Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

müteahhidin sorumluluğu ne zaman başlar?

Yanıt
Old 21-12-2011, 14:03   #1
bilvekale

 
Varsayılan müteahhidin sorumluluğu ne zaman başlar?

herkese merhabalar.
bilindiği üzere , eser sözleşmesi sayılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhitin ayıplı mal teslimi sorumluluğu 5 yıl, gizli ayıplarda 10 yıldır.Benim sormak istediğim konu şu: bu sorumluluğun başlangıç tarihi sayılan malın teslimi hangi tarih kabul edilir.Vatandaşa daireyi satıp teslim ettiği tarihmi , yoksa Belediyeden alınan oturma izni tarihimi, .
zamanaşımının dolup dolmadığını nasıl hesaplarız. Şimdiden cevaplayan meslektaşlara teşekkürler.
Old 21-12-2011, 19:20   #2
Avukat Ramazan

 
Varsayılan

oturma izni almak ve binayı eksiksiz teslim etmek müteahhidin görevidir,bu itibarla bence yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren 5 yıldır.
Old 22-12-2011, 11:51   #3
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan bilvekale
herkese merhabalar.
bilindiği üzere , eser sözleşmesi sayılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhitin ayıplı mal teslimi sorumluluğu 5 yıl, gizli ayıplarda 10 yıldır.Benim sormak istediğim konu şu: bu sorumluluğun başlangıç tarihi sayılan malın teslimi hangi tarih kabul edilir.Vatandaşa daireyi satıp teslim ettiği tarihmi , yoksa Belediyeden alınan oturma izni tarihimi, .
zamanaşımının dolup dolmadığını nasıl hesaplarız. Şimdiden cevaplayan meslektaşlara teşekkürler.

Ne var ki, sözleşme konusu eseri teslim alırken ( teslim tarihinde) teslim alan için, açık ayıplar hakkındaki, " derhal, ayıp ihbarı" zorunluluğu bulunduğu da gözardı edilmemelidir. Kolay gelsin.
Old 22-12-2011, 12:56   #4
bilvekale

 
Varsayılan ama...

sayın 06Cumhur, olayı biraz daha açık anlatayım, müteahhit binayı yapım aşamasında inşaat halindeyken daireleri satmaya başlıyor,müteahhitin sattığı 3. kişilerde başkalarına satıyor, yer sahipleri de daire alıyor velhasıl 15 daireli 2 girişli tek blok binaya herkes yerleşmeye başlıyor .Müteahhit nisan 2008 tarihinde binayı bitrdiğini herkesin oturma izni için Belediyeye dilekçe vermesi gerektiğini bildiriyor,müteahhidinde binada dükkanları var, belediyeye toplu dilekçe veriliyor ve sonrasında tapudan bağımsız bölümlü tapular alınıyor.
ancak 2011 yaz aylarında binanın dış cephe boyasının solmaya başladığı fark ediliyor ve yaz sonunda boya soluyor ve bina eski bir bina gibi görünüyor.Şimdi kat malikleri adına müteahhite ihtar çekip ayıplı malını tamirini yani binayı yeniden boyamasını isticem ,zamanaşımı başlangıcını merak ettim.5 yıl dolmadı diye düşünüyorum.
Old 22-12-2011, 14:19   #5
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

"" 2011 yaz aylarında binanın dış cephe boyasının solmaya başladığı fark ediliyor ve yaz sonunda boya soluyor ve bina eski bir bina gibi görünüyor.Şimdi kat malikleri adına müteahhite ihtar çekip ayıplı malını tamirini yani binayı yeniden boyamasını isticem ,zamanaşımı başlangıcını merak ettim.5 yıl dolmadı diye düşünüyorum.""

Cevabım: Değerli meslektaşım, zaman aşımı süresi dolmamıştır. Belirttiğiniz "ayıp" " gizli ayıp" olup, teslim alırkem değil de sonradan, yani, yaz sonunda ortaya çıkmış ve siz de şimdi ayıp bildiriminde bulunacaksınız. Yaz sonunda ortaya çıkan ayıbın şimdi bildirilmesi, " işlerin gidişine göre uygun bir zamanda bildirme" olarak kabul edildiği takdirde davayı kazanacağınızdan şüphe yoktur. Öte yandan " ayıp bildirimi" sözlü de yapılabilir ve buna dair tanık ta dinlenir.Solmaya başladığında sözlü yapılmıştır, diye düşünüyorum. Sonradan ortaya çıkan ayıbın ne kadar zamanda bildirilmesi hakkında, kat karşılığı inşaat sözleşmesi adlı içtihatlı yayınlardan ve yanı sıra Yüksek 15 HD' nin Yargıtay Sitesindeki örnek kararlarından konuyu incelemek gerekecektir.
Bilindiği gibi, davadan önce, BK.106. göre çekilecek ihtarnamede " süre" tanınması da mecburidir. Kolaylıklar dilerim.
Old 24-12-2011, 09:35   #6
Av.Nevra Öksüz

 
Varsayılan

Sayın bilvekale,

İnceleyiniz:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=62058

P.S: Ek olarak, eser sözleşmelerinde zamanaşımının başlangıcı fesih veya teslim tarihidir.

Saygılar...
Old 13-01-2012, 12:08   #7
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım,

Konuyla bağlantılı olarak bir hususta görüşlerinizi almak istiyorum. Sayın Öksüz belirtmiş olduğunuz linki de inceledim. Müvekkil, müteaahhitten taşınmazı teslim aldıktan sonra 3. bir şahsa devrediyor. Açıklamalarınızdan yola çıkarak zamanaşımı süresi henüz dolmamış. Taşınmazın çatısı su akıtıyor ve 3. şahıs taşınmazı devraldığı müvekkilden zararın giderilmesini çatının yapımını talep ediyor. Bu anlamda zaman kaybı olmaması açısından müvekkil çatıyı yaptırmak istiyor ve sonra müteaahhide rücu edeceğiz.
Bu konuda gidilecek yollar;
a) Çatıda meydana gelen zararın tespitini isteyip gizli ayıp olup olmadığını saptamak,
b) Bilirkişi raporunu aldıktan sonra çatının onarımını yaptırmak,
c) Onarım için harcanan bedeli müteahhitten talep etmek şeklinde olabilir mi?

Teşekkürler, saygılarımla.
Old 13-01-2012, 12:24   #8
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

a) Çatıda meydana gelen zararın parasal değerini tesbit ettiriniz.
b) Gecikmeksizin müteahhide BK.106 maddeye göre ihtarname gönderip 10 günlük süre tanıyarak ayıbı gidermesini, aksi takdirde BK.m. 97' ye göre masrafı borçluya ait olmak üzere tarafınızdan yaptırılacağını bildiriniz.
c)Sürenin sonunda mahkemeye başvurarak bu hususta izin alınız ve hattâ bilirkişi tesbit raporunda belirtilen zarar miktarının müteaahhit tarafından dava sırasında tedbir olarak peşin ödenmesini isteyiniz; bu arada bilirkişi raporunun da bir örneğinin müteahhide tebliğ ettirmeyi de unutmayınız ki o raporla, izin talebi, ve peşin ödeme kararında bulunasınız. Kolay gelsin.
Old 13-01-2012, 14:18   #9
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Sayın Okyay cevabınız için teşekkür ederim. Gizli ayıp ve zararın parasal değerinin tespiti için görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olacağını düşünüyorum. Ayrıca tespit talebini müvekkilden taşınmazı devralan 3. kişinin malik sıfatı ile yaptırması daha uygun olacaktır değil mi?Böylelikle alınan bilirkişi raporunun hem devreden olarak müvekkile hem de işi yapan olarak müteahhide tebliğ edilmesi gerekecektir. Yanlış düşünüyorsam düzeltin lütfen..

Saygılarımla.
Old 13-01-2012, 14:26   #10
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Aslı Kaya
Sayın Okyay cevabınız için teşekkür ederim. Gizli ayıp ve zararın parasal değerinin tespiti için görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olacağını düşünüyorum. Ayrıca tespit talebini müvekkilden taşınmazı devralan 3. kişinin malik sıfatı ile yaptırması daha uygun olacaktır değil mi?Böylelikle alınan bilirkişi raporunun hem devreden olarak müvekkile hem de işi yapan olarak müteahhide tebliğ edilmesi gerekecektir. Yanlış düşünüyorsam düzeltin lütfen..

Saygılarımla.
Hâl böyle olunca, önceki yanıtım da nazara alınarak, davacının (Ü) olması, davalıların da müteahhit ile müvekkiliniz olması uygun olmaz mı? Kolay gelsin.
Saygılarımla.
Old 16-01-2012, 11:54   #11
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Apartmanın çatı tamiri, ortak gider sayıldığından bütün kat malikleri çatının tamir bedelini eşit olarak ödemek zorundadır. Buradan yola çıkacak olursak tespit işlemini apartmanın diğer maliklerinden herhangi birisi de yaptırabilir. Bu durumda alınan tespit raporunun müteahhide tebliğ edilmesi yeterli olacaktır.

Sayın Okyay, açıklamalarınız doğrultusunda bir sorum daha olacaktı,
Alıntı:
c)Sürenin sonunda mahkemeye başvurarak bu hususta izin alınız ve hattâ bilirkişi tesbit raporunda belirtilen zarar miktarının müteaahhit tarafından dava sırasında tedbir olarak peşin ödenmesini isteyiniz; bu arada bilirkişi raporunun da bir örneğinin müteahhide tebliğ ettirmeyi de unutmayınız ki o raporla, izin talebi, ve peşin ödeme kararında bulunasınız.
demişsiniz. Müteahhide ihtarnameyi gönderdikten sonra süre sonunda öncelikle çatının tamiri yoluna gitsek, daha sonradan ise tamir bedelinin tazmini için dava açmamıza engel teşkil etmez sanırım.

Ayrıca tespit raporunda çatıda gizli ayıp olduğu da saptanırsa bu durumda BK 49 a göre haksız fiil sorumluluğuna da gidebiliriz diye düşünüyorum.
Old 16-01-2012, 12:19   #12
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Müteahhide ihtarnameyi (EN GEÇ sürenin sonuna kadar gidermediği takdirde, tarafımızdan giderileceği ve tazmin edileceği kaydı ile) gönderdikten sonra sürenin sonunda, tamirtı yaptırıp, elinizdeki fatura ve diğer belgelerle birlikte, ihtarnamedeki süre sonundan da başlayarak veya hemen açacaksanız, dava tarihinden ( o da karışıklığa neden olmaz)faiz istemi ile mahkemeye başvurmamızda bir sakınca yoktur.
Müteahhidin durumundan ve yaptığı işten söz ederek başvuruda bulunulmasının uygun olacağı düşüncesindeyim. Haksız fiil ileri sürülürse, kast, zaman aşımı gibi unsurlar ortaya çıkabilir ve karışıklığa neden olabilir. Öte yandan "manevi tazminat"ın da söz konusu olmadığını ifade etmek isterim. Kolay gelsin. İyi günler.
Old 16-01-2012, 12:31   #13
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Sayın Okyay, paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Sizin cevabınızla fark ettiğim yanlışımı da düzeltmek isterim. BK madde 49 demişim BK'daki haksız fiile ilişkin 41. maddesi vd ndan bahsetmek istemiştim
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
vasinin yetkisi ne zaman başlar Av.ulasyılmaz Meslektaşların Soruları 4 26-02-2016 15:39
Vekalet ilişkisi ne zaman başlar ? emirka Avukatlık Hukuku Çalışma Grubu 6 22-07-2010 12:13
Zamanaşımı Ne Zaman Başlar? avfatih Meslektaşların Soruları 7 24-04-2010 21:35
Staj ne zaman başlar kapgan Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 11 15-08-2008 17:13
Sigortalılık süresi ne zaman başlar? Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 1 23-01-2008 12:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04231310 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.