Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Başkasının çocuğunu kendi nüfusuna kaydettirmek

Yanıt
Old 21-11-2011, 21:38   #1
filizsongur

 
Acil Başkasının çocuğunu kendi nüfusuna kaydettirmek

Karı koca çocukları olmayınca bir aileden yeni doğmuş çocuklarını alıyorlar ve sanki kendi çocuklarıymış gibi kendi nüfuslarına kaydettiriyorlar.Ailenin çok yakınları bu durumu biliyor.Çocuk büyüyor babası bildiği şahıs ölüyor.Anne ise tek mirasçısı olan bu çocuğa her şeyini bırakmak istiyor ama eşinin kardeşleri bu çocuk senin değil biz mirasçıyız demeleri üzerine kadın tedirgin oluyor.Acaba bu durumda alınacak yasal bir önlem var mı?
Old 21-11-2011, 22:08   #2
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

İzlenmesi En Doğru Yol : (Annenin Mirası Bakımından)

1- Çocuğun gerçek anne ve babasının nüfusuna kaydedilmesini sağlamak üzere nüfus kaydının düzeltilmesi davası açmak.
2- Çocuk gerçek anne babasının nüfusuna kaydedildikten sonra.koşulları varsa evlatlık alınması.
Old 21-11-2011, 22:30   #3
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4844 K. 2004/5920 T. 6.5.2004

• NESEP TASHİHİ ( Davacının Kardeşi Görünen Kişinin Oğlu Olduğunu İleri Sürmesi - Husumetin Cumhuriyet Savcısı Nüfus Müdürlüğü Ana-Baba Ölmüş İse Mirasçılarına Yöneltilmesi Gereği )

• NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( Davacının Kardeşi Görünen Kişinin Oğlu Olduğunu İleri Sürmesi Nedeniyle )

1587/m. 46


ÖZET Davanın kaynağı Nüfus Kanununun 46. maddesinden kaynaklanmaktadır. Husumetin Cumhuriyet Savcısı, Nüfus Müdürlüğü, kayden sağ görünen Ömer ve Halimi'ye ölmüş ise mirasçılarına yöneltilip gösterdikleri takdirde delillerin toplanıp birlikte değerlendirilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Davacı Ömer ve Halimi'den olmadığını kayden kardeşi görünen Süleyman'ın oğlu olduğunu ileri sürmüştür. Sonuç itibariyle ananın değişmesi de söz konusudur. Davanın kaynağı Nüfus Kanununun 46. maddesinden kaynaklanmaktadır. Husumetin Cumhuriyet Savcısı, Nüfus Müdürlüğü, kayden sağ görünen Ömer ve Halimi'ye ölmüş ise mirasçılarına yöneltilip gösterdikleri takdirde delillerin toplanıp birlikte değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamına göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 06.05.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/2274 K. 2004/3344 T. 17.3.2004

• NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI NİTELİĞİ ( Davalının Davacının Murisi Tarafından Gerçekte Kendi Çocuğu Olmadığı Halde Kendi Çocuğu Olarak Kaydedilmiş Olduğu İddiasıyla Açılan Tashih Davası )

• MİRASÇININ DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARARININ BULUNMASI ( Davalının Davacının Murisi Tarafından Gerçekte Kendi Çocuğu Olmadığı Halde Kendi Çocuğu Olarak Kaydedildiği İddiasıyla Açılan Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası )

• HUKUKİ YARAR BULUNMASI ( Gerçekte Murisin Çocuğu Olmayan Davalının Muris Tarafından Kendi Çocuğu Olarak Kaydedildiği İddiasıyla Mirasçının Açtığı Davada - Talebin Soybağının Reddi Davası Niteliğinde Olmaması )

• SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Gerçekte Murisin Çocuğu Olmayan Davalının Muris Tarafından Kendi Çocuğu Olarak Kaydedildiği İddiasıyla Mirasçının Açtığı Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası )

1587/m.46 4721/m.39,286,291


ÖZET :Muris B.'in davalı Serhat'ı gerçekte kendi çocuğu olmadığı halde kendi çocuğuymuş gibi nüfusa kaydettirdiği ileri sürülerek, yanlış kaydın düzeltilmesi istenmiştir. İstek gerçek durumu göstermeyen yanlış nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun 286. ve 291. maddelerinde düzenlenen soybağının reddi ile ilgisi bulunmamaktadır. Davacı muris Bekir Y'un 2. eşi olup mirasçısı olduğuna göre mevcut kayıt nedeniyle mirasçılıktan doğan hakları zedelendiğinden böyle bir davayı açma hakkına sahiptir. Davanın kabulü halinde davalı Serhat'ın anasının yanında babasının da değişecek olması, isteğin soybağının reddi olarak nitelendirilmesine imkan vermez.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Olayları açıklamak taraflara, hukuki niteleme ise hakime aittir. ( HUMK. md. 76 ) İstek gerçek durumu göstermeyen yanlış nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun 286. ve 291. maddelerinde düzenlenen soybağının reddi ile ilgisi bulunmamaktadır. Muris B.'in davalı Serhat'ı gerçekte kendi çocuğu olmadığı halde kendi çocuğuymuş gibi nüfusa kaydettirdiği ileri sürülerek, yanlış kaydın düzeltilmesini istenmiştir. Davacı muris Bekir Y'un 2. eşi olup mirasçısı olduğuna göre mevcut kayıt nedeniyle mirasçılıktan doğan hakları zedelendiğinden böyle bir davayı açma hakkına sahiptir. Davanın kabulü halinde davalı Serhat'ın anasının yanında babasının da değişecek olması, isteğin soybağının reddi olarak nitelendirilmesine imkan vermez. Bu sebeple tarafların gösterecekleri delillerin toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanlış nitelendirme ile isteğin reddi usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ : Temiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 17.03.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-11-2011, 23:13   #4
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Aşağıda yer alan suçtan C. Savcısının haklarında soruşturma açabileceğini de unutmamak gerekir.
Çocuğun soybağını değiştirme

MADDE 231 - (1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Old 21-11-2011, 23:49   #5
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Evet,katılıyorum. Hatta resmi evrakta sahtecilik suçu da oluşuyor. Ama şikayet eden kimse olmazsa savcılık harekete geçmeyebilir.
Old 22-11-2011, 00:09   #6
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

Resmi evrakta sahtecilik ve soybağını değiştirme suçlarında "etkin pişmanlık" uygulaması bulunmamakta diye biliyorum, yasaya da baktım yok sanırım. C. Savcısının takdirine kalmış, ben bu tarz bir dava açmadan önce davacılara hukuki ve cezai sonuçları hatırlatan tutanak imzalatmıştım.
Old 22-11-2011, 08:12   #7
üye26959

 
Varsayılan

meslektaşların görüşlerine katılıyorum. cezai soruşturma kısmı bir tarafa bu konuda sizin için acil olan mevzu miras kısmındadır. mirasbırakan öldükten sonra diğer mirasçılar davayı açıp çocuğu mırasçılıktan çıkararak mağdur etmelerindense, daha fazla vakit kaybetmeden nüfus kaydının tashihi davası açılıp sonuçlandıktan sonra usulüne uygun olarak evlat edinme işlemi gerçekleştirilmelidir. tabi çocuğun yaşı doğrultusunda rızasının da alınması gerekebilir.
Old 22-11-2011, 09:32   #8
avmurat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hatun Olguner
Evet,katılıyorum. Hatta resmi evrakta sahtecilik suçu da oluşuyor. Ama şikayet eden kimse olmazsa savcılık harekete geçmeyebilir.

Bu davalarda zaten C.Savcısı da hazır bulunuyor diye biliyorum.Yani bu duruma muttali olup işlem yapmaması biraz zor gibi.Ancak bu durumlarda çoğu kez zamanaşımı süreleri geçmiş oluyor.Geçmediyse de geçmesini beklemek gerek iyi olur diye düşünüyorum.
Miras meselesine gelince bu aşamadan sonra hangi taraf işlem yaparsa yapsın çocuğun mirasçılığı imkansız olacaktır.Her halükarda kardeşler mirastan 1/2 pay alacaktır.Bu paylarını vererek sorunu çözmek daha mantıklı değil mi
Old 22-11-2011, 09:33   #9
M.SERDAR DEMİRTAŞ

 
Varsayılan

Anladığım kadarıyla gerçek anne ve baba bilinmiyor , kayden baba görünen kişi de ölmüş ; düzeltme davası sonucunda çocuk , kimin üzerine kaydedilecek ?
Old 22-11-2011, 12:49   #10
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Sorudan anlaşıldığı kadarıyla gerçek anne baba biliniyor. Ben soruyu bu şekilde anladım.
Old 22-11-2011, 14:05   #11
sharap_nel

 
Varsayılan

gerçek ana babanın blinmemesmi davanın ilerleyeceği süreç açısından problem teşkil edebilir
Old 22-11-2011, 15:42   #12
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

6217 Sayılı Kanun değişikliğinden sonra artık nüfus davalarında C.Savcısı hazır bulunmadan dava görülüyor.
Old 22-11-2011, 16:34   #14
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Anne ise tek mirasçısı olan bu çocuğa her şeyini bırakmak istiyor...
Konu bu yönüyle tarafımdan değerlendirilmiştir... Hâl böyle olunca, " ölüme bağlı resmi vasiyetname" düşünülebilir.
Old 23-11-2011, 14:30   #15
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Yalnız olayın bir de cezai boyutu var.Hukuki olarak en doğru yol çocuğun gerçek anne babası adına nüfusa kaydedilmesi ve evlatlık alınmasıdır.Saklı pay sahibi mirasçılarla karşılaşılması halinde problemler ortaya çıkacağı gibi(kaldı ki kayden annenin mirasçılarının saklı pay sahibi olup olmadıkları belli değildir) kendisinden olmayan çocuğu evlat edinmek gayesi ile kendisinden doğmuş gibi nüfusa kaydetmek soybağını değiştirme ve resmi ewvrakta sahtecilik suçlarını oluşturmaktadır.Cezai bir takibatla karşılaşmamak,cezai takibatla karşılaştığında ise herne kadar önceden usulsüz kayıt yaptırmış iseler de asıl gayelerinin evlatlık almak olduğunu bunu da nüfus kayıtlarını düzeltme davası açarak ve bilahare evlatlık alarak gerçekleştirdiklerini,suç işleme kastı bulunmadığını iddia ederek beraat etme ihtimalini güçlendirmeleri açısından izlenmesi gerekli yol olarak bu yolu öneriyorum.Nüfus kayıtlarının doğru tutulması kamu düzenine ilişkindir. Amaç evlat edinmekse gerçek anne baba adına kaydedilen çocuk mahkeme kararıyla evlat edinilmelidir. Hem miras hukuku hem ceza hukuku açısından en sağlıklı yol budur.

Evlat edinmek isteyen kimse suç işleyerek bu amacına ulaşmamalıdır.Bu isteğine hukuki prosedürle ulaşma yolunu tercih etmelidir.
Old 23-11-2011, 14:58   #16
av_mkaraman

 
Varsayılan

Kayden baba olarak görünen kişi öldüğünden ölüme bağlı bir tasarruf ile çocuğun mirasçı atanması mümkün değil. Diğer taraftan kayıtlar düzeltildikten sonra evlatlık alınması da sadece şuan kayden anne için geçerli olabilir. Kayden babanın mirasçısı olamaz.
Old 23-11-2011, 15:02   #17
av_mkaraman

 
Varsayılan

Ceza soruşturması ile ilgili Zamanaşımı önemli tabi. Ancak mevcut kayıt durduğu müddetçe "temadi" kesilirmi diye aklıma takıldı. Yani bu mütemadi bir suç olabilir mi?
Old 23-11-2011, 15:20   #19
Av.Erkan Şenses

 
Varsayılan

"Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi" deniliyor yasada. Sadece değiştiren denilse mütemadi olmazdı belki neticesi harekete bitişik suç olurdu ama "gizlemek" mütemadi bir durum zaten. Dolayısıyla zamanaşımı işlemez diye düşünüyorum.
Old 23-11-2011, 15:24   #20
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Çocuğun kayden ölen babasının kardeşleri mirasçı sıfatıyla(hukuki yararları gereği)nesebin düzeltilmesini isteyecekler ve çocuk kayden babanın mirasçısı olamayacak.Ancak kayden anne olan şahıs kendi mirası için Sayın 06 Cumhur'un önerdiği şekilde resmi vasiyetle mirasçı belirleyebilir ve düzeltilen nesep kayıtlarından sonra da kanundaki şartları taşıyorsa evlat edinebilir.Ayrıca nesebin düzeltilmesi davasında hakim kayden anne için suç ihbarında bulanabilir,kolay gelsin!
Old 23-11-2011, 15:36   #22
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Babanın mirasçıları nüfus kaydının iptali davası açabilirler.Nüfus kaydının düzeltilmesi davasnı ilgililerden her biri de açabilir. Önemli olan davaya tüm ilgililerin davacı veya davalı olarak dahil edilmesidir.

Babanın mirasçıları kaydın iptalini dava ederlerse kayıt iptal edilecek ve soruya konu çocuk babanın mirasçısı olamayacaktır.

Evlatlık işlemi annenin mirası bakımından sonuç doğurur.
Old 23-11-2011, 22:18   #23
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Soruya konu olayda çocuğun kayden babanın mirasçısı olabilmesi şu şekilde mümkün olabilir :

Öncelikle mevcut kaydın düzeltilmesi için dava açılır. Kayıt düzeltildikten sonra da '' Evlatlık Sözleşmesinin Geriye Dönük Olarak (Usulsüz kaydın yapıldığı tarihte)Kurulması '' konusunda babanın mirasçılarına karşı dava açılır.Açılacak bu davada evlatlık ilişkisinin fiilen uzun yıllardır kurulmuş olduğu ve karşılıklı edimlerin ifa edilmiş olması sebebiyle şekil eksikliğinin ileri sürülemeyeceği iddia edilir.Nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin dava dosyası,tanıklar,fotoğraflar delil olarak gösterilir.Usulsüz kaydın evlat edinme amacıyla yapıldığı savunulur. Bu davada babanın mirasçıları şekil eksikliğini ileri sürerlerse savunma haklarını kötüye kullanmış sayılacaklardır. Konu ile ilgili Yargıtay Kararları Mesleki Hukuk Rehberi bölümündeki Yargı İçtihatları arasında Hukuk Alanı İle İlgili İçtihatlar arasındadır.Bu yargıtay kararlarına göre evlatlık ilişkisi ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri mirasbırakanın sağlığında kurulmuş,uzun yıllar devam etmiş,karşılıklı edimler ifa edilmişse mirasçıların artık şekil eksikliğine dayanamayacakları,şekil eksikliğini ileri sürmelerinin hakkın kötüye kullanılması sayılacağı yönündedir. Bu yolla mirasçı olması sağlanabilir. En azından mirasçı olma şansı denenebilir.

Annenin mirası açısından önceki söylenenler doğrultusunda nüfus kaydının tashihinden sonra evlat edinme işlemi gerekmekredir.
Old 24-11-2011, 10:58   #24
Av.Hayrullah ÇUHADAROĞLU

 
Varsayılan

ancak şu anda hayatta olan eş için mirasçılık ve nüfus kaydını düzeltebilirsiniz. sonuçta eş ölmüş ve onun mirasçıları olarak, eşi ve 2. zümreden kardeşleri kalmış. bunu göz önüne alarak hareket edin. bu cevapta olası nüfus kaydı düzeltmesi sonucu çocuğun mirasçılıktan çıkarılacağını ön görerek 2. zümreyi dahil ettim. ancak şu an hayatta olan eş kendisi ile ilgli miras işlemleri için hukuki işlem yapabilir.
Old 25-11-2011, 14:59   #25
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Nüfus kaydı hem kayden anne hem kayden ölü baba bakımından düzeltilir.Yalnız anne bakımından değil. Nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılırsa çocuk kayden anne baba nüfusundan çıkarılır,gerçek anne babasının nüfusuna kaydolur.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Gerçek babanın, başkasının nüfusuna kayıtlı çocuğunu tanıması üye15184 Meslektaşların Soruları 24 23-02-2016 22:10
Amcanın Nüfusuna Tescil Edilen Çocuğun Velayeti ZÜMRE Meslektaşların Soruları 0 10-08-2009 22:41
Kendi Malzemesi ile Başkasının Arsasına İnşaat Hk. erergin Meslektaşların Soruları 7 12-05-2009 19:13
kendi levazımı ile başkasının arsasına inşaat dolphin7tepe Hukuk Soruları 14 18-07-2007 10:30
kendi malzemesi ile başkasının arazisi üzerine inşaat av.eylemsalık Meslektaşların Soruları 5 22-04-2007 15:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,15911007 saniyede 13 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.