Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

SSK yaşlılık aylıgı

Yanıt
Old 07-09-2006, 23:24   #1
av.hakan

 
Varsayılan SSK yaşlılık aylıgı

SSK dan alınmakta olan yaslılık aylıgına hacız konabılırmı?
Old 07-09-2006, 23:38   #2
Av.Engin Özoğul

 
Varsayılan

Prof Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Syf. 483, Prg.2-3

"Emekli aylıklarının da bir kısmı haczedilemez.(İİK m.83) İİK m.83teki emekli aylıklarından maksat, T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre bağlanan emekli aylıklarıdır.
Buna karşılık SSK ve Bağ-Kur Kanunu gereğince bağlanan emekli aylıklarının(nafaka borçları dışında) tamamı haczedilemez."
Old 07-09-2006, 23:41   #3
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Aslında SSK'dan alınan yaşlılık aylığına haciz konulamaz. Ancak bazen icra dairelerinden bu şekilde talepte bulunulduğu ve talep üzerine emekli maaşının haczine karar verilerek, bunu uygulandığı görülmektedir. Böyle bir dıurumda icra dairesinin işlemini icra tetkik mahkemesine şikayet edebilir ve haczi kaldrırabilirsiniz. Yapılan kesintileri geri almanız da mümkün. Bunun istisnası Emekli Sandığı'ndan alınan emekli maaşlarına 1/4 oarnında haciz uygunalabilmektedir.
Old 08-09-2006, 08:33   #4
canan ufuk

 
Varsayılan

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Madde 121:
Bu Kanun gereğince bağlanacak gelir ve aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları (06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5198 sayılı Kanun 17 nci maddesiyle eklenen ibare.) ve bu Kanunun 80 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
506 sayılı SSK ve 1479 sayılı Bağ-Kur Yasasına göre bağlanan emekli aylıkları - nafaka alacakları dışında - haczedilemez.
Old 08-09-2006, 10:24   #5
Av.Nebi

 
Varsayılan

haciz konuluyor genelde icra dairelerinde.. Tabi itiraz edrse farklı
Old 08-09-2006, 10:29   #6
kezzy

 
Varsayılan

haciz konulmasının nedeni icra iflas kanununda böyle bir sınırlamanın var olmaması özel düzenlemelerde konulamıycağı düzenlendiğinden şikayete bağlı olarak kaldırılacağı kanaatine varılıyor ve maaş kesintisi yapılan kişi merciye şikayette bulunmadığı taktirde maaşından kesintilere devam ediliyor
Old 08-09-2006, 17:56   #7
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/22107
K. 2004/26584
T. 23.12.2004

• 506 SAYILI YASA UYARINCA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR ( Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - Haczedilmeyeceğine İlişkin Haktan Ancak Haciz Sırasında ve Sonrasında Feragat Edilebileceği )

• HACİZ ( SSK'ca Bağlanan Gelir ve Aylıkların Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği )

• HACZEDİLMEZLİK VASFINDAN FERAGAT ( SSK'ca Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilmeyeceğine İlişkin Haktan Ancak Haciz Sırasında ve Sonrasında Feragat Edilebileceği - Önceden Yapılan Anlaşmaların Geçersiz Olduğu )

• HACİZ İŞLEMİNE KARŞI ŞİKAYET ( 506 SK Uyarınca Bağlanan Gelir ve Aylıklar Nafaka Borçları Dışında Haczedilemeyeceği - Söz Konusu Düzenlemeye Aykırı Yapılan Hacizlere Karşı Süresiz Şikayet Hakkı Olduğu )
506/m.121
2004/m.17,82,83

ÖZET : 506 SK uyarınca bağlanan gelir ve aylıklar nafaka borçları dışında haczedilemez. Söz konusu düzenlemeye aykırı yapılan hacizlere karşı süresiz şikayet hakkı vardır. SSK' ca bağlanan gelir ve aylıkların haczedilemeyeceğine ilişkin haktan ancak haciz sırasında ve sonrasında feragat edilebilir. Önceden yapılan anlaşmalar geçersizdir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 121. maddesinde ( bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçlan dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez ) hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm kamu düzenini ilgilendirmekte olup mahkemece kendiliğinden gözetilmelidir.

Borçlunun anılan madde içeriğine aykırı şekilde yapılan haciz işlemine karşı süresiz şikayet hakkı vardır. İİK' nun 83/a maddesi gereğince, 82. ve 83. maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair "önceden yapılan" anlaşmalar muteber değildir. Bu nedenle ancak haciz sırasında ve daha sonra özel kanununda haczedilemeyeceği yazılı bu haktan ( 82n ) feragat edilebilir ( Prof Dr. Baki Kuru, İcra İflas 1. cih shf. 834 ) ( HGK. 31.03.2004 tarih ve 2004/12-2002 ).

Somut olayda borçlunun yukarıda açıklanan yasa hükümlerine uygun bir feragati yoktur. Mahkemece şikayetin kabulü gerekirken zımni feragatten söz edilerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 23.12.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Not: Kazancı'dan alınmıştır
Old 10-09-2006, 10:35   #8
Av. Salim

 
Varsayılan

İcra dairesi talep üzerine SSK ve Bağ-Kur maaşına haciz koymak zorundadır. Haciz koymayı reddeden bir icra dairesinin işlemine karşı icra tetkik merciine açılan şikalet davasını icra tetkik mercii de reddetmişti. (Yani tetkik mercii de haciz konamayacağına ve icra memurunun işleminin haklı olacağına karar vermişti.) Bu karar Yargıtay'a temyize götürülünce yargıtayın kararı ; icra dairesinin haciz koymak zorunda olduğu, ancak borçlu bu işlemi şikayet yoluyla iptal ettirebileceği şeklindeydi. Dolayısıyla bu karar gereği icra dairesi ben haciz koymuyorum diyemez, koymak zorundadır. Borçlu da icra tetkike şikayet etmezse kesinti gerçekleşir. Bu yargıtay kararını Yargıtay Kararları Dergisinde okumuştum. İçtihat programlarında arama yapılırsa sanırım bulunabilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
2926 sayılı yasaya tabi olanlarda yaşlılık aylığı şartları av.mustafa akıncı Meslektaşların Soruları 1 12-11-2007 14:21
Bağ-Kur , Yaşlılık aylığının iptali, Oda Kaydı mı, Vergi Kaydı mı ? Av.Aslı Meslektaşların Soruları 1 28-11-2006 17:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03308392 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.