Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

6100 sayılı kanuna göre davalının dava dilekçesine cevap vermemesi hali

Yanıt
Old 24-11-2011, 15:10   #1
üye36107

 
Varsayılan 6100 sayılı kanuna göre davalının dava dilekçesine cevap vermemesi hali

6100 Sayılı HMK göre,dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra ön inceleme yapılır.Açılmış olan bir boşanma davasında davalının dava dilekçesine cevap vermemesi halinde yapılması gereken işlem nedir.Bu durum da cevaba cevap dilekçesi verilmesinde prosedür ne olur.
Old 24-11-2011, 15:30   #2
av.alper tunker

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat GAMZE
6100 Sayılı HMK göre,dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra ön inceleme yapılır.Açılmış olan bir boşanma davasında davalının dava dilekçesine cevap vermemesi halinde yapılması gereken işlem nedir.Bu durum da cevaba cevap dilekçesi verilmesinde prosedür ne olur.
sayın GAMZE
dava dilekçesine cevap verilmemiş olmasının etkileri HMK 128md. belirtilmiştir cvap verilmeyen bir dilekçeye cevaba cevap veremezsiniz çünkü ortada cevaplayacağınız bir dilekçe bulunmamaktadır
Old 24-11-2011, 15:37   #3
üye36107

 
Varsayılan

Bende bunun farkındayım.Ancak daha önceden olsaydı,duruşmada bu husus belli olurdu.Ama şimdi ön inceleme aşaması geldi.Mahkemeden cevap cevap süresi de geçtikten sonra duruşma günü mü tebliğ edilecek.Yeni uygulama nasıl?Saygılarımla
Old 24-11-2011, 15:37   #4
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat GAMZE
6100 Sayılı HMK göre,dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra ön inceleme yapılır.Açılmış olan bir boşanma davasında davalının dava dilekçesine cevap vermemesi halinde yapılması gereken işlem nedir.Bu durum da cevaba cevap dilekçesi verilmesinde prosedür ne olur.

Cevap vermeyen Davalı, iddiayı inkar etmiş sayılır. Yazılı bir cevap vermediği için, cevap vermeniz için bir neden de yoktur. Ancak HMK'ya 141/1'e göre, iddianızı değiştirmeniz için 2. dilekçe vermenize engel de yoktur.
Old 24-11-2011, 16:32   #5
üye36107

 
Varsayılan

Mehmet Bey sizin söyledikleriniz tamamen doğru.Ancak ben tam anlatamadım galiba.Cevaba cevap süresi de geçince bende iddiamı değiştirmezsem,ön inceleme aşaması nasıl sonuçlanacak.Karşı taraf davayı sürüncemede bırakmak amacıyla yapabilir.Mahkeme bu durum da dört dilekçe safhasını beklemeden duruşma günü mü tayin edecek?
Old 24-11-2011, 16:40   #6
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

HMK m.127 de cevap süresi kesin belirlenmiş bu durumda davalı yan artık cevap vermemiş sayılacak ve ön incelemeye geçilecektir,kolay gelsin!Siz bu yönde bir beyanda bulanabilirsiniz diye düşünüyorum.Ayrıca cevap vermeyen davalı yan ön incelemede anlaşmadığı hususları mı tutanağa geçirtebilecekburası da ayrı bir sorun,yaşa ve gör deyip hep beraber göreceğiz
Old 24-11-2011, 19:21   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat GAMZE
Mehmet Bey sizin söyledikleriniz tamamen doğru.Ancak ben tam anlatamadım galiba.Cevaba cevap süresi de geçince bende iddiamı değiştirmezsem,ön inceleme aşaması nasıl sonuçlanacak.Karşı taraf davayı sürüncemede bırakmak amacıyla yapabilir.Mahkeme bu durum da dört dilekçe safhasını beklemeden duruşma günü mü tayin edecek?

Cevap süresi geçtikten sonra, Davacının 2.dilekçe verme hakkı da bulunduğundan, hakim, davacının 2. dilekçesi için gereken süreyi bekleyip, süre sonunda duruşma günü tayin edebilir, dşüncesindeyim.
Old 24-11-2011, 20:33   #8
Mozkul

 
Varsayılan

Dava dilekçesinin tebliği

MADDE 122- (1) Dava dilekçesi, mahkeme tarafından davalıya tebliğ edilir. Davalının iki hafta içinde davaya cevap verebileceği tebliğ zarfında gösterilir.

MADDE 128- (1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Tarafların ikinci dilekçeleri

MADDE 136- (1) Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir.

Ön incelemenin kapsamı

MADDE 137- (1) Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi

MADDE 141- (1) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez.

(2) İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır.


Yukarıdaki kanun hükümlerini meslektaşımızın sorduğu soruyla ilgili olarak incelediğimizde görüleceği üzere, cevap dilekçesini vermeyen davalı davayı inkar etmiş sayılır (HMK..m.128) Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesi için kanun davalının cevap dilekçesinin davacıya tebliğ edilmesini aramıştır.(HMK.m.136)Bu bağlamda verilen bir cevap dilekçesi olmadığından, davacının bu aşamada cevap vermesi gereken hususları gösterir ikinci bir dilekçe vermesi de usulen mümkün değildir. Cevaba cevap dilekçesi , davalı tarafından dava dilekçesine karşı ileri sürülen savlara karşı verilen bir savunmadan ibaret olduğuna göre ortada olmayan savlara karşı davacının cevap vermesi kendisinden beklenemez diye düşünmekteyim.Bu nedenle dilekçe teatisi için beklenilmesi gereken sürelerin beklenmemesi gerektiğini ve Ön İnceleme İçin duruşma günü verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalı bu işlemiyle dava dilekçesinde yazılı hususları inkar etmiş sayılacağından, ön inceleme duruşmasında davalı ancak dava dilekçesine karşı iddia ve savunmalarını davacının izniyle değiştirebilecek, salt inkarın dışında kalan vakıaları davacının onayına göre ileri sürebilecektir. Tabi davacı duruşmaya katılmaz ise davalı o takdirde inkar dışında kalan diğer hususları davacının iznine tabi kalmadan ileri sürebilecektir.

Davalı tarafından cevap dilekçesi verilmeyerek davayı sürüncemede bırakması yukarıdaki hükümler ışığında mümkün değildir diye düşündüğümü belirtmek isterim.

Saygılarımla.
Old 24-11-2011, 22:08   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan eXistenZ

Yukarıdaki kanun hükümlerini meslektaşımızın sorduğu soruyla ilgili olarak incelediğimizde görüleceği üzere, cevap dilekçesini vermeyen davalı davayı inkar etmiş sayılır (HMK..m.128) Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesi için kanun davalının cevap dilekçesinin davacıya tebliğ edilmesini aramıştır.(HMK.m.136)Bu bağlamda verilen bir cevap dilekçesi olmadığından, davacının bu aşamada cevap vermesi gereken hususları gösterir ikinci bir dilekçe vermesi de usulen mümkün değildir. Cevaba cevap dilekçesi , davalı tarafından dava dilekçesine karşı ileri sürülen savlara karşı verilen bir savunmadan ibaret olduğuna göre ortada olmayan savlara karşı davacının cevap vermesi kendisinden beklenemez diye düşünmekteyim.Bu nedenle dilekçe teatisi için beklenilmesi gereken sürelerin beklenmemesi gerektiğini ve Ön İnceleme İçin duruşma günü verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Süresinde cevap dilekçesi vermeyen davalı bu işlemiyle dava dilekçesinde yazılı hususları inkar etmiş sayılacağından, ön inceleme duruşmasında davalı ancak dava dilekçesine karşı iddia ve savunmalarını davacının izniyle değiştirebilecek, salt inkarın dışında kalan vakıaları davacının onayına göre ileri sürebilecektir.

Bu görüşlerinize katılamıyorum.

Kanunun dilekçelerin teatisi bitene kadar Davacıya karşı tarafın rızasına gerek kalmadan iddiasını değiştirme hakkı tanıdığı bir durumda, Davalı tarafın gerek açıkça gerekse cevap vermeyerek zımnen (ya da dolaylı olarak), iddiayı değiştirme hakkına engel olması kanaatimce mümkün değildir.
Old 25-11-2011, 13:17   #10
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat GAMZE
Bende bunun farkındayım.Ancak daha önceden olsaydı,duruşmada bu husus belli olurdu.Ama şimdi ön inceleme aşaması geldi.Mahkemeden cevap cevap süresi de geçtikten sonra duruşma günü mü tebliğ edilecek.Yeni uygulama nasıl?Saygılarımla

Hakim, cevap hususunda yasal sürenin dolduğunu dosyadan zaten biliyor, görüyor. Dosyayı resen inceleyip, tarafları ön inceleme duruşmasına davet edecektir.

Davaya cevap vermemiş, delillerini bildirmemiş ve sunmamış ve davayı tümüyle inkar etmiş olan davalının ön inceleme duruşmasında, HMK. 140 çerçevesinde savunması olarak bu husus kabul edilmelidir. Yani, ön inceleme duruşmasında "Davalının cevap ve delil bildirmeyerek davayı ve davanın dayandığı olguları bütünüyle inkar etmiş sayıldığı görüldü." tesbiti yapılmalı ve tahkikat bunun üzerinden yürümelidir.

Bu hususta, istisna olarak ise HMK.m.139/2, 141/2 hükümleri ile davalının sadece dava konusunu itfa eden (söndürüp ortadan kaldıran) bir belgeyi ibrazı imkanının bulunması dikkate alınmalıdır.

Saygılarımla.
Old 25-11-2011, 16:57   #11
Mozkul

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Bu görüşlerinize katılamıyorum.

Kanunun dilekçelerin teatisi bitene kadar Davacıya karşı tarafın rızasına gerek kalmadan iddiasını değiştirme hakkı tanıdığı bir durumda, Davalı tarafın gerek açıkça gerekse cevap vermeyerek zımnen (ya da dolaylı olarak), iddiayı değiştirme hakkına engel olması kanaatimce mümkün değildir.


Üstadım, eğer bu şekilde düşünecek olursak o vakit kanunun Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları başlıklı 128.maddesinin hiçbir hükmü kalmamaktadır.

Bu maddenin kanunda yer almış olmasıyla süresinde cevap vermeyen davalının durumu zaten çok açık ve net bir şekilde belirlenmiştir.

Belirttiğiniz üzere, kanun dilekçeler teatisi bitene kadar karşı tarafın rızasına gerek kalmadan iddiasını değiştirme hakkı tanımaktadır. Ancak bu hak dilekçeleri süresi içerisinde veren taraflara tanınmış usuli bir haktır.Bu hak taraflardan biri tarafından verilen dilekçeye karşı cevap verenin kendisinin daha önce ileri sürdüğü hususları serbestçe değiştirmesi yönündedir. Oysa somut olayda dilekçe teatisi davalının cevap dilekçesi vermemesi nedeniyle HMK.m.128 uyarınca neticesi gösterilerek bitirilmiştir.

Davalının süreyi geçirdikten sonra dava dilekçesine karşı vereceği her türlü dilekçe hukuki olarak Cevap Dilekçesi niteliğinde sayılacağından süresinde verilmeyen cevap dilekçesi usulen kabul görmeyecek ve davalı hakkında HMK.m.128 uyarınca işlem yapılacaktır.

O halde süresinde verilmeyen bir cevap dilekçesi kabul görmeyeceğine göre bu dilekçeye karşı verilecek bir cevap dilekçesi de olmayacağından ikinci cevap dilekçesi de verilmeyecektir.

Kanaatimce tarafımda hasıl olan görüş budur.

Saygılarımla
Old 17-07-2012, 15:27   #12
Av. Elvan Türkmen

 
Varsayılan

tartışılan konuyla ilgili sayın meslektaşlarıma sormak istediğim bir sorum olacak.

konuyu ozetlersem; müvekkilim boşanma istemli davasını açarken dilekçesini arzuhalciye yazdırmış takdir edersiniz ki bazı iddialarını yeterince açıklayamamış ve tanık isimleri ve deliller kısminda eksiklikler var.

ben bu davaya adli yardım yönetmeliğince yeni dahil oldum ancak davalı cevaba cevap dilekçesi vermemiş ve ön inceleme duruşması için müvekkilime duruşma tarihi tebliğ edilmiş.

sorum şu; duruşma günü tebliğ edildiği için dilekçeler aşaması bitmiş sayılıyor. dolayısıyla artık bir cevaba cevap dilekçesi vererek iddialarımı genişletemezmiyim?
ve ikinci olarak ön inceleme aşamasında delillerimizi sunma isteğimiz nasıl karşılanır?

Mesleğe yeni başlamış bir avukat olarak cevaplarınızı bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum
Old 17-07-2012, 16:07   #13
hukukkuşu

 
Varsayılan

sayın Türkmen, dava dilekçesinde deliller kısmında tanık deliline dayanılacağı belirtilmişse yeterlidir, tanık listesini öninceleme duruşmasında verilecek 2 haftalık kesin süre içinde verebilirsiniz.Şu aşamada benim önerim hakime durumu özetleyen yeni bir beyan dilekçesi vermenizdir.Dava dilekçesinde belirtilmemiş delil varsa bu dilekçe ile yenileyin, bir çok hakim gözönünde bulunduracaktır.

Uygulama yeni olduğundan hakimler de bu konuda soğukkanlı davranmaktadırlar.Yukarıdaki konuya gelince, benzeri bir durumda(cevap dilekçesi verilmemesi) hakim yaklaşık 2 ay süre geçmesine rağmen öninceleme işlemlerini başlatmamış ve duruşma günü vermemişti.Dosyayı kalemden çıkarıp şifaen hakimden duruşma günü vermesi için talepte bulundum.1 hafta sonra duruşma günü tebliğ edildi.Dediğim gibi uygulama yeni olduğundan biz avukatlar da herşeyi hakimden beklemeyip, uygulanmanın şekillenmesine katkıda bulunmalıyız diye düşünüyorum.
Old 17-07-2012, 16:34   #14
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Elvan Türkmen
tartışılan konuyla ilgili sayın meslektaşlarıma sormak istediğim bir sorum olacak.

konuyu ozetlersem; müvekkilim boşanma istemli davasını açarken dilekçesini arzuhalciye yazdırmış takdir edersiniz ki bazı iddialarını yeterince açıklayamamış ve tanık isimleri ve deliller kısminda eksiklikler var.

ben bu davaya adli yardım yönetmeliğince yeni dahil oldum ancak davalı cevaba cevap dilekçesi vermemiş ve ön inceleme duruşması için müvekkilime duruşma tarihi tebliğ edilmiş.

sorum şu; duruşma günü tebliğ edildiği için dilekçeler aşaması bitmiş sayılıyor. dolayısıyla artık bir cevaba cevap dilekçesi vererek iddialarımı genişletemezmiyim?
ve ikinci olarak ön inceleme aşamasında delillerimizi sunma isteğimiz nasıl karşılanır?

Mesleğe yeni başlamış bir avukat olarak cevaplarınızı bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum

Ön inceleme duruşmasına davete rağmen davalının gelmemesi durumunda da iddialarınızı genişletebilirsiniz. bu sebeple, ön inceleme duruşmasına hazırlıklı girin.

Tanık ve delillerinizi 140/5 ve 240/2 çerçevesinde bildirebilirsiniz.
Old 17-07-2012, 21:22   #15
Mozkul

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Elvan Türkmen
tartışılan konuyla ilgili sayın meslektaşlarıma sormak istediğim bir sorum olacak.

konuyu ozetlersem; müvekkilim boşanma istemli davasını açarken dilekçesini arzuhalciye yazdırmış takdir edersiniz ki bazı iddialarını yeterince açıklayamamış ve tanık isimleri ve deliller kısminda eksiklikler var.

ben bu davaya adli yardım yönetmeliğince yeni dahil oldum ancak davalı cevaba cevap dilekçesi vermemiş ve ön inceleme duruşması için müvekkilime duruşma tarihi tebliğ edilmiş.

sorum şu; duruşma günü tebliğ edildiği için dilekçeler aşaması bitmiş sayılıyor. dolayısıyla artık bir cevaba cevap dilekçesi vererek iddialarımı genişletemezmiyim?
ve ikinci olarak ön inceleme aşamasında delillerimizi sunma isteğimiz nasıl karşılanır?

Mesleğe yeni başlamış bir avukat olarak cevaplarınızı bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum

Sayın meslektaşım;

Sayın Güntay'ın da belirttiği gibi ön inceleme duruşmasında eğer karşı taraf gelmez ise HMK.m.141 uyarınca serbestçe , karşı tarafın gelmesi halinde ise karşı tarafın izni ile iddia ve savunmanızı genişletebilir değiştirebilirsiniz.

Ancak sorunuzu yanlış anlamış olmam ihtimaline istinaden soruyorum.
Anladığım kadarıyla davacısınız, bu nedenle cevaba cevap dilekçesi vermesi gereken sizsiniz.

Oysa yukarıda davalının cevaba cevap dilekçesi vermediğinden bahsetmişsiniz.Eğer bahsettiğiniz davalının cevap dilekçesi vermediğiyse biraz yukarıda benim katılmadığım ancak üstadım Av.Mehmet Saim Dikici'nin belirttiği üzere ikinci bir dilekçe verebilir, iddia ve savunmanızı serbestce değiştirebilirsiniz.

Bu hususta sizin tam olarak neyi ifade ettiğiniz konusu daha net olursa sorunuza verilecek yanıtta daha net olabilecektir.

Saygılarımla
Old 27-07-2012, 15:06   #16
Av. Elvan Türkmen

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mozkul
Sayın meslektaşım;

Sayın Güntay'ın da belirttiği gibi ön inceleme duruşmasında eğer karşı taraf gelmez ise HMK.m.141 uyarınca serbestçe , karşı tarafın gelmesi halinde ise karşı tarafın izni ile iddia ve savunmanızı genişletebilir değiştirebilirsiniz.

Ancak sorunuzu yanlış anlamış olmam ihtimaline istinaden soruyorum.
Anladığım kadarıyla davacısınız, bu nedenle cevaba cevap dilekçesi vermesi gereken sizsiniz.

Oysa yukarıda davalının cevaba cevap dilekçesi vermediğinden bahsetmişsiniz.Eğer bahsettiğiniz davalının cevap dilekçesi vermediğiyse biraz yukarıda benim katılmadığım ancak üstadım Av.Mehmet Saim Dikici'nin belirttiği üzere ikinci bir dilekçe verebilir, iddia ve savunmanızı serbestce değiştirebilirsiniz.

Bu hususta sizin tam olarak neyi ifade ettiğiniz konusu daha net olursa sorunuza verilecek yanıtta daha net olabilecektir.

Saygılarımla
Sayın Mozkul, Orada demek istediğim davalının cevap dilekçesi vermemesiydi. Yanlışlıkla yazılmıştır. Saygılar.
Old 27-07-2012, 19:21   #17
Mozkul

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Elvan Türkmen
Sayın Mozkul, Orada demek istediğim davalının cevap dilekçesi vermemesiydi. Yanlışlıkla yazılmıştır. Saygılar.

Sayın meslektaşım;

Bu hususta yapabileceğiniz tek husus ön inceleme duruşmasında karşı taraf gelirse onun rızasıyla gelmezsse siz kendiniz savunma ve iddianızı genişletebilir değiştirebilirsiniz.Ön inceleme aşamasında delillerinizi sunmanız için tarafınıza iki haftalık süre verilecektir.Verilen bu süre dava dilekçesinde gösterilen ama hala mahkemeye sunulmayan delillerin ibrazı veya istenmesine yöneliktir. Tabi bunu madde gerekçesiyle birlikte değerlendirip ayrıca mevcut delillerin yanısıra yeni delil sunmak için verilen bir süre olarak değerlendirenlerde bulunmaktadır.

Ayrıca cevap dilekçesinin usulsüz tebligat gibi sebeplerle süresinden çok sonra verilen , hatta ön inceleme aşamasında verilmesi gibi durumlarda bazı mahkemelerin bu hususu temyiz sebebi olabilir şeklinde bir gerekçeyle dilekçenin süresinde verilmemesi nedeniyle davaya dilekçe verilmemiş gibi devam ettiklerine da tanıklık ettim. Tabi bu bütün mahkemler için aynımıdır bilemiyorum.

Bunun dışında dava boşanma davası olduğundan müvekkilinizin yazdıkları ve karşı tarafın beyanları doğrultusunda karşı tarafın beyanlarına karşı beyan dilekçesi olarak bir dilekçe verebilir, iki tarafın beyanları doğrultusunda vereceğiniz dilekçede açıklamalarda bulunabilir; yine tanık ifadelerine karşı beyanlarınızdada söylemek istediğiniz hususları tanıkların beyanları çerçevesinde de dile getirebilirsiniz.

Saygılarımla.
Old 18-09-2012, 18:01   #18
yukselayca

 
Varsayılan Yetkisizlik Kararı/Cevaba cevap süresi

Merhaba;
açtığımız davada davalının cevap dilekçesi ile yetki itirazında bulunması üzerine mahkeme yetkisizlik kararı vermiş ve verdiği karar ile birlikte cevap dilekçesi tarafımıza tebliğ edilmiştir.Cevaba cevaplarımızı yetkili mahkemeye dosyanın kaydının ardından mı vermemiz gerekmekte yoksa yasal süresi için cevap verme zorunluluğumuz var mıdır?
Syg.
Old 18-09-2012, 18:20   #19
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yukselayca
Merhaba;
açtığımız davada davalının cevap dilekçesi ile yetki itirazında bulunması üzerine mahkeme yetkisizlik kararı vermiş ve verdiği karar ile birlikte cevap dilekçesi tarafımıza tebliğ edilmiştir.Cevaba cevaplarımızı yetkili mahkemeye dosyanın kaydının ardından mı vermemiz gerekmekte yoksa yasal süresi için cevap verme zorunluluğumuz var mıdır?
Syg.

Size tebligat yapıldığına göre, cevaba cevap verme süreniz başlamıştır. Yetkili mahkeme size bir daha cevap dilekçesi göndermeyecektir... Süreler, tebliğle başlar, bu itibarla süreniz başlamıştır, cevaba cevabınızı bu mahkemeye veriniz.

Yetkisizlik kararını temyiz etmeyi düşünmüyorsanız, HMK.m.20 uyarınca 2 hafta kesin süreniz var, göndermeyi talep etmek için, bunu kaçırmayın..Mümkünse cevaba cevapla birlikte talep edin..
Old 18-09-2012, 19:04   #20
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yukselayca
Merhaba;
açtığımız davada davalının cevap dilekçesi ile yetki itirazında bulunması üzerine mahkeme yetkisizlik kararı vermiş ve verdiği karar ile birlikte cevap dilekçesi tarafımıza tebliğ edilmiştir.Cevaba cevaplarımızı yetkili mahkemeye dosyanın kaydının ardından mı vermemiz gerekmekte yoksa yasal süresi için cevap verme zorunluluğumuz var mıdır?
Syg.


Ön incelemenin kapsamı

MADDE 137 - (1) Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe (EKLENMİŞ İBARE RGT: 22.06.2012 RG NO: 28331 KANUN NO: 6325/35) (YÜR. TAR.: 22.06.2013) veya arabuluculuğa teşvik eder ve bu hususları tutanağa geçirir.

Mahkeme usule aykırı bir karar vermiştir. Dilekçeler aşaması bitmeden yetkisizlik kararı verilemez.
Old 18-09-2012, 19:33   #21
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Yetkisizlik bir ilk itirazdır. İnceleme usulü yasada gösterilmiştir.
HMK.m.117/2-3 çerçevesinde, cevaptan sonra yetki sorununun ele alınıp karara bağlanması mümkündür.

Not: Kesin yetki durumu yok ise. Zira kesin yetki dava şartıdır. (m.114)
Old 18-09-2012, 21:48   #22
Adalet Bakanı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ömer Güntay
Yetkisizlik bir ilk itirazdır. İnceleme usulü yasada gösterilmiştir.
HMK.m.117/2-3 çerçevesinde, cevaptan sonra yetki sorununun ele alınıp karara bağlanması mümkündür.

Not: Kesin yetki durumu yok ise. Zira kesin yetki dava şartıdır. (m.114)

137'inci madde on incelemede nelerin incelenecegi açıkça belirtilmiş. On inceleme aşamasına geçilmeden, kanaatimce yetkisizlik kararı verilemez
Old 19-09-2012, 09:20   #23
yukselayca

 
Varsayılan

Hakim başından beri yanlış karar verdi maalesef.Tasarrufun iptali davasını tapu iptali ve tescil davası olarak niteleyip davanın,gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde görülmesi gerektiği yönünde karar verdi.Fakat süre kaybı yaşamamak adına söz konusu kararı temyiz etmeyeceğiz.Bilgileriniz için teşekkür ederim.
Old 21-09-2012, 17:37   #24
Mozkul

 
Varsayılan

İlk itirazların incelenmesi ve karara bağlanması usulü HMK m.117/3 uyarınca HMK m.163 - 164 'e gore yapılacaktır.

İyi calismalar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
6100 sayılı HMK'nın 127'nci maddesinde göre cevap süresinin uzatılması talebinin reddi halinde yeni uygulamaya göre dilekçe sunulması Avukat-35 Meslektaşların Soruları 1 12-01-2012 12:44
Boşanma davalarında yetki - 6100 Sayılı Kanuna göre mehmetardic Meslektaşların Soruları 3 15-10-2011 17:50
6100 S. Kanuna göre X Bakanlığına izafeten kısmi dava açılabilir mi? Av. Fatma B Meslektaşların Soruları 4 11-10-2011 17:15
Dava dilekçesine cevap verilmemesi avrmzn Meslektaşların Soruları 2 20-12-2010 17:02
4422 Sayılı Kanuna Muhalefetten Tutuklanan Bir Memurun Devlet Memurları Kanuna Göre V Bülent Hukuk Soruları Arşivi 1 21-02-2002 22:08


THS Sunucusu bu sayfayı 0,18156695 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.