Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hacİz Ve Yakalama

Yanıt
Old 30-11-2011, 13:47   #1
av.gokcen

 
Varsayılan Hacİz Ve Yakalama

Kadıköy de bir icra müdür yardımcısı yakalama konulduğu tarihi esas alarak haczin düşmediği yönünde 100. madde bilgisi talebine cevap yazdırdı.

Araç haczinde, 1 yıllık satış isteme süresi haciz şerhi konulduğu tarihinden mi , yakalama şerhi konulduğu tarihten mi başlar?
Old 30-11-2011, 13:57   #2
kezzy

 
Varsayılan

Haczin konulduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde satış istemeniz gerekli.Yakalama avansının yatırılarak yakalama şerhinin konulmasının bu süreye bir etkisi yoktur.Ancak yakalama talep edilirken aracın satışı da talep edilmiş ise süre kesilmiş olabilir
Old 30-11-2011, 14:05   #3
üye7160

 
Varsayılan

yakalama bir haciz işlemi değildir.Yakalama satış isteyebilmek için yapılan bir işlemdir.Ancak yakalamadan sonra yapılan fiili haciz işleminiz olursa bu durumda haciz tarihiniz yenilenir.Dolayısı ile kayden haciz koyduğunuz tarih itibari ile satış isteme süresi başlar.Bu süre içinde satış istenilmemiş ise haciz düşer.
Old 30-11-2011, 20:04   #4
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Menkullerde satış isteme süresi kayden haczin konulduğu tarihten itibaren 1 yıldır. Diğer meslektaşlarımın da belirttiği üzere yakalama şerhinin işlenmesinin süreye etkisi bulunmamaktadır. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, haciz şerhinin işlenmesinden sonra 1 yıllık süre içerisinde sadece satış istenmesi haczin düşmesini engellememektedir. Kaldı ki siz satış istediğinizde şartları oluşmadığından icra müdürü tarafından talebiniz reddedilecektir. Oysa ki haczin düşmemesi için satışa esas olmak üzere satış avansının dosyaya depo edilmesi gerekmektedir.
Old 30-11-2011, 21:54   #5
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Aslı Kaya
Menkullerde satış isteme süresi kayden haczin konulduğu tarihten itibaren 1 yıldır. Diğer meslektaşlarımın da belirttiği üzere yakalama şerhinin işlenmesinin süreye etkisi bulunmamaktadır. Ancak şunu da belirtmek isterim ki, haciz şerhinin işlenmesinden sonra 1 yıllık süre içerisinde sadece satış istenmesi haczin düşmesini engellememektedir. Kaldı ki siz satış istediğinizde şartları oluşmadığından icra müdürü tarafından talebiniz reddedilecektir. Oysa ki haczin düşmemesi için satışa esas olmak üzere satış avansının dosyaya depo edilmesi gerekmektedir.

Tüm meslektaşlarımın dikkatine

Kayden haciz tarihinden sonra neden satış avansı yatırılması halinde dahi satış talebinin reddedilmesi gerektiğini biliyor muyuz? Arkadaşlar, kayden haciz UYAP üzerinden konulmakta olup, fiilen haciz olmadığı müddetçe satış talep edilemez. Zira aracın kıymeti takdir edilmemiş ve bu kıymet takdiri kesinleşmemiştir. Bu husus tamam olmadığı müddetçe, satış talebi avans yatırmak sureti ile dahi haczin düşmesini sağlayan 1 yıllık sürenin dolmasını durdurmayacaktır. Saygılarımla.
Old 01-12-2011, 09:36   #6
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Zaten satış istediğinizde icra müdürü tarafından reddedilmesinin sebebi dosyanın satış aşamasına henüz gelmemesidir. Bunun için de Sayın Yiğit'in de açıkladığı gibi aracın fiili olarak yakalanması, kıymet takdirinin yapılması ve kıymet takdirinin kesinleşmesi gerekmektedir. Haczin düşmemesi için satış avansının depo edilmesi gerektiği yargıtay kararları ile de açıktır. Bu hususu aydınlatacağını düşündüğüm yargıtay kararını ekte sunuyorum.

Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/3986
K. 2001/5982
T. 27.9.2001
• HACİZ ( Muhafaza Altına Alınmayan Aracın Trafik Kaydına Konulan - Satışının İstenebileceği )
• SATIŞ TALEBİ ( Muhafaza Altına Alınmayan Mahcuz Araç İçin )
• SIRA CETVELİNE İTİRAZ ( Aracın Trafik Kaydına Konulan Haciz - Muhafaza Altına Alınmayan/Satışının İstenebileceği )
• ARACIN TRAFİK KAYDINA KONULAN HACİZ ( Muhafaza Altına Alınmayan/Satışının İstenebileceği - Sıra Cetveline İtiraz )
• HACZİN DÜŞMESİ ( Muhafaza Altına Alınmayan Araç )
6762/m.59,106
2004/m.235
ÖZET : Kara taşıt araçlarının trafik kaydına konulan haciz fiili haciz gibi geçerlidir. Muhafaza altına alınmamış aracın satışı mümkün değilse de alacaklının satış talebinde bulunmasına yasal bir engel bulunmamaktadır.

DAVA : Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Mahmut Şahin vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, 22/02/2001 tarihli sıra cetvelinde müvekkiline ikinci ve üçüncü sırada yer verildiğini, birinci sırada yer alan davalı Mahmut Şahin'in haczinin düştüğünü ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mercii Hakimliğince davalı Mahmut Şahin'in bedeli paylaşıma konu aracı 22/11/1999 tarihinde haczettiği, 17/11/2000 tarihinde satış talebinde bulunmuşsa da bu tarihte araç muhafaza altına alınmadığından haczinin fiilen mümkün olmadığı, bu nedenle satış talebinin geçerli kabul edilemeyeceği 14/12/2000 tarihli satış talebinde bulunulduğu tarih itibariyle haczin düştüğü, bu nedenle pay ayrılamayacağı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş, karar davalı Mahmut Şahin vekilince temyiz edilmiştir.

Kara taşıt araçlarının trafik kaydına konulan haciz fiili haciz gibi geçerlidir. Muhafaza altına alınmamış aracın satışı mümkün değilse de alacaklının satış talebinde bulunmasına yasal bir engel bulunmamaktadır. Davalı alacaklı 28/11/1999 tarihli hacizden sonra 17/11/2000 tarihinde satış talebinde bulunup, icra müdürlüğünün kararında satış masrafı olarak öngörülen bedeli 20/11/2000 tarihinde icra dosyasına ödemiştir. Bu durumda davalı alacaklının satış talebi TTK.nun 59 ve 106. maddeleri uyarınca geçerli olup, haczi düşmemiştir. Mercii Hakimliğince bu yönler gözetilerek şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulünde isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 27/09/2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 01-12-2011, 11:35   #7
İlhan_ERDEN

 
Varsayılan Yakalama Talebinin Satış İsteme Süresini Kesmeyeceği

19. H.D. 2004/4257 E. 2005/664 K. 03.02.2005 T. :"...Satış talebinde bulunulması için mahcuzun muhafaza altında bulunması da şart olmayıp, motorlu taşıt araçlarının fiili ve kaydi hacizleri arasında hukuken bir fark da bulunmamaktadır..
... elde bulunmayan aracın satışının istenemeyeceği ve yakalama talebinin satış isteme süresini kestiği yolundaki yasal olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir..."
Old 01-12-2011, 12:26   #8
ystozkoparan

 
Varsayılan

İcra Hukuku şeklidir.Bu şekle görede Haczin düşmemesi için satış talep edilmiş olması ve satış avansı olarak bir miktarın (Meblağı hiç önemli değildir) dosyaya satış avansı yatırılmış olması gereklidir.Yakalama talep etmiş veya etmemiş olmanın bir önemi yoktur.Aynı şekilde İcra müdürünün sizin satış ve avans yatırma talebinizi reddetmesinin de hiç bir önemi yoktur.Siz bu 2 şekil şartını tamamlamış iseniz hacziniz düşmeyecektir.İcra müdürününde bu taleple karşılaştığında yapması gereken satış avansını dosyaya almak satış talebinin araç yakalanınca değerlendirilmesine karar vermek veyahut şimdilik satış talebini reddetmek olmalıdır.Saygılar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
3.hacİz İhbarnamesİnİn KesİnleŞmesİnİn Ardindan 3.Şahis Hakkinda Hacİz Yapabİlİr Mİyİ Goldan Meslektaşların Soruları 12 14-11-2011 14:05
Bankanin Hacİz MÜzekkeresİne KarŞi Hesaba Hacİz Koymamasi Av.Kübra YILDIZ Meslektaşların Soruları 1 07-07-2011 15:35
AraÇ Yakalama Harci avukat67 Meslektaşların Soruları 12 04-11-2010 10:25
Yakalama Emri Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 2 06-09-2009 00:13
Yakalama Ve Tutuklama glossator Meslektaşların Soruları 2 03-04-2008 14:57


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03707790 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.