Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

HMK delil bildirme süresi ve İş bölümü itirazı

Yanıt
Old 07-12-2011, 16:28   #1
zlm

 
Varsayılan HMK delil bildirme süresi ve İş bölümü itirazı

Merhabalar;
Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir alacak davasında işbölümü itirazında bulunuldu ve 27 Ekim tarihli duruşmasında işbölümü nedeniyle dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ve gönderme yazısı ancak 02 Aralıkta yazılarak asliye tic. mahk. gitmiş ve esas almıştır.
Asliye Hukuk mahkemesi esasa girmeksizin taraf deliller toplanmadan itirazlarımız doğrultusunda kararını vermiştir.
Asliye ticaret mahkemesi tensip tutanağında şu şekilde bir karar vermiştir '' Dava dilekçesi ve duruşma gününü davalıya tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini mahkememize bildirmesine, bir örneğinin karşı taraf tebliği ettirmesine '' şeklinde tensip oluşturulmuştur.
Asliye hukuk mahkemesinde davacı delillerini bildirmemişti. davalı olarak bizde bildirmemiş idik.
HMK da belirtilen sürelerin Kesin süreler olduğunu biliyorum. Ancak davalı olarak davaya cevap vermeden Davacı taraf delillerini bildirmeden davalı olarak 2 hafta içinde karşı delil bildirmemiz için tensip oluşturulması uygunmudur?
HMK 94 madde gereğince hakim kesin süre olarak belirlediği süre içinde de delillerimizi bildirebilirz diye düşünüyorum.
Davacının delil bildirmeden davalının delil bildiirmesi gereğini de anlamış değilim. tensip ile davacıya delillerini bildirmesi için bir sürede öngörülmemiş. Cevap dilekçesinde HMK a göre dayandığımız her vakıa için delillerimiz de bildirmek zorunda olduğumuz da düşünüldüğünde ve HMK yürürlük tarihinden sonra 27 ekim de karar verilmiş 2 aralıkda asliye tic. gönderilmiş ancak yeni HMK gereğince değil HUMK gereği tensip oluşturulmuş bunlarda nazara alındığında yanlış bir işlem yapmaktanda korkuyorum.
Bu konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Old 08-12-2011, 14:22   #2
Porsuk

 
Varsayılan

Merhaba,
Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dosyanın devamı niteliğindedir. yani ayrı bir dosya değildir. İlk mahkemedeki gönderme kararı hangi aşamada verildi ise ikinci Mahkemedeki işlemler o aşamadan itibaren kaldığı yerden devam eder.Tarafların görevsiz mahkemede yaptıkları işlemler geçerlidir. Dava dilekçesi, Savunma dilekçesi, ikrar, yemin, kabul,sulh, feragat de geçerlidir. Taraflar görevsiz mahkemede göstermiş oldukları delillerle bağlıdırlar. Yani yeni delil gösteremezler. Buna karşılık görevsiz mahkeme tarafından yapılan usul işlemleri kural olarak geçersizdir. Ancak, görevli mahkeme, görevsiz mahkemenin yapmış olduğu işlemleri tekrarlaması için neden yoksa kararına esas alabilir.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gönderme kararından önce en son yapılan işlem neydi ? Süresinde davaya cevap verilmiş ise tekrar cevap verilemez. Süresinde delil bildirilmemiş ise tekrar delil bildirilemez. Bildirilmiş ise yeni delil sunulamaz.
Sevgiler...
Old 08-12-2011, 15:42   #3
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Porsuk
Merhaba,
Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dosya Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dosyanın devamı niteliğindedir. yani ayrı bir dosya değildir. İlk mahkemedeki gönderme kararı hangi aşamada verildi ise ikinci Mahkemedeki işlemler o aşamadan itibaren kaldığı yerden devam eder.Tarafların görevsiz mahkemede yaptıkları işlemler geçerlidir. Dava dilekçesi, Savunma dilekçesi, ikrar, yemin, kabul,sulh, feragat de geçerlidir. Taraflar görevsiz mahkemede göstermiş oldukları delillerle bağlıdırlar. Yani yeni delil gösteremezler. Buna karşılık görevsiz mahkeme tarafından yapılan usul işlemleri kural olarak geçersizdir. Ancak, görevli mahkeme, görevsiz mahkemenin yapmış olduğu işlemleri tekrarlaması için neden yoksa kararına esas alabilir.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gönderme kararından önce en son yapılan işlem neydi ? Süresinde davaya cevap verilmiş ise tekrar cevap verilemez. Süresinde delil bildirilmemiş ise tekrar delil bildirilemez. Bildirilmiş ise yeni delil sunulamaz.
Sevgiler...
Merhabalar,
Davalı şirket olarak Asliye Hukuk Mah. 'sine süresi içinde ilk itirazlarımız ( görev - işbölümü - husumet ) ile birlikte cevap dilekçemizi sunmuş idik.
Asliye Hukuk mahkemesinden gönderme kararıda ilk itirazlarımız neticesinde verildi ve gönderme kararından önce en son yapılan işlem itirazlarımızı incelemek oldu husumet itirazımıza yönelikte inceleme yaptı başkaca hiçbir işlem yapılmadı.
Görevsiz Asliye Hukuk Mahkemesinde ne davacı taraf nede davalı taraf olarak biz ve diğer davalı kooperatif delil bildirmedi.
Asliye ticaret mahkemesindede sadece davalı taraflara varsa karşı delillerini bildirmeleri için 2 hafta süre verilmiştir.
Davacı taraf delillerini bildirmeden delil bildirmek istemediğimizden bu tensip kararına göre delil bildirmesek ve HMK 94 mad göre ilk duruşmada tarafımıza süre talep edebilirmiyiz hak kaybımız olmaksızın.
Tabii süresi çinde cevaplarımızı 2 haftalık süre içinde bildireceğiz.
Saygılar...
Old 08-12-2011, 15:45   #4
zlm

 
Varsayılan

Ayrıca mahkeme gönderme kararını 1 Ekim den sonra yeni HMK yürülükte iken verdi. Ancak Yetkiili Asliye Ticaret Mahkemesi tensip oluşturarak duruşma günü verdi. HMK göre dosyayı ele alması gerekmezmiydi?
Old 08-12-2011, 16:25   #5
Av. Nevzat Yağız

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşım, 121 madde gereğince davacı tüm delillerini dava dilekçesine eklemek (celp edilecek olanlar var ise bunları liste halinde bildirmek ) zorunda olduğu gibi, davalı da 129. maddenin 121 maddeye yaptığı atıf gereğince cevap dilekçesine tüm delillerini sıralamak ve eklemek zorundadır. Bu nedenle davacı zaten asliye hukukda dava dilekçesine delillerini eklemiş değilmi idi sizde cevap dilekçenizi verirken delilleri sunmamış mı idiniz?? Anladığım kadarı ile her iki tarafda henüz delil sunmamış.
Siz bence Ticaret mahkemesinin tensip kararına uyunuz, kesin süreleri kaçırmak kötü sonuç doğurabilir.

Ayrıca , henüz sunulmamış delillerin sunulması ve celp edilecek belgelerin celbi için ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA 15 günlük kesin süre verileceğine ilişkin olan 140/ 5 maddesi hükmü de, cevap dilekçesinde ve ön inceleme duruşmasna kadar delil sunamamış olmanız halinde tarafları koruyan bir hüküm gibi görünüyor..
Old 08-12-2011, 17:19   #6
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zlm
Merhabalar;
Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan bir alacak davasında işbölümü itirazında bulunuldu ve 27 Ekim tarihli duruşmasında işbölümü nedeniyle dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ve gönderme yazısı ancak 02 Aralıkta yazılarak asliye tic. mahk. gitmiş ve esas almıştır.
Asliye Hukuk mahkemesi esasa girmeksizin taraf deliller toplanmadan itirazlarımız doğrultusunda kararını vermiştir.
Asliye ticaret mahkemesi tensip tutanağında şu şekilde bir karar vermiştir '' Dava dilekçesi ve duruşma gününü davalıya tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini mahkememize bildirmesine, bir örneğinin karşı taraf tebliği ettirmesine '' şeklinde tensip oluşturulmuştur.
Asliye hukuk mahkemesinde davacı delillerini bildirmemişti. davalı olarak bizde bildirmemiş idik.
HMK da belirtilen sürelerin Kesin süreler olduğunu biliyorum. Ancak davalı olarak davaya cevap vermeden Davacı taraf delillerini bildirmeden davalı olarak 2 hafta içinde karşı delil bildirmemiz için tensip oluşturulması uygunmudur?
HMK 94 madde gereğince hakim kesin süre olarak belirlediği süre içinde de delillerimizi bildirebilirz diye düşünüyorum.
Davacının delil bildirmeden davalının delil bildiirmesi gereğini de anlamış değilim. tensip ile davacıya delillerini bildirmesi için bir sürede öngörülmemiş. Cevap dilekçesinde HMK a göre dayandığımız her vakıa için delillerimiz de bildirmek zorunda olduğumuz da düşünüldüğünde ve HMK yürürlük tarihinden sonra 27 ekim de karar verilmiş 2 aralıkda asliye tic. gönderilmiş ancak yeni HMK gereğince değil HUMK gereği tensip oluşturulmuş bunlarda nazara alındığında yanlış bir işlem yapmaktanda korkuyorum.
Bu konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Siz delillerinizi kesin süre içinde, davaya cevap verirken bildiriniz. Davacı bildirmeden niye bildireyim deme hakkı yoktur. Davacı da davasını açarken tüm delillerini bildirmek zorundadır. Bildirip de sunmadığınız delillerinizi sunmak ve toplatmak için ön inceleme de son kez süre alırsınız gerekirse. Bunun için önce dilekçelerde bunları göstermek gerekir. Süreye ve gereklerine uyun derim kısacası.
Saygılar.
Old 09-12-2011, 14:01   #7
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Nevzat Yağız
Sayın meslekdaşım, 121 madde gereğince davacı tüm delillerini dava dilekçesine eklemek (celp edilecek olanlar var ise bunları liste halinde bildirmek ) zorunda olduğu gibi, davalı da 129. maddenin 121 maddeye yaptığı atıf gereğince cevap dilekçesine tüm delillerini sıralamak ve eklemek zorundadır. Bu nedenle davacı zaten asliye hukukda dava dilekçesine delillerini eklemiş değilmi idi sizde cevap dilekçenizi verirken delilleri sunmamış mı idiniz?? Anladığım kadarı ile her iki tarafda henüz delil sunmamış.
Siz bence Ticaret mahkemesinin tensip kararına uyunuz, kesin süreleri kaçırmak kötü sonuç doğurabilir.

Ayrıca , henüz sunulmamış delillerin sunulması ve celp edilecek belgelerin celbi için ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA 15 günlük kesin süre verileceğine ilişkin olan 140/ 5 maddesi hükmü de, cevap dilekçesinde ve ön inceleme duruşmasna kadar delil sunamamış olmanız halinde tarafları koruyan bir hüküm gibi görünüyor..
Merhabalar;
Dava Nisan 2010 da açılmış olan bir dava olup ancak itirazlarımızla birlikte Aralık 2011 'de Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildi.
Görevsiz Asliye Hukuk Mahkemesinde davalı olarak davaya cevap verirken delillerimizi bildirmedir. Davacı tarafa kesin olmamak ile birlikte cevaba cevap ve delillerini bildirmek için süre verildi.Ancak 2011 Aralık'a kadar ne cevap verdiler ne delil bildirdiler ve nihayet itirazlarımızla dosya Asliye Ticrete gitti.
Asliye Ticaret Mahkemesi de eski dosya olduğundan bahisle duruşma günü verdi delillerimizi bldirmek için süre verdi.
Bugün Ticaret Mahkeme hakimi ile görüştüm eski dosya olsuğunu duruşma gününü o yüzden verdiklerini yeni HMK ya göre değil HUMK göre duruşma günü verildiğini ve delill bildirmekz isem hak kaybı olmayacağını ve ilk celsede kesin süre verilip delillerimi bildirebileceğimi söyledi.
Ama tabii bu da ne kadar bağlayıcı bilemiyorum. Tensip o şekilde düzenlense idi daha iyi olurdu. Hakimin uygulaması zamanla değişedebilir. Dayanağım bir kanun maddesi yada yargıtay ararı vs olsa ilk celseyi beklerim ama sadece sizin de belirttiğiniz 140 / 5 maddesi var ama o da ön inceleme duruşmaları ile ilgili bizim dosyada direk duruşma günü verildi.
Biraz daha araştırıp ona göre karar vereceğim.
Teşekkür ederim.
Old 09-12-2011, 14:08   #8
Av. Nevzat Yağız

 
Varsayılan

Eski yasaya göre bakarsak zaten davacı delillerini henüz sunmamış sizin yapmanız gereken bir şey yok, yeni yasaya göre de mahkeme size henüz kesin bir süre vermemiş, siz hakim kesin süre vermedi ama yeni yasa kesin süreden bahsediyor diye korkmayın, şu an uygulama zaten böyle, yani yeni yasadan önce açılmış tüm davalarda mahkemeler duruşma gününde yeni yasaya göre kesin süreler veriyor, sizin davada Tic. mahkemesinin tensibinde de henüz kesin bir süre yok, rahat olun. Ticaret mahkemesi hakiminin görüşüne katılıyorum. Duruşma günün bekleyin ve mahkemenin o duruşmada vereceği ara kararının gereğini yerine getirin derim.
İyi çalışmalar.
Old 09-12-2011, 14:08   #9
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Siz delillerinizi kesin süre içinde, davaya cevap verirken bildiriniz. Davacı bildirmeden niye bildireyim deme hakkı yoktur. Davacı da davasını açarken tüm delillerini bildirmek zorundadır. Bildirip de sunmadığınız delillerinizi sunmak ve toplatmak için ön inceleme de son kez süre alırsınız gerekirse. Bunun için önce dilekçelerde bunları göstermek gerekir. Süreye ve gereklerine uyun derim kısacası.
Saygılar.
Merhabalar;
Bahsettiğim dosya eski bir dosya yeni açılmadı her nekadar 1 Ekimden sonra görevli mahkemeye gönderilmiş isede ön inceleme vs vs vs yapılmadan eski dosyadır düşüncesi ile duruşma günü verildi ve ayrıca tensipte de kesin süre demiyor ''...2 haftalık süre içinde varsa karşı delillerini bildirmesine... '' şeklinde geçiyor. 1 ekimden sonra gönderme var ama tensip buna göre düzenlenmiyor ve sürelerde o zaman buna göre işleyemeyecek mi yada 121.madde ve 119 madde de uygulanmıyor demek oluyor yani dediğiniz gibi HMK demesine rağmen önce davacı bildirsin davalı olarak ben delil bildireyim diyemiyorum malesef ...
Old 09-12-2011, 14:13   #10
zlm

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Nevzat Yağız
Eski yasaya göre bakarsak zaten davacı delillerini henüz sunmamış sizin yapmanız gereken bir şey yok, yeni yasaya göre de mahkeme size henüz kesin bir süre vermemiş, siz hakim kesin süre vermedi ama yeni yasa kesin süreden bahsediyor diye korkmayın, şu an uygulama zaten böyle, yani yeni yasadan önce açılmış tüm davalarda mahkemeler duruşma gününde yeni yasaya göre kesin süreler veriyor, sizin davada Tic. mahkemesinin tensibinde de henüz kesin bir süre yok, rahat olun. Ticaret mahkemesi hakiminin görüşüne katılıyorum. Duruşma günün bekleyin ve mahkemenin o duruşmada vereceği ara kararının gereğini yerine getirin derim.
İyi çalışmalar.
Merhaba uygulama böyle ama bir içtihat oluşur yada mahkeme yasayı yanlış yorumlamışım der uygulama değişir ve ben hak kaybına uğrarmıyım diye düşünmeden de edemiyorum bunun bir dayanağı olmalı hakimin söylediklerinin bir dayanağı var mı acaba ???
HMK 140 / 5 diyebilirmiyiz buna ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İş mahkemesi delil bildirme süresi avukat1980 Meslektaşların Soruları 5 11-08-2010 19:57
delil bildirme süresi hukukçu79 Meslektaşların Soruları 2 05-10-2009 14:07
iş bölümü itirazı Av.Şerare Erfan Meslektaşların Soruları 1 23-12-2008 14:50
Delil bildirme zorunluluğu! Avukat Canip Kazan Meslektaşların Soruları 4 30-03-2007 00:45


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04274201 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.