıdır? sözleşme süresi neye göre tayin edilir?
Old 11-01-2012, 14:36   #9
tuğbaatalay

 
Varsayılan

kanaatimce 195 gün sonunda tüm malların teslim olunması gerekmete ve öylede olmuş. Red edilen mallar için yeniden mal getirme hakkı varsa buda sözleşme süresine eklenir. bu nedenle sözleşmenin fesh olması saçma olmuş. bencede yüklenici firma haklı gibi görünüyor. Çünkü sözleşmede belirtilen bir hakkını kullanıyor.
Old 11-01-2012, 14:49   #10
üye26959

 
Varsayılan

ilgilenip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim değerli meslektaşım. iyi çalışmalar
Old 13-01-2012, 16:33   #11
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın İnan,

Alıntı:
Yazan Av.Mustafa İnan
ben idare kısmıyım. sözleşmede 9. maadede sözleşme süresi 195 takvim günüdür denilmekte. bu da 65x3 taksit toplamından gelmekte. sorun burda çıkıyor. 65 günün son günü teslimatı yapıyor ve mal reddoluyor ancak şartname gereği yeniden mal getirme hakkı var ve getirme hakkını kullanınca süre uzuyor ve sözleşme feshedilmek zorunda kalınıyor. mantıksız bir durum olduğum olduğundan yüklenici dava yoluna gidecek. süre mutlaka taksit süreleri toplamı mı olmalıdır? sözleşme süresi neye göre tayin edilir?

Öncelikle taraflar arasında ihale sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmenin uygulanmasına yönelik bir durum söz konusu olmakla 4735 S.K. m.4: "...Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir..." Bu meyanda taraflar arasındaki sözleşmede ve eklerindeki hükümler önem arz etmektedir...

Konuyu netleştirmeye çalışalım :

İdare ile yüklenici arasında X miktarda mal alımı ihale sözleşmesi var? İşbu sözleşmeye göre yüklenici, işe "a" tarihinde başlayacak ve 65 günün sonunda X/3, 130. günde X/3, 195. günde X/3 miktarda malı teslim edecek?

İlk teslimat 65. günde X/3 olarak gerçekleştiriliyor ve 4735 S.K. m.11'e göre denetim ve muayenesi yapılıyor (sözleşmede 4735 S.K. m.11/2?-11/1?). Süresinde teslim var ama denetim sonucu anlaşılıyor ki teslim edilen mallar sözleşmeye uygun değil ve 4735 S.K. m.20 : "...Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi ... üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az "on gün” süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,...Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir..." uygulanıyor?

+
4735 S.K. m.33? (Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır. )

Biraz daha detay alsak mı?

Saygılar...
Old 22-01-2012, 19:09   #12
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın İnan,
Alıntı:
Yazan Av.Mustafa İnan
ben idare kısmıyım. sözleşmede 9. maadede sözleşme süresi 195 takvim günüdür denilmekte. bu da 65x3 taksit toplamından gelmekte. sorun burda çıkıyor. 65 günün son günü teslimatı yapıyor ve mal reddoluyor ancak şartname gereği yeniden mal getirme hakkı var ve getirme hakkını kullanınca süre uzuyor ve sözleşme feshedilmek zorunda kalınıyor. mantıksız bir durum olduğum olduğundan yüklenici dava yoluna gidecek. süre mutlaka taksit süreleri toplamı mı olmalıdır? sözleşme süresi neye göre tayin edilir?

Sanırım problemi çözdünüz; yine de sorduğunuz hususla ilgili olabileceğini düşünerek karar içeriğini incelemenizi önermek istedim:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=12850

Saygılar...
Old 27-01-2012, 09:30   #13
üye26959

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Nevra Öksüz
Sayın İnan,


Sanırım problemi çözdünüz; yine de sorduğunuz hususla ilgili olabileceğini düşünerek karar içeriğini incelemenizi önermek istedim:
http://www.turkhukuksitesi.com/serh.php?did=12850

Saygılar...
cevap yazmakta geciktiğim için özür dilerim değerli meslektaşım. iş yoğunluğundan uzun bir süredir takip edemedim THS'yi. kurum içi bir çözüm üretildi geçici olarak. net çözüm için de üst mercie mütalaa talebinde bulunuldu. tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.
saygılar..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Sözleşme süresi net olarak belirlenmediği durumda ihbar tazminatı Evren Osman Hukuk Soruları 0 06-07-2011 10:00
Bayilik Sözleşmesinde, Sözleşme Süresinin Belirlenmemesi Durumunda Sözleşme Süresi Nasıl Belirlenir? Av. Musa TAÇYILDIZ Meslektaşların Soruları 23 10-05-2011 13:33
Sözleşme süresi içinde iş akdinin yinelenmeyeceğine ilişkin yazı counselor Meslektaşların Soruları 1 25-05-2007 15:38


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04210401 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.